5717. עֲדִיאֵל (Adiel)
Englishman's Concordance
Strong's Hebrew: 5717. עֲדִיאֵל (Adiel) — 3 Occurrences

1 Chronicles 4:36
HEB: וִ֠ישׁוֹחָיָה וַעֲשָׂיָ֧ה וַעֲדִיאֵ֛ל וִישִׂימִאֵ֖ל וּבְנָיָֽה׃
NAS: Asaiah, Adiel, Jesimiel,
KJV: and Asaiah, and Adiel, and Jesimiel,
INT: Jeshohaiah Asaiah Adiel Jesimiel Benaiah

1 Chronicles 9:12
HEB: וּמַעְשַׂ֨י בֶּן־ עֲדִיאֵ֧ל בֶּן־ יַחְזֵ֛רָה
NAS: the son of Adiel, the son
KJV: the son of Adiel, the son
INT: and Maasai the son of Adiel the son of Jahzerah

1 Chronicles 27:25
HEB: עַזְמָ֖וֶת בֶּן־ עֲדִיאֵ֑ל ס וְעַ֣ל
NAS: the son of Adiel had charge
KJV: the son of Adiel: and over the storehouses
INT: now Azmaveth the son of Adiel had charge of the storehouses

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page