1 Chronicles 9:12
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
5718 [e]וַעֲדָיָה֙
wa-‘ă-ḏā-yāh
and AdaiahConj-w | N-proper-ms
1121 [e]בֶּן־
ben-
sonN-msc
3395 [e]יְרֹחָ֔ם
yə-rō-ḥām,
of JerohamN-proper-ms
1121 [e]בֶּן־
ben-
the sonN-msc
6583 [e]פַּשְׁח֖וּר
paš-ḥūr
of PashhurN-proper-ms
1121 [e]בֶּן־
ben-
the sonN-msc
4441 [e]מַלְכִּיָּ֑ה
mal-kî-yāh;
of MalchijahN-proper-ms
4640 [e]וּמַעְשַׂ֨י
ū-ma‘-śay
and MaasaiConj-w | N-proper-ms
1121 [e]בֶּן־
ben-
sonN-msc
5717 [e]עֲדִיאֵ֧ל
‘ă-ḏî-’êl
of AdielN-proper-ms
1121 [e]בֶּן־
ben-
the sonN-msc
3170 [e]יַחְזֵ֛רָה
yaḥ-zê-rāh
of JahzerahN-proper-ms
1121 [e]בֶּן־
ben-
the sonN-msc
4918 [e]מְשֻׁלָּ֥ם
mə-šul-lām
of MeshullamN-proper-ms
1121 [e]בֶּן־
ben-
the son ofN-msc
4921 [e]מְשִׁלֵּמִ֖ית
mə-šil-lê-mîṯ
MeshillemothN-proper-ms
1121 [e]בֶּן־
ben-
the sonN-msc
564 [e]אִמֵּֽר׃
’im-mêr.
of ImmerN-proper-ms

Hebrew Texts
דברי הימים א 9:12 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַעֲדָיָה֙ בֶּן־יְרֹחָ֔ם בֶּן־פַּשְׁח֖וּר בֶּן־מַלְכִּיָּ֑ה וּמַעְשַׂ֨י בֶּן־עֲדִיאֵ֧ל בֶּן־יַחְזֵ֛רָה בֶּן־מְשֻׁלָּ֥ם בֶּן־מְשִׁלֵּמִ֖ית בֶּן־אִמֵּֽר׃

דברי הימים א 9:12 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ועדיה בן־ירחם בן־פשחור בן־מלכיה ומעשי בן־עדיאל בן־יחזרה בן־משלם בן־משלמית בן־אמר׃

דברי הימים א 9:12 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ועדיה בן־ירחם בן־פשחור בן־מלכיה ומעשי בן־עדיאל בן־יחזרה בן־משלם בן־משלמית בן־אמר׃

דברי הימים א 9:12 Hebrew Bible
ועדיה בן ירחם בן פשחור בן מלכיה ומעשי בן עדיאל בן יחזרה בן משלם בן משלמית בן אמר׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
and Adaiah the son of Jeroham, the son of Pashhur, the son of Malchijah, and Maasai the son of Adiel, the son of Jahzerah, the son of Meshullam, the son of Meshillemith, the son of Immer;

King James Bible
And Adaiah the son of Jeroham, the son of Pashur, the son of Malchijah, and Maasiai the son of Adiel, the son of Jahzerah, the son of Meshullam, the son of Meshillemith, the son of Immer;

Holman Christian Standard Bible
Adaiah son of Jeroham, son of Pashhur, son of Malchijah; Maasai son of Adiel, son of Jahzerah, son of Meshullam, son of Meshillemith, son of Immer;
Treasury of Scripture Knowledge

Meshillemith

Nehemiah 11:12,13 And their brothers that did the work of the house were eight hundred …

Meshillemoth
Immer

1 Chronicles 24:14 The fifteenth to Bilgah, the sixteenth to Immer,

Ezra 2:37 The children of Immer, a thousand fifty and two.

Nehemiah 7:40 The children of Immer, a thousand fifty and two.

Links
1 Chronicles 9:121 Chronicles 9:12 NIV1 Chronicles 9:12 NLT1 Chronicles 9:12 ESV1 Chronicles 9:12 NASB1 Chronicles 9:12 KJV1 Chronicles 9:12 Bible Apps1 Chronicles 9:12 Biblia Paralela1 Chronicles 9:12 Chinese Bible1 Chronicles 9:12 French Bible1 Chronicles 9:12 German BibleBible Hub
1 Chronicles 9:11
Top of Page
Top of Page