8583. תֹּ֫עִי (Tou or Toi)
Englishman's Concordance
Strong's Hebrew: 8583. תֹּ֫עִי (Tou or Toi) — 5 Occurrences

2 Samuel 8:9
HEB: וַיִּשְׁמַ֕ע תֹּ֖עִי מֶ֣לֶךְ חֲמָ֑ת
NAS: Now when Toi king of Hamath
KJV: When Toi king of Hamath
INT: heard Toi king of Hamath

2 Samuel 8:10
HEB: וַיִּשְׁלַ֣ח תֹּ֣עִי אֶת־ יֽוֹרָם־
NAS: Toi sent Joram
KJV: Then Toi sent Joram
INT: sent Toi Joram his son

2 Samuel 8:10
HEB: אִ֛ישׁ מִלְחֲמ֥וֹת תֹּ֖עִי הָיָ֣ה הֲדַדְעָ֑זֶר
NAS: at war with Toi. And [Joram] brought with him articles
KJV: had wars with Toi. And [Joram] brought with him
INT: at war Toi had been Hadadezer

1 Chronicles 18:9
HEB: וַיִּשְׁמַ֕ע תֹּ֖עוּ מֶ֣לֶךְ חֲמָ֑ת
NAS: Now when Tou king of Hamath
KJV: Now when Tou king of Hamath
INT: heard Tou king of Hamath

1 Chronicles 18:10
HEB: אִ֛ישׁ מִלְחֲמ֥וֹת תֹּ֖עוּ הָיָ֣ה הֲדַדְעָ֑זֶר
NAS: at war with Tou. And [Hadoram brought] all
KJV: had war with Tou;) and [with him] all manner of vessels
INT: at war Tou had Hadadezer

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page