1 Chronicles 18:10
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
7971 [e]וַיִּשְׁלַ֣ח
way-yiš-laḥ
and he sentConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
1913 [e]הֲדֽוֹרָם־
hă-ḏō-w-rām-
HadoramN-proper-ms
1121 [e]בְּנ֣וֹ
bə-nōw
his sonN-msc | 3ms
413 [e]אֶל־
’el-
toPrep
4428 [e]הַמֶּֽלֶךְ־
ham-me-leḵ-
KingArt | N-ms
1732 [e]דָּ֠וִיד
dā-wîḏ
DavidN-proper-ms
  [לשאול־]
[liš-’ō-wl-
-Preposition-l :: Verb - Qal - Infinitive construct Prep-l | V-Qal-Inf
 
ḵ]
 
7592 [e](לִשְׁאָל־)
(liš-’āl-
to greetPrep-l | V-Qal-Inf
7592 [e]ל֨וֹ
lōw
himPrep | 3ms
 
q)
 
7965 [e]לְשָׁל֜וֹם
lə-šā-lō-wm
of his welfarePrep-l | N-ms
1288 [e]וּֽלְבָרֲכ֗וֹ
ū-lə-ḇā-ră-ḵōw,
and bless himConj-w, Prep-l | V-Piel-Inf | 3ms
5921 [e]עַל֩
‘al
uponPrep
834 [e]אֲשֶׁ֨ר
’ă-šer
thatPro-r
3898 [e]נִלְחַ֤ם
nil-ḥam
he had foughtV-Nifal-Perf-3ms
1909 [e]בַּהֲדַדְעֶ֙זֶר֙
ba-hă-ḏaḏ-‘e-zer
against HadadezerPrep-b | N-proper-ms
5221 [e]וַיַּכֵּ֔הוּ
way-yak-kê-hū,
and defeated himConj-w | V-Hifil-ConsecImperf-3ms | 3ms
3588 [e]כִּי־
kî-
forConj
376 [e]אִ֛ישׁ
’îš
a manN-msc
4421 [e]מִלְחֲמ֥וֹת
mil-ḥă-mō-wṯ
at war withN-fpc
8583 [e]תֹּ֖עוּ
tō-‘ū
TouN-proper-ms
1961 [e]הָיָ֣ה
hā-yāh
had beenV-Qal-Perf-3ms
1909 [e]הֲדַדְעָ֑זֶר
hă-ḏaḏ-‘ā-zer;
HadadezerN-proper-ms
3605 [e]וְכֹ֗ל
wə-ḵōl,
and [Hadoram brought with him] all kindsConj-w | N-msc
3627 [e]כְּלֵ֛י
kə-lê
of articlesN-mpc
2091 [e]זָהָ֥ב
zā-hāḇ
of goldN-ms
3701 [e]וָכֶ֖סֶף
wā-ḵe-sep̄
and silverConj-w | N-ms
5178 [e]וּנְחֹֽשֶׁת׃
ū-nə-ḥō-šeṯ.
and bronzeConj-w | N-fs

Hebrew Texts
דברי הימים א 18:10 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּשְׁלַ֣ח אֶת־הֲדֹֽורָם־בְּנֹ֣ו אֶל־הַמֶּֽלֶךְ־דָּ֠וִיד [לִשְׁאֹול־ כ] (לִשְׁאָל־לֹ֨ו ק) לְשָׁלֹ֜ום וּֽלְבָרֲכֹ֗ו עַל֩ אֲשֶׁ֨ר נִלְחַ֤ם בַּהֲדַדְעֶ֙זֶר֙ וַיַּכֵּ֔הוּ כִּי־אִ֛ישׁ מִלְחֲמֹ֥ות תֹּ֖עוּ הָיָ֣ה הֲדַדְעָ֑זֶר וְכֹ֗ל כְּלֵ֛י זָהָ֥ב וָכֶ֖סֶף וּנְחֹֽשֶׁת׃

דברי הימים א 18:10 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וישלח את־הדורם־בנו אל־המלך־דויד [לשאול־ כ] (לשאל־לו ק) לשלום ולברכו על אשר נלחם בהדדעזר ויכהו כי־איש מלחמות תעו היה הדדעזר וכל כלי זהב וכסף ונחשת׃

דברי הימים א 18:10 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
וישלח את־הדורם־בנו אל־המלך־דויד [לשאול־ כ] (לשאל־לו ק) לשלום ולברכו על אשר נלחם בהדדעזר ויכהו כי־איש מלחמות תעו היה הדדעזר וכל כלי זהב וכסף ונחשת׃

דברי הימים א 18:10 Hebrew Bible
וישלח את הדורם בנו אל המלך דויד לשאול לו לשלום ולברכו על אשר נלחם בהדדעזר ויכהו כי איש מלחמות תעו היה הדדעזר וכל כלי זהב וכסף ונחשת׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
he sent Hadoram his son to King David to greet him and to bless him, because he had fought against Hadadezer and had defeated him; for Hadadezer had been at war with Tou. And Hadoram brought all kinds of articles of gold and silver and bronze.

King James Bible
He sent Hadoram his son to king David, to inquire of his welfare, and to congratulate him, because he had fought against Hadarezer, and smitten him; (for Hadarezer had war with Tou;) and with him all manner of vessels of gold and silver and brass.

Holman Christian Standard Bible
he sent his son Hadoram to King David to greet him and to congratulate him because David had fought against Hadadezer and defeated him, for Tou and Hadadezer had fought many wars. Hadoram brought all kinds of gold, silver, and bronze items.
Treasury of Scripture Knowledge

Hadoram. or Joram

2 Samuel 8:10 Then Toi sent Joram his son to king David, to salute him, and to …

Joram, in the parallel text, seems a mistake for Hadoram, or Idoram; for the LXX. have there ().

enquire. or salute him
congratulate him [heb] bless him
had war [heb] was the man of wars.
all manner

2 Chronicles 9:1,23,24 And when the queen of Sheba heard of the fame of Solomon, she came …

Isaiah 39:1 At that time Merodachbaladan, the son of Baladan, king of Babylon, …

Links
1 Chronicles 18:101 Chronicles 18:10 NIV1 Chronicles 18:10 NLT1 Chronicles 18:10 ESV1 Chronicles 18:10 NASB1 Chronicles 18:10 KJV1 Chronicles 18:10 Bible Apps1 Chronicles 18:10 Biblia Paralela1 Chronicles 18:10 Chinese Bible1 Chronicles 18:10 French Bible1 Chronicles 18:10 German BibleBible Hub
1 Chronicles 18:9
Top of Page
Top of Page