ū·lə·yō·wō·šə·ḇê
Englishman's Concordance
ū·lə·yō·wō·šə·ḇê — 3 Occurrences

Jeremiah 35:13
HEB: לְאִ֣ישׁ יְהוּדָ֔ה וּלְיֽוֹשְׁבֵ֖י יְרֽוּשָׁלִָ֑ם הֲל֨וֹא
NAS: of Judah and the inhabitants of Jerusalem,
KJV: of Judah and the inhabitants of Jerusalem,
INT: to the men of Judah and the inhabitants of Jerusalem not

Daniel 9:7
HEB: לְאִ֤ישׁ יְהוּדָה֙ וּלְיוֹשְׁבֵ֣י יְרֽוּשָׁלִַ֔ם וּֽלְכָל־
NAS: of Judah, the inhabitants of Jerusalem
KJV: of Judah, and to the inhabitants of Jerusalem,
INT: to the men of Judah the inhabitants of Jerusalem and all

Zechariah 13:1
HEB: לְבֵ֥ית דָּוִ֖יד וּלְיֹשְׁבֵ֣י יְרֽוּשָׁלִָ֑ם לְחַטַּ֖את
NAS: of David and for the inhabitants of Jerusalem,
KJV: of David and to the inhabitants of Jerusalem
INT: the house of David the inhabitants of Jerusalem sin

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 3427
1082 Occurrences


bə·še·ḇeṯ — 2 Occ.
bə·šiḇ·tām — 1 Occ.
bə·šiḇ·tə·ḵā — 3 Occ.
bə·šiḇ·tə·ḵem — 1 Occ.
bə·šiḇ·tê·nū — 1 Occ.
bə·šiḇ·tî — 1 Occ.
bə·šiḇ·tōw — 1 Occ.
bə·yō·šêḇ — 1 Occ.
bə·yō·wō·šə·ḇê — 1 Occ.
ḵə·šiḇ·tōw — 1 Occ.
’ê·šêḇ — 8 Occ.
ha·hō·šîḇ — 1 Occ.
ha·hō·šî·ḇū — 1 Occ.
hay·yō·šêḇ — 28 Occ.
hay·yō·šə·ḇāh — 1 Occ.
hay·yō·wō·še·ḇeṯ — 6 Occ.
hay·yō·šə·ḇî — 1 Occ.
hay·yō·šə·ḇîm — 35 Occ.
han·nō·wō·šā·ḇō·wṯ — 1 Occ.
haš·šā·ḇeṯ — 1 Occ.
hō·wō·šaḇ·tî — 1 Occ.
hō·wō·šêḇ — 1 Occ.
hō·wō·šî·ḇa·nî — 2 Occ.
hō·šî·ḇū — 2 Occ.
kə·šiḇ·tōw — 1 Occ.
lay·yō·wō·šêḇ — 1 Occ.
lay·yō·šə·ḇîm — 1 Occ.
lā·šā·ḇeṯ — 7 Occ.
lā·še·ḇeṯ — 31 Occ.
lə·hō·wō·šîḇ — 2 Occ.
lə·hō·wō·šî·ḇî — 1 Occ.
lə·še·ḇeṯ — 2 Occ.
lə·šiḇ·tə·ḵā — 3 Occ.
lə·šiḇ·tê·nū — 1 Occ.
lə·šiḇ·tî — 1 Occ.
lə·šiḇ·tōw — 1 Occ.
lə·yō·wō·šə·ḇê — 1 Occ.
lə·yō·wō·šêḇ — 4 Occ.
lə·yō·wō·šə·ḇê — 5 Occ.
miš·še·ḇeṯ — 2 Occ.
mî·yō·wō·šêḇ — 1 Occ.
mî·yō·šə·ḇê — 3 Occ.
mō·wō·šîḇ — 1 Occ.
mō·wō·šî·ḇî — 1 Occ.
nê·šêḇ — 2 Occ.
nō·wō·šā·ḇāh — 1 Occ.
nō·wō·šā·ḇeṯ — 1 Occ.
nō·wō·šā·ḇōṯ — 1 Occ.
nō·wō·šā·ḇū — 2 Occ.
nō·wō·še·ḇeṯ — 1 Occ.
’ō·wō·šî·ḇə·ḵā — 1 Occ.
šêḇ — 7 Occ.
šə·ḇāh — 6 Occ.
še·ḇeṯ — 6 Occ.
šə·ḇî — 6 Occ.
šə·ḇū- — 11 Occ.
šiḇ·tāh — 1 Occ.
šiḇ·tām — 2 Occ.
šiḇ·tə·ḵā — 9 Occ.
šiḇ·tî — 2 Occ.
šiḇ·tōw — 1 Occ.
ṯā·šō·ḇə·nāh — 1 Occ.
tê·šêḇ — 24 Occ.
ṯê·šê·ḇî — 2 Occ.
tê·šê·ḇū — 8 Occ.
tō·wō·šî·ḇê·nî — 1 Occ.
tū·šāḇ — 1 Occ.
ū·lə·yō·wō·šə·ḇāw — 1 Occ.
ū·lə·yō·wō·šə·ḇê — 3 Occ.
ū·šə·ḇî — 2 Occ.
ū·šə·ḇū — 3 Occ.
ū·ḇə·yō·šə·ḇê — 2 Occ.
wā·’ê·šêḇ — 4 Occ.
wā·’ê·šə·ḇāh — 1 Occ.
way·yā·šu·ḇū — 1 Occ.
way·yê·šeḇ — 96 Occ.
way·yê·šə·ḇū — 55 Occ.
way·yō·wō·šeḇ — 2 Occ.
way·yō·wō·šêḇ — 3 Occ.
way·yō·wō·šî·ḇa·nî — 1 Occ.
way·yō·šî·ḇêm — 1 Occ.
way·yō·wō·šî·ḇū — 1 Occ.
way·yō·ši·ḇūm — 2 Occ.
wan·nê·šeḇ — 6 Occ.
wan·nō·šeḇ — 1 Occ.
wat·tê·šeḇ — 12 Occ.
wat·tê·šə·ḇū — 4 Occ.
wat·tō·wō·šeḇ — 1 Occ.
wat·tō·šî·ḇū — 1 Occ.
wə·’ê·šêḇ — 2 Occ.
wə·’ê·šə·ḇāh — 2 Occ.
wə·hay·yō·šêḇ — 1 Occ.
wə·hay·yō·wō·šə·ḇîm — 3 Occ.
wə·hō·wō·šaḇ·tî — 2 Occ.
wə·hō·wō·šaḇ·tîḵ — 1 Occ.
wə·hō·šaḇ·tîm — 2 Occ.
wə·hō·wō·šî·ḇū — 3 Occ.
wə·hū·šaḇ·tem — 1 Occ.
wə·nō·šə·ḇū — 1 Occ.
wə·šaḇ·tî — 1 Occ.
wə·šeḇ- — 4 Occ.
wə·šê·ḇū — 2 Occ.
wə·šiḇ·tə·ḵā — 2 Occ.
wə·yā·šaḇ — 13 Occ.
wə·yā·šā·ḇə·tā — 1 Occ.
wə·yā·šaḇ·nū — 1 Occ.
wə·yā·šaḇt — 1 Occ.
wə·yā·šaḇ·tā — 9 Occ.
wə·yā·šaḇ·tāh — 1 Occ.
wə·yā·šaḇ·tî — 1 Occ.
wə·yā·šā·ḇū — 3 Occ.
wə·yā·šə·ḇāh — 6 Occ.
wə·yā·šə·ḇū — 14 Occ.
wə·yê·šə·ḇū — 4 Occ.
wə·yiš·šə·ḇū — 1 Occ.
wə·yō·šêḇ — 2 Occ.
wə·yō·šə·ḇê — 26 Occ.
wə·yō·šə·ḇe·hā — 6 Occ.
wə·yō·šə·ḇê·hem — 1 Occ.
wə·yō·šə·ḇê·hen — 2 Occ.
wə·yō·šə·ḇîm — 2 Occ.
wî·šaḇ·tem — 8 Occ.
yā·šaḇ — 18 Occ.
yā·šaḇ·nū — 3 Occ.
yā·šaḇt — 1 Occ.
yā·šaḇ·tā — 2 Occ.
yā·šaḇ·tî — 7 Occ.
yā·šā·ḇū — 1 Occ.
yā·šə·ḇāh — 2 Occ.
yā·šə·ḇū — 31 Occ.
yā·šōḇ- — 1 Occ.
yə·šaḇ·tem- — 2 Occ.
yê·šeḇ- — 32 Occ.
yê·šə·ḇū- — 23 Occ.
yō·wō·šə·ḇê — 4 Occ.
yō·wō·šā·ḇeṯ — 2 Occ.
yō·šaḇt — 1 Occ.
yō·šêḇ — 139 Occ.
yō·šə·ḇāw — 5 Occ.
yō·šə·ḇê — 137 Occ.
yō·šə·ḇe·hā — 11 Occ.
yō·še·ḇeṯ- — 24 Occ.
yō·šə·ḇîm — 30 Occ.
yō·šə·ḇō·wṯ — 4 Occ.
yō·wō·šî·ḇū — 1 Occ.
Additional Entries
šiḇ·tə·ḵā — 9 Occ.
šiḇ·tî — 2 Occ.
šiḇ·tōw — 1 Occ.
ṯā·šō·ḇə·nāh — 1 Occ.
tê·šêḇ — 24 Occ.
ṯê·šê·ḇî — 2 Occ.
tê·šê·ḇū — 8 Occ.
tō·wō·šî·ḇê·nî — 1 Occ.
tū·šāḇ — 1 Occ.
ū·lə·yō·wō·šə·ḇāw — 1 Occ.
ū·šə·ḇî — 2 Occ.
ū·šə·ḇū — 3 Occ.
ū·ḇə·yō·šə·ḇê — 2 Occ.
wā·’ê·šêḇ — 4 Occ.
wā·’ê·šə·ḇāh — 1 Occ.
way·yā·šu·ḇū — 1 Occ.
way·yê·šeḇ — 96 Occ.
way·yê·šə·ḇū — 55 Occ.
way·yō·wō·šeḇ — 2 Occ.
way·yō·wō·šêḇ — 3 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page