yə·šal·lə·ḥū
Englishman's Concordance
yə·šal·lə·ḥū — 2 Occurrences

Job 21:11
HEB: יְשַׁלְּח֣וּ כַ֭צֹּאן עֲוִילֵיהֶ֑ם
NAS: They send forth their little ones
KJV: They send forth their little ones
INT: send the flock their little

Ezekiel 44:20
HEB: וּפֶ֖רַע לֹ֣א יְשַׁלֵּ֑חוּ כָּס֥וֹם יִכְסְמ֖וּ
NAS: yet they shall not let their locks grow long; they shall only
KJV: nor suffer their locks to grow long; they shall only
INT: their locks not grow shall only trim

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 7971
847 Occurrences


’ă·šal·laḥ — 9 Occ.
’ă·šal·lê·aḥ — 1 Occ.
’ă·šal·lê·ḥă·ḵā — 1 Occ.
’ă·šal·lə·ḥe·kā — 2 Occ.
’ă·šal·lə·ḥen·nū — 1 Occ.
bə·šal·ḥāh — 1 Occ.
bə·šā·lə·ḥî — 1 Occ.
bə·šal·laḥ — 1 Occ.
bə·šal·lê·ḥă·ḵā — 1 Occ.
bə·šal·lə·ḥî — 1 Occ.
bə·šal·lə·ḥōw — 1 Occ.
biš·lō·aḥ — 3 Occ.
biš·lōḥ — 1 Occ.
’eš·laḥ — 10 Occ.
’eš·lā·ḥă·ḵā — 2 Occ.
ham·šal·lê·aḥ — 1 Occ.
ham·šal·lə·ḥîm — 1 Occ.
haš·šō·lê·aḥ — 5 Occ.
haṯ·šal·laḥ — 1 Occ.
kə·šal·lə·ḥōw — 1 Occ.
laḥ — 6 Occ.
lə·ḥāh — 1 Occ.
lə·haš·lî·aḥ — 1 Occ.
lə·šal·laḥ — 6 Occ.
lə·šal·lê·aḥ — 3 Occ.
lə·šal·lə·ḥāh — 1 Occ.
lə·šal·lə·ḥām — 3 Occ.
lə·šal·lə·ḥê·nî — 1 Occ.
lə·šal·lə·ḥê·nū — 1 Occ.
lə·šal·lə·ḥōw — 2 Occ.
lə·šō·lə·ḥāw — 2 Occ.
lə·šō·lə·ḥe·ḵā — 1 Occ.
liš·lō·aḥ — 10 Occ.
liš·lōḥ — 1 Occ.
maš·lî·aḥ — 1 Occ.
mə·šal·lê·aḥ — 7 Occ.
mə·šal·lê·ḥă·ḵā — 1 Occ.
mə·šal·lə·ḥê — 1 Occ.
mə·šal·lə·ḥîm — 1 Occ.
mə·šul·lāḥ — 3 Occ.
miš·šə·lō·aḥ — 1 Occ.
nə·šal·lə·ḥen·nū — 1 Occ.
niš·lə·ḥāh — 2 Occ.
šā·laḥ — 61 Occ.
šā·lā·ḥə·nū — 1 Occ.
šā·lā·ḥə·tā — 1 Occ.
šā·laḥ·tā — 7 Occ.
šā·laḥ·tî — 12 Occ.
šā·lə·ḥāh — 1 Occ.
šā·lə·ḥe·ḵā — 1 Occ.
šā·lə·ḥāh — 3 Occ.
šā·lə·ḥū — 4 Occ.
šal·laḥ — 15 Occ.
šal·lê·aḥ — 2 Occ.
šal·lə·ḥāh — 1 Occ.
šal·lə·ḥām — 2 Occ.
šal·lə·ḥê·nî — 4 Occ.
šal·lə·ḥi·nî — 1 Occ.
šal·lə·ḥū — 1 Occ.
šal·lə·ḥu·nî — 2 Occ.
šā·lō·aḥ — 1 Occ.
šā·lū·aḥ — 4 Occ.
šə·laḥ — 15 Occ.
šə·lā·ḥă·ḵā — 2 Occ.
šə·lā·ḥām — 1 Occ.
šə·lā·ḥa·nî — 26 Occ.
šə·lā·ḥā·nū — 1 Occ.
šə·lā·ḥêḵ — 1 Occ.
šə·lā·ḥê·nî — 1 Occ.
šə·lā·ḥōw — 11 Occ.
šə·laḥ·tā·nî — 1 Occ.
šə·laḥ·tā·nū — 1 Occ.
šə·laḥ·tem — 3 Occ.
šə·laḥ·tî·ḵā — 3 Occ.
šə·laḥ·tîm — 5 Occ.
šə·laḥ·tîw — 2 Occ.
šə·lā·ḥū — 1 Occ.
šə·lō·aḥ — 2 Occ.
šə·lū·ḥāh — 3 Occ.
šil·ḥāh — 6 Occ.
šil·ḥōw — 1 Occ.
šil·ḥū — 8 Occ.
šil·laḥ — 11 Occ.
šil·la·ḥă·ḵā — 1 Occ.
šil·laḥ·nū — 1 Occ.
šil·laḥ·tā — 2 Occ.
šil·laḥ·tā·nî — 1 Occ.
šil·laḥ·tem — 1 Occ.
šil·laḥ·tî — 8 Occ.
šil·laḥ·tî·hā — 2 Occ.
šil·laḥ·tōw — 1 Occ.
šil·lə·ḥāh — 2 Occ.
šil·lə·ḥām — 1 Occ.
šil·lə·ḥōw — 1 Occ.
šil·lə·ḥū — 7 Occ.
šil·lə·ḥū·ḵā — 1 Occ.
šil·lə·ḥu·hū — 1 Occ.
šō·lê·aḥ — 17 Occ.
šō·lê·ḥă·ḵā — 1 Occ.
šō·lə·ḥî — 2 Occ.
šō·lə·ḥîm — 2 Occ.
šul·laḥ — 3 Occ.
šul·laḥ·tî — 1 Occ.
šul·lə·ḥāh — 1 Occ.
šul·lə·ḥū — 1 Occ.
tə·šal·laḥ — 5 Occ.
tə·šal·laḥ·nāh — 1 Occ.
tə·šal·lə·ḥê·nî — 1 Occ.
tə·šal·lə·ḥen·nū — 3 Occ.
tə·šal·lê·ḥū — 3 Occ.
tə·šal·lə·ḥūm — 1 Occ.
tiš·laḥ — 6 Occ.
tiš·lā·ḥêm — 2 Occ.
tiš·lā·ḥê·nî — 1 Occ.
tiš·lā·ḥê·nū — 1 Occ.
tiš·laḥ·nāh — 3 Occ.
tiš·lā·ḥū — 2 Occ.
tiš·lə·ḥū- — 2 Occ.
ū·lə·šal·laḥ — 1 Occ.
ū·mə·šal·lê·aḥ — 1 Occ.
ū·šə·laḥ — 2 Occ.
ū·šə·laḥ·tem — 1 Occ.
ū·ḇiš·lō·aḥ — 1 Occ.
wa·’ă·šal·laḥ — 1 Occ.
wā·’ă·šal·lê·ḥă·ḵā — 1 Occ.
wa·’ă·šal·lə·ḥāh — 2 Occ.
wā·’ă·šal·lə·ḥe·hā — 1 Occ.
wā·’ă·šal·lə·ḥê·hū — 1 Occ.
wa·’ă·šal·lə·ḥe·kā — 1 Occ.
wā·’eš·laḥ — 8 Occ.
wā·’eš·lə·ḥāh — 4 Occ.
way·yə·šal·laḥ — 1 Occ.
way·yiš·laḥ — 190 Occ.
way·yiš·lā·ḥă·ḵā — 1 Occ.
way·yiš·lā·ḥê·hū — 1 Occ.
way·yiš·lā·ḥêm — 4 Occ.
way·yiš·lā·ḥê·nî — 2 Occ.
way·yiš·lə·ḥū — 25 Occ.
wan·nə·šal·lê·ḥă·ḵā — 1 Occ.
wat·tə·šal·laḥ — 1 Occ.
wat·tə·šal·lə·ḥê·hū — 1 Occ.
wat·tə·šal·lə·ḥêm — 2 Occ.
wat·tə·šal·lə·ḥî — 2 Occ.
wat·tə·šal·lə·ḥū·nî — 1 Occ.
wat·tiš·laḥ — 10 Occ.
way·šal·laḥ — 21 Occ.
way·šal·lə·ḥe·hā — 2 Occ.
way·šal·lə·ḥê·hū — 4 Occ.
way·šal·lə·ḥêm — 9 Occ.
way·šal·lə·ḥê·nū — 1 Occ.
way·šal·lə·ḥū — 9 Occ.
way·šal·lə·ḥū·hā — 1 Occ.
way·šal·lə·ḥūm — 1 Occ.
wə·’eš·laḥ — 1 Occ.
wə·’eš·lā·ḥă·ḵā — 2 Occ.
wə·’eš·lā·ḥêm — 1 Occ.
wə·’eš·lə·ḥāh — 2 Occ.
wə·ham·šal·lê·aḥ — 1 Occ.
wə·hiš·laḥ·tî — 3 Occ.
wə·niš·lə·ḥāh — 2 Occ.
wə·niš·lō·w·aḥ — 1 Occ.
wə·šā·laḥ — 2 Occ.
wə·šā·laḥ·tî — 4 Occ.
wə·šā·lə·ḥāh — 1 Occ.
wə·šā·lə·ḥū — 2 Occ.
wə·šal·laḥ — 1 Occ.
wə·šā·lō·w·aḥ — 7 Occ.
wə·šil·ḥū — 1 Occ.
wə·šil·laḥ — 8 Occ.
wə·šil·laḥ·tāh — 1 Occ.
wə·šil·laḥ·tām — 1 Occ.
wə·šil·laḥ·ta·nî — 1 Occ.
wə·šil·laḥ·tem — 1 Occ.
wə·šil·laḥ·tî — 20 Occ.
wə·šil·laḥ·tî·ḵā — 2 Occ.
wə·šil·laḥ·tōw — 1 Occ.
wə·šil·lə·ḥāh — 2 Occ.
wə·šil·lə·ḥōw — 1 Occ.
wə·šō·lê·aḥ — 1 Occ.
wə·yiš·laḥ — 2 Occ.
wî·šal·laḥ — 1 Occ.
wî·šal·lə·ḥêm — 1 Occ.
wî·šal·lə·ḥū — 1 Occ.
yə·šal·laḥ — 12 Occ.
yə·šal·lê·aḥ — 2 Occ.
yə·šal·lə·ḥêm — 1 Occ.
yə·šal·lə·ḥen·nū — 3 Occ.
yə·šal·lə·ḥū — 2 Occ.
yə·šul·laḥ- — 1 Occ.
yiš·laḥ — 13 Occ.
yiš·lā·ḥă·ḵā — 1 Occ.
yiš·lā·ḥen·nū — 1 Occ.
yiš·lə·ḥū — 1 Occ.
Additional Entries
wə·šil·lə·ḥōw — 1 Occ.
wə·šō·lê·aḥ — 1 Occ.
wə·yiš·laḥ — 2 Occ.
wî·šal·laḥ — 1 Occ.
wî·šal·lə·ḥêm — 1 Occ.
wî·šal·lə·ḥū — 1 Occ.
yə·šal·laḥ — 12 Occ.
yə·šal·lê·aḥ — 2 Occ.
yə·šal·lə·ḥêm — 1 Occ.
yə·šal·lə·ḥen·nū — 3 Occ.
yə·šul·laḥ- — 1 Occ.
yiš·laḥ — 13 Occ.
yiš·lā·ḥă·ḵā — 1 Occ.
yiš·lā·ḥen·nū — 1 Occ.
yiš·lə·ḥū — 1 Occ.
šə·laḥ — 6 Occ.
šə·laḥ·nā — 1 Occ.
šə·laḥ·tūn — 1 Occ.
šə·la·ḥū — 2 Occ.
šə·lî·aḥ — 1 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page