yə·ṣar·tî·ḵā
Englishman's Concordance
yə·ṣar·tî·ḵā — 1 Occurrence

Isaiah 44:21
HEB: עַבְדִּי־ אָ֑תָּה יְצַרְתִּ֤יךָ עֶֽבֶד־ לִי֙
NAS: for you are My servant; I have formed you, you are My servant,
KJV: for thou [art] my servant: I have formed thee; thou [art] my servant:
INT: are my servant I have formed are my servant O

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 3335
63 Occurrences


’eṣ·ṣā·rə·ḵā — 1 Occ.
hă·ḵay·yō·w·ṣêr — 1 Occ.
hay·yō·ṣêr — 10 Occ.
hay·yō·wṣ·rîm — 1 Occ.
lə·yō·ṣə·rōw — 1 Occ.
lə·yō·wṣ·rōw — 1 Occ.
nō·w·ṣar — 1 Occ.
way·yā·ṣar — 1 Occ.
way·yî·ṣer — 2 Occ.
wə·yō·ṣêr — 1 Occ.
wə·yō·ṣə·rāh — 1 Occ.
wə·yō·ṣer·ḵā — 3 Occ.
wə·yō·ṣə·rōw — 2 Occ.
wî·ṣar·tî·hā — 2 Occ.
yā·ṣār — 2 Occ.
yā·ṣar·tā — 1 Occ.
yā·ṣar·tî — 2 Occ.
yā·ṣā·rū — 1 Occ.
yə·ṣā·rāh — 1 Occ.
yə·ṣar·tām — 1 Occ.
yə·ṣar·tî·ḵā — 1 Occ.
yə·ṣar·tîw — 1 Occ.
yiṣ·rōw — 1 Occ.
yiṣ·ṣə·rê·hū — 1 Occ.
yō·w·ṣêr — 16 Occ.
yō·ṣə·rê- — 1 Occ.
yō·ṣə·rê·nū — 1 Occ.
yō·ṣə·rî — 1 Occ.
yō·ṣə·rōw — 1 Occ.
yō·wṣ·rîm — 1 Occ.
yū·ṣar — 1 Occ.
yuṣ·ṣā·rū — 1 Occ.
Additional Entries
wə·yō·ṣə·rāh — 1 Occ.
wə·yō·ṣer·ḵā — 3 Occ.
wə·yō·ṣə·rōw — 2 Occ.
wî·ṣar·tî·hā — 2 Occ.
yā·ṣār — 2 Occ.
yā·ṣar·tā — 1 Occ.
yā·ṣar·tî — 2 Occ.
yā·ṣā·rū — 1 Occ.
yə·ṣā·rāh — 1 Occ.
yə·ṣar·tām — 1 Occ.
yə·ṣar·tîw — 1 Occ.
yiṣ·rōw — 1 Occ.
yiṣ·ṣə·rê·hū — 1 Occ.
yō·w·ṣêr — 16 Occ.
yō·ṣə·rê- — 1 Occ.
yō·ṣə·rê·nū — 1 Occ.
yō·ṣə·rî — 1 Occ.
yō·ṣə·rōw — 1 Occ.
yō·wṣ·rîm — 1 Occ.
yū·ṣar — 1 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page