yul·lə·ḏū
Englishman's Concordance
yul·lə·ḏū — 5 Occurrences

Genesis 6:1
HEB: הָֽאֲדָמָ֑ה וּבָנ֖וֹת יֻלְּד֥וּ לָהֶֽם׃
NAS: and daughters were born to them,
KJV: and daughters were born unto them,
INT: of the land and daughters were born

Genesis 36:5
HEB: עֵשָׂ֔ו אֲשֶׁ֥ר יֻלְּדוּ־ ל֖וֹ בְּאֶ֥רֶץ
NAS: who were born to him in the land
KJV: of Esau, which were born unto him in the land
INT: of Esau who were born the land of Canaan

Genesis 50:23
HEB: בֶּן־ מְנַשֶּׁ֔ה יֻלְּד֖וּ עַל־ בִּרְכֵּ֥י
NAS: of Manasseh, were born on Joseph's
KJV: of Manasseh were brought up upon Joseph's
INT: the son of Manasseh were born and knees

2 Samuel 3:5
HEB: דָּוִ֑ד אֵ֛לֶּה יֻלְּד֥וּ לְדָוִ֖ד בְּחֶבְרֽוֹן׃
NAS: These were born to David
KJV: wife. These were born to David
INT: David's These were born to David Hebron

2 Samuel 21:22
HEB: אַרְבַּ֥עַת אֵ֛לֶּה יֻלְּד֥וּ לְהָרָפָ֖ה בְּגַ֑ת
NAS: four were born to the giant
KJV: These four were born to the giant
INT: four These were born to the giant Gath

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 3205
497 Occurrences


bə·hiw·wā·leḏ — 1 Occ.
bə·le·ḏeṯ- — 2 Occ.
bə·liḏ·tāh — 3 Occ.
bə·yal·leḏ·ḵen — 1 Occ.
’ê·lêḏ — 1 Occ.
hay·yā·lūḏ — 2 Occ.
hay·yil·lō·w·ḏîm — 1 Occ.
hay·yō·le·ḏeṯ — 1 Occ.
hay·yō·lə·ḏō·wṯ — 1 Occ.
hay·yūl·lāḏ — 1 Occ.
ham·mō·w·lîḏ — 1 Occ.
ham·mō·w·li·ḏîm — 1 Occ.
ham·yal·le·ḏeṯ — 3 Occ.
ham·yal·lə·ḏōṯ — 3 Occ.
han·nō·w·laḏ- — 1 Occ.
han·nō·w·lā·ḏîm — 2 Occ.
hay·lū·ḏîm — 1 Occ.
hiw·wā·lə·ḏāh — 1 Occ.
hiw·wā·lə·ḏōw — 1 Occ.
hō·w·laḏ·tā — 1 Occ.
hō·w·lîḏ — 95 Occ.
hō·w·lî·ḏōw — 17 Occ.
hō·w·lî·ḏū — 2 Occ.
hul·le·ḏeṯ — 3 Occ.
’iw·wā·leḏ — 1 Occ.
kay·yō·w·lê·ḏāh — 10 Occ.
lā·laṯ — 1 Occ.
lā·le·ḏeṯ — 4 Occ.
lam·yal·lə·ḏōṯ — 3 Occ.
lê·ḏāh — 1 Occ.
le·ḏeṯ — 2 Occ.
lə·lê·ḏāh — 2 Occ.
lə·liḏ·tî — 1 Occ.
lə·yō·w·laḏ·tāh — 1 Occ.
lə·yō·w·laḏ·tōw — 1 Occ.
liḏ·tāh — 1 Occ.
liḏ·tā·nāh — 1 Occ.
mil·lê·ḏāh — 1 Occ.
mil·le·ḏeṯ — 3 Occ.
nō·w·lāḏ — 10 Occ.
nūl·lə·ḏū- — 2 Occ.
’ō·w·lîḏ — 1 Occ.
tê·lêḏ — 6 Occ.
tê·lə·ḏî — 1 Occ.
tê·lə·ḏū — 1 Occ.
tiw·wā·lêḏ — 2 Occ.
ṯō·w·lîḏ — 5 Occ.
wā·’ê·lêḏ — 1 Occ.
way·yê·lê·ḏū — 1 Occ.
way·yiṯ·yal·ḏū — 1 Occ.
way·yiw·wā·lə·ḏū — 5 Occ.
way·yiw·wā·lêḏ — 3 Occ.
way·yō·w·leḏ — 45 Occ.
wat·tê·laḏ·nā — 1 Occ.
wat·tê·laḏ·nāh — 1 Occ.
wat·tê·leḏ — 62 Occ.
wə·hay·yō·lə·ḏāh — 1 Occ.
wə·han·nō·w·lāḏ — 1 Occ.
wə·hō·w·lêḏ — 1 Occ.
wə·hō·w·lîḏ — 3 Occ.
wə·hō·w·lî·ḏāh — 1 Occ.
wə·hō·w·lî·ḏū — 1 Occ.
ḇə·liḏ·tāh — 1 Occ.
wə·ṯê·laḏ·nāh — 1 Occ.
wə·ṯê·lêḏ — 1 Occ.
wə·yā·laḏ — 1 Occ.
wə·yā·laḏt — 1 Occ.
wə·yā·lā·ḏū — 1 Occ.
wə·yā·lə·ḏāh- — 2 Occ.
wə·yā·lə·ḏū — 4 Occ.
wə·yā·lōḏ — 1 Occ.
wə·yō·laḏt — 3 Occ.
wə·yō·w·lêḏ — 1 Occ.
wə·yō·le·ḏeṯ — 2 Occ.
yā·laḏ — 20 Occ.
yā·lā·ḏāh — 6 Occ.
yā·lā·ḏət — 1 Occ.
yā·lā·ḏə·tî — 1 Occ.
yā·laḏ·nū — 1 Occ.
yā·laḏt — 2 Occ.
yā·laḏ·tî — 6 Occ.
yā·lā·ḏū — 2 Occ.
yā·lə·ḏāh — 37 Occ.
yā·lə·ḏū- — 2 Occ.
yā·lə·ḏāh — 1 Occ.
yə·lā·ḏaṯ·ḵā — 2 Occ.
yə·lā·ḏaṯ·nî — 1 Occ.
yə·lā·ḏat·tū — 1 Occ.
yə·lā·ḏə·ḵā — 2 Occ.
yə·lā·ḏōw — 1 Occ.
yê·leḏ — 1 Occ.
yê·lə·ḏū — 1 Occ.
yê·lê·ḏūn — 1 Occ.
yə·liḏ·tā·nū — 1 Occ.
yə·liḏ·tî·ḵā — 1 Occ.
yə·liḏ·tî·hū — 1 Occ.
yə·liḏ·ti·nî — 1 Occ.
yə·lūḏ — 3 Occ.
yiw·wā·lə·ḏū — 1 Occ.
yiw·wā·lêḏ — 6 Occ.
yiw·wā·lê·ḏū — 1 Occ.
yō·w·laḏ·te·ḵā — 1 Occ.
yō·w·laḏ·tə·ḵem — 1 Occ.
yō·lêḏ — 2 Occ.
yō·w·lê·ḏāh — 3 Occ.
yō·lə·ḏāw — 2 Occ.
yō·le·ḏeṯ — 2 Occ.
yō·w·lîḏ — 2 Occ.
yul·laḏ- — 17 Occ.
yul·laḏ·tem — 1 Occ.
yul·laḏ·tî — 1 Occ.
yul·lā·ḏū — 1 Occ.
yul·lə·ḏāh — 1 Occ.
yul·lə·ḏū — 5 Occ.
Additional Entries
yō·lêḏ — 2 Occ.
yō·w·lê·ḏāh — 3 Occ.
yō·lə·ḏāw — 2 Occ.
yō·le·ḏeṯ — 2 Occ.
yō·w·lîḏ — 2 Occ.
yul·laḏ- — 17 Occ.
yul·laḏ·tem — 1 Occ.
yul·laḏ·tî — 1 Occ.
yul·lā·ḏū — 1 Occ.
yul·lə·ḏāh — 1 Occ.
hay·yā·leḏ — 9 Occ.
hay·ye·leḏ — 26 Occ.
hay·lā·ḏîm — 17 Occ.
lay·yā·leḏ — 1 Occ.
mî·yal·ḏê — 1 Occ.
ū·ḇə·yal·ḏê — 1 Occ.
ḇay·ye·leḏ — 1 Occ.
wə·hay·lā·ḏîm — 3 Occ.
wə·yal·ḏê — 1 Occ.
wə·yal·ḏê·hem — 1 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page