1 Corinthians 15:29
New International Version
Now if there is no resurrection, what will those do who are baptized for the dead? If the dead are not raised at all, why are people baptized for them?

New Living Translation
If the dead will not be raised, what point is there in people being baptized for those who are dead? Why do it unless the dead will someday rise again?

English Standard Version
Otherwise, what do people mean by being baptized on behalf of the dead? If the dead are not raised at all, why are people baptized on their behalf?

Berean Study Bible
If these things are not so, what will those do who are baptized for the dead? If the dead are not raised at all, why are people baptized for them?

New American Standard Bible
Otherwise, what will those do who are baptized for the dead? If the dead are not raised at all, why then are they baptized for them?

King James Bible
Else what shall they do which are baptized for the dead, if the dead rise not at all? why are they then baptized for the dead?

Holman Christian Standard Bible
Otherwise what will they do who are being baptized for the dead? If the dead are not raised at all, then why are people baptized for them?

International Standard Version
Otherwise, what will those people do who are being baptized because of those who have died? If the dead are not raised at all, why are they being baptized because of them?

NET Bible
Otherwise, what will those do who are baptized for the dead? If the dead are not raised at all, then why are they baptized for them?

Aramaic Bible in Plain English
Otherwise, what shall those do who are baptized for the sake of the dead, if the dead do not live again? Why are they baptized for the sake of the dead?

GOD'S WORD® Translation
However, people are baptized because the dead [will come back to life]. What will they do? If the dead can't come back to life, why do people get baptized as if they can [come back to life]?

Jubilee Bible 2000
Else what shall they do who are baptized for the dead, if the dead do not rise at all? why are they then baptized for the dead?

King James 2000 Bible
Else what shall they do who are baptized for the dead, if the dead rise not at all? why are they then baptized for the dead?

American King James Version
Else what shall they do which are baptized for the dead, if the dead rise not at all? why are they then baptized for the dead?

American Standard Version
Else what shall they do that are baptized for the dead? If the dead are not raised at all, why then are they baptized for them?

Douay-Rheims Bible
Otherwise what shall they do that are baptized for the dead, if the dead rise not again at all? why are they then baptized for them?

Darby Bible Translation
Since what shall the baptised for the dead do if [those that are] dead rise not at all? why also are they baptised for them?

English Revised Version
Else what shall they do which are baptized for the dead? If the dead are not raised at all, why then are they baptized for them?

Webster's Bible Translation
Else what will they do, who are baptized for the dead, if the dead rise not at all? why are they then baptized for the dead?

Weymouth New Testament
Otherwise what will become of those who got themselves baptized for the dead? If the dead do not rise at all, why are these baptized for them?

World English Bible
Or else what will they do who are baptized for the dead? If the dead aren't raised at all, why then are they baptized for the dead?

Young's Literal Translation
Seeing what shall they do who are baptized for the dead, if the dead do not rise at all? why also are they baptized for the dead?

1 Korinthiërs 15:29 Afrikaans PWL
Anders, wat sal dit hulle baat wat hulle laat doop met die dood tot doel, as die dooies nie weer sal lewe nie? Waarom laat hulle hul nog tot die dood, doop?

1 e Korintasve 15:29 Albanian
Përndryshe çfarë do të bëjnë ata që pagëzohen për të vdekurit? Në qoftë se me të vërtetë të vdekurit nuk ringjallen, përse ata edhe pagëzohen për të vdekurit?

ﻛﻮﺭﻧﺜﻮﺱ ﺍﻻﻭﻝ 15:29 Arabic: Smith & Van Dyke
والا فماذا يصنع الذين يعتمدون من اجل الاموات. ان كان الاموات لا يقومون البتة فلماذا يعتمدون من اجل الاموات.

1 ԿՈՐՆԹԱՑԻՆԵՐԻՆ 15:29 Armenian (Western): NT
Այլապէս, ի՞նչ պիտի ընեն անոնք՝ որ կը մկրտուին մեռելներուն համար, եթէ մեռելները երբե՛ք յարութիւն չեն առներ: Ուրեմն ինչո՞ւ կը մկրտուին անոնց համար.

1 Corinthianoetara. 15:29 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Bercela cer eguinen duté hiltzat batheyatzen diradenéc, baldin guciz hilac resuscitatzen ezpadirade? eta cergatic batheyatzen dirade hiltzat?

De Krenter A 15:29 Bavarian
Wie kaemend sünst aau ain dyrzue, däß sö si für Toote taauffen laassnd? Wenn Toote nit dyrwöckt werdnd, zwö liess myn si dann für ien taauffen?

1 Коринтяни 15:29 Bulgarian
Иначе, какво ще правят тия, които се кръщават заради мъртвите? Ако мъртвите никак не се възкресяват, защо се и кръщават заради тях?

中文標準譯本 (CSB Traditional)
如果不是這樣,那些替死人受洗的,將怎麼辦呢?如果死人根本不會復活,人們為什麼還替死人受洗呢?

中文标准译本 (CSB Simplified)
如果不是这样,那些替死人受洗的,将怎么办呢?如果死人根本不会复活,人们为什么还替死人受洗呢?

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
不然,那些為死人受洗的將來怎樣呢?若死人總不復活,因何為他們受洗呢?

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
不然,那些为死人受洗的将来怎样呢?若死人总不复活,因何为他们受洗呢?

歌 林 多 前 書 15:29 Chinese Bible: Union (Traditional)
不 然 , 那 些 為 死 人 受 洗 的 , 將 來 怎 樣 呢 ? 若 死 人 總 不 復 活 , 因 何 為 他 們 受 洗 呢 ?

歌 林 多 前 書 15:29 Chinese Bible: Union (Simplified)
不 然 , 那 些 为 死 人 受 洗 的 , 将 来 怎 样 呢 ? 若 死 人 总 不 复 活 , 因 何 为 他 们 受 洗 呢 ?

Prva poslanica Korinæanima 15:29 Croatian Bible
Što onda čine oni koji se krste za mrtve? Ako mrtvi uopće ne uskršavaju, što se krste za njih?

První Korintským 15:29 Czech BKR
Sic jinak co činí ti, kteříž se křtí za mrtvé? Nevstávají-liť mrtví z mrtvých, i proč se křtí za mrtvé?

1 Korinterne 15:29 Danish
Hvad ville ellers de udrette, som lade sig døbe for de døde? Dersom døde overhovedet ikke oprejses, hvorfor lade de sig da døbe for dem?

1 Corinthiërs 15:29 Dutch Staten Vertaling
Anders, wat zullen zij doen, die voor de doden gedoopt worden, indien de doden ganselijk niet opgewekt worden? Waarom worden zij voor de doden ook gedoopt?

Nestle Greek New Testament 1904
Ἐπεὶ τί ποιήσουσιν οἱ βαπτιζόμενοι ὑπὲρ τῶν νεκρῶν; εἰ ὅλως νεκροὶ οὐκ ἐγείρονται, τί καὶ βαπτίζονται ὑπὲρ αὐτῶν;

Westcott and Hort 1881
Ἐπεὶ τί ποιήσουσιν οἱ βαπτιζόμενοι ὑπὲρ τῶν νεκρῶν; εἰ ὅλως νεκροὶ οὐκ ἐγείρονται, τί καὶ βαπτίζονται ὑπὲρ αὐτῶν;

Westcott and Hort / [NA27 variants]
Ἐπεὶ τί ποιήσουσιν οἱ βαπτιζόμενοι ὑπὲρ τῶν νεκρῶν; εἰ ὅλως νεκροὶ οὐκ ἐγείρονται, τί καὶ βαπτίζονται ὑπὲρ αὐτῶν;

RP Byzantine Majority Text 2005
Ἐπεὶ τί ποιήσουσιν οἱ βαπτιζόμενοι ὑπὲρ τῶν νεκρῶν; Εἰ ὅλως νεκροὶ οὐκ ἐγείρονται, τί καὶ βαπτίζονται ὑπὲρ τῶν νεκρῶν;

Greek Orthodox Church 1904
Ἐπεὶ τί ποιήσουσιν οἱ βαπτιζόμενοι ὑπὲρ τῶν νεκρῶν, εἰ ὅλως νεκροὶ οὐκ ἐγείρονται; τί καὶ βαπτίζονται ὑπὲρ τῶν νεκρῶν;

Tischendorf 8th Edition
Ἐπεὶ τί ποιήσουσιν οἱ βαπτιζόμενοι ὑπὲρ τῶν νεκρῶν; εἰ ὅλως νεκροὶ οὐκ ἐγείρονται, τί καὶ βαπτίζονται ὑπὲρ αὐτῶν;

Scrivener's Textus Receptus 1894
Ἐπεὶ τί ποιήσουσιν οἱ βαπτιζόμενοι ὑπὲρ τῶν νεκρῶν; εἰ ὅλως νεκροὶ οὐκ ἐγείρονται, τί καὶ βαπτίζονται ὑπὲρ τῶν νεκρῶν;

Stephanus Textus Receptus 1550
Ἐπεὶ τί ποιήσουσιν οἱ βαπτιζόμενοι ὑπὲρ τῶν νεκρῶν εἰ ὅλως νεκροὶ οὐκ ἐγείρονται τί καὶ βαπτίζονται ὑπὲρ τῶν νεκρῶν

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
επει τι ποιησουσιν οι βαπτιζομενοι υπερ των νεκρων ει ολως νεκροι ουκ εγειρονται τι και βαπτιζονται υπερ αυτων

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
επει τι ποιησουσιν οι βαπτιζομενοι υπερ των νεκρων ει ολως νεκροι ουκ εγειρονται τι και βαπτιζονται υπερ αυτων

Stephanus Textus Receptus 1550
επει τι ποιησουσιν οι βαπτιζομενοι υπερ των νεκρων ει ολως νεκροι ουκ εγειρονται τι και βαπτιζονται υπερ των νεκρων

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
Επει τι ποιησουσιν οι βαπτιζομενοι υπερ των νεκρων; ει ολως νεκροι ουκ εγειρονται, τι και βαπτιζονται υπερ των νεκρων;

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
επει τι ποιησουσιν οι βαπτιζομενοι υπερ των νεκρων ει ολως νεκροι ουκ εγειρονται τι και βαπτιζονται υπερ των νεκρων

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
επει τι ποιησουσιν οι βαπτιζομενοι υπερ των νεκρων ει ολως νεκροι ουκ εγειρονται τι και βαπτιζονται υπερ αυτων

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
Epei ti poiēsousin hoi baptizomenoi hyper tōn nekrōn? ei holōs nekroi ouk egeirontai, ti kai baptizontai hyper autōn?

Epei ti poiesousin hoi baptizomenoi hyper ton nekron? ei holos nekroi ouk egeirontai, ti kai baptizontai hyper auton?

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
Epei ti poiēsousin hoi baptizomenoi hyper tōn nekrōn? ei holōs nekroi ouk egeirontai, ti kai baptizontai hyper autōn?

Epei ti poiesousin hoi baptizomenoi hyper ton nekron? ei holos nekroi ouk egeirontai, ti kai baptizontai hyper auton?

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 15:29 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
epei ti poiēsousin oi baptizomenoi uper tōn nekrōn ei olōs nekroi ouk egeirontai ti kai baptizontai uper autōn

epei ti poiEsousin oi baptizomenoi uper tOn nekrOn ei olOs nekroi ouk egeirontai ti kai baptizontai uper autOn

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 15:29 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
epei ti poiēsousin oi baptizomenoi uper tōn nekrōn ei olōs nekroi ouk egeirontai ti kai baptizontai uper tōn nekrōn

epei ti poiEsousin oi baptizomenoi uper tOn nekrOn ei olOs nekroi ouk egeirontai ti kai baptizontai uper tOn nekrOn

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 15:29 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
epei ti poiēsousin oi baptizomenoi uper tōn nekrōn ei olōs nekroi ouk egeirontai ti kai baptizontai uper tōn nekrōn

epei ti poiEsousin oi baptizomenoi uper tOn nekrOn ei olOs nekroi ouk egeirontai ti kai baptizontai uper tOn nekrOn

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 15:29 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
epei ti poiēsousin oi baptizomenoi uper tōn nekrōn ei olōs nekroi ouk egeirontai ti kai baptizontai uper tōn nekrōn

epei ti poiEsousin oi baptizomenoi uper tOn nekrOn ei olOs nekroi ouk egeirontai ti kai baptizontai uper tOn nekrOn

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 15:29 Westcott/Hort - Transliterated
epei ti poiēsousin oi baptizomenoi uper tōn nekrōn ei olōs nekroi ouk egeirontai ti kai baptizontai uper autōn

epei ti poiEsousin oi baptizomenoi uper tOn nekrOn ei olOs nekroi ouk egeirontai ti kai baptizontai uper autOn

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 15:29 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
epei ti poiēsousin oi baptizomenoi uper tōn nekrōn ei olōs nekroi ouk egeirontai ti kai baptizontai uper autōn

epei ti poiEsousin oi baptizomenoi uper tOn nekrOn ei olOs nekroi ouk egeirontai ti kai baptizontai uper autOn

1 Korintusi 15:29 Hungarian: Karoli
Különben mit cselekesznek azok, a kik a halottakért keresztelkednek meg, a halottak teljességgel nem támadnak fel? Miért is keresztelkednek meg a halottakért?

Al la korintanoj 1 15:29 Esperanto
Alie kion faros tiuj, kiuj baptigxas pro la mortintoj? Se la mortintoj tute ne relevigxas, kial do ili baptigxas pro ili?

Ensimmäinen kirje korinttilaisille 15:29 Finnish: Bible (1776)
Mitä ne muutoin tekevät, jotka itsensä kastaa antavat kuolleitten päälle, jollei kuolleet nouse ylös? Miksi he siis antavat kuolleitten päälle itseänsä kastaa?

1 Corinthiens 15:29 French: Darby
Autrement, que feront ceux qui sont baptises pur les morts, si les morts ne ressuscitent absolument pas? Pourquoi aussi sont-ils baptises pour eux?

1 Corinthiens 15:29 French: Louis Segond (1910)
Autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts? Si les morts ne ressuscitent absolument pas, pourquoi se font-ils baptiser pour eux?

1 Corinthiens 15:29 French: Martin (1744)
Autrement que feront ceux qui sont baptisés pour les morts, si absolument les morts ne ressuscitent point? pourquoi donc sont-ils baptisés pour les morts?

1 Korinther 15:29 German: Modernized
Was machen sonst, die sich taufen lassen über den Toten, so allerdinge die Toten nicht auferstehen? Was lassen sie sich taufen über den Toten?

1 Korinther 15:29 German: Luther (1912)
Was machen sonst, die sich taufen lassen über den Toten, so überhaupt die Toten nicht auferstehen? Was lassen sie sich taufen über den Toten?

1 Korinther 15:29 German: Textbibel (1899)
Was sollen sonst die anfangen, die sich für die Toten taufen lassen? Wenn überhaupt keine Toten auferstehen, was soll man sich auch für sie taufen lassen?

1 Corinzi 15:29 Italian: Riveduta Bible (1927)
Altrimenti, che faranno quelli che son battezzati per i morti? Se i morti non risuscitano affatto, perché dunque son essi battezzati per loro?

1 Corinzi 15:29 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Altrimenti, che faranno coloro che son battezzati per li morti? se del tutto i morti non risuscitano, perchè son eglino ancora battezzati per li morti?

1 KOR 15:29 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Jikalau tiada demikian, apakah sebabnya orang mau dibaptiskan karena orang mati? Jikalau langsung orang mati itu tiada dibangkitkan, apakah sebabnya orang dibaptiskan juga karena orang mati itu?

1 Corinthians 15:29 Kabyle: NT
Kra n yemdanen țnadin ad țwaɣedṣen ɣas lukan ad awḍen ɣer lmut,f+ lemmer ț-țideț lmegtin ur d-ḥeggun ara, acuɣeṛ ihi i țnadin ad țwaɣedṣen ?

고린도전서 15:29 Korean
만일 죽은 자들이 도무지 다시 살지 못하면 죽은 자들을 위하여 세례 받는 자들이 무엇을 하겠느냐 어찌하여 저희를 위하여 세례를 받느뇨

I Corinthios 15:29 Latin: Vulgata Clementina
Alioquin quid facient qui baptizantur pro mortuis, si omnino mortui non resurgunt ? ut quid et baptizantur pro illis ?

Korintiešiem 1 15:29 Latvian New Testament
Bez tam, ko darīs tie, kas liekas kristīties par mirušajiem? Ja vispār mirušie augšām necelsies, kāpēc tad kristīties par viņiem?

Pirmasis laiðkas korintieèiams 15:29 Lithuanian
Kita vertus, ką darys tie, kuriuos krikštija už mirusiuosius? Jei iš viso mirusieji neprisikels, tai kam gi jie krikštijami už mirusiuosius?

1 Corinthians 15:29 Maori
Penei ka aha te hunga e iriiria ana hei whakakapi mo te hunga mate? Ki te kahore rawa te hunga mate e ara, he aha hoki ratou ka iriiria ai hei whakakapi mo te hunga mate?

1 Korintierne 15:29 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Hvad gjør da de som lar sig døpe for de døde? Dersom de døde i det hele tatt ikke opstår, hvorfor lar de sig da døpe for dem?

1 Corintios 15:29 Spanish: La Biblia de las Américas
De no ser así, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si de ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué, entonces, se bautizan por ellos?

1 Corintios 15:29 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
De no ser así, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si de ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué, entonces, se bautizan por ellos?

1 Corintios 15:29 Spanish: Reina Valera Gómez
De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué, pues, se bautizan por los muertos?

1 Corintios 15:29 Spanish: Reina Valera 1909
De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos?

1 Corintios 15:29 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos?

1 Coríntios 15:29 Bíblia King James Atualizada Português
Se não há ressurreição, que farão aqueles que se batizam pelos mortos? Se, de maneira alguma, os mortos não ressuscitam, por qual razão então se batizam em benefício deles?

1 Coríntios 15:29 Portugese Bible
De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que então se batizam por eles?   

1 Corinteni 15:29 Romanian: Cornilescu
Altfel, ce ar face cei ce se botează pentru cei morţi? Dacă nu înviază morţii nicidecum, de ce se mai botează ei pentru cei morţi?

1-е Коринфянам 15:29 Russian: Synodal Translation (1876)
Иначе, что делают крестящиеся для мертвых? Если мертвые совсем не воскресают, то для чего и крестятся для мертвых?

1-е Коринфянам 15:29 Russian koi8r
Иначе, что делают крестящиеся для мертвых? Если мертвые совсем не воскресают, то для чего и крестятся для мертвых?

1 Corinthians 15:29 Shuar New Testament
Ayu. Tura shuar jakan Enentßimtusar imiantinniasha ┐urukamtia nuna T·ruinia? Jßkaru nantakchatniuncha ┐urukamtai imianainia?

1 Korinthierbrevet 15:29 Swedish (1917)
Vad kunna annars de som låta döpa sig för de dödas skull vinna därmed? Om så är att döda alls icke uppstå, varför låter man då döpa sig för deras skull?

1 Wakorintho 15:29 Swahili NT
Kama hakuna ufufuo, je watu wale wanaobatizwa kwa ajili ya wafu wanatumainia kupata nini? Kama wafu hawafufuliwi, ya nini kubatizwa kwa ajili yao?

1 Mga Taga-Corinto 15:29 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Sa ibang paraan, anong gagawin ng mga binabautismuhan dahil sa mga patay? Kung ang mga patay ay tunay na hindi muling binubuhay, bakit nga sila'y binabautismuhan dahil sa kanila?

Širawt ta tazzarat iktab Bulǝs i Kǝl-Korent 15:29 Tawallamat Tamajaq NT
Amaran ǝnẓǝrat daɣ aytedan win tawasalmaɣan daɣ aman fǝl ǝddǝlil ǝn saɣmar n aytedan-nasan win aba: Awak ma imos awas ǝgan attama n agaraw-net daɣ igi n awen? Kud ǝnta tidǝt daɣ a imos as, wǝr tu-tǝlla tanakra daɣ tamattant, wǝdi ma fel tawasalmaɣan daɣ aman fǝl ǝddǝlil ǝn saɣmar n aytedan-nasan win aba?

1 โครินธ์ 15:29 Thai: from KJV
มิฉะนั้น คนเหล่านั้นที่รับบัพติศมาสำหรับคนตายเขาทำอะไรกัน ถ้าคนตายจะไม่เป็นขึ้นมา เหตุไฉนจึงมีคนรับบัพติศมาสำหรับคนตายเล่า

1 Korintliler 15:29 Turkish
Diriliş yoksa, ölüler için vaftiz edilenler ne olacak? Ölüler gerçekten dirilmeyecekse, insanlar neden ölüler için vaftiz ediliyorlar?

1 Коринтяни 15:29 Ukrainian: NT
Ато що робити муть ті, хто хрестить ся ради мертвих, коли зовсім мертві не встають? чого ж і хрестять ся ради мертвих?

1 Corinthians 15:29 Uma New Testament
Beiwa-mi ompi', ane makono mpu'u tauna to mate uma-pi mpai' tuwu' nculii', napa pai' ria-ra tauna to raniu' mposulewata doo-ra to mate? Ane uma mpu'u-hawo mpai' tuwu' nculii' tomate-e, napa pai' rababehi ada-ra toe?

1 Coâ-rinh-toâ 15:29 Vietnamese (1934)
Bằng chẳng vậy, những người vì kẻ chết chịu phép báp tem sẽ làm chi? Nếu kẻ chết quả thật không sống lại, thì sao họ vì những kẻ ấy mà chịu phép báp tem?

1 Corinthians 15:28
Top of Page
Top of Page