Luke 11:26
New International Version
Then it goes and takes seven other spirits more wicked than itself, and they go in and live there. And the final condition of that person is worse than the first."

New Living Translation
Then the spirit finds seven other spirits more evil than itself, and they all enter the person and live there. And so that person is worse off than before."

English Standard Version
Then it goes and brings seven other spirits more evil than itself, and they enter and dwell there. And the last state of that person is worse than the first.”

Berean Study Bible
Then it goes and brings seven other spirits more wicked than itself, and they go in and dwell there. And the final plight of that man is worse than the first.”

New American Standard Bible
"Then it goes and takes along seven other spirits more evil than itself, and they go in and live there; and the last state of that man becomes worse than the first."

King James Bible
Then goeth he, and taketh to him seven other spirits more wicked than himself; and they enter in, and dwell there: and the last state of that man is worse than the first.

Holman Christian Standard Bible
Then it goes and brings seven other spirits more evil than itself, and they enter and settle down there. As a result, that man's last condition is worse than the first."

International Standard Version
Then it goes and brings with it seven other spirits more evil than itself, and they all go in and settle there. And so the final condition of that person is worse than the first."

NET Bible
Then it goes and brings seven other spirits more evil than itself, and they go in and live there, so the last state of that person is worse than the first."

Aramaic Bible in Plain English
“And it goes bringing seven others spirits which are more evil than itself, and they are entering and dwelling there, and the end of that man will be worse than his beginning.”

GOD'S WORD® Translation
Then the spirit goes and brings along seven other spirits more evil than itself. They enter and take up permanent residence there. In the end the condition of that person is worse than it was before."

Jubilee Bible 2000
Then he goes, and takes unto him seven other spirits more wicked than himself; and they enter in and dwell there, and the last state of that man is worse than the first.

King James 2000 Bible
Then he goes, and takes with him seven other spirits more wicked than himself; and they enter in, and dwell there: and the last state of that man is worse than the first.

American King James Version
Then goes he, and takes to him seven other spirits more wicked than himself; and they enter in, and dwell there: and the last state of that man is worse than the first.

American Standard Version
Then goeth he, and taketh to him'seven other spirits more evil than himself; and they enter in and dwell there: and the last state of that man becometh worse than the first.

Douay-Rheims Bible
Then he goeth and taketh with him seven other spirits more wicked than himself, and entering in they dwell there. And the last state of that man becomes worse than the first.

Darby Bible Translation
Then he goes and takes seven other spirits worse than himself, and entering in, they dwell there; and the last condition of that man becomes worse than the first.

English Revised Version
Then goeth he, and taketh to him seven other spirits more evil than himself; and they enter in and dwell there: and the last state of that man becometh worse than the first.

Webster's Bible Translation
Then he goeth and taketh to him seven other spirits more wicked than himself; and they enter in, and dwell there: and the last state of that man is worse than the first.

Weymouth New Testament
Then it goes and brings with it seven other spirits more malignant than itself, and they enter and dwell there; and in the end that man's condition becomes worse than it was at first.

World English Bible
Then he goes, and takes seven other spirits more evil than himself, and they enter in and dwell there. The last state of that man becomes worse than the first."

Young's Literal Translation
then doth it go, and take to it seven other spirits more evil than itself, and having entered, they dwell there, and the last of that man becometh worst than the first.'

Lukas 11:26 Afrikaans PWL
dan gaan hy en bring sewe ander geeste, boser as hy self en hulle kom in en woon daar en die einde van daardie mens sal erger wees as die begin.”

Luka 11:26 Albanian
atëherë shkon e merr me vete shtatë frymëra të tjerë më të këqij se ai, dha ata hyjnë aty dhe banojnë aty; dhe gjendja e fundit e atij njeriu bëhet më e keqe se e para''.

ﻟﻮﻗﺎ 11:26 Arabic: Smith & Van Dyke
ثم يذهب ويأخذ سبعة ارواح أخر اشر منه فتدخل وتسكن هناك. فتصير اواخر ذلك الانسان اشر من اوائله

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՂՈՒԿԱՍԻ 11:26 Armenian (Western): NT
Այն ատեն կ՚երթայ, եւ իրեն հետ կ՚առնէ ուրիշ եօթը ոգիներ՝ իրմէ աւելի չար, ու մտնելով՝ կը բնակին հոն, եւ այդ մարդուն վերջին վիճակը առաջինէն աւելի գէշ կ՚ըլլայ»:

Euangelioa S. Luc-en araura.  11:26 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Eta orduan ioaiten da, eta hartzen ditu berceric çazpi spiritu bera baino gaichtoagoac: eta sarthuric habitatzen dirade han: eta eguiten da guiçon haren azquen conditionea lehena baino gaichtoago.

Dyr Laux 11:26 Bavarian
Naacherd holt yr syr non sibn anderne Geister, wo non örger seind als wie er selbn. Sö nistnd si dort ein und braittnd si. Yso werd s mit aynn Sölchern auf d Lösst non örger wie dyrvor."

Лука 11:26 Bulgarian
Тогава отива и, взема със себе си седем други духове по-зли от него, и като влязат, живеят там; и последното състояние на оня човек става по-лошо от първото.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
就去帶了另外七個比自己更邪惡的靈,進去住在那裡。那個人最後的情況就比先前更壞了。」

中文标准译本 (CSB Simplified)
就去带了另外七个比自己更邪恶的灵,进去住在那里。那个人最后的情况就比先前更坏了。”

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
便去另帶了七個比自己更惡的鬼來,都進去住在那裡。那人末後的景況比先前更不好了。」

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
便去另带了七个比自己更恶的鬼来,都进去住在那里。那人末后的景况比先前更不好了。”

路 加 福 音 11:26 Chinese Bible: Union (Traditional)
便 去 另 帶 了 七 個 比 自 己 更 惡 的 鬼 來 , 都 進 去 住 在 那 裡 。 那 人 末 後 的 景 況 比 先 前 更 不 好 了 。

路 加 福 音 11:26 Chinese Bible: Union (Simplified)
便 去 另 带 了 七 个 比 自 己 更 恶 的 鬼 来 , 都 进 去 住 在 那 里 。 那 人 末 後 的 景 况 比 先 前 更 不 好 了 。

Evanðelje po Luki 11:26 Croatian Bible
Tada ode i uzme sa sobom sedam drugih duhova, gorih od sebe, te uđu i nastane se ondje. Na kraju bude onomu čovjeku gore nego na početku.

Lukáš 11:26 Czech BKR
I jde, a přijme k sobě jiných sedm duchů horších sebe, a vejdouce, přebývají tam. I jsou poslední věci člověka toho horší nežli první.

Lukas 11:26 Danish
Da gaar den bort og tager syv andre Aander med sig, som ere værre end den selv, og naar de ere komne derind, bo de der; og det sidste bliver værre med dette Menneske end det første.«

Lukas 11:26 Dutch Staten Vertaling
Dan gaat hij heen, en neemt met zich zeven anderen geesten, bozer dan hij zelf is, en ingegaan zijnde, wonen zij aldaar; en het laatste van dien mens wordt erger dan het eerste.

Nestle Greek New Testament 1904
τότε πορεύεται καὶ παραλαμβάνει ἕτερα πνεύματα πονηρότερα ἑαυτοῦ ἑπτά, καὶ εἰσελθόντα κατοικεῖ ἐκεῖ, καὶ γίνεται τὰ ἔσχατα τοῦ ἀνθρώπου ἐκείνου χείρονα τῶν πρώτων.

Westcott and Hort 1881
τότε πορεύεται καὶ παραλαμβάνει ἕτερα πνεύματα πονηρότερα ἑαυτοῦ ἑπτά, καὶ εἰσελθόντα κατοικεῖ ἐκεῖ, καὶ γίνεται τὰ ἔσχατα τοῦ ἀνθρώπου ἐκείνου χείρονα τῶν πρώτων.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
τότε πορεύεται καὶ παραλαμβάνει ἕτερα πνεύματα πονηρότερα ἑαυτοῦ ἑπτά, καὶ εἰσελθόντα κατοικεῖ ἐκεῖ, καὶ γίνεται τὰ ἔσχατα τοῦ ἀνθρώπου ἐκείνου χείρονα τῶν πρώτων.

RP Byzantine Majority Text 2005
Tότε πορεύεται καὶ παραλαμβάνει ἑπτὰ ἕτερα πνεύματα πονηρότερα ἑαυτοῦ, καὶ ἐλθόντα κατοικεῖ ἐκεῖ· καὶ γίνεται τὰ ἔσχατα τοῦ ἀνθρώπου ἐκείνου χείρονα τῶν πρώτων.

Greek Orthodox Church 1904
τότε πορεύεται καὶ παραλαμβάνει ἑπτά ἕτερα πνεύματα πονηρότερα ἑαυτοῦ, καὶ εἰσελθόντα κατοικεῖ ἐκεῖ, καὶ γίνεται τὰ ἔσχατα τοῦ ἀνθρώπου ἐκείνου χείρονα τῶν πρώτων.

Tischendorf 8th Edition
τότε πορεύεται καὶ παραλαμβάνει ἕτερα πνεύματα πονηρότερα ἑαυτοῦ ἑπτά, καὶ εἰσελθόντα κατοικεῖ ἐκεῖ, καὶ γίνεται τὰ ἔσχατα τοῦ ἀνθρώπου ἐκείνου χείρονα τῶν πρώτων.

Scrivener's Textus Receptus 1894
τότε πορεύεται καὶ παραλαμβάνει ἑπτὰ ἕτερα πνεύματα πονηρότερα ἑαυτοῦ, καὶ εἰσελθόντα κατοικεῖ ἐκεῖ· καὶ γίνεται τὰ ἔσχατα τοῦ ἀνθρώπου ἐκείνου χείρονα τῶν πρώτων.

Stephanus Textus Receptus 1550
τότε πορεύεται καὶ παραλαμβάνει ἑπτά ἕτερα πνεύματα πονηρότερα ἑαυτοῦ καὶ εἰσελθόντα κατοικεῖ ἐκεῖ· καὶ γίνεται τὰ ἔσχατα τοῦ ἀνθρώπου ἐκείνου χείρονα τῶν πρώτων

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
τοτε πορευεται και παραλαμβανει ετερα πνευματα πονηροτερα εαυτου επτα και εισελθοντα κατοικει εκει και γινεται τα εσχατα του ανθρωπου εκεινου χειρονα των πρωτων

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
τοτε πορευεται και παραλαμβανει ετερα πνευματα πονηροτερα εαυτου επτα και εισελθοντα κατοικει εκει και γινεται τα εσχατα του ανθρωπου εκεινου χειρονα των πρωτων

Stephanus Textus Receptus 1550
τοτε πορευεται και παραλαμβανει επτα ετερα πνευματα πονηροτερα εαυτου και εισελθοντα κατοικει εκει και γινεται τα εσχατα του ανθρωπου εκεινου χειρονα των πρωτων

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
τοτε πορευεται και παραλαμβανει επτα ετερα πνευματα πονηροτερα εαυτου, και εισελθοντα κατοικει εκει· και γινεται τα εσχατα του ανθρωπου εκεινου χειρονα των πρωτων.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
τοτε πορευεται και παραλαμβανει επτα ετερα πνευματα πονηροτερα εαυτου και ελθοντα κατοικει εκει και γινεται τα εσχατα του ανθρωπου εκεινου χειρονα των πρωτων

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
τοτε πορευεται και παραλαμβανει ετερα πνευματα πονηροτερα εαυτου επτα και εισελθοντα κατοικει εκει και γινεται τα εσχατα του ανθρωπου εκεινου χειρονα των πρωτων

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
tote poreuetai kai paralambanei hetera pneumata ponērotera heautou hepta, kai eiselthonta katoikei ekei, kai ginetai ta eschata tou anthrōpou ekeinou cheirona tōn prōtōn.

tote poreuetai kai paralambanei hetera pneumata ponerotera heautou hepta, kai eiselthonta katoikei ekei, kai ginetai ta eschata tou anthropou ekeinou cheirona ton proton.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
tote poreuetai kai paralambanei hetera pneumata ponērotera heautou hepta, kai eiselthonta katoikei ekei, kai ginetai ta eschata tou anthrōpou ekeinou cheirona tōn prōtōn.

tote poreuetai kai paralambanei hetera pneumata ponerotera heautou hepta, kai eiselthonta katoikei ekei, kai ginetai ta eschata tou anthropou ekeinou cheirona ton proton.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 11:26 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
tote poreuetai kai paralambanei etera pneumata ponērotera eautou epta kai eiselthonta katoikei ekei kai ginetai ta eschata tou anthrōpou ekeinou cheirona tōn prōtōn

tote poreuetai kai paralambanei etera pneumata ponErotera eautou epta kai eiselthonta katoikei ekei kai ginetai ta eschata tou anthrOpou ekeinou cheirona tOn prOtOn

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 11:26 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
tote poreuetai kai paralambanei epta etera pneumata ponērotera eautou kai elthonta katoikei ekei kai ginetai ta eschata tou anthrōpou ekeinou cheirona tōn prōtōn

tote poreuetai kai paralambanei epta etera pneumata ponErotera eautou kai elthonta katoikei ekei kai ginetai ta eschata tou anthrOpou ekeinou cheirona tOn prOtOn

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 11:26 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
tote poreuetai kai paralambanei epta etera pneumata ponērotera eautou kai eiselthonta katoikei ekei kai ginetai ta eschata tou anthrōpou ekeinou cheirona tōn prōtōn

tote poreuetai kai paralambanei epta etera pneumata ponErotera eautou kai eiselthonta katoikei ekei kai ginetai ta eschata tou anthrOpou ekeinou cheirona tOn prOtOn

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 11:26 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
tote poreuetai kai paralambanei epta etera pneumata ponērotera eautou kai eiselthonta katoikei ekei kai ginetai ta eschata tou anthrōpou ekeinou cheirona tōn prōtōn

tote poreuetai kai paralambanei epta etera pneumata ponErotera eautou kai eiselthonta katoikei ekei kai ginetai ta eschata tou anthrOpou ekeinou cheirona tOn prOtOn

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 11:26 Westcott/Hort - Transliterated
tote poreuetai kai paralambanei etera pneumata ponērotera eautou epta kai eiselthonta katoikei ekei kai ginetai ta eschata tou anthrōpou ekeinou cheirona tōn prōtōn

tote poreuetai kai paralambanei etera pneumata ponErotera eautou epta kai eiselthonta katoikei ekei kai ginetai ta eschata tou anthrOpou ekeinou cheirona tOn prOtOn

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 11:26 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
tote poreuetai kai paralambanei etera pneumata ponērotera eautou epta kai eiselthonta katoikei ekei kai ginetai ta eschata tou anthrōpou ekeinou cheirona tōn prōtōn

tote poreuetai kai paralambanei etera pneumata ponErotera eautou epta kai eiselthonta katoikei ekei kai ginetai ta eschata tou anthrOpou ekeinou cheirona tOn prOtOn

Lukács 11:26 Hungarian: Karoli
Akkor elmegy, és maga mellé vesz más hét lelket, magánál gonoszabbakat, és bemenvén ott lakoznak; és annak az embernek utolsó állapota gonoszabb lesz az elsõnél.

La evangelio laŭ Luko 11:26 Esperanto
Tiam gxi iras kaj alprenas al si sep aliajn spiritojn pli malbonajn ol gxi mem, kaj ili, enirinte, logxas tie; kaj la fina stato de tiu homo farigxas pli malbona, ol la unua.

Evankeliumi Luukkaan mukaan 11:26 Finnish: Bible (1776)
Silloin hän menee ja ottaa kanssansa seitsemän muuta häntä pahempaa henkeä, ja kuin he sinne tulevat, asuvat he siellä: ja sen ihmisen viimeiset tulevat pahemmiksi kuin ensimmäiset.

Luc 11:26 French: Darby
Alors il va, et prend sept autres esprits plus mechants que lui-meme; et etant entres, ils habitent là; et la derniere condition de cet homme-là est pire que la premiere.

Luc 11:26 French: Louis Segond (1910)
Alors il s'en va, et il prend sept autres esprits plus méchants que lui; ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première.

Luc 11:26 French: Martin (1744)
Alors il s'en va, et prend avec soi sept autres esprits plus méchants que lui, et ils entrent et demeurent là; de sorte que la dernière condition de cet homme-là est pire que la première.

Lukas 11:26 German: Modernized
Dann gehet er hin und nimmt sieben Geister zu sich, die ärger sind denn er selbst; und wenn sie hineinkommen, wohnen sie da; und wird hernach mit demselbigen Menschen ärger denn vorhin.

Lukas 11:26 German: Luther (1912)
Dann geht er hin und nimmt sieben Geister zu sich, die ärger sind denn er selbst; und wenn sie hineinkommen, wohnen sie da, und es wird hernach mit demselben Menschen ärger denn zuvor.

Lukas 11:26 German: Textbibel (1899)
Hierauf geht er hin und nimmt sieben andere Geister dazu, die schlimmer sind als er, und sie ziehen ein und wohnen daselbst, und es wird zum letzten schlimmer bei dem Menschen als zum ersten.

Luca 11:26 Italian: Riveduta Bible (1927)
Allora va e prende seco altri sette spiriti peggiori di lui, ed entrano ad abitarla; e l’ultima condizione di quell’uomo divien peggiore della prima.

Luca 11:26 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
allora va, e prende seco sette altri spiriti, peggiori di lui; e quelli entrano là, e vi abitano; e l’ultima condizion di quell’uomo è peggiore della primiera.

LUKAS 11:26 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Kemudian pergilah ia mengambil tujuh setan yang lain pula bersama-sama dengan dia sendiri, yaitu yang terlebih jahat daripadanya, lalu masuklah ia diam di situ; maka hal orang, yang dimasukinya itu, akhirnya menjadi terlebih jahat daripada awalnya."

Luke 11:26 Kabyle: NT
imiren ad iṛuḥ a d-yawi sebɛa yiṛuḥaniyen nniḍen iweɛṛen akteṛ-is, ad kecmen ad zedɣen deg-s ; s wakka lḥala n wergaz-nni aț-țenṭeṛ akteṛ n tikkelt tamezwarut.

누가복음 11:26 Korean
이에 가서 저보다 더 악한 귀신 일곱을 데리고 들어가서 거하니 그 사람의 나중 형편이 전보다 더 심하게 되느니라'

Lucas 11:26 Latin: Vulgata Clementina
Tunc vadit, et assumit septem alios spiritus secum, nequiores se, et ingressi habitant ibi. Et fiunt novissima hominis illius pejora prioribus.

Sv. Lūkass 11:26 Latvian New Testament
Tad viņš iet un ņem sev līdz septiņus citus garus, kas ļaunāki par to; un tie tur dzīvo; un šī cilvēka pēdējās lietas kļūst ļaunākas nekā pirmās.

Evangelija pagal Lukà 11:26 Lithuanian
Tuomet eina, pasiima kitas septynias dvasias, dar piktesnes už save, ir įėjusios jos ten apsigyvena. Ir tada tam žmogui darosi blogiau negu pirma”.

Luke 11:26 Maori
Na ka haere ia, ka tango i etahi atu wairua tokowhitu, he kino atu i a ia; a ka tomo atu, ka noho i reira: a kino atu i te timatanga te whakamutunga o taua tangata.

Lukas 11:26 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Så går den bort og tar med sig syv andre ånder, verre enn den selv, og de går inn og bor der, og det siste blir verre med det menneske enn det første.

Lucas 11:26 Spanish: La Biblia de las Américas
Entonces va y toma consigo otros siete espíritus peores que él, y entrando, moran allí; y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero.

Lucas 11:26 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
"Entonces va y toma consigo otros siete espíritus peores que él, y entrando, moran allí; y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero."

Lucas 11:26 Spanish: Reina Valera Gómez
Entonces va, y toma otros siete espíritus peores que él; y entrados, habitan allí; y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero.

Lucas 11:26 Spanish: Reina Valera 1909
Entonces va, y toma otros siete espíritus peores que él; y entrados, habitan allí: y lo postrero del tal hombre es peor que lo primero.

Lucas 11:26 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Entonces va, y toma otros siete espíritus más malos que él; y entrados, habitan allí; y el postrer estado del tal hombre viene a ser peor que el primero.

Lucas 11:26 Bíblia King James Atualizada Português
Então vai e traz outros sete espíritos piores do que ele, e entrando passam a viver ali. E a situação final daquela pessoa torna-se pior do que a primeira”. Felizes os que recebem a Palavra

Lucas 11:26 Portugese Bible
Então vai, e leva consigo outros sete espíritos piores do que ele e, entrando, habitam ali; e o último estado desse homem vem a ser pior do que o primeiro.   

Luca 11:26 Romanian: Cornilescu
Atunci se duce de mai ia cu el alte şapte duhuri, mai rele decît el; intră împreună în casă, se aşează în ea, şi starea de pe urmă a omului aceluia ajunge mai rea decît cea dintîi.``

От Луки 11:26 Russian: Synodal Translation (1876)
тогда идет и берет с собою семь других духов, злейших себя, и, войдя, живут там, – и бывает для человека того последнее хуже первого.

От Луки 11:26 Russian koi8r
тогда идет и берет с собою семь других духов, злейших себя, и, войдя, живут там, --и бывает для человека того последнее хуже первого.

Luke 11:26 Shuar New Testament
Nuna Wßiniak, ni ain siati iwianchin niijiai nankaamas yajaunchin Itiß Enkemßwartatui. T·runamtai nu shuar nuiki nuna nankaamas yajauch ajastatui." Tu Tφmiayi Jesus.

Lukas 11:26 Swedish (1917)
då går han åstad och tager med sig sju andra andar, som äro värre än han själv, och de gå ditin och bo där; och så bliver för den människan det sista värre än det första.»

Luka 11:26 Swahili NT
Basi, huenda na kuwachukua pepo wengine saba waovu zaidi kuliko yeye; wote huenda na kumwingia mtu yule. Hivyo, basi hali ya mtu huyo sasa huwa mbaya zaidi kuliko pale mwanzo."

Lucas 11:26 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Kung magkagayo'y yumayaon siya, at nagsasama ng pito pang espiritu na lalong masasama pa kay sa kaniya; at sila'y nagsisipasok at nagsisitahan doon: at nagiging lalo pang masama ang huling kalagayan ng taong yaon kay sa una.

Ǝlinjil wa n Luqa 11:26 Tawallamat Tamajaq NT
Tǝzzar aglu idaw-du d ǝssa kǝlǝsuf wiyyad a t-ogarnen tallabǝst, ǝggǝzan awedan wanâd, ǝzdǝɣan-tu. Tagu taɣara n awedan wen aɣšud ogaran was kala tu-tǝga.»

ลูกา 11:26 Thai: from KJV
มันจึงไปรับเอาผีอื่นอีกเจ็ดผีร้ายกว่ามันเอง แล้วก็เข้าไปอาศัยอยู่ที่นั่น และในที่สุดคนนั้นก็เลวร้ายกว่าตอนแรก"

Luka 11:26 Turkish
Bunun üzerine gider, kendisinden kötü yedi ruh daha alır ve eve girip yerleşirler. Böylece o kişinin son durumu ilkinden beter olur.››

Лука 11:26 Ukrainian: NT
Тоді йде та бере сім инших духів, злїщих над себе; і, ввійшовши, домують там; і буде останнє чоловіка того гірше першого.

Luke 11:26 Uma New Testament
Toe pai' hilou ncala' -i mpokio' pitu hingka anudaa' -na to meliu kadada'a-ra ngkai hi'a. Tumai-ramo mesua' hi tauna to napalahii toe-e wengi, pai' mo'oha' -ramo hi ree. Ka'omea-na tampai kampe'ahii' tauna toei ngkai lomo' -na."

Lu-ca 11:26 Vietnamese (1934)
bèn đi rủ bảy quỉ khác dữ hơn mình vào nhà mà ở; vậy số phận người nầy lại khốn khổ hơn phen trước.

Luke 11:25
Top of Page
Top of Page