Luke 11:27
New International Version
As Jesus was saying these things, a woman in the crowd called out, "Blessed is the mother who gave you birth and nursed you."

New Living Translation
As he was speaking, a woman in the crowd called out, "God bless your mother--the womb from which you came, and the breasts that nursed you!"

English Standard Version
As he said these things, a woman in the crowd raised her voice and said to him, “Blessed is the womb that bore you, and the breasts at which you nursed!”

Berean Study Bible
As Jesus was saying these things, a woman in the crowd raised her voice and said, “Blessed is the womb that bore You, and blessed are the breasts that nursed You!”

New American Standard Bible
While Jesus was saying these things, one of the women in the crowd raised her voice and said to Him, "Blessed is the womb that bore You and the breasts at which You nursed."

King James Bible
And it came to pass, as he spake these things, a certain woman of the company lifted up her voice, and said unto him, Blessed is the womb that bare thee, and the paps which thou hast sucked.

Holman Christian Standard Bible
As He was saying these things, a woman from the crowd raised her voice and said to Him, "The womb that bore You and the one who nursed You are blessed!"

International Standard Version
As Jesus was saying this, a woman in the crowd raised her voice and told him, "How blessed is the womb that gave birth to you and the breasts that nursed you!"

NET Bible
As he said these things, a woman in the crowd spoke out to him, "Blessed is the womb that bore you and the breasts at which you nursed!"

Aramaic Bible in Plain English
And while he was speaking these things, a woman raised her voice from the crowd and she said to him, “Blessing to the womb that carried you and to the breasts that suckled you.”

GOD'S WORD® Translation
While Jesus was speaking, a woman in the crowd shouted, "How blessed is the mother who gave birth to you and the breasts that nursed you."

Jubilee Bible 2000
And it came to pass as he spoke these things, a certain woman of the crowd lifted up her voice and said unto him, Blessed is the womb that bare thee and the breasts which thou hast sucked.

King James 2000 Bible
And it came to pass, as he spoke these things, a certain woman of the crowd lifted up her voice, and said unto him, Blessed is the womb that bore you, and the breasts which you have nursed.

American King James Version
And it came to pass, as he spoke these things, a certain woman of the company lifted up her voice, and said to him, Blessed is the womb that bore you, and the breasts which you have sucked.

American Standard Version
And it came to pass, as he said these things, a certain woman out of the multitude lifted up her voice, and said unto him, Blessed is the womb that bare thee, and the breasts which thou didst suck.

Douay-Rheims Bible
And it came to pass, as he spoke these things, a certain woman from the crowd, lifting up her voice, said to him: Blessed is the womb that bore thee, and the paps that gave thee suck.

Darby Bible Translation
And it came to pass as he spake these things, a certain woman, lifting up her voice out of the crowd, said to him, Blessed is the womb that has borne thee, and the paps which thou hast sucked.

English Revised Version
And it came to pass, as he said these things, a certain woman out of the multitude lifted up her voice, and said unto him, Blessed is the womb that bare thee, and the breasts which thou didst suck.

Webster's Bible Translation
And it came to pass, as he was speaking these things, a certain woman of the company lifted up her voice, and said to him, Blessed is the womb that bore thee, and the paps which nourished thee.

Weymouth New Testament
As He thus spoke a woman in the crowd called out in a loud voice, "Blessed is the mother who carried you, and the breasts that you have sucked."

World English Bible
It came to pass, as he said these things, a certain woman out of the multitude lifted up her voice, and said to him, "Blessed is the womb that bore you, and the breasts which nursed you!"

Young's Literal Translation
And it came to pass, in his saying these things, a certain woman having lifted up the voice out of the multitude, said to him, 'Happy the womb that carried thee, and the paps that thou didst suck!'

Lukas 11:27 Afrikaans PWL
Terwyl Hy dit sê, het ’n vrou uit die mense met ’n harde stem vir Hom gesê: “Gelukkig is die baarmoeder wat U gedra het en die borste wat U gevoed het.”

Luka 11:27 Albanian
Ndodhi që, ndërsa ai po thoshte këto gjëra, një grua nga turma e çoi zërin e saj dhe i tha: ''Lum barku që të barti dhe gjinjtë që të mëndën''.

ﻟﻮﻗﺎ 11:27 Arabic: Smith & Van Dyke
وفيما هو يتكلم بهذا رفعت امرأة صوتها من الجمع وقالت له طوبى للبطن الذي حملك والثديين اللذين رضعتهما.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՂՈՒԿԱՍԻ 11:27 Armenian (Western): NT
Երբ ան այս բաները կը խօսէր, բազմութեան մէջէն կին մը ձայնը բարձրացուց ու ըսաւ անոր. «Երանի՜ այն որովայնին՝ որ կրեց քեզ, եւ այն ծիծերուն՝ որոնք կաթ տուին քեզի՝՝»:

Euangelioa S. Luc-en araura.  11:27 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Eta guertha cedin gauça hauc erraiten cituela, altchaturic voza emazte batec populuaren artetic, erran baitzieçón, Dohatsu dituc hi egari auen sabela, eta hic edosqui dituán vgatzac.

Dyr Laux 11:27 Bavarian
Dyrweil yr non gaprödigt, rief iem aine aus dyr Menig ausher zue: "Saelig dö, wo di unter n Hertzn tragn haat und mit irer Brust gnört!"

Лука 11:27 Bulgarian
Когато говореше това, една жена от множеството със силен глас Му рече: Блажена утробата, която Те е носила, и съсците, които си сукал.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
耶穌正說這些話的時候,人群中有一個婦人高聲對他說:「那懷你胎又哺育你的是蒙福的!」

中文标准译本 (CSB Simplified)
耶稣正说这些话的时候,人群中有一个妇人高声对他说:“那怀你胎又哺育你的是蒙福的!”

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
耶穌正說這話的時候,眾人中間有一個女人大聲說:「懷你胎的和乳養你的有福了!」

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
耶稣正说这话的时候,众人中间有一个女人大声说:“怀你胎的和乳养你的有福了!”

路 加 福 音 11:27 Chinese Bible: Union (Traditional)
耶 穌 正 說 這 話 的 時 候 , 眾 人 中 間 有 一 個 女 人 大 聲 說 : 懷 你 胎 的 和 乳 養 你 的 有 福 了 !

路 加 福 音 11:27 Chinese Bible: Union (Simplified)
耶 稣 正 说 这 话 的 时 候 , 众 人 中 间 有 一 个 女 人 大 声 说 : 怀 你 胎 的 和 乳 养 你 的 有 福 了 !

Evanðelje po Luki 11:27 Croatian Bible
Dok je on to govorio, povika neka žena iz mnoštva: Blažena utroba koja te nosila i prsi koje si sisao!

Lukáš 11:27 Czech BKR
I stalo se, když on to mluvil, pozdvihši hlasu jedna žena z zástupu, řekla jemu: Blahoslavený život, kterýž tebe nosil, a prsy, kterýchž jsi požíval.

Lukas 11:27 Danish
Men det skete, medens han sagde disse Ting, da opløftede en Kvinde af Skaren sin Røst og sagde til ham: »Saligt er det Liv, som bar dig, og de Bryster, som du diede.«

Lukas 11:27 Dutch Staten Vertaling
En het geschiedde, als Hij deze dingen sprak, dat een zekere vrouw, de stem verheffende uit de schare, tot Hem zeide: Zalig is de buik, die U gedragen heeft, en de borsten, die Gij hebt gezogen.

Nestle Greek New Testament 1904
Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ λέγειν αὐτὸν ταῦτα ἐπάρασά τις φωνὴν γυνὴ ἐκ τοῦ ὄχλου εἶπεν αὐτῷ Μακαρία ἡ κοιλία ἡ βαστάσασά σε καὶ μαστοὶ οὓς ἐθήλασας.

Westcott and Hort 1881
Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ λέγειν αὐτὸν ταῦτα ἐπάρασά τις φωνὴν γυνὴ ἐκ τοῦ ὄχλου εἶπεν αὐτῷ Μακαρία ἡ κοιλία ἡ βαστάσασά σε καὶ μαστοὶ οὓς ἐθήλασας·

Westcott and Hort / [NA27 variants]
Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ λέγειν αὐτὸν ταῦτα ἐπάρασά τις φωνὴν γυνὴ ἐκ τοῦ ὄχλου εἶπεν αὐτῷ Μακαρία ἡ κοιλία ἡ βαστάσασά σε καὶ μαστοὶ οὓς ἐθήλασας·

RP Byzantine Majority Text 2005
Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ λέγειν αὐτὸν ταῦτα, ἐπάρασά τις γυνὴ φωνὴν ἐκ τοῦ ὄχλου εἴπεν αὐτῷ, Μακαρία ἡ κοιλία ἡ βαστάσασά σε, καὶ μαστοὶ οὓς ἐθήλασας.

Greek Orthodox Church 1904
Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ λέγειν αὐτὸν ταῦτα ἐπάρασά τις γυνὴ φωνὴν ἐκ τοῦ ὄχλου εἶπεν αὐτῷ· Μακαρία ἡ κοιλία ἡ βαστάσασά σε καὶ μαστοὶ οὓς ἐθήλασας.

Tischendorf 8th Edition
Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ λέγειν αὐτὸν ταῦτα ἐπάρασά τις φωνὴν γυνὴ ἐκ τοῦ ὄχλου εἶπεν αὐτῷ· μακαρία ἡ κοιλία ἡ βαστάσασά σε καὶ μαστοὶ οὓς ἐθήλασας.

Scrivener's Textus Receptus 1894
Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ λέγειν αὐτὸν ταῦτα, ἐπάρασά τις γυνὴ φωνὴν ἐκ τοῦ ὄχλου εἶπεν αὐτῷ, Μακαρία ἡ κοιλία ἡ βαστάσασά σε, καὶ μαστοὶ οὓς ἐθήλασας.

Stephanus Textus Receptus 1550
Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ λέγειν αὐτὸν ταῦτα ἐπάρασά τις γυνὴ φωνὴν ἐκ τοῦ ὄχλου εἶπεν αὐτῷ Μακαρία ἡ κοιλία ἡ βαστάσασά σε καὶ μαστοὶ οὓς ἐθήλασας

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
εγενετο δε εν τω λεγειν αυτον ταυτα επαρασα τις φωνην γυνη εκ του οχλου ειπεν αυτω μακαρια η κοιλια η βαστασασα σε και μαστοι ους εθηλασας

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
εγενετο δε εν τω λεγειν αυτον ταυτα επαρασα τις φωνην γυνη εκ του οχλου ειπεν αυτω μακαρια η κοιλια η βαστασασα σε και μαστοι ους εθηλασας

Stephanus Textus Receptus 1550
εγενετο δε εν τω λεγειν αυτον ταυτα επαρασα τις γυνη φωνην εκ του οχλου ειπεν αυτω μακαρια η κοιλια η βαστασασα σε και μαστοι ους εθηλασας

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
Εγενετο δε εν τω λεγειν αυτον ταυτα, επαρασα τις γυνη φωνην εκ του οχλου ειπεν αυτω, Μακαρια η κοιλια η βαστασασα σε, και μαστοι ους εθηλασας.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
εγενετο δε εν τω λεγειν αυτον ταυτα επαρασα τις γυνη φωνην εκ του οχλου ειπεν αυτω μακαρια η κοιλια η βαστασασα σε και μαστοι ους εθηλασας

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
εγενετο δε εν τω λεγειν αυτον ταυτα επαρασα τις φωνην γυνη εκ του οχλου ειπεν αυτω μακαρια η κοιλια η βαστασασα σε και μαστοι ους εθηλασας

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
Egeneto de en tō legein auton tauta eparasa tis phōnēn gynē ek tou ochlou eipen autō Makaria hē koilia hē bastasasa se kai mastoi hous ethēlasas.

Egeneto de en to legein auton tauta eparasa tis phonen gyne ek tou ochlou eipen auto Makaria he koilia he bastasasa se kai mastoi hous ethelasas.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
Egeneto de en tō legein auton tauta eparasa tis phōnēn gynē ek tou ochlou eipen autō Makaria hē koilia hē bastasasa se kai mastoi hous ethēlasas;

Egeneto de en to legein auton tauta eparasa tis phonen gyne ek tou ochlou eipen auto Makaria he koilia he bastasasa se kai mastoi hous ethelasas;

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 11:27 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
egeneto de en tō legein auton tauta eparasa tis phōnēn gunē ek tou ochlou eipen autō makaria ē koilia ē bastasasa se kai mastoi ous ethēlasas

egeneto de en tO legein auton tauta eparasa tis phOnEn gunE ek tou ochlou eipen autO makaria E koilia E bastasasa se kai mastoi ous ethElasas

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 11:27 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
egeneto de en tō legein auton tauta eparasa tis gunē phōnēn ek tou ochlou eipen autō makaria ē koilia ē bastasasa se kai mastoi ous ethēlasas

egeneto de en tO legein auton tauta eparasa tis gunE phOnEn ek tou ochlou eipen autO makaria E koilia E bastasasa se kai mastoi ous ethElasas

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 11:27 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
egeneto de en tō legein auton tauta eparasa tis gunē phōnēn ek tou ochlou eipen autō makaria ē koilia ē bastasasa se kai mastoi ous ethēlasas

egeneto de en tO legein auton tauta eparasa tis gunE phOnEn ek tou ochlou eipen autO makaria E koilia E bastasasa se kai mastoi ous ethElasas

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 11:27 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
egeneto de en tō legein auton tauta eparasa tis gunē phōnēn ek tou ochlou eipen autō makaria ē koilia ē bastasasa se kai mastoi ous ethēlasas

egeneto de en tO legein auton tauta eparasa tis gunE phOnEn ek tou ochlou eipen autO makaria E koilia E bastasasa se kai mastoi ous ethElasas

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 11:27 Westcott/Hort - Transliterated
egeneto de en tō legein auton tauta eparasa tis phōnēn gunē ek tou ochlou eipen autō makaria ē koilia ē bastasasa se kai mastoi ous ethēlasas

egeneto de en tO legein auton tauta eparasa tis phOnEn gunE ek tou ochlou eipen autO makaria E koilia E bastasasa se kai mastoi ous ethElasas

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 11:27 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
egeneto de en tō legein auton tauta eparasa tis phōnēn gunē ek tou ochlou eipen autō makaria ē koilia ē bastasasa se kai mastoi ous ethēlasas

egeneto de en tO legein auton tauta eparasa tis phOnEn gunE ek tou ochlou eipen autO makaria E koilia E bastasasa se kai mastoi ous ethElasas

Lukács 11:27 Hungarian: Karoli
Lõn pedig mikor ezeket mondá, fölemelvén szavát egy asszony a sokaság közül, monda néki: Boldog méh, a mely téged hordozott, és az emlõk, melyeket szoptál.

La evangelio laŭ Luko 11:27 Esperanto
Kaj dum li cxi tion parolis, unu virino el la homamaso levis sian vocxon, kaj diris al li:Felicxaj estas la ventro, kiu naskis vin, kaj la mamoj, kiujn vi sucxis.

Evankeliumi Luukkaan mukaan 11:27 Finnish: Bible (1776)
Ja tapahtui, kuin hän näitä sanoi, korotti yksi vaimo kansan seasta äänensä ja sanoi: autuas on se kohtu, joka sinun kantanut on, ja ne nisät, joitas imit.

Luc 11:27 French: Darby
Et il arriva, comme il disait ces choses, qu'une femme eleva sa voix du milieu de la foule et lui dit: Bienheureux est le ventre qui t'a porte, et les mamelles que tu as tetees.

Luc 11:27 French: Louis Segond (1910)
Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme, élevant la voix du milieu de la foule, lui dit: Heureux le sein qui t'a porté! heureuses les mamelles qui t'ont allaité!

Luc 11:27 French: Martin (1744)
Or il arriva comme il disait ces choses, qu'une femme d'entre les troupes éleva sa voix, et lui dit : bienheureux est le ventre qui t'a porté, et les mamelles que tu as tétées.

Lukas 11:27 German: Modernized
Und es begab sich, da er solches redete, erhub ein Weib im Volk die Stimme und sprach zu ihm: Selig ist der Leib, der dich getragen hat, und die Brüste, die du gesogen hast.

Lukas 11:27 German: Luther (1912)
Und es begab sich, da er solches redete, erhob ein Weib im Volk die Stimme und sprach zu ihm: Selig ist der Leib, der dich getragen hat, und die Brüste, die du gesogen hast.

Lukas 11:27 German: Textbibel (1899)
Es geschah aber, während er dieses sprach, erhob eine Frau aus der Menge ihre Stimme und sprach zu ihm: selig der Leib, welcher dich getragen und die Brüste, an denen du gesogen.

Luca 11:27 Italian: Riveduta Bible (1927)
Or avvenne che, mentre egli diceva queste cose, una donna di fra la moltitudine alzò la voce e gli disse: Beato il seno che ti portò e le mammelle che tu poppasti! Ma egli disse:

Luca 11:27 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Or avvenne che, mentre egli diceva queste cose, una donna della moltitudine alzò la voce, e gli disse: Beato il seno che ti portò, e le mammelle che tu poppasti.

LUKAS 11:27 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Tatkala Yesus lagi mengatakan perkara itu, datang seorang perempuan dari antara orang banyak bersuara sambil berkata kepada-Nya, "Berbahagialah rahim yang mengandungkan Engkau, dan tetek yang telah Engkau hisap."

Luke 11:27 Kabyle: NT
Mi d-yenna Sidna Ɛisa ayagi, yiwet n tmeṭṭut tenṭeq-ed s ṣṣut ɛlayen si ger n lɣaci tenna-yas : ?-țaseɛdit tmeṭṭut i k-id-yurwen, i k-issuṭṭḍen !

누가복음 11:27 Korean
이 말씀을 하실 때에 무리 중에서 한 여자가 음성을 높여 가로되 `당신을 밴 태와 당신을 먹인 젖이 복이 있도소이다' 하니

Lucas 11:27 Latin: Vulgata Clementina
Factum est autem, cum hæc diceret : extollens vocem quædam mulier de turba dixit illi : Beatus venter qui te portavit, et ubera quæ suxisti.

Sv. Lūkass 11:27 Latvian New Testament
Bet notika, ka, Viņam tā runājot, ļaužu pulkā kāda sieviete paceltā balsī sacīja Viņam: Svētīgas tās miesas, kas Tevi nesušas, un krūtis, kas Tevi barojušas!

Evangelija pagal Lukà 11:27 Lithuanian
Jėzui bekalbant, viena moteris iš minios Jam garsiai sušuko: “Palaimintos įsčios, kurios Tave nešiojo, ir krūtys, kurias žindai!”

Luke 11:27 Maori
A i ia e korero ana i enei mea, ka karanga ake tetahi wahine i roto i te mano, ka mea ki a ia, Koa tonu te kopu i kawea ai koe, me nga u i ngotea e koe.

Lukas 11:27 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Og det skjedde da han sa dette, at en kvinne blandt folket løftet sin røst og sa til ham: Salig er det liv som bar dig, og det bryst som du diet.

Lucas 11:27 Spanish: La Biblia de las Américas
Y sucedió que mientras decía estas cosas, una de las mujeres en la multitud alzó su voz y le dijo: ¡Dichosa la matriz que te concibió y los senos que te criaron!

Lucas 11:27 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Mientras Jesús decía estas cosas, una de las mujeres en la multitud alzó la voz y dijo: "¡Dichosa la matriz que Te concibió y los senos que Te criaron!"

Lucas 11:27 Spanish: Reina Valera Gómez
Y aconteció que diciendo estas cosas, una mujer de entre la multitud, levantando la voz, le dijo: Bienaventurado el vientre que te trajo, y los pechos que mamaste.

Lucas 11:27 Spanish: Reina Valera 1909
Y aconteció que diciendo estas cosas, una mujer de la compañía, levantando la voz, le dijo: Bienaventurado el vientre que te trajo, y los pechos que mamaste.

Lucas 11:27 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Y aconteció que diciendo él estas cosas, una mujer de la multitud, levantando la voz, le dijo: Bienaventurado el vientre que te trajo, y los pechos que mamaste.

Lucas 11:27 Bíblia King James Atualizada Português
Entrementes, enquanto Jesus comunicava esses ensinos, uma mulher da multidão exclamou: “Bem-aventurada aquela que te deu à luz, e os seios que te amamentaram!”

Lucas 11:27 Portugese Bible
Ora, enquanto ele dizia estas coisas, certa mulher dentre a multidão levantou a voz e lhe disse: Bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que te amamentaste.   

Luca 11:27 Romanian: Cornilescu
Pe cînd spunea Isus aceste vorbe, o femeie din norod şi -a ridicat glasul şi a zis: ,,Ferice de pîntecele care Te -a purtat, şi de ţîţele pe cari le-ai supt!``

От Луки 11:27 Russian: Synodal Translation (1876)
Когда же Он говорил это, одна женщина, возвысив голос из народа, сказала Ему: блаженно чрево, носившее Тебя, и сосцы, Тебя питавшие!

От Луки 11:27 Russian koi8r
Когда же Он говорил это, одна женщина, возвысив голос из народа, сказала Ему: блаженно чрево, носившее Тебя, и сосцы, Тебя питавшие!

Luke 11:27 Shuar New Testament
Shuar iruniarmia nui Jesus nuna chichaa pujai, nuwa untsumuk "Ame nukun Yus ti Yßinkiai. Ni ampujΘn ame pujuschamkam. Amin amuntstamachmakam" Tφmiayi.

Lukas 11:27 Swedish (1917)
När han sade detta, hov en kvinna in folkhopen upp sin röst och ropade till honom: »Saligt är det moderssköte som har burit dig, och de bröst som du har diat.»

Luka 11:27 Swahili NT
Alipokuwa akisema hayo, mwanamke mmoja katika lile kundi la watu, akasema kwa sauti kubwa: "Heri tumbo lililokuzaa, na maziwa yaliyokunyonyesha!"

Lucas 11:27 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
At nangyari, na nang sinasabi niya ang mga bagay na ito, ang isang babaing mula sa karamihan ay naglakas ng kaniyang tinig at sinabi sa kaniya, Mapalad ang tiyang sa iyo'y nagdala, at ang mga dibdib na iyong sinusuhan.

Ǝlinjil wa n Luqa 11:27 Tawallamat Tamajaq NT
Iššewal Ɣaysa den da as tǝdkal tǝntut iyyat ǝmǝsli-net, tǝnn-as: «Tǝbbilal tǝntut ta kay-terawat, ǝd fǝfan win tǝnkasaɣ.»

ลูกา 11:27 Thai: from KJV
ต่อมาเมื่อพระองค์ยังตรัสคำเหล่านั้น มีผู้หญิงคนหนึ่งในหมู่ประชาชนร้องทูลพระองค์ว่า "ครรภ์ซึ่งปฏิสนธิพระองค์และหัวนมที่พระองค์เสวยนั้นก็เป็นสุข"

Luka 11:27 Turkish
İsa bu sözleri söylerken kalabalığın içinden bir kadın Ona, ‹‹Ne mutlu seni taşımış olan rahme, emzirmiş olan memelere!›› diye seslendi.

Лука 11:27 Ukrainian: NT
Стало ся ж, як промовляв Він се, піднявши одна жінка зміж народу голос, каже Йому: Блаженна утроба, що носила Тебе, й соски, що ссав єси.

Luke 11:27 Uma New Testament
Bula-na Yesus mololita, hadua tobine hi laintongo' ntodea mpo'uli' mpesukui: "Morasi' mpu'u-i-hana tobine to mpo'ote pai' to mpentii' -ko!"

Lu-ca 11:27 Vietnamese (1934)
Ðức Chúa Jêsus đương phán những điều ấy, có một người đờn bà ở giữa dân chúng cất tiếng thưa rằng: Phước cho dạ đã mang Ngài và vú đã cho Ngài bú!

Luke 11:26
Top of Page
Top of Page