Luke 15:20
New International Version
So he got up and went to his father. "But while he was still a long way off, his father saw him and was filled with compassion for him; he ran to his son, threw his arms around him and kissed him.

New Living Translation
"So he returned home to his father. And while he was still a long way off, his father saw him coming. Filled with love and compassion, he ran to his son, embraced him, and kissed him.

English Standard Version
And he arose and came to his father. But while he was still a long way off, his father saw him and felt compassion, and ran and embraced him and kissed him.

Berean Study Bible
So he got up and went to his father. But while he was still in the distance, his father saw him and was filled with compassion. He ran to his son, embraced him, and kissed him.

New American Standard Bible
"So he got up and came to his father. But while he was still a long way off, his father saw him and felt compassion for him, and ran and embraced him and kissed him.

King James Bible
And he arose, and came to his father. But when he was yet a great way off, his father saw him, and had compassion, and ran, and fell on his neck, and kissed him.

Holman Christian Standard Bible
So he got up and went to his father. But while the son was still a long way off, his father saw him and was filled with compassion. He ran, threw his arms around his neck, and kissed him.

International Standard Version
"So he got up and went to his father. While he was still far away, his father saw him and was filled with compassion. He ran to his son, threw his arms around him, and kissed him affectionately.

NET Bible
So he got up and went to his father. But while he was still a long way from home his father saw him, and his heart went out to him; he ran and hugged his son and kissed him.

Aramaic Bible in Plain English
“And rising, he came to his father, and while he was still distant, his father saw him and he was moved with compassion for him and he ran and fell on his neck and he kissed him.”

GOD'S WORD® Translation
"So he went at once to his father. While he was still at a distance, his father saw him and felt sorry for him. He ran to his son, put his arms around him, and kissed him.

Jubilee Bible 2000
And he arose and came to his father. But when he was yet a great way off, his father saw him and was moved with compassion and ran and fell on his neck and kissed him.

King James 2000 Bible
And he arose, and came to his father. But when he was yet a great way off, his father saw him, and had compassion, and ran, and fell on his neck, and kissed him.

American King James Version
And he arose, and came to his father. But when he was yet a great way off, his father saw him, and had compassion, and ran, and fell on his neck, and kissed him.

American Standard Version
And he arose, and came to his father. But while he was yet afar off, his father saw him, and was moved with compassion, and ran, and fell on his neck, and kissed him.

Douay-Rheims Bible
And rising up he came to his father. And when he was yet a great way off, his father saw him, and was moved with compassion, and running to him fell upon his neck, and kissed him.

Darby Bible Translation
And he rose up and went to his own father. But while he was yet a long way off, his father saw him, and was moved with compassion, and ran, and fell upon his neck, and covered him with kisses.

English Revised Version
And he arose, and came to his father. But while he was yet afar off, his father saw him, and was moved with compassion, and ran, and fell on his neck, and kissed him.

Webster's Bible Translation
And he arose, and came to his father. But when he was yet a great way off, his father saw him, and had compassion, and ran, and fell on his neck, and kissed him.

Weymouth New Testament
"So he rose and came to his father. But while he was still a long way off, his father saw him and pitied him, and ran and threw his arms round his neck and kissed him tenderly.

World English Bible
"He arose, and came to his father. But while he was still far off, his father saw him, and was moved with compassion, and ran, and fell on his neck, and kissed him.

Young's Literal Translation
'And having risen, he went unto his own father, and he being yet far distant, his father saw him, and was moved with compassion, and having ran he fell upon his neck and kissed him;

Lukas 15:20 Afrikaans PWL
Hy het opgestaan en na sy vader gegaan, maar toe hy nog ver weg was, het sy vader hom gesien en omgegee vir hom en gehardloop, hom omhels en gesoen.

Luka 15:20 Albanian
U çua, pra, dhe shkoi tek i ati. Por kur ishte ende larg, i ati e pa dhe dhembshuri; u lëshua vrap, ra mbi qafën e tij dhe e puthi.

ﻟﻮﻗﺎ 15:20 Arabic: Smith & Van Dyke
فقام وجاء الى ابيه. واذ كان لم يزل بعيدا رآه ابوه فتحنن وركض ووقع على عنقه وقبّله.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՂՈՒԿԱՍԻ 15:20 Armenian (Western): NT
Ուստի կանգնեցաւ ու գնաց իր հօր քով: Մինչ ինք դեռ շատ հեռու էր՝ հայրը տեսաւ զայն եւ գթաց. վազելով՝ անոր վիզին վրայ ինկաւ ու համբուրեց զայն:

Euangelioa S. Luc-en araura.  15:20 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Iaiquiric bada ethor cedin bere aitagana. Eta hura oraino vrrun cela, ikus ceçan bere aitac, eta compassione har ceçan, eta laster eguinic egotz ceçan bere buruä haren leppora, eta pot eguin cieçon.

Dyr Laux 15:20 Bavarian
Und dann gwandert yr zo seinn Vatern haim. Der saah n schoon von dyr Weitn kemmen, und dyr Sun gyrbarmt iem yso. Er lief iem zgögn, ghertzt n und gabusslt n ab.

Лука 15:20 Bulgarian
И стана и дойде при баща си. А когато бе още далеч, видя го баща му, смили се, и като се завтече, хвърли се на врата му и го целуваше.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
於是他起來往自己的父親那裡去。他離得還遠的時候,他父親就看到他,動了憐憫之心,跑上去摟住他的脖子親吻他。

中文标准译本 (CSB Simplified)
于是他起来往自己的父亲那里去。他离得还远的时候,他父亲就看到他,动了怜悯之心,跑上去搂住他的脖子亲吻他。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
於是起來,往他父親那裡去。相離還遠,他父親看見,就動了慈心,跑去抱著他的頸項,連連與他親嘴。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
于是起来,往他父亲那里去。相离还远,他父亲看见,就动了慈心,跑去抱着他的颈项,连连与他亲嘴。

路 加 福 音 15:20 Chinese Bible: Union (Traditional)
於 是 起 來 , 往 他 父 親 那 裡 去 。 相 離 還 遠 , 他 父 親 看 見 , 就 動 了 慈 心 , 跑 去 抱 著 他 的 頸 項 , 連 連 與 他 親 嘴 。

路 加 福 音 15:20 Chinese Bible: Union (Simplified)
於 是 起 来 , 往 他 父 亲 那 里 去 。 相 离 还 远 , 他 父 亲 看 见 , 就 动 了 慈 心 , 跑 去 抱 着 他 的 颈 项 , 连 连 与 他 亲 嘴 。

Evanðelje po Luki 15:20 Croatian Bible
Usta i pođe svom ocu. Dok je još bio daleko, njegov ga otac ugleda, ganu se, potrča, pade mu oko vrata i izljubi ga.

Lukáš 15:20 Czech BKR
I vstav, šel k otci svému. A když ještě opodál byl, uzřel jej otec jeho, a milosrdenstvím hnut jsa, přiběh, padl na šíji jeho, a políbil ho.

Lukas 15:20 Danish
Og han stod op og kom til sin Fader. Men da han endnu var langt borte, saa hans Fader ham og ynkedes inderligt, og han løb til og faldt ham om Halsen og kyssede ham.

Lukas 15:20 Dutch Staten Vertaling
En opstaande, ging hij naar zijn vader. En als hij nog ver van hem was, zag hem zijn vader, en werd met innerlijke ontferming bewogen; en toe lopende, viel hem om zijn hals, en kuste hem.

Nestle Greek New Testament 1904
καὶ ἀναστὰς ἦλθεν πρὸς τὸν πατέρα ἑαυτοῦ. ἔτι δὲ αὐτοῦ μακρὰν ἀπέχοντος εἶδεν αὐτὸν ὁ πατὴρ αὐτοῦ καὶ ἐσπλαγχνίσθη, καὶ δραμὼν ἐπέπεσεν ἐπὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ κατεφίλησεν αὐτόν.

Westcott and Hort 1881
Καὶ ἀναστὰς ἦλθεν πρὸς τὸν πατέρα ἑαυτοῦ. ἔτι δὲ αὐτοῦ μακρὰν ἀπέχοντος εἶδεν αὐτὸν ὁ πατὴρ αὐτοῦ καὶ ἐσπλαγχνίσθη καὶ δραμὼν ἐπέπεσεν ἐπὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ κατεφίλησεν αὐτόν.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
Καὶ ἀναστὰς ἦλθεν πρὸς τὸν πατέρα ἑαυτοῦ. ἔτι δὲ αὐτοῦ μακρὰν ἀπέχοντος εἶδεν αὐτὸν ὁ πατὴρ αὐτοῦ καὶ ἐσπλαγχνίσθη καὶ δραμὼν ἐπέπεσεν ἐπὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ κατεφίλησεν αὐτόν.

RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ ἀναστὰς ἦλθεν πρὸς τὸν πατέρα αὐτοῦ. Ἔτι δὲ αὐτοῦ μακρὰν ἀπέχοντος, εἴδεν αὐτὸν ὁ πατὴρ αὐτοῦ, καὶ ἐσπλαγχνίσθη, καὶ δραμὼν ἐπέπεσεν ἐπὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ, καὶ κατεφίλησεν αὐτόν.

Greek Orthodox Church 1904
καὶ ἀναστὰς ἦλθε πρὸς τὸν πατέρα ἑαυτοῦ. ἔτι δὲ αὐτοῦ μακρὰν ἀπέχοντος εἶδεν αὐτὸν ὁ πατὴρ αὐτοῦ καὶ ἐσπλαγχνίσθη, καὶ δραμὼν ἐπέπεσεν ἐπὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ κατεφίλησεν αὐτόν.

Tischendorf 8th Edition
καὶ ἀναστὰς ἦλθεν πρὸς τὸν πατέρα αὐτοῦ. ἔτι δὲ αὐτοῦ μακρὰν ἀπέχοντος εἶδεν αὐτὸν ὁ πατὴρ αὐτοῦ καὶ ἐσπλαγχνίσθη, καὶ δραμὼν ἐπέπεσεν ἐπὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ κατεφίλησεν αὐτόν.

Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ ἀναστὰς ἦλθε πρὸς τὸν πατέρα ἑαυτοῦ. ἔτι δὲ αὐτοῦ μακρὰν ἀπέχοντος, εἶδεν αὐτὸν ὁ πατὴρ αὐτοῦ, καὶ ἐσπλαγχνίσθη, καὶ δραμὼν ἐπέπεσεν ἐπὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ, καὶ κατεφίλησεν αὐτόν.

Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ ἀναστὰς ἦλθεν πρὸς τὸν πατέρα ἑαυτοῦ ἔτι δὲ αὐτοῦ μακρὰν ἀπέχοντος εἶδεν αὐτὸν ὁ πατὴρ αὐτοῦ καὶ ἐσπλαγχνίσθη καὶ δραμὼν ἐπέπεσεν ἐπὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ κατεφίλησεν αὐτόν

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
και αναστας ηλθεν προς τον πατερα εαυτου ετι δε αυτου μακραν απεχοντος ειδεν αυτον ο πατηρ αυτου και εσπλαγχνισθη και δραμων επεπεσεν επι τον τραχηλον αυτου και κατεφιλησεν αυτον

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
και αναστας ηλθεν προς τον πατερα αυτου ετι δε αυτου μακραν απεχοντος ειδεν αυτον ο πατηρ αυτου και εσπλαγχνισθη και δραμων επεπεσεν επι τον τραχηλον αυτου και κατεφιλησεν αυτον

Stephanus Textus Receptus 1550
και αναστας ηλθεν προς τον πατερα εαυτου ετι δε αυτου μακραν απεχοντος ειδεν αυτον ο πατηρ αυτου και εσπλαγχνισθη και δραμων επεπεσεν επι τον τραχηλον αυτου και κατεφιλησεν αυτον

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
και αναστας ηλθε προς τον πατερα εαυτου. ετι δε αυτου μακραν απεχοντος, ειδεν αυτον ο πατηρ αυτου, και εσπλαγχνισθη, και δραμων επεπεσεν επι τον τραχηλον αυτου, και κατεφιλησεν αυτον.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
και αναστας ηλθεν προς τον πατερα αυτου ετι δε αυτου μακραν απεχοντος ειδεν αυτον ο πατηρ αυτου και εσπλαγχνισθη και δραμων επεπεσεν επι τον τραχηλον αυτου και κατεφιλησεν αυτον

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
και αναστας ηλθεν προς τον πατερα εαυτου ετι δε αυτου μακραν απεχοντος ειδεν αυτον ο πατηρ αυτου και εσπλαγχνισθη και δραμων επεπεσεν επι τον τραχηλον αυτου και κατεφιλησεν αυτον

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
kai anastas ēlthen pros ton patera heautou. eti de autou makran apechontos eiden auton ho patēr autou kai esplanchnisthē, kai dramōn epepesen epi ton trachēlon autou kai katephilēsen auton.

kai anastas elthen pros ton patera heautou. eti de autou makran apechontos eiden auton ho pater autou kai esplanchnisthe, kai dramon epepesen epi ton trachelon autou kai katephilesen auton.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
Kai anastas ēlthen pros ton patera heautou. eti de autou makran apechontos eiden auton ho patēr autou kai esplanchnisthē kai dramōn epepesen epi ton trachēlon autou kai katephilēsen auton.

Kai anastas elthen pros ton patera heautou. eti de autou makran apechontos eiden auton ho pater autou kai esplanchnisthe kai dramon epepesen epi ton trachelon autou kai katephilesen auton.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 15:20 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
kai anastas ēlthen pros ton patera autou eti de autou makran apechontos eiden auton o patēr autou kai esplanchnisthē kai dramōn epepesen epi ton trachēlon autou kai katephilēsen auton

kai anastas Elthen pros ton patera autou eti de autou makran apechontos eiden auton o patEr autou kai esplanchnisthE kai dramOn epepesen epi ton trachElon autou kai katephilEsen auton

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 15:20 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
kai anastas ēlthen pros ton patera autou eti de autou makran apechontos eiden auton o patēr autou kai esplanchnisthē kai dramōn epepesen epi ton trachēlon autou kai katephilēsen auton

kai anastas Elthen pros ton patera autou eti de autou makran apechontos eiden auton o patEr autou kai esplanchnisthE kai dramOn epepesen epi ton trachElon autou kai katephilEsen auton

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 15:20 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
kai anastas ēlthen pros ton patera eautou eti de autou makran apechontos eiden auton o patēr autou kai esplanchnisthē kai dramōn epepesen epi ton trachēlon autou kai katephilēsen auton

kai anastas Elthen pros ton patera eautou eti de autou makran apechontos eiden auton o patEr autou kai esplanchnisthE kai dramOn epepesen epi ton trachElon autou kai katephilEsen auton

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 15:20 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
kai anastas ēlthen pros ton patera eautou eti de autou makran apechontos eiden auton o patēr autou kai esplanchnisthē kai dramōn epepesen epi ton trachēlon autou kai katephilēsen auton

kai anastas Elthen pros ton patera eautou eti de autou makran apechontos eiden auton o patEr autou kai esplanchnisthE kai dramOn epepesen epi ton trachElon autou kai katephilEsen auton

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 15:20 Westcott/Hort - Transliterated
kai anastas ēlthen pros ton patera eautou eti de autou makran apechontos eiden auton o patēr autou kai esplanchnisthē kai dramōn epepesen epi ton trachēlon autou kai katephilēsen auton

kai anastas Elthen pros ton patera eautou eti de autou makran apechontos eiden auton o patEr autou kai esplanchnisthE kai dramOn epepesen epi ton trachElon autou kai katephilEsen auton

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 15:20 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
kai anastas ēlthen pros ton patera eautou eti de autou makran apechontos eiden auton o patēr autou kai esplanchnisthē kai dramōn epepesen epi ton trachēlon autou kai katephilēsen auton

kai anastas Elthen pros ton patera eautou eti de autou makran apechontos eiden auton o patEr autou kai esplanchnisthE kai dramOn epepesen epi ton trachElon autou kai katephilEsen auton

Lukács 15:20 Hungarian: Karoli
És felkelvén, elméne az õ atyjához. Mikor pedig még távol volt, meglátá õt az õ atyja, és megesék rajta a szíve, és oda futván, a nyakába esék, és megcsókolgatá õt.

La evangelio laŭ Luko 15:20 Esperanto
Kaj li levigxis, kaj iris al sia patro. Sed kiam li estis ankoraux malproksime, lia patro lin vidis kaj kortusxigxis, kaj kurinte, falis sur lian kolon kaj lin kisadis.

Evankeliumi Luukkaan mukaan 15:20 Finnish: Bible (1776)
Ja hän nousi ja tuli isänsä tykö. Mutta kuin hän vielä taampana oli, näki hänen isänsä hänen, ja armahti hänen päällensä, ja juosten lankesi hänen kaulaansa, ja suuta antoi hänen.

Luc 15:20 French: Darby
Et se levant, il vint vers son pere. Et comme il etait encore loin, son pere le vit et fut emu de compassion, et, courant à lui, se jeta à son cou et le couvrit de baisers.

Luc 15:20 French: Louis Segond (1910)
Et il se leva, et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion, il courut se jeter à son cou et le baisa.

Luc 15:20 French: Martin (1744)
Il se leva donc, et vint vers son père; et comme il était encore loin, son père le vit, et fut touché de compassion, et courant à lui, se jeta à son cou, et le baisa.

Lukas 15:20 German: Modernized
Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Da er aber noch ferne von dannen war, sah ihn sein Vater, und jammerte ihn, lief und fiel ihm um seinen Hals und küssete ihn.

Lukas 15:20 German: Luther (1912)
Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Da er aber noch ferne von dannen war, sah ihn sein Vater, und es jammerte ihn, lief und fiel ihm um seinen Hals und küßte ihn.

Lukas 15:20 German: Textbibel (1899)
Und er stand auf und gieng hin zu seinem Vater. Da er aber noch ferne war, sah ihn sein Vater, und hatte Mitleid, und lief herzu, fiel ihm um den Hals und küßte ihn.

Luca 15:20 Italian: Riveduta Bible (1927)
Egli dunque si levò e venne a suo padre; ma mentr’egli era ancora lontano, suo padre lo vide e fu mosso a compassione, e corse, e gli si gettò al collo, e lo baciò e ribaciò.

Luca 15:20 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Egli adunque si levò, e venne a suo padre; ed essendo egli ancora lontano, suo padre lo vide, e n’ebbe pietà; e corse, e gli si gettò al collo, e lo baciò.

LUKAS 15:20 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Maka bangkitlah ia, lalu pergi kepada bapanya. Tetapi sedang ia lagi jauh, bapanya sudah nampak dia, lalu jatuhlah kasihannya, serta berlarilah bapanya memeluk lehernya sambil mencium dia.

Luke 15:20 Kabyle: NT
Ikker iṛuḥ ɣer baba-s. Akken qṛib ad yaweḍ ɣer wexxam, baba-s iɛqel-it-id si lebɛid, iɣaḍ-it, yuzzel-ed ɣuṛ-es. Yeṭṭef-it ger iɣallen-is isellem fell-as.

누가복음 15:20 Korean
이에 일어나서 아버지께 돌아 가니라 아직도 상거가 먼데 아버지가 저를 보고 측은히 여겨 달려가 목을 안고 입을 맞추니

Lucas 15:20 Latin: Vulgata Clementina
Et surgens venit ad patrem suum. Cum autem adhuc longe esset, vidit illum pater ipsius, et misericordia motus est, et accurrens cecidit super collum ejus, et osculatus est eum.

Sv. Lūkass 15:20 Latvian New Testament
Un cēlies viņš gāja pie sava tēva. Bet, tam vēl tālu esot, viņa tēvs to ieraudzīja un šim kļuva tā žēl; un viņš steidzās tam pretī, krita ap kaklu un skūpstīja to.

Evangelija pagal Lukà 15:20 Lithuanian
Jis pakilo ir iškeliavo pas tėvą. Jam dar toli esant, tėvas jį pamatė ir, apimtas gailesčio, pribėgo, puolė ant kaklo ir meiliai pabučiavo.

Luke 15:20 Maori
Na ka whakatika ia, a haere ana ki tona matua. Na, i a ia ano i tawhiti, ka kite tona matua i a ia, ka aroha, ka oma, hinga iho ki tona kaki, kihi ana i a ia.

Lukas 15:20 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Og han stod op og kom til sin far. Men da han ennu var langt borte, så hans far ham, og han ynkedes inderlig, og løp til og falt ham om halsen og kysset ham.

Lucas 15:20 Spanish: La Biblia de las Américas
Y levantándose, fue a su padre. Y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él, y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó.

Lucas 15:20 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
"Levantándose, fue a su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él, y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó.

Lucas 15:20 Spanish: Reina Valera Gómez
Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, su padre lo vio, y fue movido a misericordia; y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó.

Lucas 15:20 Spanish: Reina Valera 1909
Y levantándose, vino á su padre. Y como aun estuviese lejos, viólo su padre, y fué movido á misericordia, y corrió, y echóse sobre su cuello, y besóle.

Lucas 15:20 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Y levantándose, vino a su padre. Y como aún estuviese lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó.

Lucas 15:20 Bíblia King James Atualizada Português
E, logo em seguida, levantou-se e saiu na direção do pai. Vinha caminhando ele ainda distante, quando seu pai o viu e, pleno de compaixão, correu ao encontro do seu filho, e muito o abraçou e beijou.

Lucas 15:20 Portugese Bible
Levantou-se, pois, e foi para seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, encheu-se de compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou.   

Luca 15:20 Romanian: Cornilescu
Şi s'a sculat, şi a plecat la tatăl său. Cînd era încă departe, tatăl său l -a văzut, şi i s'a făcut milă de el, a alergat de a căzut pe grumazul lui, şi l -a sărutat mult.

От Луки 15:20 Russian: Synodal Translation (1876)
Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился; и, побежав, пал ему на шею и целовал его.

От Луки 15:20 Russian koi8r
Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился; и, побежав, пал ему на шею и целовал его.

Luke 15:20 Shuar New Testament
Tura wajaki ni apariin waketkimiai' Tφmiayi. `Tura ni Aparφsha jeachat winian Wßiniak waitnentramai. Aparφ tsΘkenki inkiun miniakak Mukunßmai.

Lukas 15:20 Swedish (1917)
Så stod han upp och gick till sin fader. Och medan han ännu var långt borta, fick hans fader se honom och ömkade sig över honom och skyndade emot honom och föll honom om halsen och kysste honom innerligt.

Luka 15:20 Swahili NT
Basi, akaanza safari ya kurudi kwa baba yake. Alipokuwa bado yu mbali, baba yake alimwona, na kwa moyo wa huruma alimkimbilia, akamkumbatia na kumbusu.

Lucas 15:20 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
At siya'y nagtindig, at pumaroon sa kaniyang ama. Datapuwa't samantalang nasa malayo pa siya, ay natanawan na siya ng kaniyang ama, at nagdalang habag, at tumakbo, at niyakap siya sa leeg, at siya'y hinagkan.

Ǝlinjil wa n Luqa 15:20 Tawallamat Tamajaq NT
Tǝzzar inkar iqqal abba-net. Izây-in ehan daɣ igǝg as t-ogga abba-net, tǝggaz-tu tǝhanint-net, ozal sǝr-ǝs, izalammat-tu, a das-itamallat.

ลูกา 15:20 Thai: from KJV
แล้วเขาก็ลุกขึ้นไปหาบิดาของตน แต่เมื่อเขายังอยู่แต่ไกล บิดาแลเห็นเขาก็มีความเมตตา จึงวิ่งออกไปกอดคอจุบเขา

Luka 15:20 Turkish
‹‹Böylece kalkıp babasının yanına döndü. Kendisi daha uzaktayken babası onu gördü, ona acıdı, koşup boynuna sarıldı ve onu öptü.

Лука 15:20 Ukrainian: NT
І вставши пійшов до батька свого. Ще ж він далеко був, побачив його батько його, й змилосердивсь, і побігши упав на шию йому, й поцілував його.

Luke 15:20 Uma New Testament
Kame'ongko' -nami hilou hi tuama-na. "Molaa-i-pidi ngkai tomi-na, pehilo-mi tuama-na. Ngkai kama'ahi' -na, pokeno-nami hilou mpohirua' -ki ana' -na, nakupui pai' na'eki.

Lu-ca 15:20 Vietnamese (1934)
Nó bèn đứng dậy mà về cùng cha mình. Khi còn ở đàng xa, cho nó thấy thì động lòng thương xót, chạy ra ôm lấy cổ mà hôn.

Luke 15:19
Top of Page
Top of Page