Лука 15
Bulgarian
1А всичките бирници и грешници се приближаваха при Него да Го слушат. 2А фарисеите и книжниците роптаеха, казвайки: Тоя приема грешниците и яде с тях.

3И той им изговори тая притча, като каза: 4Кой от вас, ако има сто овце, и му се изгуби една от тях, не оставя деветдесетте и девет в пустинята, и не отива след изгубената докле я намери? 5И като я намери, вдига я на рамената си радостен. 6И като си дойде у дома свиква приятелите си и съседите си и им казва: Радвайте се с мене, че си намерих изгубената овца. 7Казвам ви, че също така ще има [повече] радост на небето за един грешник, който се кае, нежели за деветдесет и девет праведници, които нямат нужда от покаяние.

8Или коя жена, ако има десет драхми, и изгуби една драхма, не запаля светило, не помита къщата, и не търси грижливо докле я намери? 9И като я намери, свиква приятелките и съседките си и казва: Радвайте се с мене, защото намерих драхмата, която бях изгубила. 10Също така, казвам ви, има радост пред Божиите ангели за един грешник, който се кае.

11Каза още: Някой си човек имаше двама сина. 12И по-младият от тях рече на баща си: Тате, дай ми дела, който ми се пада от имота. И той им раздели имота. 13И не след много дни по-младият син си събра всичко и отиде в далечна страна, и там разпиля имота си с разпуснатия си живот. 14И като иждиви всичко, настана голям глад в оная страна; и той изпадна в лишение. 15И отиде да се пристави на един от гражданите на оная страна, който го прати на полетата си да пасе свини. 16И желаеше да се насити с рошковите, от които ядяха свините; но никой не му даваше. 17А като дойде на себе си рече: Колко наемници на баща ми имат излишък от хляб, а пък аз умирам от глад! 18Ще стана да ида при баща си и ще му река: Тате, съгреших против небето и пред тебе; 19не съм вече достоен да се наричам твой син; направи ме като един от наемниците си. 20И стана и дойде при баща си. А когато бе още далеч, видя го баща му, смили се, и като се завтече, хвърли се на врата му и го целуваше. 21Рече му синът: Тате, съгреших против небето и прред тебе; не съм вече достоен да се наричам, твой син. 22Но бащата рече на слугите си: Скоро изнесете най-хубавата премяна и облечете го, и турете пръстен на ръката му и обуща на нозете му; 23докарайте угоеното теле и го заколете и нека ядем и се веселим; 24защото този мой син бе мъртъв, и оживя, изгубен бе, и се намери. И почнаха да се веселят.

25А по-старият му син беше на нивата; и като си идеше и се приближи до къщата, чу песни и игри. 26И повика един от слугите и попита, що е това. 27А той му рече: Брат ти си дойде; и баща ти закла угоеното теле, защото го прие здрав. 28И той се разсърди и не искаше да влезе и баща му излезе и го молеше. 29А той в отговор рече на баща си: Ето, толкова години ти работя, и никога не съм престъпил някоя твоя заповед; но на мене нито яре не си дал някога да се повеселя с приятелите си; 30а щом си дойде този твой син, който изпояде имота ти с блудниците, за него си заклал угоеното теле. 31А той му каза: Синко ти си винаги с мене, и всичко мое твое е. 32Но прилично беше да се развеселим и да се зарадваме; защото този твой брат бе мъртъв, и оживя, и изгубен бе, и се намери.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Luke 14
Top of Page
Top of Page