Luke 15:10
New International Version
In the same way, I tell you, there is rejoicing in the presence of the angels of God over one sinner who repents."

New Living Translation
In the same way, there is joy in the presence of God's angels when even one sinner repents."

English Standard Version
Just so, I tell you, there is joy before the angels of God over one sinner who repents.”

Berean Study Bible
In the same way, I tell you, there is joy in the presence of God’s angels over one sinner who repents.”

New American Standard Bible
"In the same way, I tell you, there is joy in the presence of the angels of God over one sinner who repents."

King James Bible
Likewise, I say unto you, there is joy in the presence of the angels of God over one sinner that repenteth.

Holman Christian Standard Bible
I tell you, in the same way, there is joy in the presence of God's angels over one sinner who repents."

International Standard Version
In the same way, I tell you that there is joy in the presence of God's angels over one sinner who repents."

NET Bible
In the same way, I tell you, there is joy in the presence of God's angels over one sinner who repents."

Aramaic Bible in Plain English
“I say to you that there will be joy like this before the Angels of God over one sinner who returns home.”

GOD'S WORD® Translation
So I can guarantee that God's angels are happy about one person who turns to God and changes the way he thinks and acts."

Jubilee Bible 2000
Likewise, I say unto you, there is joy in the presence of the angels of God over one sinner that repents.

King James 2000 Bible
Likewise, I say unto you, there is joy in the presence of the angels of God over one sinner that repents.

American King James Version
Likewise, I say to you, there is joy in the presence of the angels of God over one sinner that repents.

American Standard Version
Even so, I say unto you, there is joy in the presence of the angels of God over one sinner that repenteth.

Douay-Rheims Bible
So I say to you, there shall be joy before the angels of God upon one sinner doing penance.

Darby Bible Translation
Thus, I say unto you, there is joy before the angels of God for one repenting sinner.

English Revised Version
Even so, I say unto you, there is joy in the presence of the angels of God over one sinner that repenteth.

Webster's Bible Translation
Likewise, I say to you, There is joy in the presence of the angels of God over one sinner that repenteth.

Weymouth New Testament
"I tell you that in the same way there is rejoicing in the presence of the angels of God over one repentant sinner."

World English Bible
Even so, I tell you, there is joy in the presence of the angels of God over one sinner repenting."

Young's Literal Translation
'So I say to you, joy doth come before the messengers of God over one sinner reforming.'

Lukas 15:10 Afrikaans PWL
So, sê Ek vir julle, is daar vreugde voor die engele van God oor een sondaar wat terugkeer huis toe.”

Luka 15:10 Albanian
Po kështu po ju them: do të ketë gëzim në mes të engjëjve të Perëndisë për një mëkatar të vetëm që pendohet''.

ﻟﻮﻗﺎ 15:10 Arabic: Smith & Van Dyke
هكذا اقول لكم يكون فرح قدام ملائكة الله بخاطئ واحد يتوب

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՂՈՒԿԱՍԻ 15:10 Armenian (Western): NT
Ա՛յդպէս ալ, կը յայտարարեմ ձեզի, ուրախութիւն կ՚ըլլայ Աստուծոյ հրեշտակներուն առջեւ մէ՛կ մեղաւորի համար՝ որ կ՚ապաշխարէ»:

Euangelioa S. Luc-en araura.  15:10 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Hala, diotsuet, bozcario içanen dela Iaincoaren Aingueruén aitzinean, bekatore emendatzen den baten gainean.

Dyr Laux 15:10 Bavarian
I sag enk: Grad yso herrscht aau bei n Herrgot seine Engln Freud über aynn ainzignen Sünder, der wo umkeert."

Лука 15:10 Bulgarian
Също така, казвам ви, има радост пред Божиите ангели за един грешник, който се кае.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
同樣,我告訴你們:一個罪人的悔改,會讓神的天使們面前有喜樂。」

中文标准译本 (CSB Simplified)
同样,我告诉你们:一个罪人的悔改,会让神的天使们面前有喜乐。”

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
我告訴你們:一個罪人悔改,在神的使者面前也是這樣為他歡喜。」

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
我告诉你们:一个罪人悔改,在神的使者面前也是这样为他欢喜。”

路 加 福 音 15:10 Chinese Bible: Union (Traditional)
我 告 訴 你 們 , 一 個 罪 人 悔 改 , 在 神 的 使 者 面 前 也 是 這 樣 為 他 歡 喜 。 」

路 加 福 音 15:10 Chinese Bible: Union (Simplified)
我 告 诉 你 们 , 一 个 罪 人 悔 改 , 在 神 的 使 者 面 前 也 是 这 样 为 他 欢 喜 。 」

Evanðelje po Luki 15:10 Croatian Bible
Tako, kažem vam, biva radost pred anđelima Božjim zbog jednog obraćena grešnika.

Lukáš 15:10 Czech BKR
Takť pravím vám, že jest radost před anděly Božími nad jedním hříšníkem pokání činícím.

Lukas 15:10 Danish
Saaledes, siger jeg eder, bliver der Glæde hos Guds Engle over een Synder, som omvender sig.«

Lukas 15:10 Dutch Staten Vertaling
Alzo, zeg Ik ulieden, is er blijdschap voor de engelen Gods over een zondaar, die zich bekeert.

Nestle Greek New Testament 1904
οὕτως, λέγω ὑμῖν, γίνεται χαρὰ ἐνώπιον τῶν ἀγγέλων τοῦ Θεοῦ ἐπὶ ἑνὶ ἁμαρτωλῷ μετανοοῦντι.

Westcott and Hort 1881
οὕτως, λέγω ὑμῖν, γίνεται χαρὰ ἐνώπιον τῶν ἀγγέλων τοῦ θεοῦ ἐπὶ ἑνὶ ἁμαρτωλῷ μετανοοῦντι.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
οὕτως, λέγω ὑμῖν, γίνεται χαρὰ ἐνώπιον τῶν ἀγγέλων τοῦ θεοῦ ἐπὶ ἑνὶ ἁμαρτωλῷ μετανοοῦντι.

RP Byzantine Majority Text 2005
Οὕτως, λέγω ὑμῖν, χαρὰ γίνεται ἐνώπιον τῶν ἀγγέλων τοῦ θεοῦ ἐπὶ ἑνὶ ἁμαρτωλῷ μετανοοῦντι.

Greek Orthodox Church 1904
οὕτω, λέγω ὑμῖν, γίνεται χαρὰ ἐνώπιον τῶν ἀγγέλων τοῦ Θεοῦ ἐπὶ ἑνὶ ἁμαρτωλῷ μετανοοῦντι.

Tischendorf 8th Edition
οὕτως, λέγω ὑμῖν, γίνεται χαρὰ ἐνώπιον τῶν ἀγγέλων τοῦ θεοῦ ἐπὶ ἑνὶ ἁμαρτωλῷ μετανοοῦντι.

Scrivener's Textus Receptus 1894
οὕτω, λέγω ὑμῖν, χαρὰ γίνεται ἐνώπιον τῶν ἀγγέλων τοῦ Θεοῦ ἐπὶ ἑνὶ ἁμαρτωλῷ μετανοοῦντι.

Stephanus Textus Receptus 1550
οὕτως λέγω ὑμῖν χαρὰ γίνεται ἐνώπιον τῶν ἀγγέλων τοῦ θεοῦ ἐπὶ ἑνὶ ἁμαρτωλῷ μετανοοῦντι

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
ουτως λεγω υμιν γινεται χαρα ενωπιον των αγγελων του θεου επι ενι αμαρτωλω μετανοουντι

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
ουτως λεγω υμιν γινεται χαρα ενωπιον των αγγελων του θεου επι ενι αμαρτωλω μετανοουντι

Stephanus Textus Receptus 1550
ουτως λεγω υμιν χαρα γινεται ενωπιον των αγγελων του θεου επι ενι αμαρτωλω μετανοουντι

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
ουτω, λεγω υμιν, χαρα γινεται ενωπιον των αγγελων του Θεου επι ενι αμαρτωλω μετανοουντι.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
ουτως λεγω υμιν χαρα γινεται ενωπιον των αγγελων του θεου επι ενι αμαρτωλω μετανοουντι

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
ουτως λεγω υμιν γινεται χαρα ενωπιον των αγγελων του θεου επι ενι αμαρτωλω μετανοουντι

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
houtōs, legō hymin, ginetai chara enōpion tōn angelōn tou Theou epi heni hamartōlō metanoounti.

houtos, lego hymin, ginetai chara enopion ton angelon tou Theou epi heni hamartolo metanoounti.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
houtōs, legō hymin, ginetai chara enōpion tōn angelōn tou theou epi heni hamartōlō metanoounti.

houtos, lego hymin, ginetai chara enopion ton angelon tou theou epi heni hamartolo metanoounti.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 15:10 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
outōs legō umin ginetai chara enōpion tōn angelōn tou theou epi eni amartōlō metanoounti

outOs legO umin ginetai chara enOpion tOn angelOn tou theou epi eni amartOlO metanoounti

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 15:10 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
outōs legō umin chara ginetai enōpion tōn angelōn tou theou epi eni amartōlō metanoounti

outOs legO umin chara ginetai enOpion tOn angelOn tou theou epi eni amartOlO metanoounti

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 15:10 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
outōs legō umin chara ginetai enōpion tōn angelōn tou theou epi eni amartōlō metanoounti

outOs legO umin chara ginetai enOpion tOn angelOn tou theou epi eni amartOlO metanoounti

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 15:10 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
outōs legō umin chara ginetai enōpion tōn angelōn tou theou epi eni amartōlō metanoounti

outOs legO umin chara ginetai enOpion tOn angelOn tou theou epi eni amartOlO metanoounti

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 15:10 Westcott/Hort - Transliterated
outōs legō umin ginetai chara enōpion tōn angelōn tou theou epi eni amartōlō metanoounti

outOs legO umin ginetai chara enOpion tOn angelOn tou theou epi eni amartOlO metanoounti

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 15:10 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
outōs legō umin ginetai chara enōpion tōn angelōn tou theou epi eni amartōlō metanoounti

outOs legO umin ginetai chara enOpion tOn angelOn tou theou epi eni amartOlO metanoounti

Lukács 15:10 Hungarian: Karoli
Ezenképen, mondom néktek, örvendezés van az Isten angyalainak színe elõtt egy bûnös [ember] megtérésén.

La evangelio laŭ Luko 15:10 Esperanto
Tiel same, mi diras al vi, estas gxojo antaux la angxeloj de Dio pro unu pekulo, kiu pentas.

Evankeliumi Luukkaan mukaan 15:10 Finnish: Bible (1776)
Niin myös, sanon minä teille, pitää ilo oleman Jumalan enkeleillä yhdestä syntisestä, joka itsensä parantaa.

Luc 15:10 French: Darby
Ainsi, je vous dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pecheur qui se repent.

Luc 15:10 French: Louis Segond (1910)
De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent.

Luc 15:10 French: Martin (1744)
Ainsi je vous dis qu'il y a de la joie devant les Anges de Dieu pour un seul pécheur qui vient à se repentir.

Lukas 15:10 German: Modernized
Also auch, sage ich euch, wird Freude sein vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut.

Lukas 15:10 German: Luther (1912)
Also auch, sage ich euch, wird Freude sein vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut.

Lukas 15:10 German: Textbibel (1899)
So sage ich euch, gibt es Freude vor den Engeln Gottes, über einen einzigen Sünder, der Buße thut.

Luca 15:10 Italian: Riveduta Bible (1927)
Così, vi dico, v’è allegrezza dinanzi agli angeli di Dio per un solo peccatore che si ravvede.

Luca 15:10 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Così, vi dico, vi sarà allegrezza fra gli angeli di Dio, per un peccatore ravveduto.

LUKAS 15:10 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Maka Aku berkata kepadamu: Demikian juga jadi kesukaan di hadapan malaekat Allah sebab satu orang berdosa yang bertobat."

Luke 15:10 Kabyle: NT
S wakka a wen-d-iniɣ : yețțili lfeṛḥ d ameqqran ɣer lmalayekkat ɣef yiwen umednub i d-yuɣalen ɣer webrid.

누가복음 15:10 Korean
내가 너희에게 이르노니 이와 같이 죄인 하나가 회개하면 하나님의 사자들 앞에 기쁨이 되느니라

Lucas 15:10 Latin: Vulgata Clementina
Ita, dico vobis, gaudium erit coram angelis Dei super uno peccatore pœnitentiam agente.

Sv. Lūkass 15:10 Latvian New Testament
Es jums saku: tā Dieva eņģeļi priecāsies par katru grēcinieku, kas gandara par grēkiem.

Evangelija pagal Lukà 15:10 Lithuanian
Sakau jums, šitaip džiaugiasi Dievo angelai dėl vieno atgailaujančio nusidėjėlio”.

Luke 15:10 Maori
Waihoki, ko taku kupu tenei ki a koutou, he hari kei te aroaro o nga anahera a te Atua mo te tangata hara kotahi ina ripeneta.

Lukas 15:10 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Således, sier jeg eder, blir det glede for Guds engler over én synder som omvender sig.

Lucas 15:10 Spanish: La Biblia de las Américas
De la misma manera, os digo, hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente.

Lucas 15:10 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
"De la misma manera, les digo, hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente."

Lucas 15:10 Spanish: Reina Valera Gómez
Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente.

Lucas 15:10 Spanish: Reina Valera 1909
Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente.

Lucas 15:10 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se enmienda.

Lucas 15:10 Bíblia King James Atualizada Português
Eu vos asseguro que, de igual modo, há grande júbilo na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende”. A parábola do filho perdido

Lucas 15:10 Portugese Bible
Assim, digo-vos, há alegria na presença dos anjos de Deus por um só pecador que se arrepende.   

Luca 15:10 Romanian: Cornilescu
Tot aşa, vă spun că este bucurie înaintea îngerilor lui Dumnezeu pentru un singur păcătos care se pocăieşte.``

От Луки 15:10 Russian: Synodal Translation (1876)
Так, говорю вам, бывает радость у Ангелов Божиих и об одном грешнике кающемся.

От Луки 15:10 Russian koi8r
Так, говорю вам, бывает радость у Ангелов Божиих и об одном грешнике кающемся.

Luke 15:10 Shuar New Testament
N·nisan yajauch shuar ni Enentßin Yapajißmtai, Yusa suntari matsatmanum ti warastin awai" Tφmiayi.

Lukas 15:10 Swedish (1917)
Likaså, säger jag eder, bliver glädje hos Guds änglar över en enda syndare som gör bättring.

Luka 15:10 Swahili NT
Kadhalika nawaambieni, ndivyo watakavyofurahi malaika wa Mungu kwa sababu ya mwenye dhambi mmoja anayetubu."

Lucas 15:10 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Gayon din, sinasabi ko sa inyo, na may tuwa sa harapan ng mga anghel ng Dios, dahil sa isang makasalanang nagsisisi.

Ǝlinjil wa n Luqa 15:10 Tawallamat Tamajaq NT
Ǝnneɣ-awan zund ǝmmǝk di daɣ as, tǝtubt n anasbakkad iyyanda tǝsifǝliwis angalosan ǝn Mǝššina.»

ลูกา 15:10 Thai: from KJV
เช่นนั้นแหละ เราบอกท่านทั้งหลายว่า จะมีความปรีดีในพวกทูตสวรรค์ของพระเจ้า เพราะคนบาปคนเดียวที่กลับใจใหม่"

Luka 15:10 Turkish
Size şunu söyleyeyim, aynı şekilde Tanrının melekleri de tövbe eden bir tek günahkâr için sevinç duyacaklar.››

Лука 15:10 Ukrainian: NT
Так, глаголю вам, радість буде перед ангелами Божими над одним грішником каючим ся.

Luke 15:10 Uma New Testament
Wae wo'o-ra mala'eka Alata'ala mpokagoe' hadua tauna topojeko' to medea ngkai jeko' -na."

Lu-ca 15:10 Vietnamese (1934)
Ta nói cùng các ngươi, trước mặt thiên sứ của Ðức Chúa Trời cũng như vậy, sẽ mừng rỡ cho một kẻ có tội ăn năn.

Luke 15:9
Top of Page
Top of Page