Luke 16:2
New International Version
So he called him in and asked him, 'What is this I hear about you? Give an account of your management, because you cannot be manager any longer.'

New Living Translation
So the employer called him in and said, 'What's this I hear about you? Get your report in order, because you are going to be fired.'

English Standard Version
And he called him and said to him, ‘What is this that I hear about you? Turn in the account of your management, for you can no longer be manager.’

Berean Study Bible
So he called him in to ask, ‘What is this I hear about you? Turn in an account of your management, for you cannot be manager any longer.’

New American Standard Bible
"And he called him and said to him, 'What is this I hear about you? Give an accounting of your management, for you can no longer be manager.'

King James Bible
And he called him, and said unto him, How is it that I hear this of thee? give an account of thy stewardship; for thou mayest be no longer steward.

Holman Christian Standard Bible
So he called the manager in and asked, What is this I hear about you? Give an account of your management, because you can no longer be my manager.'

International Standard Version
So he called for him and asked him, 'What's this I hear about you? You can't be my manager any longer. Now give me a report about your management!'

NET Bible
So he called the manager in and said to him, 'What is this I hear about you? Turn in the account of your administration, because you can no longer be my manager.'

Aramaic Bible in Plain English
And his Lord summoned him and said to him, “What is this I have heard about you? Give me an inventory of your stewardship, for you cannot be a steward for me any longer.”

GOD'S WORD® Translation
So the rich man called for his manager and said to him, 'What's this I hear about you? Let me examine your books. It's obvious that you can't manage my property any longer.'

Jubilee Bible 2000
And he called him and said unto him, How is it that I hear this of thee? Give an account of thy stewardship, for thou may no longer be steward.

King James 2000 Bible
And he called him, and said unto him, How is it that I hear this of you? give an account of your stewardship; for you may be no longer steward.

American King James Version
And he called him, and said to him, How is it that I hear this of you? give an account of your stewardship; for you may be no longer steward.

American Standard Version
And he called him, and said unto him, What is this that I hear of thee? render the account of thy stewardship; for thou canst be no longer steward.

Douay-Rheims Bible
And he called him, and said to him: How is it that I hear this of thee? give an account of thy stewardship: for now thou canst be steward no longer.

Darby Bible Translation
And having called him, he said to him, What [is] this that I hear of thee? give the reckoning of thy stewardship, for thou canst be no longer steward.

English Revised Version
And he called him, and said unto him, What is this that I hear of thee? render the account of thy stewardship; for thou canst be no longer steward.

Webster's Bible Translation
And he called him, and said to him, How is it that I hear this of thee? give an account of thy stewardship: for thou mayest be no longer steward.

Weymouth New Testament
He called him and said, "'What is this I hear about you? Render an account of your stewardship, for I cannot let you hold it any longer.'

World English Bible
He called him, and said to him, 'What is this that I hear about you? Give an accounting of your management, for you can no longer be manager.'

Young's Literal Translation
and having called him, he said to him, What is this I hear about thee? render the account of thy stewardship, for thou mayest not any longer be steward.

Lukas 16:2 Afrikaans PWL
Sy meester roep hom en sê vir hom: ‘Wat is dit wat ek van jou hoor? Gee verslag van jou administrasie, want jy sal nie meer bestuurder kan wees nie.’

Luka 16:2 Albanian
Atëherë ai e thirri dhe i tha: "Ç'është kjo që po dëgjoj për ty? Më jep llogari për ato që ke administruar, sepse ti nuk mund të jesh më administratori im".

ﻟﻮﻗﺎ 16:2 Arabic: Smith & Van Dyke
فدعاه وقال له ما هذا الذي اسمع عنك. اعط حساب وكالتك لانك لا تقدر ان تكون وكيلا بعد.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՂՈՒԿԱՍԻ 16:2 Armenian (Western): NT
Ուստի կանչեց զայն եւ ըսաւ անոր. “Այս ի՞նչ է՝ որ քու մասիդ կը լսեմ. տնտեսութեանդ հաշի՛ւը տուր, որովհետեւ ա՛լ չես կրնար տնտես ըլլալ”:

Euangelioa S. Luc-en araura.  16:2 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Eta hura deithuric erran cieçón, Cer dançut haur hiçaz? renda eçac eure despensaren contua: ecen guehiagoric ecin aiçate despensér.

Dyr Laux 16:2 Bavarian
Draufhin ließ n der rueffen und fuer n an: '+Was hoer i daa? Ietz lögst myr dein Ürtn vür; ietz haat ys si ausverwaltt!'

Лука 16:2 Bulgarian
И той го повика и му рече: Какво е това що слушам за тебе? Дай сметка за настойничеството си; защото не можеш вече да бъдеш настойник.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
財主就把管家叫來,對他說:『我聽到有關你的事,到底是什麼?把你所管理的做出交代,因為你不能再當管家了。』

中文标准译本 (CSB Simplified)
财主就把管家叫来,对他说:‘我听到有关你的事,到底是什么?把你所管理的做出交代,因为你不能再当管家了。’

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
主人叫他來,對他說:『我聽見你這事怎麼樣呢?把你所經管的交代明白,因你不能再做我的管家。』

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
主人叫他来,对他说:‘我听见你这事怎么样呢?把你所经管的交代明白,因你不能再做我的管家。’

路 加 福 音 16:2 Chinese Bible: Union (Traditional)
主 人 叫 他 來 , 對 他 說 : 我 聽 見 你 這 事 怎 麼 樣 呢 ? 把 你 所 經 管 的 交 代 明 白 , 因 你 不 能 再 作 我 的 管 家 。

路 加 福 音 16:2 Chinese Bible: Union (Simplified)
主 人 叫 他 来 , 对 他 说 : 我 听 见 你 这 事 怎 麽 样 呢 ? 把 你 所 经 管 的 交 代 明 白 , 因 你 不 能 再 作 我 的 管 家 。

Evanðelje po Luki 16:2 Croatian Bible
Ovaj je bio optužen pred njim kao da mu rasipa imanje. On ga pozva pa mu reče: 'Što to čujem o tebi? Položi račun o svom upravljanju jer više ne možeš biti upravitelj!'

Lukáš 16:2 Czech BKR
I povolav ho, řekl jemu: Což to slyším o tobě? Vydej počet z vladařství svého, neb již nebudeš moci déle vládnouti.

Lukas 16:2 Danish
Og han lod ham kalde og sagde til ham: Hvad er dette, jeg hører om dig? Aflæg Regnskabet for din Husholdning; thi du kan ikke længer være Husholder.

Lukas 16:2 Dutch Staten Vertaling
En hij riep hem, en zeide tot hem: Hoe hoor ik dit van u? Geef rekenschap van uw rentmeesterschap; want gij zult niet meer kunnen rentmeester zijn.

Nestle Greek New Testament 1904
καὶ φωνήσας αὐτὸν εἶπεν αὐτῷ Τί τοῦτο ἀκούω περὶ σοῦ; ἀπόδος τὸν λόγον τῆς οἰκονομίας σου· οὐ γὰρ δύνῃ ἔτι οἰκονομεῖν.

Westcott and Hort 1881
καὶ φωνήσας αὐτὸν εἶπεν αὐτῷ Τί τοῦτο ἀκούω περὶ σοῦ; ἀπόδος τὸν λόγον τῆς οἰκονομίας σου, οὐ γὰρ δύνῃ ἔτι οἰκονομεῖν.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
καὶ φωνήσας αὐτὸν εἶπεν αὐτῷ Τί τοῦτο ἀκούω περὶ σοῦ; ἀπόδος τὸν λόγον τῆς οἰκονομίας σου, οὐ γὰρ δύνῃ ἔτι οἰκονομεῖν.

RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ φωνήσας αὐτὸν εἴπεν αὐτῷ, Tί τοῦτο ἀκούω περὶ σοῦ; Ἀπόδος τὸν λόγον τῆς οἰκονομίας σου· οὐ γὰρ δυνήσῃ ἔτι οἰκονομεῖν.

Greek Orthodox Church 1904
καὶ φωνήσας αὐτὸν εἶπεν αὐτῷ· τί τοῦτο ἀκούω περὶ σοῦ; ἀπόδος τὸν λόγον τῆς οἰκονομίας σου· οὐ γὰρ δύνῃ ἔτι οἰκονομεῖν.

Tischendorf 8th Edition
καὶ φωνήσας αὐτὸν εἶπεν αὐτῷ· τί τοῦτο ἀκούω περὶ σοῦ; ἀπόδος τὸν λόγον τῆς οἰκονομίας σου· οὐ γὰρ δύνῃ ἔτι οἰκονομεῖν.

Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ φωνήσας αὐτὸν εἶπεν αὐτῷ, Τί τοῦτο ἀκούω περὶ σοῦ; ἀπόδος τὸν λόγον τῆς οἰκονομίας σου· οὐ γὰρ δύνήσῃ ἔτι οἰκονομεῖν.

Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ φωνήσας αὐτὸν εἶπεν αὐτῷ Τί τοῦτο ἀκούω περὶ σοῦ ἀπόδος τὸν λόγον τῆς οἰκονομίας σου οὐ γὰρ δύνήσῃ ἔτι οἰκονομεῖν

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
και φωνησας αυτον ειπεν αυτω τι τουτο ακουω περι σου αποδος τον λογον της οικονομιας σου ου γαρ δυνη ετι οικονομειν

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
και φωνησας αυτον ειπεν αυτω τι τουτο ακουω περι σου αποδος τον λογον της οικονομιας σου ου γαρ δυνη ετι οικονομειν

Stephanus Textus Receptus 1550
και φωνησας αυτον ειπεν αυτω τι τουτο ακουω περι σου αποδος τον λογον της οικονομιας σου ου γαρ δυνηση ετι οικονομειν

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
και φωνησας αυτον ειπεν αυτω, Τι τουτο ακουω περι σου; αποδος τον λογον της οικονομιας σου· ου γαρ δυνηση ετι οικονομειν.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
και φωνησας αυτον ειπεν αυτω τι τουτο ακουω περι σου αποδος τον λογον της οικονομιας σου ου γαρ δυνηση ετι οικονομειν

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
και φωνησας αυτον ειπεν αυτω τι τουτο ακουω περι σου αποδος τον λογον της οικονομιας σου ου γαρ δυνη ετι οικονομειν

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
kai phōnēsas auton eipen autō Ti touto akouō peri sou? apodos ton logon tēs oikonomias sou; ou gar dynē eti oikonomein.

kai phonesas auton eipen auto Ti touto akouo peri sou? apodos ton logon tes oikonomias sou; ou gar dyne eti oikonomein.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
kai phōnēsas auton eipen autō Ti touto akouō peri sou? apodos ton logon tēs oikonomias sou, ou gar dynē eti oikonomein.

kai phonesas auton eipen auto Ti touto akouo peri sou? apodos ton logon tes oikonomias sou, ou gar dyne eti oikonomein.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 16:2 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
kai phōnēsas auton eipen autō ti touto akouō peri sou apodos ton logon tēs oikonomias sou ou gar dunē eti oikonomein

kai phOnEsas auton eipen autO ti touto akouO peri sou apodos ton logon tEs oikonomias sou ou gar dunE eti oikonomein

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 16:2 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
kai phōnēsas auton eipen autō ti touto akouō peri sou apodos ton logon tēs oikonomias sou ou gar dunēsē eti oikonomein

kai phOnEsas auton eipen autO ti touto akouO peri sou apodos ton logon tEs oikonomias sou ou gar dunEsE eti oikonomein

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 16:2 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
kai phōnēsas auton eipen autō ti touto akouō peri sou apodos ton logon tēs oikonomias sou ou gar dunēsē eti oikonomein

kai phOnEsas auton eipen autO ti touto akouO peri sou apodos ton logon tEs oikonomias sou ou gar dunEsE eti oikonomein

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 16:2 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
kai phōnēsas auton eipen autō ti touto akouō peri sou apodos ton logon tēs oikonomias sou ou gar dunēsē eti oikonomein

kai phOnEsas auton eipen autO ti touto akouO peri sou apodos ton logon tEs oikonomias sou ou gar dunEsE eti oikonomein

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 16:2 Westcott/Hort - Transliterated
kai phōnēsas auton eipen autō ti touto akouō peri sou apodos ton logon tēs oikonomias sou ou gar dunē eti oikonomein

kai phOnEsas auton eipen autO ti touto akouO peri sou apodos ton logon tEs oikonomias sou ou gar dunE eti oikonomein

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 16:2 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
kai phōnēsas auton eipen autō ti touto akouō peri sou apodos ton logon tēs oikonomias sou ou gar dunē eti oikonomein

kai phOnEsas auton eipen autO ti touto akouO peri sou apodos ton logon tEs oikonomias sou ou gar dunE eti oikonomein

Lukács 16:2 Hungarian: Karoli
Hívá azért azt, és monda néki: Mit hallok felõled? Adj számot a te sáfárságodról; mert nem lehetsz tovább sáfár.

La evangelio laŭ Luko 16:2 Esperanto
Kaj li alvokis lin, kaj diris al li:Kio estas tio, kion mi auxdas pri vi? donu al mi konton de via administrado, cxar vi ne plu povas administradi.

Evankeliumi Luukkaan mukaan 16:2 Finnish: Bible (1776)
Ja hän kutsui hänen ja sanoi hänelle: miksi minä sinusta sen kuulen? tee luku hallituksestas; sillä et sinä saa tästedes hallita.

Luc 16:2 French: Darby
Et l'ayant appele, il lui dit: Qu'est-ce que ceci que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration; car tu ne pourras plus administrer.

Luc 16:2 French: Louis Segond (1910)
Il l'appela, et lui dit: Qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens.

Luc 16:2 French: Martin (1744)
Sur quoi l'ayant appelé, il lui dit : qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration; car tu n'auras plus le pouvoir d'administrer mes biens.

Lukas 16:2 German: Modernized
Und er forderte ihn und sprach zu ihm: Wie höre ich das von dir? Tu Rechnung von deinem Haushalten; denn du kannst hinfort nicht Haushalter sein.

Lukas 16:2 German: Luther (1912)
Und er forderte ihn und sprach zu ihm: Wie höre ich das von dir? Tu Rechnung von deinem Haushalten; denn du kannst hinfort nicht Haushalter sein!

Lukas 16:2 German: Textbibel (1899)
Und er rief ihn und sagte zu ihm: wie muß ich das von dir hören? gib Rechenschaft von deiner Verwaltung, denn du kannst nicht länger verwalten.

Luca 16:2 Italian: Riveduta Bible (1927)
Ed egli lo chiamò e gli disse: Che cos’è questo che odo di te? Rendi conto della tua amministrazione, perché tu non puoi più esser mio fattore.

Luca 16:2 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Ed egli lo chiamò, e gli disse: Che cosa è questo che io odo di te? rendi ragione del tuo governo, perciocchè tu non puoi più essere mio fattore.

LUKAS 16:2 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Maka tuan itu pun memanggil dia, serta berkata kepadanya: Apakah ini yang kudengar dari halmu? Serahkanlah kira-kira dari hal jawatanmu; karena tiada boleh lagi engkau menjadi jurukunci.

Luke 16:2 Kabyle: NT
Amɛellem-is issawel-as yenna yas : « d acu-ten imeslayen-agi i sliɣ fell-ak ? Efk-iyi-d leḥsab ɣef wayen akk i d-teskecmeḍ d wayen i tessufɣeḍ, axaṭer sya d asawen ur tețțiliḍ ara d lewkil-iw ».

누가복음 16:2 Korean
주인이 저를 불러 가로되 내가 네게 대하여 들은 이 말이 어찜이뇨 네 보던 일을 셈하라 청지기 사무를 계속하지 못하리라 하니

Lucas 16:2 Latin: Vulgata Clementina
Et vocavit illum, et ait illi : Quid hoc audio de te ? redde rationem villicationis tuæ : jam enim non poteris villicare.

Sv. Lūkass 16:2 Latvian New Testament
Un viņš, to pasaucis, sacīja tam: Ko es dzirdu par tevi? Dod norēķinu par mantas pārvaldīšanu, jo tu pārvaldnieks vairs nevarēsi būt!

Evangelija pagal Lukà 16:2 Lithuanian
Tuomet, pasišaukęs jį, šeimininkas pasakė: ‘Ką aš girdžiu apie tave šnekant? Duok savo ūkvedžiavimo apyskaitą, nes daugiau nebegalėsi būti ūkvedžiu’.

Luke 16:2 Maori
Na karangatia ana ia e ia, a ka mea atu ia ki a ia, He aha tenei e rangona nei e ahau mou? korerotia mai te tikanga o nga mea i tuaritia e koe; e kore hoki e ahei kia waiho koe hei tuari.

Lukas 16:2 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Og han kalte ham for sig og sa til ham: Hvad er dette jeg hører om dig? Gjør regnskap for din husholdning! for du kan ikke lenger forestå mitt hus.

Lucas 16:2 Spanish: La Biblia de las Américas
Entonces lo llamó y le dijo: ``¿Qué es esto que oigo acerca de ti? Rinde cuentas de tu administración, porque no puedes ser más mayordomo.

Lucas 16:2 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
"Entonces lo llamó y le dijo: '¿Qué es esto que oigo acerca de ti? Rinde cuentas de tu administración, porque no puedes ser más mayordomo.'

Lucas 16:2 Spanish: Reina Valera Gómez
Y le llamó, y le dijo: ¿Qué es esto que oigo de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser mayordomo.

Lucas 16:2 Spanish: Reina Valera 1909
Y le llamó, y le dijo: ¿Qué es esto que oigo de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo.

Lucas 16:2 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Y le llamó, y le dijo: ¿Qué es esto que oigo de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo.

Lucas 16:2 Bíblia King James Atualizada Português
E aconteceu, que mandando-o chamar, o interrogou: ‘Que é isso que chega a mim a teu respeito? Presta contas da tua administração, porquanto já não podes continuar com essa responsabilidade!’.

Lucas 16:2 Portugese Bible
Chamou-o, então, e lhe disse: Que é isso que ouço dizer de ti? Presta contas da tua mordomia; porque já não podes mais ser meu mordomo.   

Luca 16:2 Romanian: Cornilescu
El l -a chemat, şi i -a zis: ,Ce aud eu vorbindu-se despre tine? Dă-ţi socoteala de isprăvnicia ta, pentrucă nu mai poţi fi ispravnic.`

От Луки 16:2 Russian: Synodal Translation (1876)
и, призвав его, сказал ему: что это я слышу о тебе? дай отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь более управлять.

От Луки 16:2 Russian koi8r
и, призвав его, сказал ему: что это я слышу о тебе? дай отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь более управлять.

Luke 16:2 Shuar New Testament
`Nuna antuk ni Wßinniurin untsuk "┐Warinia jusha turamainia? timiai. Yamaikia winia Wßinniur ßchattame. Tuma asamtai winia Kuφtrujai itiurkamea nu iniaktursata" timiai.'

Lukas 16:2 Swedish (1917)
Då kallade han honom till sig och sade till honom: 'Vad är det jag hör om dig? Gör räkenskap för din förvaltning; ty du kan icke längre få vara förvaltare.'

Luka 16:2 Swahili NT
Yule tajiri akamwita akamwambia: Ni mambo gani haya ninayosikia juu yako? Toa hesabu ya mapato na matumizi ya mali yangu, kwa maana huwezi kuwa karani tena.

Lucas 16:2 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
At tinawag niya siya, at sa kaniya'y sinabi, Ano ito na nababalitaan ko tungkol sa iyo? magbigay sulit ka ng pagiging katiwala; sapagka't hindi ka na maaaring maging katiwala pa.

Ǝlinjil wa n Luqa 16:2 Tawallamat Tamajaq NT
Tǝzzar isassaɣr-ay-du, inn-as: Ma imos awa fall-ak sallaɣ? Ǝmǝl-i awa tǝgeɣ y ǝrrǝzǝɣ-in, nak ab-as areɣ ǝššǝɣǝl-nak.

ลูกา 16:2 Thai: from KJV
เศรษฐีจึงเรียกคนต้นเรือนนั้นมาว่าแก่เขาว่า `เรื่องราวที่เราได้ยินเกี่ยวกับเจ้านั้นเป็นอย่างไร จงส่งบัญชีหน้าที่ต้นเรือนของเจ้า เพราะว่าเจ้าจะเป็นคนต้นเรือนต่อไปไม่ได้'

Luka 16:2 Turkish
Efendisi kâhyayı çağırıp ona, ‹Nedir bu senin hakkında duyduklarım? Kâhyalığının hesabını ver. Çünkü sen artık kâhyalık edemezsin› dedi.

Лука 16:2 Ukrainian: NT
І, покликавши його, каже йому: Що се чую про тебе? Дай мені перелік з твого приставництва, бо неможна вже тобі бути приставником.

Luke 16:2 Uma New Testament
Toe pai' topo'ua' toei mpokio' topobago-na, na'uli' -ki: `Napa-di to ku'epe to rapakilu-koko toi-e? Wae lau, popehuwu-ka hawe'ea buku popa'intaa. Ngkai eo toe lau, uma-pi iko to ngkakamu ka'uaa' -ku!'

Lu-ca 16:2 Vietnamese (1934)
Vậy, chủ đòi người đó mà nói rằng: Ta nghe nói về ngươi nỗi chi? Hãy khai ra việc quản trị của ngươi, vì từ nay ngươi không được cai quản gia tài ta nữa.

Luke 16:1
Top of Page
Top of Page