Luke 16:28
New International Version
for I have five brothers. Let him warn them, so that they will not also come to this place of torment.'

New Living Translation
For I have five brothers, and I want him to warn them so they don't end up in this place of torment.'

English Standard Version
for I have five brothers—so that he may warn them, lest they also come into this place of torment.’

Berean Study Bible
for I have five brothers. Let him warn them, so that they will not also end up in this place of torment.’

New American Standard Bible
for I have five brothers-- in order that he may warn them, so that they will not also come to this place of torment.'

King James Bible
For I have five brethren; that he may testify unto them, lest they also come into this place of torment.

Holman Christian Standard Bible
because I have five brothers--to warn them, so they won't also come to this place of torment.'

International Standard Version
because I have five brothers—to warn them, so that they won't end up in this place of torture, too.'

NET Bible
(for I have five brothers) to warn them so that they don't come into this place of torment.'

Aramaic Bible in Plain English
'For I have five brothers; he should go testify to them so that they would not come to this place of torment also.'

GOD'S WORD® Translation
I have five brothers. He can warn them so that they won't end up in this place of torture.'

Jubilee Bible 2000
for I have five brethren; that he may testify unto them, lest they also come into this place of torment.

King James 2000 Bible
For I have five brothers; that he may testify unto them, lest they also come into this place of torment.

American King James Version
For I have five brothers; that he may testify to them, lest they also come into this place of torment.

American Standard Version
for I have five brethren; that he may testify unto them, lest they also come into this place of torment.

Douay-Rheims Bible
That he may testify unto them, lest they also come into this place of torments.

Darby Bible Translation
for I have five brothers, so that he may earnestly testify to them, that they also may not come to this place of torment.

English Revised Version
for I have five brethren; that he may testify unto them, lest they also come into this place of torment.

Webster's Bible Translation
For I have five brethren; that he may testify to them, lest they also come into this place of torment.

Weymouth New Testament
For I have five brothers. Let him earnestly warn them, lest they also come to this place of torment.'

World English Bible
for I have five brothers, that he may testify to them, so they won't also come into this place of torment.'

Young's Literal Translation
for I have five brothers, so that he may thoroughly testify to them, that they also may not come to this place of torment.

Lukas 16:28 Afrikaans PWL
want ek het vyf broers, om hulle dringend te waarsku sodat hulle nie ook in hierdie plek van marteling kom nie.’

Luka 16:28 Albanian
sepse unë kam pesë vëllezër e le t'i paralajmërojë rreptësisht që të mos vijnë edhe ata në këtë vend mundimesh".

ﻟﻮﻗﺎ 16:28 Arabic: Smith & Van Dyke
لان لي خمسة اخوة. حتى يشهد لهم لكي لا يأتوا هم ايضا الى موضع العذاب هذا.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՂՈՒԿԱՍԻ 16:28 Armenian (Western): NT
քանի որ հինգ եղբայր ունիմ. որպէսզի վկայէ անոնց, որ անոնք ալ չգան այս տանջանքի տեղը”:

Euangelioa S. Luc-en araura.  16:28 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Ecen bacitiat borz anaye, hæy testifica diecençát, hec-ere eztatocençat tormentazco leku hunetara.

Dyr Laux 16:28 Bavarian
I haan y non fümf Brüeder. Der sollt s decht warnen, nit däß s +aau allsand daa abher eyn de Quaal müessnd.'

Лука 16:28 Bulgarian
защото имам петима братя, за да им засвидетелствува, да не би да дойдат и те на това мъчително място.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
因為我有五個兄弟,讓他去鄭重地勸誡他們,免得他們也來到這痛苦的地方。』

中文标准译本 (CSB Simplified)
因为我有五个兄弟,让他去郑重地劝诫他们,免得他们也来到这痛苦的地方。’

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
因為我還有五個弟兄,他可以對他們作見證,免得他們也來到這痛苦的地方。』

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
因为我还有五个弟兄,他可以对他们作见证,免得他们也来到这痛苦的地方。’

路 加 福 音 16:28 Chinese Bible: Union (Traditional)
因 為 我 還 有 五 個 弟 兄 , 他 可 以 對 他 們 作 見 證 , 免 得 他 們 也 來 到 這 痛 苦 的 地 方 。

路 加 福 音 16:28 Chinese Bible: Union (Simplified)
因 为 我 还 有 五 个 弟 兄 , 他 可 以 对 他 们 作 见 证 , 免 得 他 们 也 来 到 这 痛 苦 的 地 方 。

Evanðelje po Luki 16:28 Croatian Bible
Imam petero braće pa neka im posvjedoči da i oni ne dođu u ovo mjesto muka.'

Lukáš 16:28 Czech BKR
Neboť mám pět bratrů. Ať jim svědčí, aby i oni nepřišli do tohoto místa muk.

Lukas 16:28 Danish
thi jeg har fem Brødre — for at han kan vidne for dem, for at ikke ogsaa de skulle komme i dette Pinested.

Lukas 16:28 Dutch Staten Vertaling
Want ik heb vijf broeders; dat hij hun dit betuige, opdat ook zij niet komen in deze plaats der pijniging.

Nestle Greek New Testament 1904
ἔχω γὰρ πέντε ἀδελφούς· ὅπως διαμαρτύρηται αὐτοῖς, ἵνα μὴ καὶ αὐτοὶ ἔλθωσιν εἰς τὸν τόπον τοῦτον τῆς βασάνου.

Westcott and Hort 1881
ἔχω γὰρ πέντε ἀδελφούς, ὅπως διαμαρτύρηται αὐτοῖς, ἵνα μὴ καὶ αὐτοὶ ἔλθωσιν εἰς τὸν τόπον τοῦτον τῆς βασάνου.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
ἔχω γὰρ πέντε ἀδελφούς, ὅπως διαμαρτύρηται αὐτοῖς, ἵνα μὴ καὶ αὐτοὶ ἔλθωσιν εἰς τὸν τόπον τοῦτον τῆς βασάνου.

RP Byzantine Majority Text 2005
ἔχω γὰρ πέντε ἀδελφούς, ὅπως διαμαρτύρηται αὐτοῖς, ἵνα μὴ καὶ αὐτοὶ ἔλθωσιν εἰς τὸν τόπον τοῦτον τῆς βασάνου.

Greek Orthodox Church 1904
ἔχω γὰρ πέντε ἀδελφούς· ὅπως διαμαρτύρηται αὐτοῖς, ἵνα μὴ καὶ αὐτοὶ ἔλθωσιν εἰς τὸν τόπον τοῦτον τῆς βασάνου.

Tischendorf 8th Edition
ἔχω γὰρ πέντε ἀδελφούς, ὅπως διαμαρτύρηται αὐτοῖς, ἵνα μὴ καὶ αὐτοὶ ἔλθωσιν εἰς τὸν τόπον τοῦτον τῆς βασάνου.

Scrivener's Textus Receptus 1894
ἔχω γὰρ πέντε ἀδελφούς, ὅπως διαμαρτύρηται αὐτοῖς, ἵνα μὴ καὶ αὐτοὶ ἔλθωσιν εἰς τὸν τόπον τοῦτον τῆς βασάνου.

Stephanus Textus Receptus 1550
ἔχω γὰρ πέντε ἀδελφούς ὅπως διαμαρτύρηται αὐτοῖς ἵνα μὴ καὶ αὐτοὶ ἔλθωσιν εἰς τὸν τόπον τοῦτον τῆς βασάνου

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
εχω γαρ πεντε αδελφους οπως διαμαρτυρηται αυτοις ινα μη και αυτοι ελθωσιν εις τον τοπον τουτον της βασανου

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
εχω γαρ πεντε αδελφους οπως διαμαρτυρηται αυτοις ινα μη και αυτοι ελθωσιν εις τον τοπον τουτον της βασανου

Stephanus Textus Receptus 1550
εχω γαρ πεντε αδελφους οπως διαμαρτυρηται αυτοις ινα μη και αυτοι ελθωσιν εις τον τοπον τουτον της βασανου

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
εχω γαρ πεντε αδελφους, οπως διαμαρτυρηται αυτοις, ινα μη και αυτοι ελθωσιν εις τον τοπον τουτον της βασανου.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
εχω γαρ πεντε αδελφους οπως διαμαρτυρηται αυτοις ινα μη και αυτοι ελθωσιν εις τον τοπον τουτον της βασανου

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
εχω γαρ πεντε αδελφους οπως διαμαρτυρηται αυτοις ινα μη και αυτοι ελθωσιν εις τον τοπον τουτον της βασανου

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
echō gar pente adelphous; hopōs diamartyrētai autois, hina mē kai autoi elthōsin eis ton topon touton tēs basanou.

echo gar pente adelphous; hopos diamartyretai autois, hina me kai autoi elthosin eis ton topon touton tes basanou.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
echō gar pente adelphous, hopōs diamartyrētai autois, hina mē kai autoi elthōsin eis ton topon touton tēs basanou.

echo gar pente adelphous, hopos diamartyretai autois, hina me kai autoi elthosin eis ton topon touton tes basanou.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 16:28 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
echō gar pente adelphous opōs diamarturētai autois ina mē kai autoi elthōsin eis ton topon touton tēs basanou

echO gar pente adelphous opOs diamarturEtai autois ina mE kai autoi elthOsin eis ton topon touton tEs basanou

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 16:28 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
echō gar pente adelphous opōs diamarturētai autois ina mē kai autoi elthōsin eis ton topon touton tēs basanou

echO gar pente adelphous opOs diamarturEtai autois ina mE kai autoi elthOsin eis ton topon touton tEs basanou

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 16:28 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
echō gar pente adelphous opōs diamarturētai autois ina mē kai autoi elthōsin eis ton topon touton tēs basanou

echO gar pente adelphous opOs diamarturEtai autois ina mE kai autoi elthOsin eis ton topon touton tEs basanou

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 16:28 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
echō gar pente adelphous opōs diamarturētai autois ina mē kai autoi elthōsin eis ton topon touton tēs basanou

echO gar pente adelphous opOs diamarturEtai autois ina mE kai autoi elthOsin eis ton topon touton tEs basanou

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 16:28 Westcott/Hort - Transliterated
echō gar pente adelphous opōs diamarturētai autois ina mē kai autoi elthōsin eis ton topon touton tēs basanou

echO gar pente adelphous opOs diamarturEtai autois ina mE kai autoi elthOsin eis ton topon touton tEs basanou

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 16:28 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
echō gar pente adelphous opōs diamarturētai autois ina mē kai autoi elthōsin eis ton topon touton tēs basanou

echO gar pente adelphous opOs diamarturEtai autois ina mE kai autoi elthOsin eis ton topon touton tEs basanou

Lukács 16:28 Hungarian: Karoli
Mert van öt testvérem; hogy bizonyságot tegyen nékik, hogy õk is ide, e gyötrelemnek helyére ne jussanak.

La evangelio laŭ Luko 16:28 Esperanto
cxar mi havas kvin fratojn, por ke li atestu al ili, por ke ili ne venu ankaux en cxi tiun lokon de turmento.

Evankeliumi Luukkaan mukaan 16:28 Finnish: Bible (1776)
Sillä minulla on viisi veljeä, todistamaan heille, ettei hekin tulisi tähän vaivan siaan.

Luc 16:28 French: Darby
j'ai cinq freres, en sorte qu'il les adjure; de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de tourment.

Luc 16:28 French: Louis Segond (1910)
car j'ai cinq frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourments.

Luc 16:28 French: Martin (1744)
Car j'ai cinq frères, afin qu'il leur rende témoignage [de l'état où je suis]; de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de tourment.

Lukas 16:28 German: Modernized
denn ich habe noch fünf Brüder, daß er ihnen bezeuge, auf daß sie nicht auch kommen an diesen Ort der Qual.

Lukas 16:28 German: Luther (1912)
denn ich habe noch fünf Brüder, daß er ihnen bezeuge, auf daß sie nicht auch kommen an diesen Ort der Qual.

Lukas 16:28 German: Textbibel (1899)
denn ich habe fünf Brüder, auf daß er sie beschwöre, damit sie nicht auch kommen an diesen Ort der Qual.

Luca 16:28 Italian: Riveduta Bible (1927)
perché ho cinque fratelli, affinché attesti loro queste cose, onde non abbiano anch’essi a venire in questo luogo di tormento.

Luca 16:28 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
perciocchè io ho cinque fratelli; acciocchè testifichi loro; che talora anch’essi non vengano in questo luogo di tormento.

LUKAS 16:28 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
karena hamba ada lagi lima saudara laki-laki; kiranya ia menyatakan kepada mereka itu keadaan hamba, supaya jangan mereka itu juga termasuk ke tempat sengsara ini.

Luke 16:28 Kabyle: NT
ad iɛeggen i xemsa-nni wayetma, iwakken ur d-țțasen ara ula d nutni ɣer wemkan-agi n leɛtab.

누가복음 16:28 Korean
내 형제 다섯이 있으니 저희에게 증거하게 하여 저희로 이 고통 받는 곳에 오지 않게 하소서'

Lucas 16:28 Latin: Vulgata Clementina
habeo enim quinque fratres : ut testetur illis, ne et ipsi veniant in hunc locum tormentorum.

Sv. Lūkass 16:28 Latvian New Testament
Jo man pieci brāļi; lai viņš tos brīdina, ka arī tie nenonāk šai moku vietā!

Evangelija pagal Lukà 16:28 Lithuanian
nes aš turiu penkis brolius. Teįspėja juos, kad ir jie nepatektų į šią kančių vietą’.

Luke 16:28 Maori
Tokorima hoki oku teina; kia korero ai ia ki a ratou, kei haere mai hoki ratou ki tenei wahi mamae.

Lukas 16:28 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
- for jeg har fem brødre - forat han kan vidne for dem, så ikke også de skal komme til dette pinens sted.

Lucas 16:28 Spanish: La Biblia de las Américas
pues tengo cinco hermanos, de modo que él los prevenga, para que ellos no vengan también a este lugar de tormento.

Lucas 16:28 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
pues tengo cinco hermanos, de modo que él los prevenga, para que ellos no vengan también a este lugar de tormento.'

Lucas 16:28 Spanish: Reina Valera Gómez
porque tengo cinco hermanos, para que les testifique, para que no vengan ellos también a este lugar de tormento.

Lucas 16:28 Spanish: Reina Valera 1909
Porque tengo cinco hermanos; para que les testifique, porque no vengan ellos también á este lugar de tormento.

Lucas 16:28 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
porque tengo cinco hermanos; para que les testifique, para que no vengan ellos también a este lugar de tormento.

Lucas 16:28 Bíblia King James Atualizada Português
pois tenho cinco irmãos. Permite que ele os avise, a fim de que eles também não venham para este terrível lugar de sofrimento’.

Lucas 16:28 Portugese Bible
porque tenho cinco irmãos; para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham eles também para este lugar de tormento.   

Luca 16:28 Romanian: Cornilescu
căci am cinci fraţi, şi să le adeverească aceste lucruri, ca să nu vină şi ei în acest loc de chin.`

От Луки 16:28 Russian: Synodal Translation (1876)
ибо у меня пять братьев; пусть онзасвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения.

От Луки 16:28 Russian koi8r
ибо у меня пять братьев; пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения.

Luke 16:28 Shuar New Testament
Nuisha winia yatsur senku matsatainiawai. Niisha ju Wßitsatniunam Tßcharat tusa Ujßkartφ, Tßjame" timiai.'

Lukas 16:28 Swedish (1917)
där jag har fem bröder, och låter honom varna dem, så att icke också de komma till detta pinorum.'

Luka 16:28 Swahili NT
maana ninao ndugu watano, ili awaonye wasije wakaja huku kwenye mateso.

Lucas 16:28 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Sapagka't ako'y may limang kapatid na lalake; upang sa kanila'y patotohanan niya, baka pati sila'y mangaparito sa dakong ito ng pagdurusa.

Ǝlinjil wa n Luqa 16:28 Tawallamat Tamajaq NT
fǝlas ǝleɣ sǝmmos mǝdrayan, y a dasan-irɣǝm fǝl a du-wǝr-ǝggǝzan ǝntanay da edag n alɣazab wa.

ลูกา 16:28 Thai: from KJV
เพราะว่าข้าพเจ้ามีพี่น้องห้าคน ให้ลาซารัสเป็นพยานแก่เขา เพื่อมิให้เขามาถึงที่ทรมานนี้'

Luka 16:28 Turkish
Çünkü beş kardeşim var. Lazar onları uyarsın ki, onlar da bu ıstırap yerine düşmesinler.›

Лука 16:28 Ukrainian: NT
маю бо пять братів; нехай сьвідкує їм, щоб і вони не прийшли у се місце муки.

Luke 16:28 Uma New Testament
Apa' ria-ra-pidi lima ompi' -ku. Hubui-i Lazarus mpopo'ingai' -ra bona neo' -ra mpai' tumai hi po'ohaa' pontodohakaa toi.'

Lu-ca 16:28 Vietnamese (1934)
vì tôi có năm anh em, đặng người làm chứng cho họ về những điều nầy, kẻo họ cũng xuống nơi đau đớn nầy chăng.

Luke 16:27
Top of Page
Top of Page