Matthew 10:19
New International Version
But when they arrest you, do not worry about what to say or how to say it. At that time you will be given what to say,

New Living Translation
When you are arrested, don't worry about how to respond or what to say. God will give you the right words at the right time.

English Standard Version
When they deliver you over, do not be anxious how you are to speak or what you are to say, for what you are to say will be given to you in that hour.

Berean Study Bible
But when they hand you over, do not worry about how to respond or what to say. In that hour you will be given what to say.

New American Standard Bible
"But when they hand you over, do not worry about how or what you are to say; for it will be given you in that hour what you are to say.

King James Bible
But when they deliver you up, take no thought how or what ye shall speak: for it shall be given you in that same hour what ye shall speak.

Holman Christian Standard Bible
But when they hand you over, don't worry about how or what you should speak. For you will be given what to say at that hour,

International Standard Version
When they hand you over, don't worry about how you are to speak or what you are to say, because in that hour what you are to say will be given to you.

NET Bible
Whenever they hand you over for trial, do not worry about how to speak or what to say, for what you should say will be given to you at that time.

Aramaic Bible in Plain English
“But when they arrest you, do not be anxious how or what you will speak, for it will be given to you in that hour what you should say.”

GOD'S WORD® Translation
When they hand you over [to the authorities], don't worry about what to say or how to say it. When the time comes, you will be given what to say.

Jubilee Bible 2000
But when they deliver you up, take no thought how or what ye shall speak, for it shall be given you in that same hour what ye shall speak.

King James 2000 Bible
But when they deliver you up, take no thought how or what you shall speak: for it shall be given you in that same hour what you shall speak.

American King James Version
But when they deliver you up, take no thought how or what you shall speak: for it shall be given you in that same hour what you shall speak.

American Standard Version
But when they deliver you up, be not anxious how or what ye shall speak: for it shall be given you in that hour what ye shall speak.

Douay-Rheims Bible
But when they shall deliver you up, take no thought how or what to speak: for it shall be given you in that hour what to speak.

Darby Bible Translation
But when they deliver you up, be not careful how or what ye shall speak; for it shall be given to you in that hour what ye shall speak.

English Revised Version
But when they deliver you up, be not anxious how or what ye shall speak: for it shall be given you in that hour what ye shall speak.

Webster's Bible Translation
But when they deliver you up, be not anxious how or what ye shall speak, for it shall be given to you in that same hour what ye shall speak.

Weymouth New Testament
But when they have delivered you up, have no anxiety as to how you shall speak or what you shall say; for at that very time it shall be given you what to say;

World English Bible
But when they deliver you up, don't be anxious how or what you will say, for it will be given you in that hour what you will say.

Young's Literal Translation
'And whenever they may deliver you up, be not anxious how or what ye may speak, for it shall be given you in that hour what ye shall speak;

Mattheus 10:19 Afrikaans PWL
maar wanneer hulle julle arresteer, moenie bekommerd wees oor hoe, of wat, julle sal sê nie, want wat julle moet sê sal op daardie oomblik vir julle gegee word,

Mateu 10:19 Albanian
Dhe, kur t'ju dorëzojnë në duart e tyre, mos u shqetësoni se çfarë dhe si do të flisni; sepse në atë çast do t'ju jepet se çfarë duhet të thoni;

ﻣﺘﻰ 10:19 Arabic: Smith & Van Dyke
فمتى اسلموكم فلا تهتموا كيف او بما تتكلمون. لانكم تعطون في تلك الساعة ما تتكلمون به.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՏԹԷՈՍԻ 10:19 Armenian (Western): NT
Բայց երբ մատնեն ձեզ, մի՛ մտահոգուիք թէ ի՛նչպէս կամ ի՛նչ պիտի խօսիք, որովհետեւ ինչ որ պիտի խօսիք՝ պիտի տրուի ձեզի այդ ժամուն:

Euangelioa S. Mattheuen araura.  10:19 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Baina liura çaiteztenean, eztuçuela artharic nola edo cer minçaturen çareten: ecen ordu hartan berean emanen çaiçue cer minça çaitezqueten.

Dyr Mathäus 10:19 Bavarian
Wenn s enk vor s Gricht stöllnd, ränttß enk nit, wie und wasß rödn solltß, denn dös werd enk netty daadl allss eingöbn.

Матей 10:19 Bulgarian
А когато ви предадат, не се безпокойте, как или какво да говорите, защото в същия час ще ви се даде какво да говорите.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
當他們把你們交出去的時候,不要憂慮怎樣說或說什麼。到時候,你們就會被賜予該說的話,

中文标准译本 (CSB Simplified)
当他们把你们交出去的时候,不要忧虑怎样说或说什么。到时候,你们就会被赐予该说的话,

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
你們被交的時候,不要思慮怎樣說話或說什麼話,到那時候必賜給你們當說的話;

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
你们被交的时候,不要思虑怎样说话或说什么话,到那时候必赐给你们当说的话;

馬 太 福 音 10:19 Chinese Bible: Union (Traditional)
你 們 被 交 的 時 候 , 不 要 思 慮 怎 樣 說 話 , 或 說 甚 麼 話 。 到 那 時 候 , 必 賜 給 你 們 當 說 的 話 ;

馬 太 福 音 10:19 Chinese Bible: Union (Simplified)
你 们 被 交 的 时 候 , 不 要 思 虑 怎 样 说 话 , 或 说 甚 麽 话 。 到 那 时 候 , 必 赐 给 你 们 当 说 的 话 ;

Evanðelje po Mateju 10:19 Croatian Bible
Kad vas predadu, ne budite zabrinuti kako ili što ćete govoriti. Dat će vam se u onaj čas što ćete govoriti.

Matouš 10:19 Czech BKR
Kdyžť pak vás vydadí, nebuďtež pečliví, kterak aneb co byste mluvili; dánoť bude zajisté vám v tu hodinu, co budete míti mluviti.

Matthæus 10:19 Danish
Men naar de overgive eder, da bekymrer eder ikke for, hvorledes eller hvad I skulle tale; thi det skal gives eder i den samme Time, hvad I skulle tale.

Mattheüs 10:19 Dutch Staten Vertaling
Doch wanneer zij u overleveren, zo zult gij niet bezorgd zijn, hoe of wat gij spreken zult; want het zal u in dezelve ure gegeven worden, wat gij spreken zult.

Nestle Greek New Testament 1904
ὅταν δὲ παραδῶσιν ὑμᾶς, μὴ μεριμνήσητε πῶς ἢ τί λαλήσητε· δοθήσεται γὰρ ὑμῖν ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ τί λαλήσητε·

Westcott and Hort 1881
ὅταν δὲ παραδῶσιν ὑμᾶς, μὴ μεριμνήσητε πῶς ἢ τί λαλήσητε· δοθήσεται γὰρ ὑμῖν ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ τί λαλήσητε·

Westcott and Hort / [NA27 variants]
ὅταν δὲ παραδῶσιν ὑμᾶς, μὴ μεριμνήσητε πῶς ἢ τί λαλήσητε· δοθήσεται γὰρ ὑμῖν ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ τί λαλήσητε·

RP Byzantine Majority Text 2005
Ὅταν δὲ παραδιδῶσιν ὑμᾶς, μὴ μεριμνήσητε πῶς ἢ τί λαλήσητε· δοθήσεται γὰρ ὑμῖν ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ τί λαλήσετε·

Greek Orthodox Church 1904
ὅταν δὲ παραδῶσωσιν ὑμᾶς, μὴ μεριμνήσητε πῶς ἢ τί λαλήσητε· δοθήσεται γὰρ ὑμῖν ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ τί λαλήσητε·

Tischendorf 8th Edition
ὅταν δὲ παραδῶσιν ὑμᾶς, μὴ μεριμνήσητε πῶς ἢ τί λαλήσητε· δοθήσεται γὰρ ὑμῖν ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ τί λαλήσητε·

Scrivener's Textus Receptus 1894
ὅταν δὲ παραδιδῶσιν ὑμᾶς, μὴ μεριμνήσητε πῶς ἢ τί λαλήσητε· δοθήσεται γὰρ ὑμῖν ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ τί λαλήσετε·

Stephanus Textus Receptus 1550
ὅταν δὲ παραδιδῶσιν ὑμᾶς μὴ μεριμνήσητε πῶς ἢ τί λαλήσητε· δοθήσεται γὰρ ὑμῖν ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ τί λαλήσετε

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
οταν δε παραδωσιν υμας μη μεριμνησητε πως η τι λαλησητε δοθησεται γαρ υμιν εν εκεινη τη ωρα τι λαλησητε

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
οταν δε παραδωσιν υμας μη μεριμνησητε πως η τι λαλησητε δοθησεται γαρ υμιν εν εκεινη τη ωρα τι λαλησητε

Stephanus Textus Receptus 1550
οταν δε παραδιδωσιν υμας μη μεριμνησητε πως η τι λαλησητε δοθησεται γαρ υμιν εν εκεινη τη ωρα τι λαλησετε

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
οταν δε παραδιδωσιν υμας, μη μεριμνησητε πως η τι λαλησητε· δοθησεται γαρ υμιν εν εκεινη τη ωρα τι λαλησετε·

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
οταν δε παραδιδωσιν υμας μη μεριμνησητε πως η τι λαλησητε δοθησεται γαρ υμιν εν εκεινη τη ωρα τι λαλησετε

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
οταν δε παραδωσιν υμας μη μεριμνησητε πως η τι λαλησητε δοθησεται γαρ υμιν εν εκεινη τη ωρα τι λαλησητε

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
hotan de paradōsin hymas, mē merimnēsēte pōs ē ti lalēsēte; dothēsetai gar hymin en ekeinē tē hōra ti lalēsēte;

hotan de paradosin hymas, me merimnesete pos e ti lalesete; dothesetai gar hymin en ekeine te hora ti lalesete;

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
hotan de paradōsin hymas, mē merimnēsēte pōs ē ti lalēsēte; dothēsetai gar hymin en ekeinē tē hōra ti lalēsēte;

hotan de paradosin hymas, me merimnesete pos e ti lalesete; dothesetai gar hymin en ekeine te hora ti lalesete;

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 10:19 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
otan de paradōsin umas mē merimnēsēte pōs ē ti lalēsēte dothēsetai gar umin en ekeinē tē ōra ti lalēsēte

otan de paradOsin umas mE merimnEsEte pOs E ti lalEsEte dothEsetai gar umin en ekeinE tE Ora ti lalEsEte

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 10:19 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
otan de paradidōsin umas mē merimnēsēte pōs ē ti lalēsēte dothēsetai gar umin en ekeinē tē ōra ti lalēsete

otan de paradidOsin umas mE merimnEsEte pOs E ti lalEsEte dothEsetai gar umin en ekeinE tE Ora ti lalEsete

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 10:19 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
otan de paradidōsin umas mē merimnēsēte pōs ē ti lalēsēte dothēsetai gar umin en ekeinē tē ōra ti lalēsete

otan de paradidOsin umas mE merimnEsEte pOs E ti lalEsEte dothEsetai gar umin en ekeinE tE Ora ti lalEsete

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 10:19 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
otan de paradidōsin umas mē merimnēsēte pōs ē ti lalēsēte dothēsetai gar umin en ekeinē tē ōra ti lalēsete

otan de paradidOsin umas mE merimnEsEte pOs E ti lalEsEte dothEsetai gar umin en ekeinE tE Ora ti lalEsete

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 10:19 Westcott/Hort - Transliterated
otan de paradōsin umas mē merimnēsēte pōs ē ti lalēsēte dothēsetai gar umin en ekeinē tē ōra ti lalēsēte

otan de paradOsin umas mE merimnEsEte pOs E ti lalEsEte dothEsetai gar umin en ekeinE tE Ora ti lalEsEte

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 10:19 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
otan de paradōsin umas mē merimnēsēte pōs ē ti lalēsēte dothēsetai gar umin en ekeinē tē ōra ti lalēsēte

otan de paradOsin umas mE merimnEsEte pOs E ti lalEsEte dothEsetai gar umin en ekeinE tE Ora ti lalEsEte

Máté 10:19 Hungarian: Karoli
De mikor átadnak titeket, ne aggodalmaskodjatok, mi módon vagy mit szóljatok; mert megadatik néktek abban az órában, mit mondjatok.

La evangelio laŭ Mateo 10:19 Esperanto
Sed kiam ili transdonos vin, ne zorgu, kiel aux kion vi parolos; cxar estos donita al vi en tiu horo tio, kion vi parolos.

Evankeliumi Matteuksen mukaan 10:19 Finnish: Bible (1776)
Kuin he teitä ylönantavat, älkäät murehtiko, kuinka eli mitä teidän pitää puhuman; sillä teille annetaan sillä hetkellä, mitä teidän pitää puhuman.

Matthieu 10:19 French: Darby
Et quand ils vous livreront, ne soyez pas en souci comment vous parlerez, ni de ce que vous direz; car il vous sera donne dans cette heure-là ce que vous direz;

Matthieu 10:19 French: Louis Segond (1910)
Mais, quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez ni de ce que vous direz: ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même;

Matthieu 10:19 French: Martin (1744)
Mais quand ils vous livreront, ne soyez point en peine de ce que [vous aurez à dire], ni comment vous parlerez, parce qu'il vous sera donné dans ce moment-là ce que vous aurez à dire.

Matthaeus 10:19 German: Modernized
Wenn sie euch nun überantworten werden, so sorget nicht, wie oder was ihr reden sollt; denn es soll euch zu der Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt.

Matthaeus 10:19 German: Luther (1912)
Wenn sie euch nun überantworten werden, so sorget nicht, wie oder was ihr reden sollt; denn es soll euch zu der Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt.

Matthaeus 10:19 German: Textbibel (1899)
Wenn sie euch aber vorführen, so sorget nicht, wie oder was ihr reden sollt; denn es wird euch in jener Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt.

Matteo 10:19 Italian: Riveduta Bible (1927)
Ma quando vi metteranno nelle loro mani, non siate in ansietà del come parlerete o di quel che avrete a dire; perché in quell’ora stessa vi sarà dato ciò che avrete a dire.

Matteo 10:19 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Ma, quando essi vi metteranno nelle lor mani, non siate in sollecitudine come o che parlerete; perciocchè, in quella stessa ora, vi sarà dato ciò che avrete a parlare.

MATIUS 10:19 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Tetapi apabila kamu diserahkan oleh mereka itu, janganlah kamu bimbang akan hal bagaimana atau apa yang hendak kamu katakan kelak; karena pada ketika itu juga akan dikaruniakan kepadamu barang yang wajib kamu katakan.

Matthew 10:19 Kabyle: NT
M'ara kkun-ṭṭfen, ur țḥebbiṛet ara ɣef wamek ara temmeslayem, neɣ ɣef wayen ara d-tinim, imeslayen ara d-tinim, a wen-d-țțunefken di teswiɛt nni kan.

마태복음 10:19 Korean
너희를 넘겨 줄 때에 어떻게 또는 무엇을 말할까 염려치 말라 그때에 무슨 말할 것을 주시리니

Matthaeus 10:19 Latin: Vulgata Clementina
Cum autem tradent vos, nolite cogitare quomodo, aut quid loquamini : dabitur enim vobis in illa hora, quid loquamini :

Sv. Matejs 10:19 Latvian New Testament
Bet kad jūs nodos, nedomājiet, ko un kā runāt! Tanī brīdī tiks jums dots, kas jums jārunā.

Evangelija pagal Matà 10:19 Lithuanian
Kai jie jus įskųs, nesirūpinkite, kaip arba ką kalbėsite, nes tą valandą jums bus duota, ką jūs turite sakyti.

Matthew 10:19 Maori
A, no ka tukua koutou e ratou, kaua e manukanuka ki te pehea, ki te aha, e korero ai koutou; ka hoatu ki a koutou i taua wa ta koutou e korero ai.

Matteus 10:19 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Men når de overgir eder, da vær ikke bekymret for hvorledes eller hvad I skal tale; for det skal gis eder i samme stund hvad I skal tale.

Mateo 10:19 Spanish: La Biblia de las Américas
Pero cuando os entreguen, no os preocupéis de cómo o qué hablaréis; porque a esa hora se os dará lo que habréis de hablar.

Mateo 10:19 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
"Pero cuando los entreguen, no se preocupen de cómo o qué hablarán; porque a esa hora se les dará lo que habrán de hablar.

Mateo 10:19 Spanish: Reina Valera Gómez
Mas cuando os entregaren, no os preocupéis de cómo o qué habéis de hablar; porque en aquella misma hora, os será dado lo que habéis de hablar.

Mateo 10:19 Spanish: Reina Valera 1909
Mas cuando os entregaren, no os apuréis por cómo ó qué hablaréis; porque en aquella hora os será dado qué habéis de hablar.

Mateo 10:19 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Mas cuando os entregaren, no os apuréis por cómo o qué hablaréis; porque en aquella hora os será dado qué habéis de hablar.

Mateus 10:19 Bíblia King James Atualizada Português
Todavia, quando vos prenderem, não vos preocupeis em como, ou o que deveis falar, pois que, naquela hora, vos será ministrado o que haveis de dizer.

Mateus 10:19 Portugese Bible
Mas, quando vos entregarem, não cuideis de como, ou o que haveis de falar; porque naquela hora vos será dado o que haveis de dizer.   

Matei 10:19 Romanian: Cornilescu
Dar, cînd vă vor da în mîna lor, să nu vă îngrijoraţi, gîndindu-vă cum sau ce veţi spune; căci ce veţi avea de spus, vă va fi dat chiar în ceasul acela;

От Матфея 10:19 Russian: Synodal Translation (1876)
Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать; ибо в тот часдано будет вам, что сказать,

От Матфея 10:19 Russian koi8r
Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать; ибо в тот час дано будет вам, что сказать,

Matthew 10:19 Shuar New Testament
Tura akupniunam surutmakakrumnisha wariniak Tφtiaj tu Enentßimprairap. Nui uuntjai chichaakrumin Yus Tφtinian jintintramattarme.

Matteus 10:19 Swedish (1917)
Men när man drager eder inför rätta, gören eder då icke bekymmer för huru eller vad I skolen tala; ty vad I skolen tala skall bliva eder givet i den stunden.

Matayo 10:19 Swahili NT
Basi, watakapowapeleka ninyi mahakamani, msiwe na wasiwasi mtasema nini au namna gani; wakati utakapofika, mtapewa la kusema.

Mateo 10:19 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Datapuwa't pagka kayo'y ibinigay nila, huwag ninyong ikabalisa kung paano o kung ano ang inyong sasabihin: sapagka't sa oras na yaon ay ipagkakaloob sa inyo ang inyong sasabihin.

Ǝlinjil wa n Matta 10:19 Tawallamat Tamajaq NT
Mišan assaɣa wad za tǝtǝwǝggim daɣ fassan, a kawan-wǝr-iššǝwǝš ǝmmǝk was za tǝššiwǝlam, wala deɣ awa za tannim, fǝlas arat wa za tannim a fall-awan d-azzabbat daɣ amazay wa da daɣ tǝram tǝnna-net,

มัทธิว 10:19 Thai: from KJV
แต่เมื่อเขามอบท่านไว้นั้น อย่าเป็นกังวลว่าจะพูดอะไรหรืออย่างไร เพราะเมื่อถึงเวลา คำที่ท่านจะพูดนั้นจะทรงประทานแก่ท่านในเวลานั้น

Matta 10:19 Turkish
Sizleri mahkemeye verdiklerinde, neyi nasıl söyleyeceğinizi düşünerek kaygılanmayın. Ne söyleyeceğiniz o anda size bildirilecek.

Матей 10:19 Ukrainian: NT
Як же видавати муть вас, не дбайте про те, як і що вам казати; бо дасть ся вам того часу, що вам казати.

Matthew 10:19 Uma New Testament
Ane rakeni-koi hilou hi topohura, neo' -koi me'eka' ba napa-mi mpai' to ni'uli' -raka ba beiwa petompoi' -ni. Apa' nto'u toe mpai', Alata'ala moto mpo'uli' -kokoi napa to masipato' ni'uli'.

Ma-thi-ô 10:19 Vietnamese (1934)
Song khi họ sẽ đem nộp các ngươi, thì chớ lo về cách nói làm sao, hoặc nói lời gì; vì những lời đáng nói sẽ chỉ cho các ngươi chính trong giờ đó.

Matthew 10:18
Top of Page
Top of Page