Matthew 10:27
New International Version
What I tell you in the dark, speak in the daylight; what is whispered in your ear, proclaim from the roofs.

New Living Translation
What I tell you now in the darkness, shout abroad when daybreak comes. What I whisper in your ear, shout from the housetops for all to hear!

English Standard Version
What I tell you in the dark, say in the light, and what you hear whispered, proclaim on the housetops.

Berean Study Bible
What I tell you in the dark, speak in the daylight; what is whispered in your ear, proclaim from the housetops.

New American Standard Bible
"What I tell you in the darkness, speak in the light; and what you hear whispered in your ear, proclaim upon the housetops.

King James Bible
What I tell you in darkness, that speak ye in light: and what ye hear in the ear, that preach ye upon the housetops.

Holman Christian Standard Bible
What I tell you in the dark, speak in the light. What you hear in a whisper, proclaim on the housetops.

International Standard Version
What I tell you in darkness you must speak in the daylight, and what is whispered in your ear you must shout from the housetops.

NET Bible
What I say to you in the dark, tell in the light, and what is whispered in your ear, proclaim from the housetops.

Aramaic Bible in Plain English
“Whatever I tell you in the darkness, say it in the light, and whatever you hear with your ears, preach on the rooftops.”

GOD'S WORD® Translation
Tell in the daylight what I say to you in the dark. Shout from the housetops what you hear whispered.

Jubilee Bible 2000
What I tell you in darkness, that speak ye in light, and what ye hear in the ear, that preach ye from the housetops.

King James 2000 Bible
What I tell you in darkness, that speak in light: and what you hear in the ear, that preach upon the housetops.

American King James Version
What I tell you in darkness, that speak you in light: and what you hear in the ear, that preach you on the housetops.

American Standard Version
What I tell you in the darkness, speak ye in the light; and what ye hear in the ear, proclaim upon the house-tops.

Douay-Rheims Bible
That which I tell you in the dark, speak ye in the light: and that which you hear in the ear, preach ye upon the housetops.

Darby Bible Translation
What I say to you in darkness speak in the light, and what ye hear in the ear preach upon the houses.

English Revised Version
What I tell you in the darkness, speak ye in the light: and what ye hear in the ear, proclaim upon the housetops.

Webster's Bible Translation
What I tell you in darkness, that speak ye in light: and what ye hear in the ear, that publish ye upon the house-tops.

Weymouth New Testament
What I tell you in the dark, speak in the light; and what is whispered into your ear, proclaim upon the roofs of the houses.

World English Bible
What I tell you in the darkness, speak in the light; and what you hear whispered in the ear, proclaim on the housetops.

Young's Literal Translation
that which I tell you in the darkness, speak in the light, and that which you hear at the ear, proclaim on the house-tops.

Mattheus 10:27 Afrikaans PWL
Wat Ek ook al vir julle in die donker vertel, sê dit in die lig en enige iets wat julle in julle oor hoor, verkondig dit op die dakke.

Mateu 10:27 Albanian
Atë që unë ju them në terr, e thoni në dritë; dhe atë që dëgjoni të thënë në vesh, predikojeni mbi çatitë.

ﻣﺘﻰ 10:27 Arabic: Smith & Van Dyke
الذي اقوله لكم في الظلمة قولوه في النور. والذي تسمعونه في الاذن نادوا به على السطوح.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՏԹԷՈՍԻ 10:27 Armenian (Western): NT
Ինչ որ կ՚ըսեմ ձեզի խաւարի մէջ՝ խօսեցէ՛ք զայն լոյսի մէջ, եւ ինչ որ կը լսէք ականջի մէջ՝ քարոզեցէ՛ք տանիքներուն վրայ:

Euangelioa S. Mattheuen araura.  10:27 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Ilhumbean erraiten drauçuedana, erraçue arguian: eta beharrira ençuten duçuena, predica eçaçue etche gainetan.

Dyr Mathäus 10:27 Bavarian
Was enk i in dyr Finster sag, prödigtß dös bei n höllliechtn Tag; und was myn enk einhinwisplt, dös verkünddtß von de Dächer abher!

Матей 10:27 Bulgarian
Това, което ви говоря в тъмно, кажете го на видело; и което чуете на ухо, прогласете го от покрива.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
我在暗中告訴你們的,你們要在明處說出來;你們在耳邊聽到的,要在屋頂上宣揚出去。

中文标准译本 (CSB Simplified)
我在暗中告诉你们的,你们要在明处说出来;你们在耳边听到的,要在屋顶上宣扬出去。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
我在暗中告訴你們的,你們要在明處說出來;你們耳中所聽的,要在房上宣揚出來。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
我在暗中告诉你们的,你们要在明处说出来;你们耳中所听的,要在房上宣扬出来。

馬 太 福 音 10:27 Chinese Bible: Union (Traditional)
我 在 暗 中 告 訴 你 們 的 , 你 們 要 在 明 處 說 出 來 ; 你 們 耳 中 所 聽 的 , 要 在 房 上 宣 揚 出 來 。

馬 太 福 音 10:27 Chinese Bible: Union (Simplified)
我 在 暗 中 告 诉 你 们 的 , 你 们 要 在 明 处 说 出 来 ; 你 们 耳 中 所 听 的 , 要 在 房 上 宣 扬 出 来 。

Evanðelje po Mateju 10:27 Croatian Bible
Što vam govorim u tami, recite na svjetlu; i što na uho čujete, propovijedajte na krovovima.

Matouš 10:27 Czech BKR
Což vám pravím ve tmách, pravte na světle, a co v uši slyšíte, hlásejte na domích.

Matthæus 10:27 Danish
Taler i Lyset, hvad jeg siger eder i Mørket; og prædiker paa Tagene, hvad der siges eder i Øret!

Mattheüs 10:27 Dutch Staten Vertaling
Hetgeen Ik u zeg in de duisternis, zegt het in het licht; en hetgeen gij hoort in het oor, predikt dat op de daken.

Nestle Greek New Testament 1904
ὃ λέγω ὑμῖν ἐν τῇ σκοτίᾳ, εἴπατε ἐν τῷ φωτί· καὶ ὃ εἰς τὸ οὖς ἀκούετε, κηρύξατε ἐπὶ τῶν δωμάτων.

Westcott and Hort 1881
ὃ λέγω ὑμῖν ἐν τῇ σκοτίᾳ, εἴπατε ἐν τῷ φωτί· καὶ ὃ εἰς τὸ οὖς ἀκούετε, κηρύξατε ἐπὶ τῶν δωμάτων.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
ὃ λέγω ὑμῖν ἐν τῇ σκοτίᾳ, εἴπατε ἐν τῷ φωτί· καὶ ὃ εἰς τὸ οὖς ἀκούετε, κηρύξατε ἐπὶ τῶν δωμάτων.

RP Byzantine Majority Text 2005
Ὃ λέγω ὑμῖν ἐν τῇ σκοτίᾳ, εἴπατε ἐν τῷ φωτί· καὶ ὃ εἰς τὸ οὖς ἀκούετε, κηρύξατε ἐπὶ τῶν δωμάτων.

Greek Orthodox Church 1904
ὃ λέγω ὑμῖν ἐν τῇ σκοτίᾳ, εἴπατε ἐν τῷ φωτί· καὶ ὃ εἰς τὸ οὖς ἀκούετε, κηρύξατε ἐπὶ τῶν δωμάτων.

Tischendorf 8th Edition
ὃ λέγω ὑμῖν ἐν τῇ σκοτίᾳ, εἴπατε ἐν τῷ φωτί· καὶ ὃ εἰς τὸ οὖς ἀκούετε, κηρύξατε ἐπὶ τῶν δωμάτων.

Scrivener's Textus Receptus 1894
ὃ λέγω ὑμῖν ἐν τῇ σκοτίᾳ, εἴπατε ἐν τῷ φωτί· καὶ ὃ εἰς τὸ οὖς ἀκούετε, κηρύξατε ἐπὶ τῶν δωμάτων.

Stephanus Textus Receptus 1550
ὃ λέγω ὑμῖν ἐν τῇ σκοτίᾳ εἴπατε ἐν τῷ φωτί καὶ ὃ εἰς τὸ οὖς ἀκούετε κηρύξατε ἐπὶ τῶν δωμάτων

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
ο λεγω υμιν εν τη σκοτια ειπατε εν τω φωτι και ο εις το ους ακουετε κηρυξατε επι των δωματων

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
ο λεγω υμιν εν τη σκοτια ειπατε εν τω φωτι και ο εις το ους ακουετε κηρυξατε επι των δωματων

Stephanus Textus Receptus 1550
ο λεγω υμιν εν τη σκοτια ειπατε εν τω φωτι και ο εις το ους ακουετε κηρυξατε επι των δωματων

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
ο λεγω υμιν εν τη σκοτια, ειπατε εν τω φωτι· και ο εις το ους ακουετε, κηρυξατε επι των δωματων.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
ο λεγω υμιν εν τη σκοτια ειπατε εν τω φωτι και ο εις το ους ακουετε κηρυξατε επι των δωματων

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
ο λεγω υμιν εν τη σκοτια ειπατε εν τω φωτι και ο εις το ους ακουετε κηρυξατε επι των δωματων

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
ho legō hymin en tē skotia, eipate en tō phōti; kai ho eis to ous akouete, kēryxate epi tōn dōmatōn.

ho lego hymin en te skotia, eipate en to photi; kai ho eis to ous akouete, keryxate epi ton domaton.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
ho legō hymin en tē skotia, eipate en tō phōti; kai ho eis to ous akouete, kēryxate epi tōn dōmatōn.

ho lego hymin en te skotia, eipate en to photi; kai ho eis to ous akouete, keryxate epi ton domaton.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 10:27 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
o legō umin en tē skotia eipate en tō phōti kai o eis to ous akouete kēruxate epi tōn dōmatōn

o legO umin en tE skotia eipate en tO phOti kai o eis to ous akouete kEruxate epi tOn dOmatOn

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 10:27 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
o legō umin en tē skotia eipate en tō phōti kai o eis to ous akouete kēruxate epi tōn dōmatōn

o legO umin en tE skotia eipate en tO phOti kai o eis to ous akouete kEruxate epi tOn dOmatOn

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 10:27 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
o legō umin en tē skotia eipate en tō phōti kai o eis to ous akouete kēruxate epi tōn dōmatōn

o legO umin en tE skotia eipate en tO phOti kai o eis to ous akouete kEruxate epi tOn dOmatOn

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 10:27 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
o legō umin en tē skotia eipate en tō phōti kai o eis to ous akouete kēruxate epi tōn dōmatōn

o legO umin en tE skotia eipate en tO phOti kai o eis to ous akouete kEruxate epi tOn dOmatOn

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 10:27 Westcott/Hort - Transliterated
o legō umin en tē skotia eipate en tō phōti kai o eis to ous akouete kēruxate epi tōn dōmatōn

o legO umin en tE skotia eipate en tO phOti kai o eis to ous akouete kEruxate epi tOn dOmatOn

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 10:27 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
o legō umin en tē skotia eipate en tō phōti kai o eis to ous akouete kēruxate epi tōn dōmatōn

o legO umin en tE skotia eipate en tO phOti kai o eis to ous akouete kEruxate epi tOn dOmatOn

Máté 10:27 Hungarian: Karoli
A mit néktek a sötétben mondok, a világosságban mondjátok; és a mit fülbe súgva hallotok, a háztetõkrõl hirdessétek.

La evangelio laŭ Mateo 10:27 Esperanto
Kion mi diras al vi en la mallumo, tion parolu en la lumo; kaj kion vi auxdas en la orelon, tion proklamu sur la tegmentoj.

Evankeliumi Matteuksen mukaan 10:27 Finnish: Bible (1776)
Jota minä teille pimeissä sanon, sitä sanokaat valkeudessa, ja mitä te korvissanne kuulette, sitä saarnatkaat kattoin päällä.

Matthieu 10:27 French: Darby
Ce que je vous dis dans les tenebres, dites-le dans la lumiere; et ce qui vous est dit à l'oreille, prechez-le sur les toits.

Matthieu 10:27 French: Louis Segond (1910)
Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour; et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits.

Matthieu 10:27 French: Martin (1744)
Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le dans la lumière; et ce que je vous dis à l'oreille, prêchez-le sur les maisons.

Matthaeus 10:27 German: Modernized
Was ich euch sage in Finsternis, das redet im Licht, und was ihr höret in das Ohr, das prediget auf den Dächern.

Matthaeus 10:27 German: Luther (1912)
Was ich euch sage in der Finsternis, das redet im Licht; und was ihr hört in das Ohr, das predigt auf den Dächern.

Matthaeus 10:27 German: Textbibel (1899)
Was ich euch sage in der Finsternis - sprechet es aus im Licht! und was ihr ins Ohr hört - verkündet es auf den Dächern!

Matteo 10:27 Italian: Riveduta Bible (1927)
Quello ch’io vi dico nelle tenebre, ditelo voi nella luce; e quel che udite dettovi all’orecchio, predicatelo sui tetti.

Matteo 10:27 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Quello che io vi dico nelle tenebre, ditelo voi nella luce; e ciò che udite detto all’orecchio predicatelo sopra i tetti.

MATIUS 10:27 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Barang yang Aku katakan kepadamu di dalam gelap, hendaklah kamu katakan di tengah terang; dan barang yang Aku bisikkan ke telingamu, hendaklah kamu serukan dari atas sotoh rumah.

Matthew 10:27 Kabyle: NT
Ayen i wen-qqaṛeɣ deg iḍ, init-eț ɛinani deg wass, ayen slan imeẓẓuɣen-nwen di sser, berrḥet-eț deg iberdan.

마태복음 10:27 Korean
내가 너희에게 어두운 데서 이르는 것을 광명한 데서 말하며 너희가 귓속으로 듣는 것을 집 위에서 전파하라

Matthaeus 10:27 Latin: Vulgata Clementina
Quod dico vobis in tenebris, dicite in lumine : et quod in aure auditis, prædicate super tecta.

Sv. Matejs 10:27 Latvian New Testament
Ko es jums saku tumsā, par to jūs runājiet gaismā; un ko jūs dzirdat ausī, to sludiniet no jumtiem!

Evangelija pagal Matà 10:27 Lithuanian
Ką jums kalbu tamsoje, sakykite šviesoje, ir ką šnibždu į ausį, skelbkite nuo stogų.

Matthew 10:27 Maori
Ko taku e korero nei ki a koutou i te pouri, me korero e koutou i te marama: ko ta o koutou taringa e rongo ai, me kauwhau ki runga i nga whare.

Matteus 10:27 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
det jeg sier eder i mørket, det skal I si i lyset, og det som hviskes eder i øret, det skal I forkynne på takene.

Mateo 10:27 Spanish: La Biblia de las Américas
Lo que os digo en la oscuridad, habladlo en la luz; y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas.

Mateo 10:27 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
"Lo que les digo en la oscuridad, háblenlo en la luz; y lo que oyen al oído, proclámenlo desde las azoteas.

Mateo 10:27 Spanish: Reina Valera Gómez
Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz; y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas.

Mateo 10:27 Spanish: Reina Valera 1909
Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz; y lo que oís al oído predicadlo desde los terrados.

Mateo 10:27 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Lo que os digo en tinieblas, decidlo en luz; y lo que oís al oído, predicadlo desde los terrados.

Mateus 10:27 Bíblia King James Atualizada Português
O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia; e o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o do alto dos telhados.

Mateus 10:27 Portugese Bible
O que vos digo às escuras, dizei-o às claras; e o que escutais ao ouvido, dos eirados pregai-o.   

Matei 10:27 Romanian: Cornilescu
Ce vă spun Eu la întunerec, voi să spuneţi la lumină; şi ce auziţi şoptindu-se la ureche, să propovăduiţi de pe acoperişul caselor.

От Матфея 10:27 Russian: Synodal Translation (1876)
Что говорю вам в темноте, говорите при свете; и что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях.

От Матфея 10:27 Russian koi8r
Что говорю вам в темноте, говорите при свете; и что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях.

Matthew 10:27 Shuar New Testament
Ishishmasan kiritniunam ujaajrumna nu, Tsawßi kakantrarum etserkatarum.

Matteus 10:27 Swedish (1917)
Vad jag säger eder i mörkret, det skolen säga i ljuset, och vad I hören viskas i edert öra, det skolen I predika på taken.

Matayo 10:27 Swahili NT
Ninalowaambieni ninyi katika giza, lisemeni katika mwanga; na jambo mlilosikia likinong'onezwa, litangazeni hadharani.

Mateo 10:27 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Ang sinasabi ko sa inyo sa kadiliman, ay sabihin ninyo sa kaliwanagan; at ang narinig ninyo sa bulong, ay inyong ipagsigawan sa mga bubungan.

Ǝlinjil wa n Matta 10:27 Tawallamat Tamajaq NT
Arat wa dawan-ǝnne daɣ šiyyay, anniwat-tu ezal a mallan. Amaran arat kul wa dawan-itawasataktakan anniwat-tu s afalla.

มัทธิว 10:27 Thai: from KJV
ซึ่งเรากล่าวแก่พวกท่านในที่มืด ท่านจงกล่าวในที่สว่าง และซึ่งท่านได้ยินกระซิบที่หู ท่านจงประกาศจากดาดฟ้าหลังคาบ้าน

Matta 10:27 Turkish
Size karanlıkta söylediklerimi, siz gün ışığında söyleyin. Kulağınıza fısıldananı, damlardan duyurun.

Матей 10:27 Ukrainian: NT
Що я кажу вам потемки, кажіть повидну; й що чуєте на ухо, проповідуйте на домах.

Matthew 10:27 Uma New Testament
Napa to ku'uli' -kokoi to uma ra'epei tau ntani' -na, kana nilolita hi hawe'ea tauna. Napa to kuwara' -wadi-kokoi hi tilinga-ni, uli' pakalonto' hi tilinga ntodea.

Ma-thi-ô 10:27 Vietnamese (1934)
Cho nên lời ta phán cùng các ngươi trong nơi tối tăm, hãy nói ra nơi sáng láng; và lời các ngươi nghe kề lỗ tai, hãy giảng ra trên mái nhà.

Matthew 10:26
Top of Page
Top of Page