Matthew 16:26
New International Version
What good will it be for someone to gain the whole world, yet forfeit their soul? Or what can anyone give in exchange for their soul?

New Living Translation
And what do you benefit if you gain the whole world but lose your own soul? Is anything worth more than your soul?

English Standard Version
For what will it profit a man if he gains the whole world and forfeits his soul? Or what shall a man give in return for his soul?

Berean Study Bible
What will it profit a man if he gains the whole world, yet forfeits his soul? Or what can a man give in exchange for his soul?

New American Standard Bible
"For what will it profit a man if he gains the whole world and forfeits his soul? Or what will a man give in exchange for his soul?

King James Bible
For what is a man profited, if he shall gain the whole world, and lose his own soul? or what shall a man give in exchange for his soul?

Holman Christian Standard Bible
What will it benefit a man if he gains the whole world yet loses his life? Or what will a man give in exchange for his life?

International Standard Version
because what profit will a person have if he gains the whole world and forfeits his life? Or what can a person give in exchange for his life?

NET Bible
For what does it benefit a person if he gains the whole world but forfeits his life? Or what can a person give in exchange for his life?

Aramaic Bible in Plain English
“For what does a person benefit if he gains the whole world and lacks his soul? Or what will a person give to regain his soul?

GOD'S WORD® Translation
What good will it do for people to win the whole world and lose their lives? Or what will a person give in exchange for life?

Jubilee Bible 2000
For what is a man profited if he shall gain the whole world and lose his own soul? or what shall a man give in exchange for his soul?

King James 2000 Bible
For what is a man profited, if he shall gain the whole world, and lose his own soul? or what shall a man give in exchange for his soul?

American King James Version
For what is a man profited, if he shall gain the whole world, and lose his own soul? or what shall a man give in exchange for his soul?

American Standard Version
For what shall a man be profited, if he shall gain the whole world, and forfeit his life? or what shall a man give in exchange for his life?

Douay-Rheims Bible
For what doth it profit a man, if he gain the whole world, and suffer the loss of his own soul? Or what exchange shall a man give for his soul?

Darby Bible Translation
For what does a man profit, if he should gain the whole world and suffer the loss of his soul? or what shall a man give in exchange for his soul?

English Revised Version
For what shall a man be profited, if he shall gain the whole world, and forfeit his life? or what shall a man give in exchange for his life?

Webster's Bible Translation
For what is a man profited, if he shall gain the whole world, and lose his own soul? or what shall a man give in exchange for his soul?

Weymouth New Testament
Why, what benefit will it be to a man if he gains the whole world but forfeits his life? Or what shall a man give to buy back his life?

World English Bible
For what will it profit a man, if he gains the whole world, and forfeits his life? Or what will a man give in exchange for his life?

Young's Literal Translation
for what is a man profited if he may gain the whole world, but of his life suffer loss? or what shall a man give as an exchange for his life?

Mattheus 16:26 Afrikaans PWL
want watter voordeel is daarin dat ’n mens die hele wêreld wen, maar aan sy gees kortkom? Of wat sal ’n mens gee in ruil vir sy gees?

Mateu 16:26 Albanian
Ç'përfitim ka njeriu nëse fiton gjithë botën dhe pastaj e humb shpirtin e vet? Ose çfarë do të japë njeriu si shkëmbim të shpirtit të vet?

ﻣﺘﻰ 16:26 Arabic: Smith & Van Dyke
لانه ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه. او ماذا يعطي الانسان فداء عن نفسه.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՏԹԷՈՍԻ 16:26 Armenian (Western): NT
Քանի որ մարդ ի՞նչ օգուտ կ՚ունենայ, եթէ շահի ամբողջ աշխարհը բայց կորսնցնէ իր անձը. կամ՝ մարդ ի՞նչ փրկանք պիտի տայ իր անձին փոխարէն:

Euangelioa S. Mattheuen araura.  16:26 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Ecen cer probetchu du guiçonac baldin mundu gucia irabaz badeça, eta bere arima gal badeça? edo cer emanen du guiçonac bere arimaren recompensamendutan?

Dyr Mathäus 16:26 Bavarian
Was bringt s n ainn, wenn yr de gantze Welt gwinnt, aber dyrfür sein Löbn einbüesst? Um waffern Preis kännt n ainer sein Löbn zruggkaauffen?

Матей 16:26 Bulgarian
Понеже какво ще се ползува човек, ако спечели целия свят, а живота си изгуби? или какво ще даде човек в замяна на живота си?

中文標準譯本 (CSB Traditional)
一個人就是賺得了全世界,卻賠上了自己的生命,到底有什麼益處呢?人還能拿什麼來換回自己的生命呢?

中文标准译本 (CSB Simplified)
一个人就是赚得了全世界,却赔上了自己的生命,到底有什么益处呢?人还能拿什么来换回自己的生命呢?

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
人若賺得全世界,賠上自己的生命,有什麼益處呢?人還能拿什麼換生命呢?

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
人若赚得全世界,赔上自己的生命,有什么益处呢?人还能拿什么换生命呢?

馬 太 福 音 16:26 Chinese Bible: Union (Traditional)
人 若 賺 得 全 世 界 , 賠 上 自 己 的 生 命 , 有 甚 麼 益 處 呢 ? 人 還 能 拿 甚 麼 換 生 命 呢 ?

馬 太 福 音 16:26 Chinese Bible: Union (Simplified)
人 若 赚 得 全 世 界 , 赔 上 自 己 的 生 命 , 有 甚 麽 益 处 呢 ? 人 还 能 拿 甚 麽 换 生 命 呢 ?

Evanðelje po Mateju 16:26 Croatian Bible
Ta što će koristiti čovjeku ako sav svijet stekne, a životu svojemu naudi? Ili što će čovjek dati u zamjenu za život svoj?

Matouš 16:26 Czech BKR
Nebo co jest platno člověku, by pak všecken svět získal, a své duši uškodil? Aneb kterou dá člověk odměnu za duši svou?

Matthæus 16:26 Danish
Thi hvad gavner det et Menneske, om han vinder den hele Verden, men maa bøde med sin Sjæl? Eller hvad kan et Menneske give til Vederlag for sin Sjæl?

Mattheüs 16:26 Dutch Staten Vertaling
Want wat baat het een mens, zo hij de gehele wereld gewint, en lijdt schade zijner ziel? Of wat zal een mens geven, tot lossing van zijn ziel?

Nestle Greek New Testament 1904
τί γὰρ ὠφεληθήσεται ἄνθρωπος ἐὰν τὸν κόσμον ὅλον κερδήσῃ, τὴν δὲ ψυχὴν αὐτοῦ ζημιωθῇ; ἢ τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ;

Westcott and Hort 1881
τί γὰρ ὠφεληθήσεται ἄνθρωπος ἐὰν τὸν κόσμον ὅλον κερδήσῃ τὴν δὲ ψυχὴν αὐτοῦ ζημιωθῇ; ἢ τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ;

Westcott and Hort / [NA27 variants]
τί γὰρ ὠφεληθήσεται ἄνθρωπος ἐὰν τὸν κόσμον ὅλον κερδήσῃ τὴν δὲ ψυχὴν αὐτοῦ ζημιωθῇ; ἢ τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ;

RP Byzantine Majority Text 2005
τί γὰρ ὠφελεῖται ἄνθρωπος ἐὰν τὸν κόσμον ὅλον κερδήσῃ, τὴν δὲ ψυχὴν αὐτοῦ ζημιωθῇ; Ἢ τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ;

Greek Orthodox Church 1904
τί γὰρ ὠφελεῖται ἄνθρωπος, ἐὰν τὸν κόσμον ὅλον κερδήσῃ, τὴν δὲ ψυχὴν αὐτοῦ ζημιωθῇ; ἢ τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ;

Tischendorf 8th Edition
τί γὰρ ὠφεληθήσεται ἄνθρωπος, ἐὰν τὸν κόσμον ὅλον κερδήσῃ τὴν δὲ ψυχὴν αὐτοῦ ζημιωθῇ; ἢ τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ;

Scrivener's Textus Receptus 1894
τί γὰρ ὠφελεῖται ἄνθρωπος ἐὰν τὸν κόσμον ὅλον κερδήσῃ, τὴν δὲ ψυχὴν αὐτοῦ ζημιωθῇ; ἢ τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ;

Stephanus Textus Receptus 1550
τί γὰρ ὠφελεῖται ἄνθρωπος ἐὰν τὸν κόσμον ὅλον κερδήσῃ τὴν δὲ ψυχὴν αὐτοῦ ζημιωθῇ ἢ τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
τι γαρ ωφεληθησεται ανθρωπος εαν τον κοσμον ολον κερδηση την δε ψυχην αυτου ζημιωθη η τι δωσει ανθρωπος ανταλλαγμα της ψυχης αυτου

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
τι γαρ ωφεληθησεται ανθρωπος εαν τον κοσμον ολον κερδηση την δε ψυχην αυτου ζημιωθη η τι δωσει ανθρωπος ανταλλαγμα της ψυχης αυτου

Stephanus Textus Receptus 1550
τι γαρ ωφελειται ανθρωπος εαν τον κοσμον ολον κερδηση την δε ψυχην αυτου ζημιωθη η τι δωσει ανθρωπος ανταλλαγμα της ψυχης αυτου

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
τι γαρ ωφελειται ανθρωπος εαν τον κοσμον ολον κερδηση, την δε ψυχην αυτου ζημιωθη; η τι δωσει ανθρωπος ανταλλαγμα της ψυχης αυτου;

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
τι γαρ ωφελειται ανθρωπος εαν τον κοσμον ολον κερδηση την δε ψυχην αυτου ζημιωθη η τι δωσει ανθρωπος ανταλλαγμα της ψυχης αυτου

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
τι γαρ ωφεληθησεται ανθρωπος εαν τον κοσμον ολον κερδηση την δε ψυχην αυτου ζημιωθη η τι δωσει ανθρωπος ανταλλαγμα της ψυχης αυτου

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
ti gar ōphelēthēsetai anthrōpos ean ton kosmon holon kerdēsē, tēn de psychēn autou zēmiōthē? ē ti dōsei anthrōpos antallagma tēs psychēs autou?

ti gar ophelethesetai anthropos ean ton kosmon holon kerdese, ten de psychen autou zemiothe? e ti dosei anthropos antallagma tes psyches autou?

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
ti gar ōphelēthēsetai anthrōpos ean ton kosmon holon kerdēsē tēn de psychēn autou zēmiōthē? ē ti dōsei anthrōpos antallagma tēs psychēs autou?

ti gar ophelethesetai anthropos ean ton kosmon holon kerdese ten de psychen autou zemiothe? e ti dosei anthropos antallagma tes psyches autou?

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 16:26 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
ti gar ōphelēthēsetai anthrōpos ean ton kosmon olon kerdēsē tēn de psuchēn autou zēmiōthē ē ti dōsei anthrōpos antallagma tēs psuchēs autou

ti gar OphelEthEsetai anthrOpos ean ton kosmon olon kerdEsE tEn de psuchEn autou zEmiOthE E ti dOsei anthrOpos antallagma tEs psuchEs autou

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 16:26 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
ti gar ōpheleitai anthrōpos ean ton kosmon olon kerdēsē tēn de psuchēn autou zēmiōthē ē ti dōsei anthrōpos antallagma tēs psuchēs autou

ti gar Opheleitai anthrOpos ean ton kosmon olon kerdEsE tEn de psuchEn autou zEmiOthE E ti dOsei anthrOpos antallagma tEs psuchEs autou

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 16:26 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
ti gar ōpheleitai anthrōpos ean ton kosmon olon kerdēsē tēn de psuchēn autou zēmiōthē ē ti dōsei anthrōpos antallagma tēs psuchēs autou

ti gar Opheleitai anthrOpos ean ton kosmon olon kerdEsE tEn de psuchEn autou zEmiOthE E ti dOsei anthrOpos antallagma tEs psuchEs autou

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 16:26 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
ti gar ōpheleitai anthrōpos ean ton kosmon olon kerdēsē tēn de psuchēn autou zēmiōthē ē ti dōsei anthrōpos antallagma tēs psuchēs autou

ti gar Opheleitai anthrOpos ean ton kosmon olon kerdEsE tEn de psuchEn autou zEmiOthE E ti dOsei anthrOpos antallagma tEs psuchEs autou

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 16:26 Westcott/Hort - Transliterated
ti gar ōphelēthēsetai anthrōpos ean ton kosmon olon kerdēsē tēn de psuchēn autou zēmiōthē ē ti dōsei anthrōpos antallagma tēs psuchēs autou

ti gar OphelEthEsetai anthrOpos ean ton kosmon olon kerdEsE tEn de psuchEn autou zEmiOthE E ti dOsei anthrOpos antallagma tEs psuchEs autou

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 16:26 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
ti gar ōphelēthēsetai anthrōpos ean ton kosmon olon kerdēsē tēn de psuchēn autou zēmiōthē ē ti dōsei anthrōpos antallagma tēs psuchēs autou

ti gar OphelEthEsetai anthrOpos ean ton kosmon olon kerdEsE tEn de psuchEn autou zEmiOthE E ti dOsei anthrOpos antallagma tEs psuchEs autou

Máté 16:26 Hungarian: Karoli
Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de az õ lelkében kárt vall? Avagy micsoda váltságot adhat az ember az õ lelkéért?

La evangelio laŭ Mateo 16:26 Esperanto
CXar kiel profitus homo, se li gajnus la tutan mondon kaj perdus sian animon? Aux kion homo donu intersxangxe por sia animo?

Evankeliumi Matteuksen mukaan 16:26 Finnish: Bible (1776)
Sillä mitä se auttaa ihmistä, jos hän kaiken maailman voittais, ja sielullensa sais vahingon? taikka mitä antaa ihminen sielunsa lunastukseksi?

Matthieu 16:26 French: Darby
Car que profitera-t-il à un homme s'il gagne le monde entier, et qu'il fasse la perte de son ame; ou que donnera un homme en echange de son ame?

Matthieu 16:26 French: Louis Segond (1910)
Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde, s'il perdait son âme? ou, que donnerait un homme en échange de son âme?

Matthieu 16:26 French: Martin (1744)
Mais que profiterait-il à un homme de gagner tout le monde, s'il fait la perte de son âme? ou que donnera l'homme en échange de son âme?

Matthaeus 16:26 German: Modernized
Was hülfe es dem Menschen, so er die ganze Welt gewönne und nähme doch Schaden an seiner Seele? Oder was kann der Mensch geben, damit er seine Seele wieder löse?

Matthaeus 16:26 German: Luther (1912)
Was hülfe es dem Menschen, so er die ganze Welt gewönne und nähme Schaden an seiner Seele? Oder was kann der Mensch geben, damit er seine Seele wieder löse?

Matthaeus 16:26 German: Textbibel (1899)
Denn was hälfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewänne, er käme aber um sein Leben? oder was soll der Mensch zum Tausch geben für sein Leben?

Matteo 16:26 Italian: Riveduta Bible (1927)
E che gioverà egli a un uomo se, dopo aver guadagnato tutto il mondo, perde poi l’anima sua? O che darà l’uomo in cambio dell’anima sua?

Matteo 16:26 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Perciocchè, che giova egli all’uomo, se guadagna tutto il mondo, e fa perdita dell’anima sua? ovvero, che darà l’uomo in iscambio dell’anima sua?

MATIUS 16:26 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Apakah untungnya kepada seorang, jikalau ia beroleh segenap dunia ini, tetapi jiwanya binasa? Atau apakah yang patut diberi orang akan menebus jiwanya?

Matthew 16:26 Kabyle: NT
D acu n lfayda ara yesɛu wemdan di rrbeḥ n ddunit meṛṛa, ma yella yesṛuḥ taṛwiḥt-is ? Neɣ d acu i gezmer a t-yefk wemdan iwakken a d-ifdu taṛwiḥt-is ?

마태복음 16:26 Korean
사람이 만일 온 천하를 얻고도 제 목숨을 잃으면 무엇이 유익하리요 사람이 무엇을 주고 제 목숨을 바꾸겠느냐

Matthaeus 16:26 Latin: Vulgata Clementina
Quid enim prodest homini, si mundum universum lucretur, animæ vero suæ detrimentum patiatur ? aut quam dabit homo commutationem pro anima sua ?

Sv. Matejs 16:26 Latvian New Testament
Jo ko tas līdz cilvēkam, ja viņš iemantos visu pasauli, bet savā dvēselē cietīs zaudējumu? Vai kādu izpirkumu cilvēks dos par savu dvēseli?

Evangelija pagal Matà 16:26 Lithuanian
Kokia gi žmogui nauda, jeigu jis laimėtų visą pasaulį, o pakenktų savo sielai? Arba kuo žmogus galėtų išsipirkti savo sielą?

Matthew 16:26 Maori
He aha hoki te pai ki te tangata, ki te riro i a ia te ao katoa, a ka kore he ora mona? He aha hoki ta te tangata e hoatu ai hei utu mona kia ora?

Matteus 16:26 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
For hvad gagner det et menneske om han vinner den hele verden, men tar skade på sin sjel? eller hvad vil et menneske gi til vederlag for sin sjel?

Mateo 16:26 Spanish: La Biblia de las Américas
Pues ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? O ¿qué dará un hombre a cambio de su alma?

Mateo 16:26 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
"Pues ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? O ¿qué dará un hombre a cambio de su alma?

Mateo 16:26 Spanish: Reina Valera Gómez
Porque, ¿qué aprovechará el hombre, si ganare todo el mundo, y perdiere su alma? O, ¿qué recompensa dará el hombre por su alma?

Mateo 16:26 Spanish: Reina Valera 1909
Porque ¿de qué aprovecha al hombre, si granjeare todo el mundo, y perdiere su alma? O ¿qué recompensa dará el hombre por su alma?

Mateo 16:26 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Porque ¿de qué aprovecha al hombre, si ganare todo el mundo, y perdiere su alma? O ¿qué recompensa dará el hombre por su alma?

Mateus 16:26 Bíblia King James Atualizada Português
Pois que lucro terá uma pessoa se ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? Ou, o que poderá dar o ser humano em troca da sua alma?

Mateus 16:26 Portugese Bible
Pois que aproveita ao homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? ou que dará o homem em troca da sua vida?   

Matei 16:26 Romanian: Cornilescu
Şi ce ar folosi unui om să cîştige toată lumea, dacă şi-ar pierde sufletul? Sau, ce ar da un om în schimb pentru sufletul său?

От Матфея 16:26 Russian: Synodal Translation (1876)
какая польза человеку, если он приобретет весь мир,а душе своей повредит? или какой выкуп даст человек за душу свою?

От Матфея 16:26 Russian koi8r
какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? или какой выкуп даст человек за душу свою?

Matthew 16:26 Shuar New Testament
Wats, shuar Ashφ J· nunkanam φrunna nuna sumakka tura nujai ni wakani Θmeseak ┐itiurak pΘnker pujustin? Shuara Wakanφ emesramu ┐Ashφ J· nunkanam φrunna nujai iwiaramniakait?

Matteus 16:26 Swedish (1917)
Och vad hjälper det en människa, om hon vinner hela världen, men förlorar sin själ? Eller vad kan en människa giva till lösen för sin själ?

Matayo 16:26 Swahili NT
lakini mtu anayeyapoteza maisha yake kwa ajili yangu, atayapata. Je, mtu atafaidi nini akiupata utajiri wote wa ulimwengu na hali amepoteza maisha yake? Au, mtu atatoa kitu gani kiwe badala ya maisha yake?

Mateo 16:26 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Sapagka't ano ang pakikinabangin ng tao, kung makamtan niya ang buong sanglibutan at mawawalan siya ng kaniyang buhay? o ano ang ibibigay ng tao na katumbas sa kaniyang buhay?

Ǝlinjil wa n Matta 16:26 Tawallamat Tamajaq NT
Ma zʼaknu y awedan ad igrəw əddənet ketnet, ənta amaran temsay a ikka? Awak mas ifrag awedan tehakkay-net y a sər-əs agəz iman-net daɣ təmsay?

มัทธิว 16:26 Thai: from KJV
เพราะถ้าผู้ใดจะได้สิ่งของสิ้นทั้งโลก แต่ต้องสูญเสียจิตวิญญาณของตน ผู้นั้นจะได้ประโยชน์อะไร หรือผู้นั้นจะนำอะไรไปแลกเอาจิตวิญญาณของตนกลับคืนมา

Matta 16:26 Turkish
İnsan bütün dünyayı kazanıp da canından olursa, bunun kendisine ne yararı olur? İnsan kendi canına karşılık ne verebilir?

Матей 16:26 Ukrainian: NT
Що бо за користь, чоловікові, хоч би сьвїт увесь здобув, а душу свою занапастив ? або що дасть чоловік у замін за душу свою ?

Matthew 16:26 Uma New Testament
Napa kalaua-na tarumpu hawe'ea ka'uaa' dunia', ane uma taratai katuwua' to lompe' hi eo mpeno-na. Apa' uma ria napa-napa to ma'ala tasula' -ki katuwua' to lompe' toe.

Ma-thi-ô 16:26 Vietnamese (1934)
Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại?

Matthew 16:25
Top of Page
Top of Page