Matthew 18:15
New International Version
"If your brother or sister sins, go and point out their fault, just between the two of you. If they listen to you, you have won them over.

New Living Translation
"If another believer sins against you, go privately and point out the offense. If the other person listens and confesses it, you have won that person back.

English Standard Version
“If your brother sins against you, go and tell him his fault, between you and him alone. If he listens to you, you have gained your brother.

Berean Study Bible
If your brother sins against you, go and confront him privately. If he listens to you, you have won your brother over.

New American Standard Bible
"If your brother sins, go and show him his fault in private; if he listens to you, you have won your brother.

King James Bible
Moreover if thy brother shall trespass against thee, go and tell him his fault between thee and him alone: if he shall hear thee, thou hast gained thy brother.

Holman Christian Standard Bible
"If your brother sins against you, go and rebuke him in private. If he listens to you, you have won your brother.

International Standard Version
"If your brother sins against you, go and confront him while the two of you are alone. If he listens to you, you have won back your brother.

NET Bible
"If your brother sins, go and show him his fault when the two of you are alone. If he listens to you, you have regained your brother.

Aramaic Bible in Plain English
But if your brother wrongs you, reprove him between you and him alone; if he hears you, you have gained your brother.

GOD'S WORD® Translation
"If a believer does something wrong, go, confront him when the two of you are alone. If he listens to you, you have won back that believer.

Jubilee Bible 2000
Therefore if thy brother shall sin against thee, go and reprove him between thee and him alone; if he shall hear thee, thou hast gained thy brother.

King James 2000 Bible
Moreover if your brother shall trespass against you, go and tell him his fault between you and him alone: if he shall hear you, you have gained your brother.

American King James Version
Moreover if your brother shall trespass against you, go and tell him his fault between you and him alone: if he shall hear you, you have gained your brother.

American Standard Version
And if thy brother sin against thee, go, show him his fault between thee and him alone: if he hear thee, thou hast gained thy brother.

Douay-Rheims Bible
But if thy brother shall offend against thee, go, and rebuke him between thee and him alone. If he shall hear thee, thou shalt gain thy brother.

Darby Bible Translation
But if thy brother sin against thee, go, reprove him between thee and him alone. If he hear thee, thou hast gained thy brother.

English Revised Version
And if thy brother sin against thee, go, shew him his fault between thee and him alone: if he hear thee, thou hast gained thy brother.

Webster's Bible Translation
Moreover, if thy brother shall trespass against thee, go and tell him his fault between thee and him alone: if he shall hear thee, thou hast gained thy brother.

Weymouth New Testament
"If your brother acts wrongly towards you, go and point out his fault to him when only you and he are there. If he listens to you, you have gained your brother.

World English Bible
"If your brother sins against you, go, show him his fault between you and him alone. If he listens to you, you have gained back your brother.

Young's Literal Translation
'And if thy brother may sin against thee, go and show him his fault between thee and him alone, if he may hear thee, thou didst gain thy brother;

Mattheus 18:15 Afrikaans PWL
maar as jou broer teenoor jou oortree, gaan wys hom tereg; slegs tussen jou en hom. As hy vir jou luister, dan het jy jou broer gewen,

Mateu 18:15 Albanian
''Por në qoftë se vëllai yt ka mëkatuar kundër teje, shko dhe qortoje vetëm për vetëm; në qoftë se të dëgjon, ti e fitove vëllanë tënd;

ﻣﺘﻰ 18:15 Arabic: Smith & Van Dyke
وان اخطأ اليك اخوك فاذهب وعاتبه بينك وبينه وحدكما. ان سمع منك فقد ربحت اخاك.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՏԹԷՈՍԻ 18:15 Armenian (Western): NT
«Եթէ եղբայրդ մեղանչէ քեզի դէմ, գնա՛ եւ ըսէ՛ իրեն իր յանցանքը՝ երբ դուն ու ան մինակ էք. եթէ մտիկ ընէ քեզի՝ շահեցա՛ր եղբայրդ:

Euangelioa S. Mattheuen araura.  18:15 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Eta baldin hire anayec hire contra faltatu badu, oha eta reprehendi eçac hura, hire eta haren beraren artean: baldin behatzen baçaic, irabaci duc eure anayea.

Dyr Mathäus 18:15 Bavarian
Wenn dein Brueder sündigt, naacherd sag s iem aynmaal in n Guetn, wenn niemdd dyrbei ist. Lost yr auf di, naacherd pässt ee allss.

Матей 18:15 Bulgarian
И ако ти съгреши брат ти, иди, покажи вината му между тебе и него самия. Ако те послуша, спечелил си брата си.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
「如果你的弟兄對你犯了罪,你就要去,只在你和他之間責備他。如果他聽你的,你就贏得了你的弟兄;

中文标准译本 (CSB Simplified)
“如果你的弟兄对你犯了罪,你就要去,只在你和他之间责备他。如果他听你的,你就赢得了你的弟兄;

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
「倘若你的弟兄得罪你,你就去,趁著只有他和你在一處的時候,指出他的錯來。他若聽你,你便得了你的弟兄。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
“倘若你的弟兄得罪你,你就去,趁着只有他和你在一处的时候,指出他的错来。他若听你,你便得了你的弟兄。

馬 太 福 音 18:15 Chinese Bible: Union (Traditional)
倘 若 你 的 弟 兄 得 罪 你 , 你 就 去 , 趁 著 只 有 他 和 你 在 一 處 的 時 候 , 指 出 他 的 錯 來 。 他 若 聽 你 , 你 便 得 了 你 的 弟 兄 ;

馬 太 福 音 18:15 Chinese Bible: Union (Simplified)
倘 若 你 的 弟 兄 得 罪 你 , 你 就 去 , 趁 着 只 有 他 和 你 在 一 处 的 时 候 , 指 出 他 的 错 来 。 他 若 听 你 , 你 便 得 了 你 的 弟 兄 ;

Evanðelje po Mateju 18:15 Croatian Bible
Pogriješi li tvoj brat, idi i pokaraj ga nasamo.

Matouš 18:15 Czech BKR
Zhřešil-li by pak proti tobě bratr tvůj, jdi a potresci ho mezi sebou a jím samým. Uposlechl-li by tebe, získal jsi bratra svého.

Matthæus 18:15 Danish
Men om din Broder synder imod dig, da gaa hen og revs ham mellem dig og ham alene; hører han dig, da har du vundet din Broder.

Mattheüs 18:15 Dutch Staten Vertaling
Maar indien uw broeder tegen u gezondigd heeft, ga heen en bestraf hem tussen u en hem alleen; indien hij u hoort, zo hebt gij uw broeder gewonnen.

Nestle Greek New Testament 1904
Ἐὰν δὲ ἁμαρτήσῃ ὁ ἀδελφός σου, ὕπαγε ἔλεγξον αὐτὸν μεταξὺ σοῦ καὶ αὐτοῦ μόνου. ἐάν σου ἀκούσῃ, ἐκέρδησας τὸν ἀδελφόν σου·

Westcott and Hort 1881
Ἐὰν δὲ ἁμαρτήσῃ ὁ ἀδελφός σου, ὕπαγε ἔλεγξον αὐτὸν μεταξὺ σοῦ καὶ αὐτοῦ μόνου. ἐάν σου ἀκούσῃ, ἐκέρδησας τὸν ἀδελφόν σου·

Westcott and Hort / [NA27 variants]
Ἐὰν δὲ ἁμαρτήσῃ [εἰς σὲ] ὁ ἀδελφός σου, ὕπαγε ἔλεγξον αὐτὸν μεταξὺ σοῦ καὶ αὐτοῦ μόνου. ἐάν σου ἀκούσῃ, ἐκέρδησας τὸν ἀδελφόν σου·

RP Byzantine Majority Text 2005
Ἐὰν δὲ ἁμαρτήσῃ εἰς σὲ ὁ ἀδελφός σου, ὕπαγε καὶ ἔλεγξον αὐτὸν μεταξὺ σοῦ καὶ αὐτοῦ μόνου. Ἐάν σου ἀκούσῃ, ἐκέρδησας τὸν ἀδελφόν σου·

Greek Orthodox Church 1904
Ἐὰν δὲ ἁμαρτήσῃ εἰς σὲ ὁ ἀδελφός σου, ὕπαγε ἔλεγξον αὐτὸν μεταξὺ σοῦ καὶ αὐτοῦ μόνου· ἐάν σου ἀκούσῃ, ἐκέρδησας τὸν ἀδελφόν σου·

Tischendorf 8th Edition
Ἐὰν δὲ ἁμαρτήσῃ ὁ ἀδελφός σου, ὕπαγε ἔλεγξον αὐτὸν μεταξὺ σοῦ καὶ αὐτοῦ μόνου· ἐάν σου ἀκούσῃ, ἐκέρδησας τὸν ἀδελφόν σου.

Scrivener's Textus Receptus 1894
Ἐὰν δὲ ἁμαρτήσῃ εἰς σὲ ὁ ἀδελφός σου, ὕπαγε καὶ ἔλεγξον αὐτὸν μεταξὺ σοῦ καὶ αὐτοῦ μόνου. ἐάν σου ἀκούσῃ, ἐκέρδησας τὸν ἀδελφόν σου·

Stephanus Textus Receptus 1550
Ἐὰν δὲ ἁμαρτήσῃ εἰς σὲ ὁ ἀδελφός σου ὕπαγε καὶ ἔλεγξον αὐτὸν μεταξὺ σοῦ καὶ αὐτοῦ μόνου ἐάν σου ἀκούσῃ ἐκέρδησας τὸν ἀδελφόν σου·

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
εαν δε αμαρτηση ο αδελφος σου υπαγε ελεγξον αυτον μεταξυ σου και αυτου μονου εαν σου ακουση εκερδησας τον αδελφον σου

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
εαν δε αμαρτηση ο αδελφος σου υπαγε ελεγξον αυτον μεταξυ σου και αυτου μονου εαν σου ακουση εκερδησας τον αδελφον σου

Stephanus Textus Receptus 1550
εαν δε αμαρτηση εις σε ο αδελφος σου υπαγε και ελεγξον αυτον μεταξυ σου και αυτου μονου εαν σου ακουση εκερδησας τον αδελφον σου

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
Εαν δε αμαρτηση εις σε ο αδελφος σου, υπαγε και ελεγξον αυτον μεταξυ σου και αυτου μονου. εαν σου ακουση, εκερδησας τον αδελφον σου·

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
εαν δε αμαρτηση εις σε ο αδελφος σου υπαγε και ελεγξον αυτον μεταξυ σου και αυτου μονου εαν σου ακουση εκερδησας τον αδελφον σου

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
εαν δε αμαρτηση {VAR2: [εις σε] } ο αδελφος σου υπαγε ελεγξον αυτον μεταξυ σου και αυτου μονου εαν σου ακουση εκερδησας τον αδελφον σου

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
Ean de hamartēsē ho adelphos sou, hypage elenxon auton metaxy sou kai autou monou. ean sou akousē, ekerdēsas ton adelphon sou;

Ean de hamartese ho adelphos sou, hypage elenxon auton metaxy sou kai autou monou. ean sou akouse, ekerdesas ton adelphon sou;

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
Ean de hamartēsē ho adelphos sou, hypage elenxon auton metaxy sou kai autou monou. ean sou akousē, ekerdēsas ton adelphon sou;

Ean de hamartese ho adelphos sou, hypage elenxon auton metaxy sou kai autou monou. ean sou akouse, ekerdesas ton adelphon sou;

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 18:15 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
ean de amartēsē o adelphos sou upage elegxon auton metaxu sou kai autou monou ean sou akousē ekerdēsas ton adelphon sou

ean de amartEsE o adelphos sou upage elegxon auton metaxu sou kai autou monou ean sou akousE ekerdEsas ton adelphon sou

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 18:15 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
ean de amartēsē eis se o adelphos sou upage kai elegxon auton metaxu sou kai autou monou ean sou akousē ekerdēsas ton adelphon sou

ean de amartEsE eis se o adelphos sou upage kai elegxon auton metaxu sou kai autou monou ean sou akousE ekerdEsas ton adelphon sou

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 18:15 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
ean de amartēsē eis se o adelphos sou upage kai elegxon auton metaxu sou kai autou monou ean sou akousē ekerdēsas ton adelphon sou

ean de amartEsE eis se o adelphos sou upage kai elegxon auton metaxu sou kai autou monou ean sou akousE ekerdEsas ton adelphon sou

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 18:15 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
ean de amartēsē eis se o adelphos sou upage kai elegxon auton metaxu sou kai autou monou ean sou akousē ekerdēsas ton adelphon sou

ean de amartEsE eis se o adelphos sou upage kai elegxon auton metaxu sou kai autou monou ean sou akousE ekerdEsas ton adelphon sou

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 18:15 Westcott/Hort - Transliterated
ean de amartēsē o adelphos sou upage elegxon auton metaxu sou kai autou monou ean sou akousē ekerdēsas ton adelphon sou

ean de amartEsE o adelphos sou upage elegxon auton metaxu sou kai autou monou ean sou akousE ekerdEsas ton adelphon sou

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 18:15 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
ean de amartēsē {UBS4: [eis se] } o adelphos sou upage elegxon auton metaxu sou kai autou monou ean sou akousē ekerdēsas ton adelphon sou

ean de amartEsE {UBS4: [eis se]} o adelphos sou upage elegxon auton metaxu sou kai autou monou ean sou akousE ekerdEsas ton adelphon sou

Máté 18:15 Hungarian: Karoli
Ha pedig a te atyádfia vétkezik ellened, menj el és dorgáld meg õt négy szem között: ha hallgat rád, megnyerted a te atyádfiát;

La evangelio laŭ Mateo 18:15 Esperanto
Kaj se via frato pekos kontraux vi, iru kaj montru al li la kulpon inter vi kaj li sola. Se li auxskultos vin, vi gajnos vian fraton.

Evankeliumi Matteuksen mukaan 18:15 Finnish: Bible (1776)
Mutta jos sinun veljes rikkoo sinua vstaan, niin mene ja nuhtele häntä kahden kesken yksinänsä. Jos hän sinua kuulee, niin sinä olet veljes voittanut.

Matthieu 18:15 French: Darby
Et si ton frere peche contre toi, va, reprends-le, entre toi et lui seul; s'il t'ecoute, tu as gagne ton frere;

Matthieu 18:15 French: Louis Segond (1910)
Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère.

Matthieu 18:15 French: Martin (1744)
Que si ton frère a péché contre toi, va, et reprends-le entre toi et lui seul; s'il t'écoute, tu as gagné ton frère.

Matthaeus 18:15 German: Modernized
Sündiget aber dein Bruder an dir, so gehe hin und strafe ihn zwischen dir und ihm allein. Höret er dich, so hast du deinen Bruder gewonnen.

Matthaeus 18:15 German: Luther (1912)
Sündigt aber dein Bruder an dir, so gehe hin und strafe ihn zwischen dir und ihm allein. Hört er dich, so hast du deinen Bruder gewonnen.

Matthaeus 18:15 German: Textbibel (1899)
Wenn aber dein Bruder fehlt, so gehe hin und weise ihn zurecht unter vier Augen; hört er dich, so hast du deinen Bruder gewonnen;

Matteo 18:15 Italian: Riveduta Bible (1927)
Se poi il tuo fratello ha peccato contro di te, va’ e riprendilo fra te e lui solo. Se t’ascolta, avrai guadagnato il tuo fratello;

Matteo 18:15 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
ORA, se il tuo fratello ha peccato contro a te, va’ e riprendilo fra te e lui solo; se egli ti ascolta, tu hai guadagnato il tuo fratello.

MATIUS 18:15 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Jikalau saudaramu bersalah kepadamu, pergilah engkau menasehatkan dia di antara engkau dengan dia sendiri; jikalau ia menurut nasehatmu, sudahlah engkau mendapat balik saudaramu itu.

Matthew 18:15 Kabyle: NT
Ma yella twalaḍ gma-k idneb, ṛuḥ ṭṭef-it weḥd-es, nhu-t. Ma yuɣ-ak awal, atan trebḥeḍ-ed gma-k !

마태복음 18:15 Korean
네 형제가 죄를 범하거든 가서 너와 그 사람과만 상대하여 권고하라 만일 들으면 네가 네 형제를 얻은 것이요

Matthaeus 18:15 Latin: Vulgata Clementina
Si autem peccaverit in te frater tuus, vade, et corripe eum inter te, et ipsum solum : si te audierit, lucratus eris fratrem tuum.

Sv. Matejs 18:15 Latvian New Testament
Bet ja tavs brālis sagrēko pret tevi, ej un aizrādi viņam savā un viņa klātbūtnē vien! Ja viņš tevi paklausīs, būsi savu brāli ieguvis.

Evangelija pagal Matà 18:15 Lithuanian
“Jei tavo brolis tau nusidėtų, eik ir pasakyk jam apie jo kaltę prie keturių akių. Jeigu jis paklausys tavęs, tu laimėjai savo brolį.

Matthew 18:15 Maori
A, ki te hara tou teina ki a koe, haere, korerotia tona hara ki a ia, korua anake: ki te whakarongo ia ki a koe, ka riro i a koe tou teina.

Matteus 18:15 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Men om din bror synder mot dig, da gå bort og irettesett ham i enrum! hører han på dig, da har du vunnet din bror;

Mateo 18:15 Spanish: La Biblia de las Américas
Y si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas; si te escucha, has ganado a tu hermano.

Mateo 18:15 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
"Si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas; si te escucha, has ganado a tu hermano.

Mateo 18:15 Spanish: Reina Valera Gómez
Por tanto, si tu hermano pecare contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos; si te oyere, has ganado a tu hermano.

Mateo 18:15 Spanish: Reina Valera 1909
Por tanto, si tu hermano pecare contra ti, ve, y redargúyele entre ti y él solo: si te oyere, has ganado á tu hermano.

Mateo 18:15 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Por tanto, si tu hermano pecare contra ti, ve, y redargúyele entre ti y él solos; si te oyere, has ganado a tu hermano.

Mateus 18:15 Bíblia King James Atualizada Português
Se teu irmão pecar contra ti, vai e, em particular com ele, conversem sobre a falta que cometeu. Se ele te der ouvidos, ganhaste a teu irmão.

Mateus 18:15 Portugese Bible
Ora, se teu irmão pecar, vai, e repreende-o entre ti e ele só; se te ouvir, terás ganho teu irmão;   

Matei 18:15 Romanian: Cornilescu
Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te şi mustră -l între tine şi el singur. Dacă te ascultă, ai cîştigat pe fratele tău.

От Матфея 18:15 Russian: Synodal Translation (1876)
Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним; еслипослушает тебя, то приобрел ты брата твоего;

От Матфея 18:15 Russian koi8r
Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним; если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего;

Matthew 18:15 Shuar New Testament
`Chikich Yus-shuar ßmin yajauch T·rutmakuinkia nii werim ßujsata. Tura ßmechik werim ame yatsumjai chichasta. Anturtamkuinkia ame Yßtsum Yßinkiume.

Matteus 18:15 Swedish (1917)
Men om din broder försyndar sig, så gå åstad och förehåll honom det enskilt. Om han då lyssnar till dig, så har du vunnit din broder.

Matayo 18:15 Swahili NT
Ndugu yako akikukosea, mwendee ukamwonye mkiwa ninyi peke yenu. Akikusikia utakuwa umempata ndugu yako.

Mateo 18:15 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
At kung magkasala laban sa iyo ang kapatid mo, pumaroon ka, at ipakilala mo sa kaniya ang kaniyang kasalanan na ikaw at siyang magisa: kung ikaw ay pakinggan niya, ay nagwagi ka sa iyong kapatid.

Ǝlinjil wa n Matta 18:15 Tawallamat Tamajaq NT
Igla Ɣaysa iššewal inna: «As kay-idlam amadray-nak, takkaq-qu daɣ adag a daɣ tǝmosam ɣas-nawan, tǝsassagraq-qin lahan-net. Kud za issǝsam-ak itub, wǝdi zun as amadray-nak a du-tǝgrawaɣ a kay-igmâdan.

มัทธิว 18:15 Thai: from KJV
หากว่าพี่น้องของท่านผู้หนึ่งทำการละเมิดต่อท่าน จงไปแจ้งความผิดบาปนั้นแก่เขาสองต่อสองเท่านั้น ถ้าเขาฟังท่าน ท่านจะได้พี่น้องคืนมา

Matta 18:15 Turkish
‹‹Eğer kardeşin sana karşı günah işlerse, ona git, suçunu kendisine göster. Her şey yalnız ikinizin arasında kalsın. Kardeşin seni dinlerse, onu kazanmış olursun.

Матей 18:15 Ukrainian: NT
Коли ж погрішить проти тебе брат твій, ійди й обличи його між тобою й ним самим. Коли послухає тебе, здобув єси брата твого;

Matthew 18:15 Uma New Testament
"Ane ria ompi' hampepangalaa' -ta to masala' hi kita', hilou-ta mpohirua' -ki, pai' uli' -ki sala' -na. Tababehi toe hante uma ria to ngincai, muntu' kita' tau rodua-wadi. Ane napangala' lolita-ta, lompe' nculii' -mi pohintuwu' -ta.

Ma-thi-ô 18:15 Vietnamese (1934)
Nếu anh em ngươi phạm tội cùng ngươi, thì hãy trách người khi chỉ có ngươi với một mình người; như người nghe lời, thì ngươi được anh em lại.

Matthew 18:14
Top of Page
Top of Page