Matthew 18:9
New International Version
And if your eye causes you to stumble, gouge it out and throw it away. It is better for you to enter life with one eye than to have two eyes and be thrown into the fire of hell.

New Living Translation
And if your eye causes you to sin, gouge it out and throw it away. It's better to enter eternal life with only one eye than to have two eyes and be thrown into the fire of hell.

English Standard Version
And if your eye causes you to sin, tear it out and throw it away. It is better for you to enter life with one eye than with two eyes to be thrown into the hell of fire.

Berean Study Bible
And if your eye causes you to sin, gouge it out and throw it away. It is better for you to enter life with one eye than to have two eyes and be thrown into the fire of hell.

New American Standard Bible
"If your eye causes you to stumble, pluck it out and throw it from you. It is better for you to enter life with one eye, than to have two eyes and be cast into the fiery hell.

King James Bible
And if thine eye offend thee, pluck it out, and cast it from thee: it is better for thee to enter into life with one eye, rather than having two eyes to be cast into hell fire.

Holman Christian Standard Bible
And if your eye causes your downfall, gouge it out and throw it away. It is better for you to enter life with one eye, rather than to have two eyes and be thrown into hellfire!

International Standard Version
And if your eye causes you to sin, tear it out and throw it away. It is better for you to enter life with one eye than to have two eyes and be thrown into hell fire.

NET Bible
And if your eye causes you to sin, tear it out and throw it away. It is better for you to enter into life with one eye than to have two eyes and be thrown into fiery hell.

Aramaic Bible in Plain English
“And if your eye subverts you, pull it out and throw it from you, for it is better for you that you would enter life with one eye, rather than having two eyes, that you would fall into The Gehenna of fire.

GOD'S WORD® Translation
If your eye causes you to lose your faith, tear it out and throw it away. It is better for you to enter life with one eye than to have two eyes and be thrown into hellfire.

Jubilee Bible 2000
And if thine eye causes thee to fall, pluck it out and cast it from thee; it is better for thee to enter into life with one eye, rather than having two eyes to be cast into the hell of fire.

King James 2000 Bible
And if your eye offend you, pluck it out, and cast it from you: it is better for you to enter into life with one eye, rather than having two eyes to be cast into hell fire.

American King James Version
And if your eye offend you, pluck it out, and cast it from you: it is better for you to enter into life with one eye, rather than having two eyes to be cast into hell fire.

American Standard Version
And if thine eye causeth thee to stumble, pluck it out, and cast it from thee: it is good for thee to enter into life with one eye, rather than having two eyes to be cast into the hell of fire.

Douay-Rheims Bible
And if thy eye scandalize thee, pluck it out, and cast it from thee. It is better for thee having one eye to enter into life, than having two eyes to be cast into hell fire.

Darby Bible Translation
And if thine eye offend thee, pluck it out and cast [it] from thee; it is good for thee to enter into life one-eyed, [rather] than having two eyes to be cast into the hell of fire.

English Revised Version
And if thine eye causeth thee to stumble, pluck it out, and cast it from thee: it is good for thee to enter into life with one eye, rather than having two eyes to be cast into the hell of fire.

Webster's Bible Translation
And if thy eye causeth thee to sin, pluck it out, and cast it from thee: it is better for thee to enter into life with one eye, rather than having two eyes, to be cast into hell-fire.

Weymouth New Testament
And if your eye is causing you to fall into sin, tear it out and away with it; it is better for you to enter into Life with only one eye, than to remain in possession of two eyes but be thrown into the Gehenna of fire.

World English Bible
If your eye causes you to stumble, pluck it out, and cast it from you. It is better for you to enter into life with one eye, rather than having two eyes to be cast into the Gehenna of fire.

Young's Literal Translation
'And if thine eye doth cause thee to stumble, pluck it out and cast from thee; it is good for thee one-eyed to enter into the life, rather than having two eyes to be cast to the gehenna of the fire.

Mattheus 18:9 Afrikaans PWL
en as jou oog vir jou ’n struikelblok is, ruk dit uit en gooi dit weg van jou af (stop dit en laat staan dit). Dit is vir jou beter om met een oog die lewe in te gaan (nie alles te sien nie), as om twee oë te hê en in die hel van vuur te val.

Mateu 18:9 Albanian
Po ashtu, në qoftë se syri yt të skandalizohet për mëkat, nxirre dhe hidhe larg teje; është më mirë për ty të hysh në jetë vetëm me një sy se sa t'i kesh të dy dhe të të hedhin në Gehena të zjarrit.

ﻣﺘﻰ 18:9 Arabic: Smith & Van Dyke
وان اعثرتك عينك فاقلعها وألقها عنك. خير لك ان تدخل الحياة اعور من ان تلقى في جهنم النار ولك عينان.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՏԹԷՈՍԻ 18:9 Armenian (Western): NT
Եթէ աչքդ կը գայթակղեցնէ քեզ, հանէ՛ զայն ու նետէ՛ քեզմէ. աւելի լաւ է քեզի՝ մէ՛կ աչքով մտնել կեանքը, քան երկու աչք ունենալ եւ նետուիլ գեհենի կրակին մէջ»:

Euangelioa S. Mattheuen araura.  18:9 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Eta baldin eure beguiac trebuca eraciten bahau, idocac hura, eta iraitzac eureganic: hobe duc hire, begui batarequin vicitzean sar adin, ecen ez bi beguiac dituala suco gehennara iraitz adin.

Dyr Mathäus 18:9 Bavarian
Und wenn di dein Aig zo n Übl anweigt, dann reiß s aus und schmeiß s wögg! Gscheider ist s, du geest ainaugeter eyn s Löbn ein, als däßst mit all zwai Augn eyn d Höll kimmst.

Матей 18:9 Bulgarian
И ако те съблазни окото, извади го и хвърли го; по-добре е за тебе да влезеш в живота с едно око, отколкото да имаш две очи и да бъдеш хвърлен в огнения пъкъл.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
如果你的一隻眼使你絆倒,就把它剜出來丟掉!對你來說,缺一隻眼進入永生,要比雙眼齊全被丟進烈火的地獄裡好多了。

中文标准译本 (CSB Simplified)
如果你的一只眼使你绊倒,就把它剜出来丢掉!对你来说,缺一只眼进入永生,要比双眼齐全被丢进烈火的地狱里好多了。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
倘若你一隻眼叫你跌倒,就把它剜出來丟掉!你只有一隻眼進入永生,強如有兩隻眼被丟在地獄的火裡。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
倘若你一只眼叫你跌倒,就把它剜出来丢掉!你只有一只眼进入永生,强如有两只眼被丢在地狱的火里。

馬 太 福 音 18:9 Chinese Bible: Union (Traditional)
倘 若 你 一 隻 眼 叫 你 跌 倒 , 就 把 他 剜 出 來 丟 掉 。 你 只 有 一 隻 眼 進 入 永 生 , 強 如 有 兩 隻 眼 被 丟 在 地 獄 的 火 裡 。

馬 太 福 音 18:9 Chinese Bible: Union (Simplified)
倘 若 你 一 只 眼 叫 你 跌 倒 , 就 把 他 剜 出 来 丢 掉 。 你 只 有 一 只 眼 进 入 永 生 , 强 如 有 两 只 眼 被 丢 在 地 狱 的 火 里 。

Evanðelje po Mateju 18:9 Croatian Bible
I ako te oko sablažnjava, izvadi ga i baci od sebe. Bolje ti je jednooku u život ući, nego s oba oka biti bačen u pakao ognjeni.

Matouš 18:9 Czech BKR
A pakli oko tvé pohoršuje tebe, vylup je a vrz od sebe. Lépe jest tobě jednookému do života vjíti, nežli obě oči majícímu uvrženu býti do pekelného ohně.

Matthæus 18:9 Danish
Og dersom dit Øje forarger dig, da riv det ud, og kast det fra dig! Det er bedre for dig at gaa enøjet ind til Livet end at have to Øjne og blive kastet i Helvedes Ild.

Mattheüs 18:9 Dutch Staten Vertaling
En indien uw oog u ergert, trekt het uit, en werpt het van u. Het is u beter, maar een oog hebbende, tot het leven in te gaan, dan twee ogen hebbende, in het helse vuur geworpen te worden.

Nestle Greek New Testament 1904
καὶ εἰ ὁ ὀφθαλμός σου σκανδαλίζει σε, ἔξελε αὐτὸν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ· καλόν σοί ἐστιν μονόφθαλμον εἰς τὴν ζωὴν εἰσελθεῖν, ἢ δύο ὀφθαλμοὺς ἔχοντα βληθῆναι εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός.

Westcott and Hort 1881
καὶ εἰ ὁ ὀφθαλμός σου σκανδαλίζει σε, ἔξελε αὐτὸν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ· καλόν σοί ἐστιν μονόφθαλμον εἰς τὴν ζωὴν εἰσελθεῖν, ἢ δύο ὀφθαλμοὺς ἔχοντα βληθῆναι εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
καὶ εἰ ὁ ὀφθαλμός σου σκανδαλίζει σε, ἔξελε αὐτὸν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ· καλόν σοί ἐστιν μονόφθαλμον εἰς τὴν ζωὴν εἰσελθεῖν, ἢ δύο ὀφθαλμοὺς ἔχοντα βληθῆναι εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός.

RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ εἰ ὁ ὀφθαλμός σου σκανδαλίζει σε, ἔξελε αὐτὸν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ· καλόν σοι ἐστὶν μονόφθαλμον εἰς τὴν ζωὴν εἰσελθεῖν, ἢ δύο ὀφθαλμοὺς ἔχοντα βληθῆναι εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός.

Greek Orthodox Church 1904
καὶ εἰ ὁ ὀφθαλμός σου σκανδαλίζει σε, ἔξελε αὐτὸν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ· καλόν σοί ἐστι μονόφθαλμον εἰς τὴν ζωὴν εἰσελθεῖν, ἢ δύο ὀφθαλμοὺς ἔχοντα βληθῆναι εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός.

Tischendorf 8th Edition
καὶ εἰ ὁ ὀφθαλμός σου σκανδαλίζει σε, ἔξελε αὐτὸν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ· καλόν σοί ἐστιν μονόφθαλμον εἰς τὴν ζωὴν εἰσελθεῖν, ἢ δύο ὀφθαλμοὺς ἔχοντα βληθῆναι εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός.

Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ εἰ ὁ ὀφθαλμός σου σκανδαλίζει σε, ἔξελε αὐτὸν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ· καλόν σοί ἐστὶ μονόφθαλμον εἰς τὴν ζωὴν εἰσελθεῖν, ἢ δύο ὀφθαλμοὺς ἔχοντα βληθῆναι εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός.

Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ εἰ ὁ ὀφθαλμός σου σκανδαλίζει σε ἔξελε αὐτὸν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ· καλόν σοι ἐστὶν μονόφθαλμον εἰς τὴν ζωὴν εἰσελθεῖν ἢ δύο ὀφθαλμοὺς ἔχοντα βληθῆναι εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
και ει ο οφθαλμος σου σκανδαλιζει σε εξελε αυτον και βαλε απο σου καλον σοι εστιν μονοφθαλμον εις την ζωην εισελθειν η δυο οφθαλμους εχοντα βληθηναι εις την γεενναν του πυρος

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
και ει ο οφθαλμος σου σκανδαλιζει σε εξελε αυτον και βαλε απο σου καλον σοι εστιν μονοφθαλμον εις την ζωην εισελθειν η δυο οφθαλμους εχοντα βληθηναι εις την γεενναν του πυρος

Stephanus Textus Receptus 1550
και ει ο οφθαλμος σου σκανδαλιζει σε εξελε αυτον και βαλε απο σου καλον σοι εστιν μονοφθαλμον εις την ζωην εισελθειν η δυο οφθαλμους εχοντα βληθηναι εις την γεενναν του πυρος

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
και ει ο οφθαλμος σου σκανδαλιζει σε, εξελε αυτον και βαλε απο σου· καλον σοι εστι μονοφθαλμον εις την ζωην εισελθειν, η δυο οφθαλμους εχοντα βληθηναι εις την γεενναν του πυρος.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
και ει ο οφθαλμος σου σκανδαλιζει σε εξελε αυτον και βαλε απο σου καλον σοι εστιν μονοφθαλμον εις την ζωην εισελθειν η δυο οφθαλμους εχοντα βληθηναι εις την γεενναν του πυρος

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
και ει ο οφθαλμος σου σκανδαλιζει σε εξελε αυτον και βαλε απο σου καλον σοι εστιν μονοφθαλμον εις την ζωην εισελθειν η δυο οφθαλμους εχοντα βληθηναι εις την γεενναν του πυρος

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
kai ei ho ophthalmos sou skandalizei se, exele auton kai bale apo sou; kalon soi estin monophthalmon eis tēn zōēn eiselthein, ē dyo ophthalmous echonta blēthēnai eis tēn geennan tou pyros.

kai ei ho ophthalmos sou skandalizei se, exele auton kai bale apo sou; kalon soi estin monophthalmon eis ten zoen eiselthein, e dyo ophthalmous echonta blethenai eis ten geennan tou pyros.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
kai ei ho ophthalmos sou skandalizei se, exele auton kai bale apo sou; kalon soi estin monophthalmon eis tēn zōēn eiselthein, ē dyo ophthalmous echonta blēthēnai eis tēn geennan tou pyros.

kai ei ho ophthalmos sou skandalizei se, exele auton kai bale apo sou; kalon soi estin monophthalmon eis ten zoen eiselthein, e dyo ophthalmous echonta blethenai eis ten geennan tou pyros.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 18:9 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
kai ei o ophthalmos sou skandalizei se exele auton kai bale apo sou kalon soi estin monophthalmon eis tēn zōēn eiselthein ē duo ophthalmous echonta blēthēnai eis tēn geennan tou puros

kai ei o ophthalmos sou skandalizei se exele auton kai bale apo sou kalon soi estin monophthalmon eis tEn zOEn eiselthein E duo ophthalmous echonta blEthEnai eis tEn geennan tou puros

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 18:9 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
kai ei o ophthalmos sou skandalizei se exele auton kai bale apo sou kalon soi estin monophthalmon eis tēn zōēn eiselthein ē duo ophthalmous echonta blēthēnai eis tēn geennan tou puros

kai ei o ophthalmos sou skandalizei se exele auton kai bale apo sou kalon soi estin monophthalmon eis tEn zOEn eiselthein E duo ophthalmous echonta blEthEnai eis tEn geennan tou puros

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 18:9 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
kai ei o ophthalmos sou skandalizei se exele auton kai bale apo sou kalon soi estin monophthalmon eis tēn zōēn eiselthein ē duo ophthalmous echonta blēthēnai eis tēn geennan tou puros

kai ei o ophthalmos sou skandalizei se exele auton kai bale apo sou kalon soi estin monophthalmon eis tEn zOEn eiselthein E duo ophthalmous echonta blEthEnai eis tEn geennan tou puros

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 18:9 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
kai ei o ophthalmos sou skandalizei se exele auton kai bale apo sou kalon soi estin monophthalmon eis tēn zōēn eiselthein ē duo ophthalmous echonta blēthēnai eis tēn geennan tou puros

kai ei o ophthalmos sou skandalizei se exele auton kai bale apo sou kalon soi estin monophthalmon eis tEn zOEn eiselthein E duo ophthalmous echonta blEthEnai eis tEn geennan tou puros

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 18:9 Westcott/Hort - Transliterated
kai ei o ophthalmos sou skandalizei se exele auton kai bale apo sou kalon soi estin monophthalmon eis tēn zōēn eiselthein ē duo ophthalmous echonta blēthēnai eis tēn geennan tou puros

kai ei o ophthalmos sou skandalizei se exele auton kai bale apo sou kalon soi estin monophthalmon eis tEn zOEn eiselthein E duo ophthalmous echonta blEthEnai eis tEn geennan tou puros

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 18:9 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
kai ei o ophthalmos sou skandalizei se exele auton kai bale apo sou kalon soi estin monophthalmon eis tēn zōēn eiselthein ē duo ophthalmous echonta blēthēnai eis tēn geennan tou puros

kai ei o ophthalmos sou skandalizei se exele auton kai bale apo sou kalon soi estin monophthalmon eis tEn zOEn eiselthein E duo ophthalmous echonta blEthEnai eis tEn geennan tou puros

Máté 18:9 Hungarian: Karoli
És ha a te szemed botránkoztat meg téged, vájd ki azt és vesd el magadtól; jobb néked félszemmel bemenned az életre, hogynem két szemmel vettetned a gyehenna tüzére.

La evangelio laŭ Mateo 18:9 Esperanto
Kaj se via okulo faligas vin, elsxiru gxin kaj forjxetu gxin de vi; estas bone por vi eniri en vivon unuokula prefere ol, havante du okulojn, esti enjxetita en Gehenan de fajro.

Evankeliumi Matteuksen mukaan 18:9 Finnish: Bible (1776)
Ja jos silmäs pahentaa sinun, niin puhkaise se ulos, ja heitä pois tyköäs. Parempi on sinun silmäpuolena elämään sisälle mennä, kuin että sinulla olis kaksi silmää, ja sinä heitettäisiin helvetin tuleen.

Matthieu 18:9 French: Darby
Et si ton oeil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi; car il vaut mieux pour toi d'entrer dans la vie n'ayant qu'un oeil, que d'avoir deux yeux, et d'etre jete dans la gehenne du feu.

Matthieu 18:9 French: Louis Segond (1910)
Et si ton oeil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi; mieux vaut pour toi entrer dans la vie, n'ayant qu'un oeil, que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans le feu de la géhenne.

Matthieu 18:9 French: Martin (1744)
Et si ton œil te fait broncher, arrache-le, et jette-le loin de toi; car il vaut mieux que tu entres dans la vie n'ayant qu'un œil, que d'avoir deux yeux, et d'être jeté dans la géhenne du feu.

Matthaeus 18:9 German: Modernized
Und so dich dein Auge ärgert, reiß es aus und wirf's von dir. Es ist dir besser, daß du einäugig zum Leben eingehest, denn daß du zwei Augen habest und werdest in das höllische Feuer geworfen.

Matthaeus 18:9 German: Luther (1912)
Und so dich dein Auge ärgert, reiß es aus und wirf's von dir. Es ist dir besser, daß du einäugig zum Leben eingehest, denn daß du zwei Augen habest und wirst in das höllische Feuer geworfen.

Matthaeus 18:9 German: Textbibel (1899)
Und wenn dein Auge dich ärgert, so reiß es heraus und wirf es weg; es ist dir besser, einäugig in das Leben einzugehen, als mit zwei Augen in die Feuerhölle geworfen zu werden.

Matteo 18:9 Italian: Riveduta Bible (1927)
E se l’occhio tuo t’è occasion di peccato, cavalo e gettalo via da te; meglio è per te l’entrar nella vita con un occhio solo, che l’aver due occhi ed esser gettato nella geenna del fuoco.

Matteo 18:9 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Parimente, se l’occhio tuo ti fa intoppare, cavalo, e gettalo via da te; meglio è per te d’entrar nella vita, avendo un occhio solo, che, avendone due, esser gettato nella geenna del fuoco.

MATIUS 18:9 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Dan jikalau matamu mendatangkan kesalahan padamu, koreklah dia dan buangkan daripadamu, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan sebelah mata sahaja daripada engkau dibuangkan ke dalam api neraka dengan kedua belah matamu.

Matthew 18:9 Kabyle: NT
Ma yella daɣen ț-țiṭ-ik ara k-yawin ɣer ddnub, qleɛ-iț ḍeggeṛ-iț akkin fell-ak ; axiṛ-ik aț-țiliḍ di ddunit s yiwet n tiṭ wala aț-țesɛuḍ snat wallen, aț- țwaḍeggṛeḍ ɣer tmes n ǧahennama.

마태복음 18:9 Korean
만일 네 눈이 너를 범죄케 하거든 빼어 내버리라 한 눈으로 영생에 들어가는 것이 두 눈을 가지고 지옥불에 던지우는 것보다 나으니라

Matthaeus 18:9 Latin: Vulgata Clementina
Et si oculus tuus scandalizat te, erue eum, et projice abs te : bonum tibi est cum uno oculo in vitam intrare, quam duos oculos habentem mitti in gehennam ignis.

Sv. Matejs 18:9 Latvian New Testament
Un ja tava acs tevi apgrēcina, izrauj to un aizmet no sevis: labāk tev ar vienu aci ieiet dzīvībā, nekā tev paliktu divas acis un tu tiktu iemests elles ugunī.

Evangelija pagal Matà 18:9 Lithuanian
Ir jeigu tavo akis traukia tave nusidėti, išlupk ją ir mesk šalin. Tau geriau vienakiui įeiti į gyvenimą, negu su abiem akim būti įmestam į pragaro ugnį.

Matthew 18:9 Maori
Ki te he hoki koe i tou kanohi, tikarohia, maka atu: pai ke hoki mou te tomo kanohi tahi ki te ora, i te maka kanohi rua ki te kapura o Kehena.

Matteus 18:9 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Og om ditt øie frister dig, da riv det ut og kast det fra dig! det er bedre for dig å gå enøiet inn til livet enn å ha to øine og bli kastet i helvedes ild.

Mateo 18:9 Spanish: La Biblia de las Américas
Y si tu ojo te es ocasión de pecar, arráncatelo y échalo de ti. Te es mejor entrar en la vida con un solo ojo, que teniendo dos ojos, ser echado en el infierno de fuego.

Mateo 18:9 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
"Y si tu ojo te hace pecar, arráncalo y tíralo. Es mejor que entres en la vida con un solo ojo, que teniendo dos ojos, ser echado en el infierno de fuego.

Mateo 18:9 Spanish: Reina Valera Gómez
Y si tu ojo te hace caer, sácalo y échalo de ti; porque mejor te es entrar en la vida con un solo ojo, que teniendo dos ojos ser echado en el fuego del infierno.

Mateo 18:9 Spanish: Reina Valera 1909
Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo y échalo de ti: mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo dos ojos ser echado en el infierno del fuego.

Mateo 18:9 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo y échalo de ti; que mejor te es entrar con un ojo a la vida, que teniendo dos ojos ser echado al quemadero del fuego.

Mateus 18:9 Bíblia King James Atualizada Português
Se um dos teus olhos te faz pecar, arranca-o, e lança-o fora de ti, pois melhor é entrares na vida com um olho só, do que, tendo os dois, seres lançado no fogo do inferno. A parábola da ovelha perdida

Mateus 18:9 Portugese Bible
E, se teu olho te fizer tropeçar, arranca-o, e lança-o de ti; melhor te é entrar na vida com um só olho, do que tendo dois olhos, ser lançado no inferno de fogo.   

Matei 18:9 Romanian: Cornilescu
Şi dacă ochiul tău te face să cazi în păcat, scoate -l şi leapădă -l dela tine. Este mai bine pentru tine să intri în viaţă numai cu un ochi, decît să ai amîndoi ochii, şi să fii aruncat în focul gheenei.

От Матфея 18:9 Russian: Synodal Translation (1876)
и если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя: лучше тебе с одним глазом войти в жизнь, нежели с двумя глазами быть ввержену в геенну огненную.

От Матфея 18:9 Russian koi8r
и если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя: лучше тебе с одним глазом войти в жизнь, нежели с двумя глазами быть ввержену в геенну огненную.

Matthew 18:9 Shuar New Testament
N·nisan ame jiimi tunaanum ajunmatniuitkiuinkia ukuinkiam ajapata. Kame chikichik jiijiai pujusam nayaimpiniam wΘtin pΘnkeraiti. Antsu jinium mai Jφintiuk wΘtin Imiß yajauchiiti' Tφmiayi.

Matteus 18:9 Swedish (1917)
Och om ditt öga är dig till förförelse, så riv ut det och kasta det ifrån dig. Det är bättre för dig att ingå i livet enögd, än att hava båda ögonen i behåll och kastas i det brinnande Gehenna.

Matayo 18:9 Swahili NT
Na kama jicho lako likikukosesha, ling'oe na kulitupa mbali nawe. Ni afadhali kwako kuingia katika uzima ukiwa chongo, kuliko kutupwa katika moto wa Jehanamu ukiwa na macho yako yote mawili.

Mateo 18:9 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
At kung ang mata mo ang makapagpapatisod sa iyo, ay dukitin mo, at iyong itapon: mabuti pa sa iyo ang pumasok sa buhay na iisa ang mata, kay sa may dalawang mata na ibulid ka sa apoy ng impierno.

Ǝlinjil wa n Matta 18:9 Tawallamat Tamajaq NT
Amaran kud šat-nak a təbukat a dak-təqqəl əssəbab n igi n abakkad, wǝdi kǝkkǝrǝt-tat-du, tǝgǝraq-qat-in sǝdi, id of-ak ad tǝgeɣ šat daɣ aljannat, y ad tǝleɣ sanatat šittawen tǝtǝwǝgǝra dǝr-ǝsnat daɣ tǝmsay an Jahannama.»

มัทธิว 18:9 Thai: from KJV
ถ้าตาของท่านทำให้ท่านหลงผิด จงควักออกและโยนมันทิ้งเสียจากท่าน ซึ่งท่านจะเข้าสู่ชีวิตด้วยตาข้างเดียวยังดีกว่ามีสองตาและต้องถูกทิ้งไปในไฟนรก

Matta 18:9 Turkish
Eğer gözün günah işlemene neden olursa, onu çıkar at. Tek gözle yaşama kavuşman, iki gözle cehennem ateşine atılmandan iyidir.

Матей 18:9 Ukrainian: NT
І коли око твоє блазнить тебе, вирви його, та й кинь од себе: лучче тобі увійти в життє однооким, анїж мавши дві оці, бути вкинутим ув огняне пекло.

Matthew 18:9 Uma New Testament
Pai' ane rapa' -na mata-ta hamali to mpakeni-ta mojeko', jungki' pai' petadi. Agina hamali-wadi mata-ta pai' mporata katuwua' to lompe' moto-ta dohe Alata'ala, ngkai mataa ntimalia, hiaa' ka'omea-na ratadi-ta hi rala apu naraka.

Ma-thi-ô 18:9 Vietnamese (1934)
Nếu con mắt ngươi làm cho ngươi sa vào tội lỗi, thì hãy móc mà ném cho xa ngươi đi; vì thà ngươi một mắt mà vào nơi hằng sống, còn hơn là đủ hai mắt mà bị quăng vào lửa địa ngục.

Matthew 18:8
Top of Page
Top of Page