Matthew 20:21
New International Version
"What is it you want?" he asked. She said, "Grant that one of these two sons of mine may sit at your right and the other at your left in your kingdom."

New Living Translation
"What is your request?" he asked. She replied, "In your Kingdom, please let my two sons sit in places of honor next to you, one on your right and the other on your left."

English Standard Version
And he said to her, “What do you want?” She said to him, “Say that these two sons of mine are to sit, one at your right hand and one at your left, in your kingdom.”

Berean Study Bible
“What do you want?” He inquired. She answered, “Declare that in Your kingdom one of these two sons of mine may sit at Your right hand, and the other at Your left.”

New American Standard Bible
And He said to her, "What do you wish?" She said to Him, "Command that in Your kingdom these two sons of mine may sit one on Your right and one on Your left."

King James Bible
And he said unto her, What wilt thou? She saith unto him, Grant that these my two sons may sit, the one on thy right hand, and the other on the left, in thy kingdom.

Holman Christian Standard Bible
"What do you want?" He asked her." Promise," she said to Him, "that these two sons of mine may sit, one on Your right and the other on Your left, in Your kingdom."

International Standard Version
He asked her, "What do you want?" She told him, "Promise that in your kingdom these two sons of mine will sit on your right and on your left."

NET Bible
He said to her, "What do you want?" She replied, "Permit these two sons of mine to sit, one at your right hand and one at your left, in your kingdom."

Aramaic Bible in Plain English
But he said to her, “What do you desire?” And she said to him, “Say that these my two sons will sit, one at your right and one at your left, in your Kingdom.”

GOD'S WORD® Translation
"What do you want?" he asked her. She said to him, "Promise that one of my sons will sit at your right and the other at your left in your kingdom."

Jubilee Bible 2000
And he said unto her, What dost thou desire? She said unto him, Grant that these my two sons may sit the one on thy right hand and the other on the left in thy kingdom.

King James 2000 Bible
And he said unto her, What will you? She said unto him, Grant that these my two sons may sit, the one on your right hand, and the other on the left, in your kingdom.

American King James Version
And he said to her, What will you? She said to him, Grant that these my two sons may sit, the one on your right hand, and the other on the left, in your kingdom.

American Standard Version
And he said unto her, What wouldest thou? She saith unto him, Command that these my two sons may sit, one on thy right hand, and one on thy left hand, in thy kingdom.

Douay-Rheims Bible
Who said to her: What wilt thou? She saith to him: Say that these my two sons may sit, the one on thy right hand, and the other on thy left, in thy kingdom.

Darby Bible Translation
And he said to her, What wilt thou? She says to him, Speak [the word] that these my two sons may sit, one on thy right hand and one on thy left in thy kingdom.

English Revised Version
And he said unto her, What wouldest thou? She saith unto him, Command that these my two sons may sit, one on thy right hand, and one on thy left hand, in thy kingdom.

Webster's Bible Translation
And he said to her, What wilt thou: She saith to him, Grant that these my two sons may sit, the one on thy right hand, and the other on the left in thy kingdom.

Weymouth New Testament
"What is it you desire?" He asked. "Command," she replied, "that these my two sons may sit one at your right hand and one at your left in your Kingdom."

World English Bible
He said to her, "What do you want?" She said to him, "Command that these, my two sons, may sit, one on your right hand, and one on your left hand, in your Kingdom."

Young's Literal Translation
and he said to her, 'What wilt thou?' She saith to him, 'Say, that they may sit -- these my two sons -- one on thy right hand, and one on the left, in thy reign.'

Mattheus 20:21 Afrikaans PWL
en Hy sê vir haar: “Wat begeer jy?” Sy antwoord Hom: “Sê dat hierdie twee seuns van my in U Koninkryk, een aan U regter- en een aan U linkerhand, mag sit.”

Mateu 20:21 Albanian
Dhe ai i tha: ''Çfarë do?''. Ajo u përgjigj: ''Urdhëro që këta dy bijtë e mi të ulen njeri në të djathtën dhe tjetri në të majtën në mbretërinë tënde''.

ﻣﺘﻰ 20:21 Arabic: Smith & Van Dyke
فقال لها ماذا تريدين. قالت له قل ان يجلس ابناي هذان واحد عن يمينك والآخر عن اليسار في ملكوتك.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՏԹԷՈՍԻ 20:21 Armenian (Western): NT
Ան ալ ըսաւ անոր. «Ի՞նչ կ՚ուզես»: Ըսաւ անոր. «Ըսէ՛, որ քու թագաւորութեանդ մէջ՝ այս երկու որդիներս բազմին, մէկը՝ աջ կողմդ, եւ միւսը՝ ձախ կողմդ»:

Euangelioa S. Mattheuen araura.  20:21 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Eta harc erran cieçón, Cer nahi dun? Diotsó, Ordena eçac iar ditecen ene bi seme hauc, bata hire escuinean, eta bercea ezquerrean, hire resumán.

Dyr Mathäus 20:21 Bavarian
Er gfraagt s: "Ja, was willst n?" Si gantwortt: "Ghaiß myr diend, däß meine Sün in deinn Reich zesmer und winstrer +deiner sitzn derffend!"

Матей 20:21 Bulgarian
А Той й рече: Какво искаш? Каза Му: Заповядай тия мои два сина да седнат, един отдясно Ти, а един отляво Ти в Твоето царство.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
耶穌問她:「你要什麼呢?」她說:「請准許我這兩個兒子,在你的國裡,一個坐在你的右邊,一個坐在你的左邊。」

中文标准译本 (CSB Simplified)
耶稣问她:“你要什么呢?”她说:“请准许我这两个儿子,在你的国里,一个坐在你的右边,一个坐在你的左边。”

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
耶穌說:「你要什麼呢?」她說:「願你叫我這兩個兒子在你國裡,一個坐在你右邊,一個坐在你左邊。」

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
耶稣说:“你要什么呢?”她说:“愿你叫我这两个儿子在你国里,一个坐在你右边,一个坐在你左边。”

馬 太 福 音 20:21 Chinese Bible: Union (Traditional)
耶 穌 說 : 你 要 甚 麼 呢 ? 他 說 : 願 你 叫 我 這 兩 個 兒 子 在 你 國 裡 , 一 個 坐 在 你 右 邊 , 一 個 坐 在 你 左 邊 。

馬 太 福 音 20:21 Chinese Bible: Union (Simplified)
耶 稣 说 : 你 要 甚 麽 呢 ? 他 说 : 愿 你 叫 我 这 两 个 儿 子 在 你 国 里 , 一 个 坐 在 你 右 边 , 一 个 坐 在 你 左 边 。

Evanðelje po Mateju 20:21 Croatian Bible
A on će joj: Što želiš? Kaže mu: Reci da ova moja dva sina u tvome kraljevstvu sjednu uza te, jedan tebi zdesna, drugi slijeva.

Matouš 20:21 Czech BKR
Kterýžto řekl jí: Co chceš? Řekla jemu: Rci, ať tito dva synové moji sednou, jeden na pravici tvé a druhý na levici, v království tvém.

Matthæus 20:21 Danish
Men han sagde til hende: »Hvad vil du?« Hun siger til ham: »Sig, at disse mine to Sønner skulle i dit Rige sidde den ene ved din højre, den anden ved din venstre Side.«

Mattheüs 20:21 Dutch Staten Vertaling
En Hij zeide tot haar: Wat wilt gij? Zij zeide tot Hem: Zeg, dat deze mijn twee zonen zitten mogen, de een tot Uw rechter- en de ander tot Uw linker hand in Uw Koninkrijk.

Nestle Greek New Testament 1904
ὁ δὲ εἶπεν αὐτῇ Τί θέλεις; λέγει αὐτῷ Εἰπὲ ἵνα καθίσωσιν οὗτοι οἱ δύο υἱοί μου εἷς ἐκ δεξιῶν καὶ εἷς ἐξ εὐωνύμων σου ἐν τῇ βασιλείᾳ σου.

Westcott and Hort 1881
ὁ δὲ εἶπεν αὐτῇ Τί θέλεις; λέγει αὐτῷ Εἰπὲ ἵνα καθίσωσιν οὗτοι οἱ δύο υἱοί μου εἷς ἐκ δεξιῶν καὶ εἷς ἐξ εὐωνύμων σου ἐν τῇ βασιλείᾳ σου.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
ὁ δὲ εἶπεν αὐτῇ Τί θέλεις; λέγει αὐτῷ Εἰπὲ ἵνα καθίσωσιν οὗτοι οἱ δύο υἱοί μου εἷς ἐκ δεξιῶν [σου] καὶ εἷς ἐξ εὐωνύμων σου ἐν τῇ βασιλείᾳ σου.

RP Byzantine Majority Text 2005
Ὁ δὲ εἴπεν αὐτῇ, Tί θέλεις; Λέγει αὐτῷ, Εἰπὲ ἵνα καθίσωσιν οὗτοι οἱ δύο υἱοί μου, εἷς ἐκ δεξιῶν σου, καὶ εἷς ἐξ εὐωνύμων σου, ἐν τῇ βασιλείᾳ σου.

Greek Orthodox Church 1904
ὁ δὲ εἶπεν αὐτῇ· Τί θέλεις; λέγει αὐτῷ· Εἰπὲ ἵνα καθίσωσιν οὗτοι οἱ δύο υἱοί μου εἷς ἐκ δεξιῶν σου καὶ εἷς ἐξ εὐωνύμων σου ἐν τῇ βασιλείᾳ σου.

Tischendorf 8th Edition
ὁ δὲ εἶπεν αὐτῇ· τί θέλεις; λέγει αὐτῷ· εἰπὲ ἵνα καθίσωσιν οὗτοι οἱ δύο υἱοί μου εἷς ἐκ δεξιῶν καὶ εἷς ἐξ εὐωνύμων σου ἐν τῇ βασιλείᾳ σου.

Scrivener's Textus Receptus 1894
ὁ δὲ εἶπεν αὐτῇ, Τί θέλεις; λέγει αὐτῷ, Εἰπὲ ἵνα καθίσωσιν οὗτοι οἱ δύο υἱοί μου, εἷς ἐκ δεξιῶν σου, καὶ εἷς ἐξ εὐωνύμων, ἐν τῇ βασιλείᾳ σου.

Stephanus Textus Receptus 1550
ὁ δὲ εἶπεν αὐτῇ Τί θέλεις λέγει αὐτῷ Εἰπὲ ἵνα καθίσωσιν οὗτοι οἱ δύο υἱοί μου εἷς ἐκ δεξιῶν σου καὶ εἷς ἐξ εὐωνύμων ἐν τῇ βασιλείᾳ σου

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
ο δε ειπεν αυτη τι θελεις λεγει αυτω ειπε ινα καθισωσιν ουτοι οι δυο υιοι μου εις εκ δεξιων και εις εξ ευωνυμων σου εν τη βασιλεια σου

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
ο δε ειπεν αυτη τι θελεις λεγει αυτω ειπε ινα καθισωσιν ουτοι οι δυο υιοι μου εις εκ δεξιων και εις εξ ευωνυμων σου εν τη βασιλεια σου

Stephanus Textus Receptus 1550
ο δε ειπεν αυτη τι θελεις λεγει αυτω ειπε ινα καθισωσιν ουτοι οι δυο υιοι μου εις εκ δεξιων σου και εις εξ ευωνυμων εν τη βασιλεια σου

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
ο δε ειπεν αυτη, Τι θελεις; λεγει αυτω, Ειπε ινα καθισωσιν ουτοι οι δυο υιοι μου, εις εκ δεξιων σου, και εις εξ ευωνυμων, εν τη βασιλεια σου.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
ο δε ειπεν αυτη τι θελεις λεγει αυτω ειπε ινα καθισωσιν ουτοι οι δυο υιοι μου εις εκ δεξιων σου και εις εξ ευωνυμων σου εν τη βασιλεια σου

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
ο δε ειπεν αυτη τι θελεις λεγει αυτω ειπε ινα καθισωσιν ουτοι οι δυο υιοι μου εις εκ δεξιων {VAR2: σου } και εις εξ ευωνυμων σου εν τη βασιλεια σου

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
ho de eipen autē Ti theleis? legei autō Eipe hina kathisōsin houtoi hoi dyo huioi mou heis ek dexiōn kai heis ex euōnymōn sou en tē basileia sou.

ho de eipen aute Ti theleis? legei auto Eipe hina kathisosin houtoi hoi dyo huioi mou heis ek dexion kai heis ex euonymon sou en te basileia sou.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
ho de eipen autē Ti theleis? legei autō Eipe hina kathisōsin houtoi hoi dyo huioi mou heis ek dexiōn kai heis ex euōnymōn sou en tē basileia sou.

ho de eipen aute Ti theleis? legei auto Eipe hina kathisosin houtoi hoi dyo huioi mou heis ek dexion kai heis ex euonymon sou en te basileia sou.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 20:21 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
o de eipen autē ti theleis legei autō eipe ina kathisōsin outoi oi duo uioi mou eis ek dexiōn kai eis ex euōnumōn sou en tē basileia sou

o de eipen autE ti theleis legei autO eipe ina kathisOsin outoi oi duo uioi mou eis ek dexiOn kai eis ex euOnumOn sou en tE basileia sou

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 20:21 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
o de eipen autē ti theleis legei autō eipe ina kathisōsin outoi oi duo uioi mou eis ek dexiōn sou kai eis ex euōnumōn sou en tē basileia sou

o de eipen autE ti theleis legei autO eipe ina kathisOsin outoi oi duo uioi mou eis ek dexiOn sou kai eis ex euOnumOn sou en tE basileia sou

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 20:21 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
o de eipen autē ti theleis legei autō eipe ina kathisōsin outoi oi duo uioi mou eis ek dexiōn sou kai eis ex euōnumōn en tē basileia sou

o de eipen autE ti theleis legei autO eipe ina kathisOsin outoi oi duo uioi mou eis ek dexiOn sou kai eis ex euOnumOn en tE basileia sou

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 20:21 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
o de eipen autē ti theleis legei autō eipe ina kathisōsin outoi oi duo uioi mou eis ek dexiōn sou kai eis ex euōnumōn en tē basileia sou

o de eipen autE ti theleis legei autO eipe ina kathisOsin outoi oi duo uioi mou eis ek dexiOn sou kai eis ex euOnumOn en tE basileia sou

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 20:21 Westcott/Hort - Transliterated
o de eipen autē ti theleis legei autō eipe ina kathisōsin outoi oi duo uioi mou eis ek dexiōn kai eis ex euōnumōn sou en tē basileia sou

o de eipen autE ti theleis legei autO eipe ina kathisOsin outoi oi duo uioi mou eis ek dexiOn kai eis ex euOnumOn sou en tE basileia sou

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 20:21 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
o de eipen autē ti theleis legei autō eipe ina kathisōsin outoi oi duo uioi mou eis ek dexiōn {UBS4: sou } kai eis ex euōnumōn sou en tē basileia sou

o de eipen autE ti theleis legei autO eipe ina kathisOsin outoi oi duo uioi mou eis ek dexiOn {UBS4: sou} kai eis ex euOnumOn sou en tE basileia sou

Máté 20:21 Hungarian: Karoli
Õ pedig monda néki: Mit akarsz? Monda néki: Mondd, hogy ez az én két fiam üljön a te országodban egyik jobb kezed felõl, a másik bal kezed felõl.

La evangelio laŭ Mateo 20:21 Esperanto
Li diris al sxi:Kion vi volas? SXi diris al li:Ordonu, ke cxi tiuj miaj du filoj povu sidi, unu dekstre de vi kaj la dua maldekstre, en via regno.

Evankeliumi Matteuksen mukaan 20:21 Finnish: Bible (1776)
Vaan hän sanoi hänelle: mitäs tahdot? Sanoi hän hänelle: sano, että nämät kaksi minun poikaani istuisivat, yksi sinun oikialla kädelläs ja toinen vasemmallas, sinun valtakunnassas.

Matthieu 20:21 French: Darby
Et il lui dit: Que veux-tu? Elle lui dit: Ordonne que mes deux fils que voici, s'asseyent, l'un à ta droite et l'un à ta gauche, dans ton royaume.

Matthieu 20:21 French: Louis Segond (1910)
Il lui dit: Que veux-tu? Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils, que voici, soient assis, dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche.

Matthieu 20:21 French: Martin (1744)
Et il lui dit : que veux-tu? Elle lui dit : ordonne que mes deux fils, qui sont ici, soient assis l'un à ta main droite, et l'autre à ta gauche dans ton Royaume.

Matthaeus 20:21 German: Modernized
Und er sprach zu ihr: Was willst du? Sie sprach zu ihm: Laß diese meine zwei Söhne sitzen in deinem Reiche, einen zu deiner Rechten und den andern zu deiner Linken.

Matthaeus 20:21 German: Luther (1912)
Und er sprach zu ihr: Was willst du? Sie sprach zu ihm: Laß diese meine zwei Söhne sitzen in deinem Reich, einen zu deiner Rechten und den andern zu deiner Linken.

Matthaeus 20:21 German: Textbibel (1899)
Er aber sagte zu ihr: was willst du? Sagt sie zu ihm: sprich, daß diese meine zwei Söhne einer dir zur rechten und einer zur linken sitzen sollen in deinem Reiche.

Matteo 20:21 Italian: Riveduta Bible (1927)
Ed egli le domandò: Che vuoi? Ella gli disse: Ordina che questi miei due figliuoli seggano l’uno alla tua destra e l’altro alla tua sinistra, nel tuo regno.

Matteo 20:21 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Ed egli le disse: Che vuoi? Ella gli disse: Ordina che questi miei due figliuoli seggano l’uno alla tua destra, l’altro alla sinistra, nel tuo regno.

MATIUS 20:21 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Maka kata Yesus kepadanya, "Apakah kehendakmu?" Maka kata perempuan itu kepada-Nya, "Suruhkanlah kiranya kedua anak sahaya ini duduk seorang di sebelah kanan Tuan dan seorang di sebelah kiri di dalam kerajaan Tuan."

Matthew 20:21 Kabyle: NT
Sidna Ɛisa yenna-yas : D acu i tebɣiḍ ? Tenna-yas : Di leɛnaya-k a Sidi, efk-asen imukan i sin-agi n warraw-iw di tgelda-inek, iwakken ad qqimen wa ɣer uyeffus-ik, wa ɣer uzelmaḍ-ik.

마태복음 20:21 Korean
예수께서 가라사대 무엇을 원하느뇨 ? 가로되 `이 나의 두 아들을 주의 나라에서 하나는 주의 우편에 하나는 주의 좌편에 앉게 명하소서'

Matthaeus 20:21 Latin: Vulgata Clementina
Qui dixit ei : Quid vis ? Ait illi : Dic ut sedeant hi duo filii mei, unus ad dexteram tuam, et unus ad sinistram in regno tuo.

Sv. Matejs 20:21 Latvian New Testament
Viņš sacīja tai: Ko tu vēlies? Tā atbildēja Viņam: Saki, lai šie abi mani dēli sēž Tavā valstībā: viens Tavā labajā, otrs kreisajā pusē!

Evangelija pagal Matà 20:21 Lithuanian
Jis paklausė jos: “Ko nori?” Toji atsakė: “Leisk, kad šitie abu mano sūnūs Tavo karalystėje sėdėtų vienas Tavo dešinėje, o kitas kairėje”.

Matthew 20:21 Maori
Na ka mea ia ki a ia, He hiahia aha tou? Ka mea ia ki a ia, Whakaaetia enei tama tokorua aku, kia noho, tetahi ki tou matau, tetahi ki tou maui, i tou rangatiratanga.

Matteus 20:21 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Han sa til henne: Hvad vil du? Hun sa til ham: Si at disse mine to sønner skal sitte, den ene ved din høire og den andre ved din venstre side i ditt rike!

Mateo 20:21 Spanish: La Biblia de las Américas
Y El le dijo: ¿Qué deseas? Ella le dijo: Ordena que en tu reino estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda.

Mateo 20:21 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Jesús le preguntó: "¿Qué deseas?" Ella Le dijo: "Ordena que en Tu reino estos dos hijos míos se sienten uno a Tu derecha y el otro a Tu izquierda."

Mateo 20:21 Spanish: Reina Valera Gómez
Y Él le dijo: ¿Qué quieres? Ella le dijo: Concede que en tu reino se sienten estos mis dos hijos, el uno a tu mano derecha, y el otro a tu izquierda.

Mateo 20:21 Spanish: Reina Valera 1909
Y él le dijo: ¿Qué quieres? Ella le dijo: Di que se sienten estos dos hijos míos, el uno á tu mano derecha, y el otro á tu izquierda, en tu reino.

Mateo 20:21 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Y él le dijo: ¿Qué quieres? Ella le dijo: Di que se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu mano derecha, y el otro a tu izquierda, en tu Reino.

Mateus 20:21 Bíblia King James Atualizada Português
“O que desejas?” - perguntou Jesus. Ela respondeu: “Ordena que no teu Reino estes meus dois filhos se assentem um à tua direita, e o outro à tua esquerda”.

Mateus 20:21 Portugese Bible
Perguntou-lhe Jesus: Que queres? Ela lhe respondeu: Concede que estes meus dois filhos se sentem, um à tua direita e outro à tua esquerda, no teu reino.   

Matei 20:21 Romanian: Cornilescu
El a întrebat -o: ,,Ce vrei?`` ,,Porunceşte``, I -a zis ea, ,,ca, în Împărăţia Ta aceşti doi fii ai mei să şadă unul la dreapta şi altul la stînga Ta.``

От Матфея 20:21 Russian: Synodal Translation (1876)
Он сказал ей: чего ты хочешь? Она говорит Ему: скажи, чтобы сии два сына мои сели у Тебяодин по правую сторону, а другой по левую в Царстве Твоем.

От Матфея 20:21 Russian koi8r
Он сказал ей: чего ты хочешь? Она говорит Ему: скажи, чтобы сии два сына мои сели у Тебя один по правую сторону, а другой по левую в Царстве Твоем.

Matthew 20:21 Shuar New Testament
┐Warφ wakeram? Tφmiayi Jesus. Tutai nuwa Tφmiayi "Ame uunt akupin ajastatmena nui winia uchir chikichik untsuurnumaani chikichcha menaanmaani akupkarti tusam apujsarta."

Matteus 20:21 Swedish (1917)
Han frågade henne: »Vad vill du?» Hon svarade honom: »Säg att i ditt rike den ene av dessa mina två söner skall få sitta på din högra sida, och den andre på din vänstra.»

Matayo 20:21 Swahili NT
Yesu akamwuliza, "Unataka nini?" Huyo mama akamwambia, "Ahidi kwamba katika Ufalme wako, hawa wanangu wawili watakaa mmoja upande wako wa kulia na mwingine upande wako wa kushoto."

Mateo 20:21 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
At sinabi niya sa kaniya, Ano ang ibig mo? Sinabi niya sa kaniya, Ipagutos mo na itong aking dalawang anak ay magsiupo, ang isa sa iyong kanan, at ang isa sa iyong kaliwa, sa iyong kaharian.

Ǝlinjil wa n Matta 20:21 Tawallamat Tamajaq NT
Inn-as: «Arat iyyan a tareɣ?» Tǝnn-as: «Bararan-in a n ǝššin a as daɣ-ak are a di-tagaɣ arkawal n as ad ǝggǝzan idaggan ǝtkâlnen: iyyan daɣ ǝɣil-nak, wa hadan daɣ zalgat-nak, daɣ Taɣmar-nak.»

มัทธิว 20:21 Thai: from KJV
พระองค์จึงทรงถามนางนั้นว่า "ท่านปรารถนาอะไร" นางทูลพระองค์ว่า "ขอทรงโปรดอนุญาตให้บุตรชายของข้าพระองค์สองคนนี้นั่งในราชอาณาจักรของพระองค์ เบื้องขวาพระหัตถ์คนหนึ่ง เบื้องซ้ายคนหนึ่ง"

Matta 20:21 Turkish
İsa kadına, ‹‹Ne istiyorsun?›› diye sordu. Kadın, ‹‹Buyruk ver, senin egemenliğinde bu iki oğlumdan biri sağında, biri solunda otursun›› dedi.

Матей 20:21 Ukrainian: NT
Він же рече до неї: Чого хочеш ? Каже вона до Него: Скажи, щоб сидїли оці два сини мої, один по правицї Твоїй, а другий по лївицї у царстві Твоєму.

Matthew 20:21 Uma New Testament
Napekune' Yesus: "Napa to nuperapi' -e?" Na'uli' totina toei: "Pomperapia' -kule, bona ane jadi' Magau' -poko mpai', ana' -ku to rodua tohe'ira mohura pai' moparenta hangkaa-ngkania dohe-nu, hadua hi mali ka'ana-nu, hadua hi mali ki'ii-nu."

Ma-thi-ô 20:21 Vietnamese (1934)
Ngài phán rằng: Ngươi muốn chi? Thưa rằng: Xin cho hai con trai tôi đây ngồi một đứa bên hữu Ngài, một đứa bên tả, ở trong nước Ngài.

Matthew 20:20
Top of Page
Top of Page