Matthew 25:44
New International Version
"They also will answer, 'Lord, when did we see you hungry or thirsty or a stranger or needing clothes or sick or in prison, and did not help you?'

New Living Translation
"Then they will reply, 'Lord, when did we ever see you hungry or thirsty or a stranger or naked or sick or in prison, and not help you?'

English Standard Version
Then they also will answer, saying, ‘Lord, when did we see you hungry or thirsty or a stranger or naked or sick or in prison, and did not minister to you?’

Berean Study Bible
And they too will reply, ‘Lord, when did we see You hungry or thirsty or a stranger or naked or sick or in prison, and did not minister to You?’

New American Standard Bible
"Then they themselves also will answer, 'Lord, when did we see You hungry, or thirsty, or a stranger, or naked, or sick, or in prison, and did not take care of You?'

King James Bible
Then shall they also answer him, saying, Lord, when saw we thee an hungred, or athirst, or a stranger, or naked, or sick, or in prison, and did not minister unto thee?

Holman Christian Standard Bible
"Then they too will answer, Lord, when did we see You hungry, or thirsty, or a stranger, or without clothes, or sick, or in prison, and not help You?'

International Standard Version
"Then they will reply, 'Lord, when did we see you hungry or thirsty or as a stranger or naked or sick or in prison and didn't help you?'

NET Bible
Then they too will answer, 'Lord, when did we see you hungry or thirsty or a stranger or naked or sick or in prison, and did not give you whatever you needed?'

Aramaic Bible in Plain English
And those will answer, and they will say, 'Our Lord, when did we see you hungry or thirsty or a stranger or naked or sick or in prison, and we did not minister to you?'

GOD'S WORD® Translation
"They, too, will ask, 'Lord, when did we see you hungry or thirsty or as a stranger or in need of clothes or sick or in prison and didn't help you?'

Jubilee Bible 2000
Then they shall also answer him, saying, Lord, when did we see thee hungry or thirsty or a stranger or naked or sick or in prison and did not minister unto thee?

King James 2000 Bible
Then shall they also answer him, saying, Lord, when saw we you hungry, or thirsty or a stranger, or naked, or sick, or in prison, and did not minister unto you?

American King James Version
Then shall they also answer him, saying, Lord, when saw we you an hungered, or thirsty, or a stranger, or naked, or sick, or in prison, and did not minister to you?

American Standard Version
Then shall they also answer, saying, Lord, when saw we thee hungry, or athirst, or a stranger, or naked, or sick, or in prison, and did not minister unto thee?

Douay-Rheims Bible
Then they also shall answer him, saying: Lord, when did we see thee hungry, or thirsty, or a stranger, or naked, or sick, or in prison, and did not minister to thee?

Darby Bible Translation
Then shall *they* also answer saying, Lord, when saw we thee hungering, or thirsting, or a stranger, or naked, or ill, or in prison, and have not ministered to thee?

English Revised Version
Then shall they also answer, saying, Lord, when saw we thee an hungred, or athirst, or a stranger, or naked, or sick, or in prison, and did not minister unto thee?

Webster's Bible Translation
Then will they also answer him, saying, Lord, when saw we thee hungry, or thirsty, or a stranger, or naked, or sick, or in prison, and did not minister to thee?

Weymouth New Testament
"Then will they also answer, "'Lord, when did we see Thee hungry or thirsty or homeless or ill-clad or sick or in prison, and not come to serve Thee?'

World English Bible
"Then they will also answer, saying, 'Lord, when did we see you hungry, or thirsty, or a stranger, or naked, or sick, or in prison, and didn't help you?'

Young's Literal Translation
'Then shall they answer, they also, saying, Lord, when did we see thee hungering, or thirsting, or a stranger, or naked, or infirm, or in prison, and we did not minister to thee?

Mattheus 25:44 Afrikaans PWL
Dan sal hulle Hom ook antwoord en sê: ‘Ons Meester, wanneer het ons U honger gesien of dors of ’n vreemdeling of kaal of siek of in die tronk en U nie bedien nie?’

Mateu 25:44 Albanian
Atëherë edhe ata do t'i përgjigjen duke thënë: "Zot, kur të pamë të uritur ose të etur, ose të huaj, ose të zhveshur, ose të lëngatë ose në burg dhe nuk të shërbyem?".

ﻣﺘﻰ 25:44 Arabic: Smith & Van Dyke
حينئذ يجيبونه هم ايضا قائلين يا رب متى رأيناك جائعا او عطشانا او غريبا او عريانا او مريضا او محبوسا ولم نخدمك.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՏԹԷՈՍԻ 25:44 Armenian (Western): NT
Այն ատեն անոնք ալ պիտի պատասխանեն. “Տէ՛ր, ե՞րբ տեսանք քեզ անօթեցած, կամ ծարաւցած, կամ օտարական, կամ մերկ, կամ հիւանդ, կամ բանտի մէջ, եւ չսպասարկեցինք քեզի”:

Euangelioa S. Mattheuen araura.  25:44 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Orduan hec-ere ihardetsiren draucate, erraiten dutela, Iauna, noiz ikussi augu gosse edo egarri, edo arrotz, edo billuci, edo eri, edo presoindeguian, eta ezaugu cerbitzatu?

Dyr Mathäus 25:44 Bavarian
Daa gaand dann aau die antwortn: 'Herr, wann haetnd n mir di hungrig, durstig, aane Obdach, aane Gwand, krank older in n Gföngniss gseghn und haetnd dyr nit gholffen?'

Матей 25:44 Bulgarian
Тогава и те в отговор ще кажат: Господи, кога Те видяхме гладен, или жаден, или странник, или гол, или болен, или в тъмница и не Ти послужихме?

中文標準譯本 (CSB Traditional)
「那時他們也要回答說:『主啊,我們什麼時候見你餓了,或渴了,或在異鄉,或衣不蔽體,或患了病,或在監獄裡,而沒有服事你呢?』

中文标准译本 (CSB Simplified)
“那时他们也要回答说:‘主啊,我们什么时候见你饿了,或渴了,或在异乡,或衣不蔽体,或患了病,或在监狱里,而没有服事你呢?’

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
他們也要回答說:『主啊,我們什麼時候見你餓了,或渴了,或做客旅,或赤身露體,或病了,或在監裡,不伺候你呢?』

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
他们也要回答说:‘主啊,我们什么时候见你饿了,或渴了,或做客旅,或赤身露体,或病了,或在监里,不伺候你呢?’

馬 太 福 音 25:44 Chinese Bible: Union (Traditional)
他 們 也 要 回 答 說 : 主 阿 , 我 們 甚 麼 時 候 見 你 餓 了 , 或 渴 了 , 或 作 客 旅 , 或 赤 身 露 體 , 或 病 了 , 或 在 監 裡 , 不 伺 候 你 呢 ?

馬 太 福 音 25:44 Chinese Bible: Union (Simplified)
他 们 也 要 回 答 说 : 主 阿 , 我 们 甚 麽 时 候 见 你 饿 了 , 或 渴 了 , 或 作 客 旅 , 或 赤 身 露 体 , 或 病 了 , 或 在 监 里 , 不 伺 候 你 呢 ?

Evanðelje po Mateju 25:44 Croatian Bible
Tada će mu i oni odgovoriti: 'Gospodine, a kada te to vidjesmo gladna, ili žedna, ili stranca, ili gola, ili bolesna, ili u tamnici, i ne poslužismo te?'

Matouš 25:44 Czech BKR
Tedy odpovědí jemu i oni, řkouce: Pane, kdy jsme tebe vídali lačného, neb žíznivého, aneb hostě, nebo nahého, neb nemocného, aneb v žaláři, a neposloužili jsme tobě?

Matthæus 25:44 Danish
Da skulle ogsaa de svare og sige: Herre! naar saa vi dig hungrig eller tørstig eller fremmed eller nøgen eller syg eller i Fængsel og tjente dig ikke?

Mattheüs 25:44 Dutch Staten Vertaling
Dan zullen ook dezen Hem antwoorden, zeggende: Heere, wanneer hebben wij U hongerig gezien, of dorstig, of een vreemdeling, of naakt, of krank, of in de gevangenis, en hebben U niet gediend?

Nestle Greek New Testament 1904
τότε ἀποκριθήσονται καὶ αὐτοὶ λέγοντες Κύριε, πότε σε εἴδομεν πεινῶντα ἢ διψῶντα ἢ ξένον ἢ γυμνὸν ἢ ἀσθενῆ ἢ ἐν φυλακῇ καὶ οὐ διηκονήσαμέν σοι;

Westcott and Hort 1881
τότε ἀποκριθήσονται καὶ αὐτοὶ λέγοντες Κύριε, πότε σε εἴδομεν πεινῶντα ἢ διψῶντα ἢ ξένον ἢ γυμνὸν ἢ ἀσθενῆ ἢ ἐν φυλακῇ καὶ οὐ διηκονήσαμέν σοι;

Westcott and Hort / [NA27 variants]
τότε ἀποκριθήσονται καὶ αὐτοὶ λέγοντες Κύριε, πότε σε εἴδομεν πεινῶντα ἢ διψῶντα ἢ ξένον ἢ γυμνὸν ἢ ἀσθενῆ ἢ ἐν φυλακῇ καὶ οὐ διηκονήσαμέν σοι;

RP Byzantine Majority Text 2005
Tότε ἀποκριθήσονται καὶ αὐτοί, λέγοντες, Κύριε, πότε σὲ εἴδομεν πεινῶντα, ἢ διψῶντα, ἢ ξένον, ἢ γυμνόν, ἢ ἀσθενῆ, ἢ ἐν φυλακῇ, καὶ οὐ διηκονήσαμέν σοι;

Greek Orthodox Church 1904
τότε ἀποκριθήσονται αὐτῷ καὶ αὐτοὶ λέγοντες· κύριε, πότε σε εἴδομεν πεινῶντα ἢ διψῶντα ἢ ξένον ἢ γυμνὸν ἢ ἀσθενῆ ἢ ἐν φυλακῇ καὶ οὐ διηκονήσαμέν σοι;

Tischendorf 8th Edition
τότε ἀποκριθήσονται καὶ αὐτοὶ λέγοντες· κύριε, πότε σε εἴδομεν πεινῶντα ἢ διψῶντα ἢ ξένον ἢ γυμνὸν ἢ ἀσθενῆ ἢ ἐν φυλακῇ καὶ οὐ διηκονήσαμέν σοι;

Scrivener's Textus Receptus 1894
τότε ἀποκριθήσονται αὐτῷ καὶ αὐτοί, λέγοντες, Κύριε, πότε σὲ εἴδομεν πεινῶντα, ἢ διψῶντα, ἢ ξένον, ἢ γυμνόν, ἢ ἀσθενῆ, ἢ ἐν φυλακῇ, καὶ οὐ διηκονήσαμέν σοι;

Stephanus Textus Receptus 1550
τότε ἀποκριθήσονται αὐτῷ καὶ αὐτοὶ λέγοντες Κύριε πότε σε εἴδομεν πεινῶντα ἢ διψῶντα ἢ ξένον ἢ γυμνὸν ἢ ἀσθενῆ ἢ ἐν φυλακῇ καὶ οὐ διηκονήσαμέν σοι

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
τοτε αποκριθησονται και αυτοι λεγοντες κυριε ποτε σε ειδομεν πεινωντα η διψωντα η ξενον η γυμνον η ασθενη η εν φυλακη και ου διηκονησαμεν σοι

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
τοτε αποκριθησονται και αυτοι λεγοντες κυριε ποτε σε ειδομεν πεινωντα η διψωντα η ξενον η γυμνον η ασθενη η εν φυλακη και ου διηκονησαμεν σοι

Stephanus Textus Receptus 1550
τοτε αποκριθησονται αυτω και αυτοι λεγοντες κυριε ποτε σε ειδομεν πεινωντα η διψωντα η ξενον η γυμνον η ασθενη η εν φυλακη και ου διηκονησαμεν σοι

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
τοτε αποκριθησονται αυτω και αυτοι, λεγοντες, Κυριε, ποτε σε ειδομεν πεινωντα, η διψωντα, η ξενον, η γυμνον, η ασθενη, η εν φυλακη, και ου διηκονησαμεν σοι;

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
τοτε αποκριθησονται και αυτοι λεγοντες κυριε ποτε σε ειδομεν πεινωντα η διψωντα η ξενον η γυμνον η ασθενη η εν φυλακη και ου διηκονησαμεν σοι

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
τοτε αποκριθησονται και αυτοι λεγοντες κυριε ποτε σε ειδομεν πεινωντα η διψωντα η ξενον η γυμνον η ασθενη η εν φυλακη και ου διηκονησαμεν σοι

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
tote apokrithēsontai kai autoi legontes Kyrie, pote se eidomen peinōnta ē dipsōnta ē xenon ē gymnon ē asthenē ē en phylakē kai ou diēkonēsamen soi?

tote apokrithesontai kai autoi legontes Kyrie, pote se eidomen peinonta e dipsonta e xenon e gymnon e asthene e en phylake kai ou diekonesamen soi?

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
tote apokrithēsontai kai autoi legontes Kyrie, pote se eidomen peinōnta ē dipsōnta ē xenon ē gymnon ē asthenē ē en phylakē kai ou diēkonēsamen soi?

tote apokrithesontai kai autoi legontes Kyrie, pote se eidomen peinonta e dipsonta e xenon e gymnon e asthene e en phylake kai ou diekonesamen soi?

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 25:44 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
tote apokrithēsontai kai autoi legontes kurie pote se eidomen peinōnta ē dipsōnta ē xenon ē gumnon ē asthenē ē en phulakē kai ou diēkonēsamen soi

tote apokrithEsontai kai autoi legontes kurie pote se eidomen peinOnta E dipsOnta E xenon E gumnon E asthenE E en phulakE kai ou diEkonEsamen soi

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 25:44 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
tote apokrithēsontai kai autoi legontes kurie pote se eidomen peinōnta ē dipsōnta ē xenon ē gumnon ē asthenē ē en phulakē kai ou diēkonēsamen soi

tote apokrithEsontai kai autoi legontes kurie pote se eidomen peinOnta E dipsOnta E xenon E gumnon E asthenE E en phulakE kai ou diEkonEsamen soi

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 25:44 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
tote apokrithēsontai autō kai autoi legontes kurie pote se eidomen peinōnta ē dipsōnta ē xenon ē gumnon ē asthenē ē en phulakē kai ou diēkonēsamen soi

tote apokrithEsontai autO kai autoi legontes kurie pote se eidomen peinOnta E dipsOnta E xenon E gumnon E asthenE E en phulakE kai ou diEkonEsamen soi

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 25:44 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
tote apokrithēsontai autō kai autoi legontes kurie pote se eidomen peinōnta ē dipsōnta ē xenon ē gumnon ē asthenē ē en phulakē kai ou diēkonēsamen soi

tote apokrithEsontai autO kai autoi legontes kurie pote se eidomen peinOnta E dipsOnta E xenon E gumnon E asthenE E en phulakE kai ou diEkonEsamen soi

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 25:44 Westcott/Hort - Transliterated
tote apokrithēsontai kai autoi legontes kurie pote se eidomen peinōnta ē dipsōnta ē xenon ē gumnon ē asthenē ē en phulakē kai ou diēkonēsamen soi

tote apokrithEsontai kai autoi legontes kurie pote se eidomen peinOnta E dipsOnta E xenon E gumnon E asthenE E en phulakE kai ou diEkonEsamen soi

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 25:44 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
tote apokrithēsontai kai autoi legontes kurie pote se eidomen peinōnta ē dipsōnta ē xenon ē gumnon ē asthenē ē en phulakē kai ou diēkonēsamen soi

tote apokrithEsontai kai autoi legontes kurie pote se eidomen peinOnta E dipsOnta E xenon E gumnon E asthenE E en phulakE kai ou diEkonEsamen soi

Máté 25:44 Hungarian: Karoli
Akkor ezek is felelnek majd néki, mondván: Uram, mikor láttuk, hogy éheztél, vagy szomjúhoztál, vagy hogy jövevény, vagy mezítelen, vagy beteg, vagy fogoly voltál, és nem szolgáltunk volna néked?

La evangelio laŭ Mateo 25:44 Esperanto
Tiam ili ankaux respondos, dirante:Sinjoro, kiam ni vidis vin malsata, aux soifanta, aux fremda, aux nuda, aux malsana, aux en malliberejo, kaj ne servis al vi?

Evankeliumi Matteuksen mukaan 25:44 Finnish: Bible (1776)
Silloin nekin häntä vastaavat, sanoen: Herra, koska me näimme sinun isoovan, taikka janoovan, taikka outona, eli alastoinna, eli sairaana, taikka vankina, ja emme sinua palvelleet?

Matthieu 25:44 French: Darby
Alors eux aussi repondront, disant: Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim, ou avoir soif, ou etre etranger, ou nu, ou infirme, ou en prison, et que nous ne t'avons pas servi?

Matthieu 25:44 French: Louis Segond (1910)
Ils répondront aussi: Seigneur, quand t'avons-nous vu ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté?

Matthieu 25:44 French: Martin (1744)
Alors ceux-là aussi lui répondront, en disant : Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim, ou avoir soif, ou être étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et que nous ne t'avons point secouru?

Matthaeus 25:44 German: Modernized
Da werden sie ihm auch antworten und sagen: HERR, wann haben wir dich gesehen hungrig oder durstig oder einen Gast oder nackend oder krank oder gefangen und haben dir nicht gedienet?

Matthaeus 25:44 German: Luther (1912)
Da werden sie ihm antworten und sagen: HERR, wann haben wir dich gesehen hungrig oder durstig oder als einen Gast oder nackt oder krank oder gefangen und haben dir nicht gedient?

Matthaeus 25:44 German: Textbibel (1899)
Hierauf werden auch sie antworten: Herr, wann haben wir dich hungern oder dürsten oder fremd oder bloß oder krank oder im Gefängnis gesehen, und haben dir nicht gedient?

Matteo 25:44 Italian: Riveduta Bible (1927)
Allora anche questi gli risponderanno, dicendo: Signore, quando t’abbiam veduto aver fame, o sete, o esser forestiero, o ignudo, o infermo, o in prigione, e non t’abbiamo assistito?

Matteo 25:44 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Allora quelli ancora gli risponderanno, dicendo: Signore, quando ti abbiam veduto aver fame, o sete, o esser forestiere, o ignudo, o infermo, o in prigione, e non ti abbiam sovvenuto?

MATIUS 25:44 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
lalu mereka itu pun akan menyahut, katanya: Ya Tuhan, masa manakah kami nampak Tuhan lapar dan dahaga, atau seorang keluaran, atau bertelanjang, atau sakit, atau di dalam penjara, dan tiada kami melayani Tuhan?

Matthew 25:44 Kabyle: NT
Imiren ula d nutni a s-d-rren : A Sidi, melmi i k-neẓra telluẓeḍ neɣ teffudeḍ d abeṛṛani neɣ d aɛeryan, d amuḍin neɣ d ameḥbus, ur d-nelhi ara yid-ek ?

마태복음 25:44 Korean
저희도 대답하여 가로되 주여 우리가 어느 때에 주의 주리신 것이나 목마르신 것이나 나그네 되신 것이나 벗으신 것이나 병드신 것이나 옥에 갇히신 것을 보고 공양치 아니하더이까

Matthaeus 25:44 Latin: Vulgata Clementina
Tunc respondebunt ei et ipsi, dicentes : Domine, quando te vidimus esurientem, aut sitientem, aut hospitem, aut nudum, aut infirmum, aut in carcere, et non ministravimus tibi ?

Sv. Matejs 25:44 Latvian New Testament
Tad atbildēs arī tie un sacīs Viņam: Kungs, kad mēs redzējām Tevi izsalkušu vai izslāpušu, vai kā svešinieku, vai neapģērbtu, vai slimu, vai cietumā, un neesam Tev kalpojuši?

Evangelija pagal Matà 25:44 Lithuanian
Tada jie atsakys: ‘Viešpatie, kada gi matėme Tave alkaną ar ištroškusį, ar keleivį, ar nuogą, ar ligonį, ar kalinį ir Tau nepatarnavome?’

Matthew 25:44 Maori
Ko reira ano ratou whakahoki ai ki a ia, mea ai, E te Ariki, nonahea matou i kite ai i a koe e hiakai ana, e mate wai ana, e manene ana, e tu tahanga ana, e turoro ana, i te whare herehere ranei, a kihai i mahi mea mau?

Matteus 25:44 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Da skal også de svare ham og si: Herre! når så vi dig hungrig eller tørst eller fremmed eller naken eller syk eller i fengsel og tjente dig ikke?

Mateo 25:44 Spanish: La Biblia de las Américas
Entonces ellos también responderán, diciendo: ``Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, o sediento, o como forastero, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel, y no te servimos?

Mateo 25:44 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
"Entonces ellos también responderán: 'Señor, ¿cuándo Te vimos hambriento o sediento, o como extranjero, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel, y no Te servimos?'

Mateo 25:44 Spanish: Reina Valera Gómez
Entonces también ellos le responderán, diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, o sediento, o extranjero, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel, y no te servimos?

Mateo 25:44 Spanish: Reina Valera 1909
Entonces también ellos le responderán, diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, ó sediento, ó huésped, ó desnudo, ó enfermo, ó en la cárcel, y no te servimos?

Mateo 25:44 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Entonces también ellos le responderán, diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, o sediento, o huésped, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel, y no te servimos?

Mateus 25:44 Bíblia King James Atualizada Português
E eles também perguntarão: ‘Mas Senhor! Quando foi que te vimos com fome, sedento, estrangeiro, necessitado de roupas, doente ou preso e não te auxiliamos?’

Mateus 25:44 Portugese Bible
Então também estes perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou forasteiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos?   

Matei 25:44 Romanian: Cornilescu
Atunci Îi vor răspunde şi ei: ,Doamne, cînd Te-am văzut noi flămînd sau fiindu-Ţi sete, sau străin, sau gol, sau bolnav, sau în temniţă, şi nu Ţi-am slujit?`

От Матфея 25:44 Russian: Synodal Translation (1876)
Тогда и они скажут Ему в ответ: Господи! когда мы видели Тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили Тебе?

От Матфея 25:44 Russian koi8r
Тогда и они скажут Ему в ответ: Господи! когда мы видели Тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили Тебе?

Matthew 25:44 Shuar New Testament
`Tutai niisha turutiartatui "┐Urutia, Uuntß, tsukamakmesha, kitiamakmesha, wait Ajaknφsha, pushiram imiampramsha, Jßakmesha, tura sepunam wait Ajß pujamnisha iisha winitir Yßinchamaj~i?" turutiartatui.'

Matteus 25:44 Swedish (1917)
Då skola också de svara och säga: 'Herre, när sågo vi dig hungrig eller törstig eller husvill eller naken eller sjuk eller i fängelse och tjänade dig icke?'

Matayo 25:44 Swahili NT
Hapo nao watajibu, Bwana, ni lini tulikuona ukiwa na njaa au kiu, ukiwa mgeni au bila nguo, ukiwa mgonjwa au mfungwa, nasi hatukuja kukuhudumia?

Mateo 25:44 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Kung magkagayo'y sila nama'y magsisisagot, na magsisipagsabi, Panginoon, kailan ka namin nakitang nagugutom, o nauuhaw, o isang taga ibang bayan, o hubad, o may-sakit, o nasa bilangguan, at hindi ka namin pinaglingkuran?

Ǝlinjil wa n Matta 25:44 Tawallamat Tamajaq NT
Tǝzzar annin-i: Ǝmǝli, ǝmmay a kay-nǝnay ih-ik gǝlǝk, wala ih-ik fad, wala tǝmosaɣ ǝnaftaɣ, wala tǝẓlama, wala tǝrina, wala tahe kasaw, nǝqqim wǝr daɣ-ak nǝssen?

มัทธิว 25:44 Thai: from KJV
เขาทั้งหลายจะทูลพระองค์ด้วยว่า `พระองค์เจ้าข้า ที่ข้าพระองค์ได้เห็นพระองค์ทรงหิวหรือทรงกระหายน้ำ หรือทรงเป็นแขกแปลกหน้าหรือเปลือยพระกาย หรือประชวร หรือต้องจำอยู่ในคุก และข้าพระองค์มิได้ปรนนิบัติพระองค์นั้นแต่เมื่อไร'

Matta 25:44 Turkish
‹‹O vakit onlar da şöyle karşılık verecekler: ‹Ya Rab, seni ne zaman aç, susuz, yabancı, çıplak, hasta ya da zindanda gördük de yardım etmedik?›

Матей 25:44 Ukrainian: NT
Тодї озвуть ся до него й сї, кажучи: Господи, коли ми бачили тебе голодного, або жадного, або чуженицею, або нагого, або недужого, або в темницї, та й не послужили тобі?

Matthew 25:44 Uma New Testament
Ra'uli' wo'o-mi-rawo mpai' mpo'uli' -ka: `Pue', nto'uma-ko kihilo mo'oro' ba ngkamara ba hewa tauna toliu, ba uma-ko moheai, ba peda' ba ratarungku', pai' uma-ko kitulungi?'

Ma-thi-ô 25:44 Vietnamese (1934)
Ðến phiên các ngươi nầy bèn thưa lại rằng: Lạy Chúa, khi nào chúng tôi đã thấy Chúa, hoặc đói, hoặc khát, hoặc làm khách lạ, hoặc trần truồng, hoặc đau ốm, hoặc bị tù mà không hầu việc Ngài ư?

Matthew 25:43
Top of Page
Top of Page