Matthew 6:4
New International Version
so that your giving may be in secret. Then your Father, who sees what is done in secret, will reward you.

New Living Translation
Give your gifts in private, and your Father, who sees everything, will reward you.

English Standard Version
so that your giving may be in secret. And your Father who sees in secret will reward you.

Berean Study Bible
so that your giving may be in secret. And your Father, who sees what is done in secret, will reward you.

New American Standard Bible
so that your giving will be in secret; and your Father who sees what is done in secret will reward you.

King James Bible
That thine alms may be in secret: and thy Father which seeth in secret himself shall reward thee openly.

Holman Christian Standard Bible
so that your giving may be in secret. And your Father who sees in secret will reward you.

International Standard Version
so that your giving may be done in secret. And your Father who sees in secret will reward you."

NET Bible
so that your gift may be in secret. And your Father, who sees in secret, will reward you.

Aramaic Bible in Plain English
So that your charity may be in secret, and your Father who sees in secret will reward you in public.

GOD'S WORD® Translation
Give your contributions privately. Your Father sees what you do in private. He will reward you.

Jubilee Bible 2000
that thine alms may be in secret; and thy Father who sees in secret, he shall reward thee openly.

King James 2000 Bible
That your alms may be in secret: and your Father who sees in secret himself shall reward you openly.

American King James Version
That your alms may be in secret: and your Father which sees in secret himself shall reward you openly.

American Standard Version
that thine alms may be in secret: and thy Father who seeth in secret shall recompense thee.

Douay-Rheims Bible
That thy alms may be in secret, and thy Father who seeth in secret will repay thee.

Darby Bible Translation
so that thine alms may be in secret, and thy Father who sees in secret will render [it] to thee.

English Revised Version
that thine alms may be in secret: and thy Father which seeth in secret shall recompense thee.

Webster's Bible Translation
That thy alms may be in secret; and thy Father who seeth in secret, himself will reward thee openly.

Weymouth New Testament
that your charities may be in secret; and then your Father--He who sees in secret--will recompense you.

World English Bible
so that your merciful deeds may be in secret, then your Father who sees in secret will reward you openly.

Young's Literal Translation
that thy kindness may be in secret, and thy Father who is seeing in secret Himself shall reward thee manifestly.

Mattheus 6:4 Afrikaans PWL
sodat jou liefdadigheid geheim sal wees en jou Vader wat sien wat jy in die geheim doen, sal jou in die openbaar beloon.

Mateu 6:4 Albanian
që lëmosha jote të jepet fshehurazi; dhe Ati yt, që shikon në fshehtësi, do të ta shpërblejë haptas.

ﻣﺘﻰ 6:4 Arabic: Smith & Van Dyke
لكي تكون صدقتك في الخفاء. فابوك الذي يرى في الخفاء هو يجازيك علانية

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՏԹԷՈՍԻ 6:4 Armenian (Western): NT
որպէսզի քու ողորմութիւնդ գաղտնի ըլլայ. եւ քու Հայրդ՝ որ կը տեսնէ գաղտնիքը, բացայայտօրէն պիտի հատուցանէ քեզի»:

Euangelioa S. Mattheuen araura.  6:4 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Hire elemosyná secretuan dençat: eta eure Aita secretuan dacussanac, rendaturen drauc aguerrian.

Dyr Mathäus 6:4 Bavarian
Balst öbbs Guets tuest, braucht s niemdd wissn. Dein Vater, der was aau dös Verborgne seght, gaat s dyr schoon vergeltn.

Матей 6:4 Bulgarian
за да става твоята милостиня в тайно; и твоят Отец, Който вижда в тайно, ще ти въздаде [[на яве]].

中文標準譯本 (CSB Traditional)
好使你的施捨行在隱祕中。這樣,你那在隱祕中察看的父就將回報你。

中文标准译本 (CSB Simplified)
好使你的施舍行在隐秘中。这样,你那在隐秘中察看的父就将回报你。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
要叫你施捨的事行在暗中,你父在暗中察看,必然報答你。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
要叫你施舍的事行在暗中,你父在暗中察看,必然报答你。

馬 太 福 音 6:4 Chinese Bible: Union (Traditional)
要 叫 你 施 捨 的 事 行 在 暗 中 。 你 父 在 暗 中 察 看 , 必 然 報 答 你 ( 有 古 卷 : 必 在 明 處 報 答 你 ) 。

馬 太 福 音 6:4 Chinese Bible: Union (Simplified)
要 叫 你 施 舍 的 事 行 在 暗 中 。 你 父 在 暗 中 察 看 , 必 然 报 答 你 ( 有 古 卷 : 必 在 明 处 报 答 你 ) 。

Evanðelje po Mateju 6:4 Croatian Bible
da tvoja milostinja bude u skrovitosti. I Otac tvoj, koji vidi u skrovitosti, uzvratit će ti!

Matouš 6:4 Czech BKR
Aby almužna tvá byla v skrytě, a Otec tvůj, kterýž vidí v skrytě, odplatí tobě zjevně.

Matthæus 6:4 Danish
for at din Almisse kan være i Løndom, og din Fader, som ser i Løndom, skal betale dig.

Mattheüs 6:4 Dutch Staten Vertaling
Opdat uw aalmoes in het verborgen zij; en uw Vader, Die in het verborgen ziet, Die zal het u in het openbaar vergelden.

Nestle Greek New Testament 1904
ὅπως ᾖ σου ἡ ἐλεημοσύνη ἐν τῷ κρυπτῷ· καὶ ὁ Πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ ἀποδώσει σοι.

Westcott and Hort 1881
ὅπως ᾖ σου ἡ ἐλεημοσύνη ἐν τῷ κρυπτῷ· καὶ ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ ἀποδώσει σοι.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
ὅπως ᾖ σου ἡ ἐλεημοσύνη ἐν τῷ κρυπτῷ· καὶ ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ ἀποδώσει σοι.

RP Byzantine Majority Text 2005
ὅπως ᾖ σου ἡ ἐλεημοσύνη ἐν τῷ κρυπτῷ· καὶ ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ αὐτὸς ἀποδώσει σοι ἐν τῷ φανερῷ.

Greek Orthodox Church 1904
ὅπως ᾖ σου ἡ ἐλεημοσύνη ἐν τῷ κρυπτῷ· καὶ ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ ἀποδώσει σοι ἐν τῷ φανερῷ.

Tischendorf 8th Edition
ὅπως ἡ σοῦ ἐλεημοσύνη ᾖ ἐν τῷ κρυπτῷ, καὶ ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ ἀποδώσει σοι.

Scrivener's Textus Receptus 1894
ὅπως ᾖ σου ἡ ἐλεημοσύνη ἐν τῷ κρυπτῷ· καὶ ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ αὑτὸς, ἀποδώσει σοι ἐν τῷ φανερῷ.

Stephanus Textus Receptus 1550
ὅπως ᾖ σου ἡ ἐλεημοσύνη ἐν τῷ κρυπτῷ· καὶ ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ αὑτὸς, ἀποδώσει σοι ἐν τῷ φανερῷ

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
οπως η σου η ελεημοσυνη εν τω κρυπτω και ο πατηρ σου ο βλεπων εν τω κρυπτω αποδωσει σοι

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
οπως η σου ελεημοσυνη η εν τω κρυπτω και ο πατηρ σου ο βλεπων εν τω κρυπτω αποδωσει σοι

Stephanus Textus Receptus 1550
οπως η σου η ελεημοσυνη εν τω κρυπτω και ο πατηρ σου ο βλεπων εν τω κρυπτω αυτος αποδωσει σοι εν τω φανερω

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
οπως η σου η ελεημοσυνη εν τω κρυπτω· και ο πατηρ σου ο βλεπων εν τω κρυπτω αυτος, αποδωσει σοι εν τω φανερω.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
οπως η σου η ελεημοσυνη εν τω κρυπτω και ο πατηρ σου ο βλεπων εν τω κρυπτω αυτος αποδωσει σοι εν τω φανερω

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
οπως η σου η ελεημοσυνη εν τω κρυπτω και ο πατηρ σου ο βλεπων εν τω κρυπτω αποδωσει σοι

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
hopōs ē sou hē eleēmosynē en tō kryptō; kai ho Patēr sou ho blepōn en tō kryptō apodōsei soi.

hopos e sou he eleemosyne en to krypto; kai ho Pater sou ho blepon en to krypto apodosei soi.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
hopōs ē sou hē eleēmosynē en tō kryptō; kai ho patēr sou ho blepōn en tō kryptō apodōsei soi.

hopos e sou he eleemosyne en to krypto; kai ho pater sou ho blepon en to krypto apodosei soi.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 6:4 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
opōs ē sou eleēmosunē ē en tō kruptō kai o patēr sou o blepōn en tō kruptō apodōsei soi

opOs E sou eleEmosunE E en tO kruptO kai o patEr sou o blepOn en tO kruptO apodOsei soi

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 6:4 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
opōs ē sou ē eleēmosunē en tō kruptō kai o patēr sou o blepōn en tō kruptō autos apodōsei soi en tō phanerō

opOs E sou E eleEmosunE en tO kruptO kai o patEr sou o blepOn en tO kruptO autos apodOsei soi en tO phanerO

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 6:4 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
opōs ē sou ē eleēmosunē en tō kruptō kai o patēr sou o blepōn en tō kruptō autos apodōsei soi en tō phanerō

opOs E sou E eleEmosunE en tO kruptO kai o patEr sou o blepOn en tO kruptO autos apodOsei soi en tO phanerO

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 6:4 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
opōs ē sou ē eleēmosunē en tō kruptō kai o patēr sou o blepōn en tō kruptō autos apodōsei soi en tō phanerō

opOs E sou E eleEmosunE en tO kruptO kai o patEr sou o blepOn en tO kruptO autos apodOsei soi en tO phanerO

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 6:4 Westcott/Hort - Transliterated
opōs ē sou ē eleēmosunē en tō kruptō kai o patēr sou o blepōn en tō kruptō apodōsei soi

opOs E sou E eleEmosunE en tO kruptO kai o patEr sou o blepOn en tO kruptO apodOsei soi

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 6:4 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
opōs ē sou ē eleēmosunē en tō kruptō kai o patēr sou o blepōn en tō kruptō apodōsei soi

opOs E sou E eleEmosunE en tO kruptO kai o patEr sou o blepOn en tO kruptO apodOsei soi

Máté 6:4 Hungarian: Karoli
Hogy a te alamizsnád titkon legyen; és a te Atyád, a ki titkon néz, megfizet néked nyilván.

La evangelio laŭ Mateo 6:4 Esperanto
por ke via almozo estu en sekreto; kaj via Patro, kiu vidas en sekreto, vin rekompencos.

Evankeliumi Matteuksen mukaan 6:4 Finnish: Bible (1776)
Että almus olis salaisuudessa, ja Isäs, joka salaisuudessa näkee, maksais sinulle julkisesti.

Matthieu 6:4 French: Darby
en sorte que ton aumone soit faite dans le secret; et ton Pere qui voit dans le secret, te recompensera.

Matthieu 6:4 French: Louis Segond (1910)
afin que ton aumône se fasse en secret; et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra.

Matthieu 6:4 French: Martin (1744)
Afin que ton aumône soit dans le secret, et ton Père, qui voit [ce qui se fait] en secret t'en récompensera publiquement.

Matthaeus 6:4 German: Modernized
auf daß dein Almosen verborgen, sei; und dein Vater, der in das Verborgene siehet, wird dir's vergelten öffentlich.

Matthaeus 6:4 German: Luther (1912)
auf daß dein Almosen verborgen sei; und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir's vergelten öffentlich.

Matthaeus 6:4 German: Textbibel (1899)
auf daß dein Almosen im Verborgenen bleibe, so wird dein Vater, der im Verborgenen sieht, dir vergelten.

Matteo 6:4 Italian: Riveduta Bible (1927)
affinché la tua limosina si faccia in segreto; e il Padre tuo che vede nel segreto, te ne darà la ricompensa.

Matteo 6:4 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
acciocchè la tua limosina si faccia in segreto; e il Padre tuo, che riguarda in segreto, te ne renderà la retribuzione in palese.

MATIUS 6:4 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
supaya sedekahmu itu tiada kelihatan; maka Bapamu yang nampak barang yang tiada kelihatan, Ialah akan membalas kepadamu.

Matthew 6:4 Kabyle: NT
iwakken ssadaqa-inek aț-țeqqim di sser, akka ara tețwaqebleḍ ɣer Baba Ṛebbi yețwalin ayen txeddmeḍ di sser.

마태복음 6:4 Korean
네 구제함이 은밀하게 하라 은밀한 중에 보시는 너의 아버지가 갚으시리라

Matthaeus 6:4 Latin: Vulgata Clementina
ut sit eleemosyna tua in abscondito, et Pater tuus, qui videt in abscondito, reddet tibi.

Sv. Matejs 6:4 Latvian New Testament
Lai paliek tava dāvana noslēpumā; un tavs Tēvs, kas redz noslēpumus, atalgos tevi.

Evangelija pagal Matà 6:4 Lithuanian
kad tavo gailestingumo auka būtų slaptoje, o tavo Tėvas, regintis slaptoje, tau atlygins viešai”.

Matthew 6:4 Maori
Kia ngaro ai tau atawhainga rawakore: a ko tou Matua e kite nei i te wahi ngaro, mana koe e utu.

Matteus 6:4 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
forat din almisse kan være i lønndom, og din Fader, som ser i lønndom, han skal lønne dig i det åpenbare.

Mateo 6:4 Spanish: La Biblia de las Américas
para que tu limosna sea en secreto; y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará.

Mateo 6:4 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
para que tu limosna sea en secreto; y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará.

Mateo 6:4 Spanish: Reina Valera Gómez
Que tu limosna sea en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, Él te recompensará en público.

Mateo 6:4 Spanish: Reina Valera 1909
Para que sea tu limosna en secreto: y tu Padre que ve en secreto, él te recompensará en público.

Mateo 6:4 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
para que sea tu limosna en secreto; y tu Padre que ve en secreto, él te pagará en público.

Mateus 6:4 Bíblia King James Atualizada Português
Para que a tua obra de caridade fique em secreto: e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. A oração modelo

Mateus 6:4 Portugese Bible
para que a tua esmola fique em secreto; e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará.   

Matei 6:4 Romanian: Cornilescu
pentruca milostenia ta să fie făcută în ascuns; şi Tatăl tău, care vede în ascuns, îţi va răsplăti.

От Матфея 6:4 Russian: Synodal Translation (1876)
чтобы милостыня твоя была втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно.

От Матфея 6:4 Russian koi8r
чтобы милостыня твоя была втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно.

Matthew 6:4 Shuar New Testament
Uukam T·rakminkia ame Apa Yus uukman wainia nu, nuna akirmaktatui.'

Matteus 6:4 Swedish (1917)
så att din allmosa gives i det fördolda. Då skall din Fader, som ser i det fördolda, vedergälla dig.

Matayo 6:4 Swahili NT
Toa msaada wako kwa siri, na Baba yako aonaye yaliyofichika, atakutuza.

Mateo 6:4 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Upang ang iyong paglilimos ay malihim: at ang iyong Ama na nakakikita sa lihim ay gagantihin ka.

Ǝlinjil wa n Matta 6:4 Tawallamat Tamajaq NT
fǝl ad tǝqqǝl tǝkutay-nak ǝssir. Abba-nak s ǝnta a ihannayan ǝssiran, a dak-z-irzǝman.»

มัทธิว 6:4 Thai: from KJV
เพื่อทานของท่านจะเป็นการลับ และพระบิดาของท่านผู้ทอดพระเนตรเห็นในที่ลี้ลับ พระองค์เองจะทรงโปรดประทานบำเหน็จแก่ท่านโดยเปิดเผย

Matta 6:4 Turkish
Öyle ki, verdiğiniz sadaka gizli kalsın. Gizlice yapılanı gören Babanız sizi ödüllendirecektir.››

Матей 6:4 Ukrainian: NT
щоб твоя милостиня була потайна; а Отець твій, що бачить потайне, віддасть тобі прилюдно.

Matthew 6:4 Uma New Testament
Agina tatonu pewai' -ta tetu, hante uma ria to mpo'incai. Tuama-ta to hi rala suruga-wadi to mpo'inca. Nahilo kehi-ta to uma ra'incai doo, pai' nahiwili-taka mpai'.

Ma-thi-ô 6:4 Vietnamese (1934)
hầu cho sự bố thí được kín nhiệm; và Cha ngươi, là Ðấng thấy trong chỗ kín nhiệm, sẽ thưởng cho ngươi.

Matthew 6:3
Top of Page
Top of Page