Iov 18
Romanian: Cornilescu
1Bildad din Şuah a luat cuvîntul şi a zis:

2,,Cînd vei pune capăt acestor cuvîntări? Vino-ţi în minte şi apoi vom vorbi.

3Pentruce ne socoţi atît de dobitoci? Pentru ce ne priveşti ca pe nişte vite?

4Oare pentru tine, care te sfîşii în mînia ta, s'ajungă pustiu pămîntul, şi să se strămute stîncile din locul lor?

55. Da, lumina celui rău se va stinge, şi flacăra din focul lui, nu va mai străluci.

6Se va întuneca lumina în cortul lui, şi se va stinge candela deasupra lui.

7Paşii lui cei puternici se vor strîmta; şi, cu toate opintirile lui, va cădea.

8Căci calcă cu picioarele pe laţ, şi umblă prin ochiuri de reţea;

9este prins în cursă de călcăi, şi laţul pune stăpînire pe el;

10capcana în care se prinde este ascunsă în pămînt, şi prinzătoarea îi stă pe cărare.

11De jur împrejur îl apucă spaima, şi -l urmăreşte pas cu pas.

12Foamea îi mănîncă puterile, nenorocirea este alături de el.

13Mădularele îi sînt mistuite unul după altul, mădularele îi sînt mîncate de întîiul născut al morţii.

14Este smuls din cortul lui unde se credea la adăpost, şi este tîrît spre împăratul spaimelor.

15Nimeni din ai lui nu locuieşte în cortul lui, pucioasă este presărată pe locuinţa lui.

16Jos, i se usucă rădăcinile; sus îi sînt ramurile tăiate.

17Îi piere pomenirea de pe pămînt, numele lui nu mai este pe uliţă.

18Este împins din lumină în întunerec, şi este izgonit din lume.

19Nu lasă nici moştenitori, nici sămînţă în poporul său, nicio rămăşiţă vie în locurile în cari locuia.

20Neamurile cari vor veni se vor uimi de prăpădirea lui, şi neamul de acum va fi cuprins de groază.

21Aceasta este soarta celui rău, aceasta este soarta celui ce nu cunoaşte pe Dumnezeu.``Romanian: Cornilescu

Bible Hub

Job 17
Top of Page
Top of Page