1 Chronicles 1:41
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
1121 [e]בְּנֵ֥י
bə-nê
The sonN-mpc
6034 [e]עֲנָ֖ה
‘ă-nāh
of AnahN-proper-ms
1787 [e]דִּישׁ֑וֹן
dî-šō-wn;
[was] DishonN-proper-ms
  ס
s
-Punc
1121 [e]וּבְנֵ֣י
ū-ḇə-nê
And the sonsConj-w | N-mpc
1787 [e]דִישׁ֔וֹן
ḏî-šō-wn,
of DishonN-proper-md
2566 [e]חַמְרָ֥ן
ḥam-rān
[were] HamranN-proper-ms
790 [e]וְאֶשְׁבָּ֖ן
wə-’eš-bān
and EshbanConj-w | N-proper-ms
3506 [e]וְיִתְרָ֥ן
wə-yiṯ-rān
and IthranConj-w | N-proper-ms
3763 [e]וּכְרָֽן׃
ū-ḵə-rān.
and CheranConj-w | N-proper-ms
  ס
s
-Punc

Hebrew Texts
דברי הימים א 1:41 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
בְּנֵ֥י עֲנָ֖ה דִּישֹׁ֑ון ס וּבְנֵ֣י דִישֹׁ֔ון חַמְרָ֥ן וְאֶשְׁבָּ֖ן וְיִתְרָ֥ן וּכְרָֽן׃ ס

דברי הימים א 1:41 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
בני ענה דישון ס ובני דישון חמרן ואשבן ויתרן וכרן׃ ס

דברי הימים א 1:41 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
בני ענה דישון ס ובני דישון חמרן ואשבן ויתרן וכרן׃ ס

דברי הימים א 1:41 Hebrew Bible
בני ענה דישון ובני דישון חמרן ואשבן ויתרן וכרן׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
The son of Anah was Dishon. And the sons of Dishon were Hamran, Eshban, Ithran and Cheran.

King James Bible
The sons of Anah; Dishon. And the sons of Dishon; Amram, and Eshban, and Ithran, and Cheran.

Holman Christian Standard Bible
Anah's son: Dishon. Dishon's sons: Hamran, Eshban, Ithran, and Cheran.
Treasury of Scripture Knowledge

The sons.

Genesis 46:7 His sons, and his sons' sons with him, his daughters, and his sons' …

Dishon.

1 Chronicles 1:38 And the sons of Seir; Lotan, and Shobal, and Zibeon, and Anah, and …

Genesis 36:25 And the children of Anah were these; Dishon, and Aholibamah the daughter …

Amram. This variation is only caused by the mutation of a {daleth} and a {raish}; the original being in Genesis Hemdan, and here Hamran.

Genesis 36:26 And these are the children of Dishon; Hemdan, and Eshban, and Ithran, …

Hemdan.

Links
1 Chronicles 1:411 Chronicles 1:41 NIV1 Chronicles 1:41 NLT1 Chronicles 1:41 ESV1 Chronicles 1:41 NASB1 Chronicles 1:41 KJV1 Chronicles 1:41 Bible Apps1 Chronicles 1:41 Biblia Paralela1 Chronicles 1:41 Chinese Bible1 Chronicles 1:41 French Bible1 Chronicles 1:41 German BibleBible Hub
1 Chronicles 1:40
Top of Page
Top of Page