1 Chronicles 11:15
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
3381 [e]וַיֵּרְד֡וּ
way-yê-rə-ḏū
And went downConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3mp
7969 [e]שְֽׁלוֹשָׁה֩
šə-lō-wō-šāh
threeNumber-ms
4480 [e]מִן־
min-
ofPrep
7970 [e]הַשְּׁלוֹשִׁ֨ים
haš-šə-lō-wō-šîm
the thirtyArt | Number-cp
7218 [e]רֹ֤אשׁ
rōš
chief menN-ms
5921 [e]עַל־
‘al-
toPrep
6697 [e]הַצֻּר֙
haṣ-ṣur
the rockArt | N-ms
413 [e]אֶל־
’el-
toPrep
1732 [e]דָּוִ֔יד
dā-wîḏ,
DavidN-proper-ms
413 [e]אֶל־
’el-
intoPrep
4631 [e]מְעָרַ֖ת
mə-‘ā-raṯ
the caveN-fsc
5725 [e]עֲדֻלָּ֑ם
‘ă-ḏul-lām;
of AdullamN-proper-fs
4264 [e]וּמַחֲנֵ֣ה
ū-ma-ḥă-nêh
and the armyConj-w | N-csc
6430 [e]פְלִשְׁתִּ֔ים
p̄ə-liš-tîm,
of the PhilistinesN-proper-mp
2583 [e]חֹנָ֖ה
ḥō-nāh
encampedV-Qal-Prtcpl-fs
6010 [e]בְּעֵ֥מֶק
bə-‘ê-meq
in the ValleyPrep-b | N-msc
7497 [e]רְפָאִֽים׃
rə-p̄ā-’îm.
of the RephaitesN-proper-mp

Hebrew Texts
דברי הימים א 11:15 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֵּרְד֡וּ שְֽׁלֹושָׁה֩ מִן־הַשְּׁלֹושִׁ֨ים רֹ֤אשׁ עַל־הַצֻּר֙ אֶל־דָּוִ֔יד אֶל־מְעָרַ֖ת עֲדֻלָּ֑ם וּמַחֲנֵ֣ה פְלִשְׁתִּ֔ים חֹנָ֖ה בְּעֵ֥מֶק רְפָאִֽים׃

דברי הימים א 11:15 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וירדו שלושה מן־השלושים ראש על־הצר אל־דויד אל־מערת עדלם ומחנה פלשתים חנה בעמק רפאים׃

דברי הימים א 11:15 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
וירדו שלושה מן־השלושים ראש על־הצר אל־דויד אל־מערת עדלם ומחנה פלשתים חנה בעמק רפאים׃

דברי הימים א 11:15 Hebrew Bible
וירדו שלושה מן השלושים ראש על הצר אל דויד אל מערת עדלם ומחנה פלשתים חנה בעמק רפאים׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Now three of the thirty chief men went down to the rock to David, into the cave of Adullam, while the army of the Philistines was camping in the valley of Rephaim.

King James Bible
Now three of the thirty captains went down to the rock to David, into the cave of Adullam; and the host of the Philistines encamped in the valley of Rephaim.

Holman Christian Standard Bible
Three of the 30 chief men went down to David, to the rock at the cave of Adullam, while the Philistine army was encamped in the Valley of Rephaim.
Treasury of Scripture Knowledge

of the thirty captains. or, captains over the thirty

2 Samuel 23:13 And three of the thirty chief went down, and came to David in the …

the cave

Joshua 12:15 The king of Libnah, one; the king of Adullam, one;

1 Samuel 22:1 David therefore departed there, and escaped to the cave Adullam: …

Micah 1:15 Yet will I bring an heir to you, O inhabitant of Mareshah: he shall …

in the

1 Chronicles 14:9 And the Philistines came and spread themselves in the valley of Rephaim.

2 Samuel 5:18,22 The Philistines also came and spread themselves in the valley of Rephaim…

Isaiah 17:5 And it shall be as when the harvestman gathers the corn, and reaps …

Rephaim

Joshua 15:8 And the border went up by the valley of the son of Hinnom to the …

the giants

Links
1 Chronicles 11:151 Chronicles 11:15 NIV1 Chronicles 11:15 NLT1 Chronicles 11:15 ESV1 Chronicles 11:15 NASB1 Chronicles 11:15 KJV1 Chronicles 11:15 Bible Apps1 Chronicles 11:15 Biblia Paralela1 Chronicles 11:15 Chinese Bible1 Chronicles 11:15 French Bible1 Chronicles 11:15 German BibleBible Hub
1 Chronicles 11:14
Top of Page
Top of Page