1 Chronicles 11:24
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
428 [e]אֵ֣לֶּה
’êl-leh
These [things]Pro-cp
6213 [e]עָשָׂ֔ה
‘ā-śāh,
didV-Qal-Perf-3ms
1141 [e]בְּנָיָ֖הוּ
bə-nā-yā-hū
BenaiahN-proper-ms
1121 [e]בֶּן־
ben-
sonN-msc
3077 [e]יְהוֹיָדָ֑ע
yə-hō-w-yā-ḏā‘;
of JehoiadaN-proper-ms
  וְלוֹ־
wə-lōw-
and wonConjunctive waw :: Preposition :: third person masculine singular Conj-w | Prep | 3ms
8034 [e]שֵׁ֖ם
šêm
a nameN-ms
7969 [e]בִּשְׁלוֹשָׁ֥ה
biš-lō-wō-šāh
among threePrep-b | Number-ms
1368 [e]הַגִּבֹּרִֽים׃
hag-gib-bō-rîm.
mighty menArt | Adj-mp

Hebrew Texts
דברי הימים א 11:24 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
אֵ֣לֶּה עָשָׂ֔ה בְּנָיָ֖הוּ בֶּן־יְהֹויָדָ֑ע וְלֹו־שֵׁ֖ם בִּשְׁלֹושָׁ֥ה הַגִּבֹּרִֽים׃

דברי הימים א 11:24 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
אלה עשה בניהו בן־יהוידע ולו־שם בשלושה הגברים׃

דברי הימים א 11:24 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
אלה עשה בניהו בן־יהוידע ולו־שם בשלושה הגברים׃

דברי הימים א 11:24 Hebrew Bible
אלה עשה בניהו בן יהוידע ולו שם בשלושה הגברים׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
These things Benaiah the son of Jehoiada did, and had a name as well as the three mighty men.

King James Bible
These things did Benaiah the son of Jehoiada, and had the name among the three mighties.

Holman Christian Standard Bible
These were the exploits of Benaiah son of Jehoiada, who had a reputation among the three warriors.
Treasury of Scripture Knowledge
Links
1 Chronicles 11:241 Chronicles 11:24 NIV1 Chronicles 11:24 NLT1 Chronicles 11:24 ESV1 Chronicles 11:24 NASB1 Chronicles 11:24 KJV1 Chronicles 11:24 Bible Apps1 Chronicles 11:24 Biblia Paralela1 Chronicles 11:24 Chinese Bible1 Chronicles 11:24 French Bible1 Chronicles 11:24 German BibleBible Hub
1 Chronicles 11:23
Top of Page
Top of Page