1 Chronicles 12:24
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
428 [e]וְ֠אֵלֶּה
wə-’êl-leh
Now these [were]Conj-w | Pro-cp
4557 [e]מִסְפְּרֵ֞י
mis-pə-rê
the numbersN-mpc
7218 [e]רָאשֵׁ֤י
rā-šê
of the divisionsN-mpc
2502 [e]הֶֽחָלוּץ֙
he-ḥā-lūṣ
[that were] equippedArt | V-Qal-QalPassPrtcpl-ms
6635 [e]לַצָּבָ֔א
laṣ-ṣā-ḇā,
for warPrep-l, Art | N-cs
935 [e]בָּ֥אוּ
bā-’ū
[and] cameV-Qal-Perf-3cp
  עַל־
‘al-
toPreposition Prep
1732 [e]דָּוִ֖יד
dā-wîḏ
DavidN-proper-ms
2275 [e]חֶבְר֑וֹנָה
ḥeḇ-rō-w-nāh;
at HebronN-proper-fs | 3fs
5437 [e]לְהָסֵ֞ב
lə-hā-sêḇ
to turn [over]Prep-l | V-Hifil-Inf
4438 [e]מַלְכ֥וּת
mal-ḵūṯ
the kingdomN-fsc
7586 [e]שָׁא֛וּל
šā-’ūl
of SaulN-proper-ms
  אֵלָ֖יו
’ê-lāw
to himPreposition :: third person masculine singular Prep | 3ms
6310 [e]כְּפִ֥י
kə-p̄î
according to the word ofPrep-k | N-msc
3068 [e]יְהוָֽה׃
Yah-weh.
YahwehN-proper-ms
  ס
s
-Punc

Hebrew Texts
דברי הימים א 12:24 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְ֠אֵלֶּה מִסְפְּרֵ֞י רָאשֵׁ֤י הֶֽחָלוּץ֙ לַצָּבָ֔א בָּ֥אוּ עַל־דָּוִ֖יד חֶבְרֹ֑ונָה לְהָסֵ֞ב מַלְכ֥וּת שָׁא֛וּל אֵלָ֖יו כְּפִ֥י יְהוָֽה׃ ס

דברי הימים א 12:24 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואלה מספרי ראשי החלוץ לצבא באו על־דויד חברונה להסב מלכות שאול אליו כפי יהוה׃ ס

דברי הימים א 12:24 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ואלה מספרי ראשי החלוץ לצבא באו על־דויד חברונה להסב מלכות שאול אליו כפי יהוה׃ ס

דברי הימים א 12:24 Hebrew Bible
בני יהודה נשאי צנה ורמח ששת אלפים ושמונה מאות חלוצי צבא׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
The sons of Judah who bore shield and spear were 6,800, equipped for war.

King James Bible
The children of Judah that bare shield and spear were six thousand and eight hundred, ready armed to the war.

Holman Christian Standard Bible
From the Judahites: 6,800 armed troops bearing shields and spears.
Treasury of Scripture Knowledge

armed. or, prepared

Links
1 Chronicles 12:241 Chronicles 12:24 NIV1 Chronicles 12:24 NLT1 Chronicles 12:24 ESV1 Chronicles 12:24 NASB1 Chronicles 12:24 KJV1 Chronicles 12:24 Bible Apps1 Chronicles 12:24 Biblia Paralela1 Chronicles 12:24 Chinese Bible1 Chronicles 12:24 French Bible1 Chronicles 12:24 German BibleBible Hub
1 Chronicles 12:23
Top of Page
Top of Page