1 Chronicles 19:3
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
559 [e]וַיֹּאמְרוּ֩
way-yō-mə-rū
And saidConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3mp
8269 [e]שָׂרֵ֨י
śā-rê
the princesN-mpc
1121 [e]בְנֵי־
ḇə-nê-
of the sonsN-mpc
5983 [e]עַמּ֜וֹן
‘am-mō-wn
of AmmonN-proper-ms
2586 [e]לְחָנ֗וּן
lə-ḥā-nūn,
to HanunPrep-l | N-proper-ms
3513 [e]הַֽמְכַבֵּ֨ד
ham-ḵab-bêḏ
really honorsArt | V-Piel-Prtcpl-ms
1732 [e]דָּוִ֤יד
dā-wîḏ
DavidN-proper-ms
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
1 [e]אָבִ֙יךָ֙
’ā-ḇî-ḵā
your fatherN-msc | 2ms
5869 [e]בְּעֵינֶ֔יךָ
bə-‘ê-ne-ḵā,
do you think thatPrep-b | N-cdc | 2ms
3588 [e]כִּֽי־
kî-
becauseConj
7971 [e]שָׁלַ֥ח
šā-laḥ
he has sentV-Qal-Perf-3ms
  לְךָ֖
lə-ḵā
to youPrep | 2ms
5162 [e]מְנַחֲמִ֑ים
mə-na-ḥă-mîm;
comfortersV-Piel-Prtcpl-mp
3808 [e]הֲלֹ֡א
hă-lō
did notAdv-NegPrt
5668 [e]בַּ֠עֲבוּר
ba-‘ă-ḇūr
forPrep-b | N-ms
2713 [e]לַחְקֹ֨ר
laḥ-qōr
to searchPrep-l | V-Qal-Inf
2015 [e]וְלַהֲפֹ֤ךְ
wə-la-hă-p̄ōḵ
and to overthrowConj-w, Prep-l | V-Qal-Inf
7270 [e]וּלְרַגֵּל֙
ū-lə-rag-gêl
and to spy outConj-w, Prep-l | V-Piel-Inf
776 [e]הָאָ֔רֶץ
hā-’ā-reṣ,
the landArt | N-fs
935 [e]בָּ֥אוּ
bā-’ū
comeV-Qal-Perf-3cp
5650 [e]עֲבָדָ֖יו
‘ă-ḇā-ḏāw
his servantsN-mpc | 3ms
413 [e]אֵלֶֽיךָ׃
’ê-le-ḵā.
to youPrep | 2ms
  פ
-Punc





















Hebrew Texts
דברי הימים א 19:3 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּאמְרוּ֩ שָׂרֵ֨י בְנֵי־עַמֹּ֜ון לְחָנ֗וּן הַֽמְכַבֵּ֨ד דָּוִ֤יד אֶת־אָבִ֙יךָ֙ בְּעֵינֶ֔יךָ כִּֽי־שָׁלַ֥ח לְךָ֖ מְנַחֲמִ֑ים הֲלֹ֡א בַּ֠עֲבוּר לַחְקֹ֨ר וְלַהֲפֹ֤ךְ וּלְרַגֵּל֙ הָאָ֔רֶץ בָּ֥אוּ עֲבָדָ֖יו אֵלֶֽיךָ׃ פ

דברי הימים א 19:3 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמרו שרי בני־עמון לחנון המכבד דויד את־אביך בעיניך כי־שלח לך מנחמים הלא בעבור לחקר ולהפך ולרגל הארץ באו עבדיו אליך׃ פ

דברי הימים א 19:3 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ויאמרו שרי בני־עמון לחנון המכבד דויד את־אביך בעיניך כי־שלח לך מנחמים הלא בעבור לחקר ולהפך ולרגל הארץ באו עבדיו אליך׃ פ

דברי הימים א 19:3 Hebrew Bible
ויאמרו שרי בני עמון לחנון המכבד דויד את אביך בעיניך כי שלח לך מנחמים הלא בעבור לחקר ולהפך ולרגל הארץ באו עבדיו אליך׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
But the princes of the sons of Ammon said to Hanun, "Do you think that David is honoring your father, in that he has sent comforters to you? Have not his servants come to you to search and to overthrow and to spy out the land?"

King James Bible
But the princes of the children of Ammon said to Hanun, Thinkest thou that David doth honour thy father, that he hath sent comforters unto thee? are not his servants come unto thee for to search, and to overthrow, and to spy out the land?

Holman Christian Standard Bible
the Ammonite leaders said to Hanun, "Just because David has sent men with condolences for you, do you really believe he's showing respect for your father? Instead, hasn't David sent his emissaries in order to scout out, overthrow, and spy on the land?"
Treasury of Scripture Knowledge

but the princes

1 Samuel 29:4,9 And the princes of the Philistines were wroth with him; and the princes …

1 Kings 12:8-11 But he forsook the counsel of the old men, which they had given him, …

Thinkest thou that David. [heb] in thine eyes doth David

1 Corinthians 13:5-7 Does not behave itself unseemly, seeks not her own, is not easily …

to search

Genesis 42:9-18 And Joseph remembered the dreams which he dreamed of them, and said …

Joshua 2:1-3 And Joshua the son of Nun sent out of Shittim two men to spy secretly, …

Judges 1:23,24 And the house of Joseph sent to descry Bethel. (Now the name of the …

Judges 18:2,8-10 And the children of Dan sent of their family five men from their …

Links
1 Chronicles 19:31 Chronicles 19:3 NIV1 Chronicles 19:3 NLT1 Chronicles 19:3 ESV1 Chronicles 19:3 NASB1 Chronicles 19:3 KJV1 Chronicles 19:3 Bible Apps1 Chronicles 19:3 Biblia Paralela1 Chronicles 19:3 Chinese Bible1 Chronicles 19:3 French Bible1 Chronicles 19:3 German BibleBible Hub
1 Chronicles 19:2
Top of Page
Top of Page