1 Chronicles 27:1
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
1121 [e]וּבְנֵ֣י
ū-ḇə-nê
And the sonsConj-w | N-mpc
3478 [e]יִשְׂרָאֵ֣ל ׀
yiś-rā-’êl
of IsraelN-proper-ms
4557 [e]לְֽמִסְפָּרָ֡ם
lə-mis-pā-rām
according to their numberPrep-l | N-msc | 3mp
7218 [e]רָאשֵׁ֣י
rā-šê
headsN-mpc
1 [e]הָאָב֣וֹת
hā-’ā-ḇō-wṯ
of the fathers' [houses]Art | N-mp
8269 [e]וְשָׂרֵ֣י
wə-śā-rê
and the captainsConj-w | N-mpc
505 [e]הָֽאֲלָפִ֣ים ׀
hā-’ă-lā-p̄îm
of thousandsArt | Number-mp
3967 [e]וְהַמֵּא֡וֹת
wə-ham-mê-’ō-wṯ
and hundredsConj-w, Art | Number-fp
7860 [e]וְשֹׁטְרֵיהֶם֩
wə-šō-ṭə-rê-hem
and their officersConj-w | N-mpc | 3mp
8334 [e]הַמְשָׁרְתִ֨ים
ham-šā-rə-ṯîm
servedArt | V-Piel-Prtcpl-mp
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
4428 [e]הַמֶּ֜לֶךְ
ham-me-leḵ
the kingArt | N-ms
3605 [e]לְכֹ֣ל ׀
lə-ḵōl
in everyPrep-l | N-msc
1697 [e]דְּבַ֣ר
də-ḇar
matterN-msc
4256 [e]הַֽמַּחְלְק֗וֹת
ham-maḥ-lə-qō-wṯ,
of the [military] divisionsArt | N-fp
935 [e]הַבָּאָ֤ה
hab-bā-’āh
[These divisions] came inArt | V-Qal-Prtcpl-fs
3318 [e]וְהַיֹּצֵאת֙
wə-hay-yō-ṣêṯ
and went outConj-w, Art | V-Qal-Prtcpl-fs
2320 [e]חֹ֣דֶשׁ
ḥō-ḏeš
monthN-ms
2320 [e]בְּחֹ֔דֶשׁ
bə-ḥō-ḏeš,
by monthPrep-b | N-ms
3605 [e]לְכֹ֖ל
lə-ḵōl
throughout allPrep-l | N-msc
2320 [e]חָדְשֵׁ֣י
ḥā-ḏə-šê
the monthsN-mpc
8141 [e]הַשָּׁנָ֑ה
haš-šā-nāh;
of the yearArt | N-fs
4256 [e]הַֽמַּחֲלֹ֙קֶת֙
ham-ma-ḥă-lō-qeṯ
division [having]Art | N-fs
259 [e]הָֽאַחַ֔ת
hā-’a-ḥaṯ,
oneArt | Number-fs
6242 [e]עֶשְׂרִ֥ים
‘eś-rîm
twentyNumber-cp
702 [e]וְאַרְבָּעָ֖ה
wə-’ar-bā-‘āh
and fourConj-w | Number-ms
505 [e]אָֽלֶף׃
’ā-lep̄.
thousandNumber-ms
  ס
s
-Punc

Hebrew Texts
דברי הימים א 27:1 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּבְנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֣ל ׀ לְֽמִסְפָּרָ֡ם רָאשֵׁ֣י הָאָבֹ֣ות וְשָׂרֵ֣י הָֽאֲלָפִ֣ים ׀ וְהַמֵּאֹ֡ות וְשֹׁטְרֵיהֶם֩ הַמְשָׁרְתִ֨ים אֶת־הַמֶּ֜לֶךְ לְכֹ֣ל ׀ דְּבַ֣ר הַֽמַּחְלְקֹ֗ות הַבָּאָ֤ה וְהַיֹּצֵאת֙ חֹ֣דֶשׁ בְּחֹ֔דֶשׁ לְכֹ֖ל חָדְשֵׁ֣י הַשָּׁנָ֑ה הַֽמַּחֲלֹ֙קֶת֙ הָֽאַחַ֔ת עֶשְׂרִ֥ים וְאַרְבָּעָ֖ה אָֽלֶף׃ ס

דברי הימים א 27:1 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ובני ישראל ׀ למספרם ראשי האבות ושרי האלפים ׀ והמאות ושטריהם המשרתים את־המלך לכל ׀ דבר המחלקות הבאה והיצאת חדש בחדש לכל חדשי השנה המחלקת האחת עשרים וארבעה אלף׃ ס

דברי הימים א 27:1 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ובני ישראל ׀ למספרם ראשי האבות ושרי האלפים ׀ והמאות ושטריהם המשרתים את־המלך לכל ׀ דבר המחלקות הבאה והיצאת חדש בחדש לכל חדשי השנה המחלקת האחת עשרים וארבעה אלף׃ ס

דברי הימים א 27:1 Hebrew Bible
ובני ישראל למספרם ראשי האבות ושרי האלפים והמאות ושטריהם המשרתים את המלך לכל דבר המחלקות הבאה והיצאת חדש בחדש לכל חדשי השנה המחלקת האחת עשרים וארבעה אלף׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Now this is the enumeration of the sons of Israel, the heads of fathers' households, the commanders of thousands and of hundreds, and their officers who served the king in all the affairs of the divisions which came in and went out month by month throughout all the months of the year, each division numbering 24,000:

King James Bible
Now the children of Israel after their number, to wit, the chief fathers and captains of thousands and hundreds, and their officers that served the king in any matter of the courses, which came in and went out month by month throughout all the months of the year, of every course were twenty and four thousand.

Holman Christian Standard Bible
This is the list of the Israelites, the heads of families, the commanders of thousands and the commanders of hundreds, and their officers who served the king in every matter to do with the divisions that were on rotated military duty each month throughout the year. There were 24,000 in each division:
Treasury of Scripture Knowledge

the chief fathers The patriarchs, chief generals, or generals of brigade. This enumeration is widely different from that of the preceding. In that, we have the order and course of the priests and Levites, in their ecclesiastical ministrations: in this, we have the account of the order of the civil service, what related simply to the political state of the king and kingdom. Twenty-four persons, chosen out of David's worthies, each of whom had a second, were placed over

captains

1 Chronicles 28:1 And David assembled all the princes of Israel, the princes of the tribes…

2 Chronicles 17:12-19 And Jehoshaphat waxed great exceedingly; and he built in Judah castles, …

2 Chronicles 26:11-13 Moreover Uzziah had an host of fighting men, that went out to war by bands…

any matter

1 Kings 4:7,27 And Solomon had twelve officers over all Israel, which provided victuals …

Links
1 Chronicles 27:11 Chronicles 27:1 NIV1 Chronicles 27:1 NLT1 Chronicles 27:1 ESV1 Chronicles 27:1 NASB1 Chronicles 27:1 KJV1 Chronicles 27:1 Bible Apps1 Chronicles 27:1 Biblia Paralela1 Chronicles 27:1 Chinese Bible1 Chronicles 27:1 French Bible1 Chronicles 27:1 German BibleBible Hub
1 Chronicles 26:32
Top of Page
Top of Page