1 Chronicles 27:5
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
8269 [e]שַׂ֣ר
śar
The captainN-msc
6635 [e]הַצָּבָ֤א
haṣ-ṣā-ḇā
of the armyArt | N-cs
7992 [e]הַשְּׁלִישִׁי֙
haš-šə-lî-šî
thirdArt | Number-oms
2320 [e]לַחֹ֣דֶשׁ
la-ḥō-ḏeš
for the monthPrep-l, Art | N-ms
7992 [e]הַשְּׁלִישִׁ֔י
haš-šə-lî-šî,
thirdArt | Number-oms
1141 [e]בְּנָיָ֧הוּ
bə-nā-yā-hū
[was] BenaiahN-proper-ms
1121 [e]בֶן־
ḇen-
sonN-msc
3077 [e]יְהוֹיָדָ֛ע
yə-hō-w-yā-ḏā‘
of JehoiadaN-proper-ms
3548 [e]הַכֹּהֵ֖ן
hak-kō-hên
the priestArt | N-ms
7218 [e]רֹ֑אשׁ
rōš;
who was chiefN-ms
5921 [e]וְעַל֙
wə-‘al
and inConj-w | Prep
4256 [e]מַחֲלֻקְתּ֔וֹ
ma-ḥă-luq-tōw,
his division [were]N-fsc | 3ms
6242 [e]עֶשְׂרִ֥ים
‘eś-rîm
twentyNumber-cp
702 [e]וְאַרְבָּעָ֖ה
wə-’ar-bā-‘āh
and fourConj-w | Number-ms
505 [e]אָֽלֶף׃
’ā-lep̄.
thousandNumber-ms

Hebrew Texts
דברי הימים א 27:5 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
שַׂ֣ר הַצָּבָ֤א הַשְּׁלִישִׁי֙ לַחֹ֣דֶשׁ הַשְּׁלִישִׁ֔י בְּנָיָ֧הוּ בֶן־יְהֹויָדָ֛ע הַכֹּהֵ֖ן רֹ֑אשׁ וְעַל֙ מַחֲלֻקְתֹּ֔ו עֶשְׂרִ֥ים וְאַרְבָּעָ֖ה אָֽלֶף׃

דברי הימים א 27:5 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
שר הצבא השלישי לחדש השלישי בניהו בן־יהוידע הכהן ראש ועל מחלקתו עשרים וארבעה אלף׃

דברי הימים א 27:5 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
שר הצבא השלישי לחדש השלישי בניהו בן־יהוידע הכהן ראש ועל מחלקתו עשרים וארבעה אלף׃

דברי הימים א 27:5 Hebrew Bible
שר הצבא השלישי לחדש השלישי בניהו בן יהוידע הכהן ראש ועל מחלקתו עשרים וארבעה אלף׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
The third commander of the army for the third month was Benaiah, the son of Jehoiada the priest, as chief; and in his division were 24,000.

King James Bible
The third captain of the host for the third month was Benaiah the son of Jehoiada, a chief priest: and in his course were twenty and four thousand.

Holman Christian Standard Bible
The third army commander, as chief for the third month, was Benaiah son of Jehoiada the priest; 24,000 were in his division.
Treasury of Scripture Knowledge

Benaiah Or, `Benaiah, the son of Jehoiada the chief priest:' it was Jehoiada, and not Benaiah, who was priest.

1 Chronicles 18:17 And Benaiah the son of Jehoiada was over the Cherethites and the …

1 Kings 4:4 And Benaiah the son of Jehoiada was over the host: and Zadok and …

chief priest. or, principal officer

1 Kings 4:5 And Azariah the son of Nathan was over the officers: and Zabud the …

Links
1 Chronicles 27:51 Chronicles 27:5 NIV1 Chronicles 27:5 NLT1 Chronicles 27:5 ESV1 Chronicles 27:5 NASB1 Chronicles 27:5 KJV1 Chronicles 27:5 Bible Apps1 Chronicles 27:5 Biblia Paralela1 Chronicles 27:5 Chinese Bible1 Chronicles 27:5 French Bible1 Chronicles 27:5 German BibleBible Hub
1 Chronicles 27:4
Top of Page
Top of Page