1 Chronicles 4:38
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
428 [e]אֵ֚לֶּה
’êl-leh
thesePro-cp
935 [e]הַבָּאִ֣ים
hab-bā-’îm
mentionedArt | V-Qal-Prtcpl-mp
8034 [e]בְּשֵׁמ֔וֹת
bə-šê-mō-wṯ,
by namePrep-b | N-mp
5387 [e]נְשִׂיאִ֖ים
nə-śî-’îm
[were] leadersN-mp
4940 [e]בְּמִשְׁפְּחוֹתָ֑ם
bə-miš-pə-ḥō-w-ṯām;
in their familiesPrep-b | N-fpc | 3mp
1004 [e]וּבֵית֙
ū-ḇêṯ
and houseConj-w | N-msc
1 [e]אֲב֣וֹתֵיהֶ֔ם
’ă-ḇō-w-ṯê-hem,
of their fatherN-mpc | 3mp
6555 [e]פָּרְצ֖וּ
pā-rə-ṣū
increasedV-Qal-Perf-3cp
7230 [e]לָרֽוֹב׃
lā-rō-wḇ.
greatlyPrep-l, Art | N-ms

Hebrew Texts
דברי הימים א 4:38 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
אֵ֚לֶּה הַבָּאִ֣ים בְּשֵׁמֹ֔ות נְשִׂיאִ֖ים בְּמִשְׁפְּחֹותָ֑ם וּבֵית֙ אֲבֹ֣ותֵיהֶ֔ם פָּרְצ֖וּ לָרֹֽוב׃

דברי הימים א 4:38 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
אלה הבאים בשמות נשיאים במשפחותם ובית אבותיהם פרצו לרוב׃

דברי הימים א 4:38 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
אלה הבאים בשמות נשיאים במשפחותם ובית אבותיהם פרצו לרוב׃

דברי הימים א 4:38 Hebrew Bible
אלה הבאים בשמות נשיאים במשפחותם ובית אבותיהם פרצו לרוב׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
these mentioned by name were leaders in their families; and their fathers' houses increased greatly.

King James Bible
These mentioned by their names were princes in their families: and the house of their fathers increased greatly.

Holman Christian Standard Bible
these mentioned by name were leaders in their families. Their ancestral houses increased greatly.
Treasury of Scripture Knowledge

mentioned by their names. Heb. coming by names.

1 Chronicles 5:24 And these were the heads of the house of their fathers, even Epher, …

Genesis 6:4 There were giants in the earth in those days; and also after that, …

Links
1 Chronicles 4:381 Chronicles 4:38 NIV1 Chronicles 4:38 NLT1 Chronicles 4:38 ESV1 Chronicles 4:38 NASB1 Chronicles 4:38 KJV1 Chronicles 4:38 Bible Apps1 Chronicles 4:38 Biblia Paralela1 Chronicles 4:38 Chinese Bible1 Chronicles 4:38 French Bible1 Chronicles 4:38 German BibleBible Hub
1 Chronicles 4:37
Top of Page
Top of Page