1 Chronicles 5:18
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
1121 [e]בְּנֵֽי־
bə-nê-
The sonsN-mpc
7205 [e]רְאוּבֵ֨ן
rə-’ū-ḇên
of ReubenN-proper-ms
1425 [e]וְגָדִ֜י
wə-ḡā-ḏî
and the GaditeConj-w | N-proper-ms
2677 [e]וַחֲצִ֥י
wa-ḥă-ṣî
and halfConj-w | N-msc
7626 [e]שֵֽׁבֶט־
šê-ḇeṭ-
the tribeN-msc
4519 [e]מְנַשֶּׁה֮
mə-naš-šeh
of ManassehN-proper-ms
4480 [e]מִן־
min-
ofPrep
1121 [e]בְּנֵי־
bə-nê-
menN-mpc
2428 [e]חַיִל֒
ḥa-yil
valiantN-ms
582 [e]אֲ֠נָשִׁים
’ă-nā-šîm
menN-mp
5375 [e]נֹשְׂאֵ֨י
nō-śə-’ê
able to bearV-Qal-Prtcpl-mpc
4043 [e]מָגֵ֤ן
mā-ḡên
shieldN-cs
2719 [e]וְחֶ֙רֶב֙
wə-ḥe-reḇ
and swordConj-w | N-fs
1869 [e]וְדֹ֣רְכֵי
wə-ḏō-rə-ḵê
and to shootConj-w | V-Qal-Prtcpl-mpc
7198 [e]קֶ֔שֶׁת
qe-šeṯ,
with the bowN-fs
3925 [e]וּלְמוּדֵ֖י
ū-lə-mū-ḏê
and skillfulConj-w | V-Qal-QalPassPrtcpl-mpc
4421 [e]מִלְחָמָ֑ה
mil-ḥā-māh;
in warN-fs
705 [e]אַרְבָּעִ֨ים
’ar-bā-‘îm
fortyNumber-cp
702 [e]וְאַרְבָּעָ֥ה
wə-’ar-bā-‘āh
and [had] fourConj-w | Number-ms
505 [e]אֶ֛לֶף
’e-lep̄
thousandNumber-ms
7651 [e]וּשְׁבַע־
ū-šə-ḇa‘-
and sevenConj-w | Number-fsc
3967 [e]מֵא֥וֹת
mê-’ō-wṯ
hundredNumber-fp
8346 [e]וְשִׁשִּׁ֖ים
wə-šiš-šîm
and sixtyConj-w | Number-cp
3318 [e]יֹצְאֵ֥י
yō-ṣə-’ê
who wentV-Qal-Prtcpl-mpc
6635 [e]צָבָֽא׃
ṣā-ḇā.
to warN-cs

Hebrew Texts
דברי הימים א 5:18 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
בְּנֵֽי־רְאוּבֵ֨ן וְגָדִ֜י וַחֲצִ֥י שֵֽׁבֶט־מְנַשֶּׁה֮ מִן־בְּנֵי־חַיִל֒ אֲ֠נָשִׁים נֹשְׂאֵ֨י מָגֵ֤ן וְחֶ֙רֶב֙ וְדֹ֣רְכֵי קֶ֔שֶׁת וּלְמוּדֵ֖י מִלְחָמָ֑ה אַרְבָּעִ֨ים וְאַרְבָּעָ֥ה אֶ֛לֶף וּשְׁבַע־מֵאֹ֥ות וְשִׁשִּׁ֖ים יֹצְאֵ֥י צָבָֽא׃

דברי הימים א 5:18 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
בני־ראובן וגדי וחצי שבט־מנשה מן־בני־חיל אנשים נשאי מגן וחרב ודרכי קשת ולמודי מלחמה ארבעים וארבעה אלף ושבע־מאות וששים יצאי צבא׃

דברי הימים א 5:18 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
בני־ראובן וגדי וחצי שבט־מנשה מן־בני־חיל אנשים נשאי מגן וחרב ודרכי קשת ולמודי מלחמה ארבעים וארבעה אלף ושבע־מאות וששים יצאי צבא׃

דברי הימים א 5:18 Hebrew Bible
בני ראובן וגדי וחצי שבט מנשה מן בני חיל אנשים נשאי מגן וחרב ודרכי קשת ולמודי מלחמה ארבעים וארבעה אלף ושבע מאות וששים יצאי צבא׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
The sons of Reuben and the Gadites and the half-tribe of Manasseh, consisting of valiant men, men who bore shield and sword and shot with bow and were skillful in battle, were 44,760, who went to war.

King James Bible
The sons of Reuben, and the Gadites, and half the tribe of Manasseh, of valiant men, men able to bear buckler and sword, and to shoot with bow, and skilful in war, were four and forty thousand seven hundred and threescore, that went out to the war.

Holman Christian Standard Bible
The sons of Reuben and Gad and half the tribe of Manasseh had 44,760 warriors who could serve in the army--men who carried shield and sword, drew the bow, and were trained for war.
Treasury of Scripture Knowledge

Reuben.

1 Chronicles 12:37 And on the other side of Jordan, of the Reubenites, and the Gadites, …

Genesis 29:32 And Leah conceived, and bore a son, and she called his name Reuben: …

2 Kings 10:33 From Jordan eastward, all the land of Gilead, the Gadites, and the …

Gadites.

Deuteronomy 3:12 And this land, which we possessed at that time, from Aroer, which …

Manasseh.

Genesis 41:51 And Joseph called the name of the firstborn Manasseh: For God, said …

valiant men. Heb. sons of valour.

1 Samuel 18:17 And Saul said to David, Behold my elder daughter Merab, her will …

2 Samuel 2:7 Therefore now let your hands be strengthened, and be you valiant: …

to shoot

1 Chronicles 8:40 And the sons of Ulam were mighty men of valor, archers, and had many …

2 Chronicles 14:8 And Asa had an army of men that bore targets and spears, out of Judah …

Psalm 7:13 He has also prepared for him the instruments of death; he ordains …

four and forty.

Joshua 4:12,13 And the children of Reuben, and the children of Gad, and half the …

that went.

Numbers 1:3 From twenty years old and upward, all that are able to go forth to …

Links
1 Chronicles 5:181 Chronicles 5:18 NIV1 Chronicles 5:18 NLT1 Chronicles 5:18 ESV1 Chronicles 5:18 NASB1 Chronicles 5:18 KJV1 Chronicles 5:18 Bible Apps1 Chronicles 5:18 Biblia Paralela1 Chronicles 5:18 Chinese Bible1 Chronicles 5:18 French Bible1 Chronicles 5:18 German BibleBible Hub
1 Chronicles 5:17
Top of Page
Top of Page