1 Chronicles 6:65
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
5414 [e]וַיִּתְּנ֣וּ
way-yit-tə-nū
And they gaveConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3mp
1486 [e]בַגּוֹרָ֗ל
ḇag-gō-w-rāl,
by lotPrep-b, Art | N-ms
4294 [e]מִמַּטֵּ֤ה
mim-maṭ-ṭêh
from the tribePrep-m | N-msc
1121 [e]בְנֵי־
ḇə-nê-
of the sonsN-mpc
3063 [e]יְהוּדָה֙
yə-hū-ḏāh
of JudahN-proper-ms
4294 [e]וּמִמַּטֵּ֣ה
ū-mim-maṭ-ṭêh
and from the tribeConj-w, Prep-m | N-msc
1121 [e]בְנֵי־
ḇə-nê-
of the sonsN-mpc
8095 [e]שִׁמְע֔וֹן
šim-‘ō-wn,
of SimeonN-proper-ms
4294 [e]וּמִמַּטֵּ֖ה
ū-mim-maṭ-ṭêh
and from the tribeConj-w, Prep-m | N-msc
1121 [e]בְּנֵ֣י
bə-nê
of the sonsN-mpc
1144 [e]בִנְיָמִ֑ן
ḇin-yā-min;
Benjamin ofN-proper-ms
853 [e]אֵ֚ת
’êṯ
-DirObjM
5892 [e]הֶעָרִ֣ים
he-‘ā-rîm
citiesArt | N-fp
428 [e]הָאֵ֔לֶּה
hā-’êl-leh,
theseArt | Pro-cp
834 [e]אֲשֶׁר־
’ă-šer-
whichPro-r
7121 [e]יִקְרְא֥וּ
yiq-rə-’ū
are calledV-Qal-Imperf-3mp
853 [e]אֶתְהֶ֖ם
’eṯ-hem
-DirObjM | 3mp
8034 [e]בְּשֵׁמֽוֹת׃
bə-šê-mō-wṯ.
by [their] namesPrep-b | N-mp
  ס
s
-Punc

Hebrew Texts
דברי הימים א 6:65 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּתְּנ֣וּ בַגֹּורָ֗ל מִמַּטֵּ֤ה בְנֵי־יְהוּדָה֙ וּמִמַּטֵּ֣ה בְנֵי־שִׁמְעֹ֔ון וּמִמַּטֵּ֖ה בְּנֵ֣י בִנְיָמִ֑ן אֵ֚ת הֶעָרִ֣ים הָאֵ֔לֶּה אֲשֶׁר־יִקְרְא֥וּ אֶתְהֶ֖ם בְּשֵׁמֹֽות׃ ס

דברי הימים א 6:65 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויתנו בגורל ממטה בני־יהודה וממטה בני־שמעון וממטה בני בנימן את הערים האלה אשר־יקראו אתהם בשמות׃ ס

דברי הימים א 6:65 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ויתנו בגורל ממטה בני־יהודה וממטה בני־שמעון וממטה בני בנימן את הערים האלה אשר־יקראו אתהם בשמות׃ ס

דברי הימים א 6:65 Hebrew Bible
ויתנו בגורל ממטה בני יהודה וממטה בני שמעון וממטה בני בנימן את הערים האלה אשר יקראו אתהם בשמות׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
They gave by lot from the tribe of the sons of Judah, the tribe of the sons of Simeon and the tribe of the sons of Benjamin, these cities which are mentioned by name.

King James Bible
And they gave by lot out of the tribe of the children of Judah, and out of the tribe of the children of Simeon, and out of the tribe of the children of Benjamin, these cities, which are called by their names.

Holman Christian Standard Bible
They assigned by lot the towns named above from the tribes of the Judahites, Simeonites, and Benjaminites.
Treasury of Scripture Knowledge

these cities.

1 Chronicles 6:57-60 And to the sons of Aaron they gave the cities of Judah, namely, Hebron, …

Links
1 Chronicles 6:651 Chronicles 6:65 NIV1 Chronicles 6:65 NLT1 Chronicles 6:65 ESV1 Chronicles 6:65 NASB1 Chronicles 6:65 KJV1 Chronicles 6:65 Bible Apps1 Chronicles 6:65 Biblia Paralela1 Chronicles 6:65 Chinese Bible1 Chronicles 6:65 French Bible1 Chronicles 6:65 German BibleBible Hub
1 Chronicles 6:64
Top of Page
Top of Page