1 Chronicles 7:10
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
1121 [e]וּבְנֵ֥י
ū-ḇə-nê
And the sonConj-w | N-mpc
3043 [e]יְדִיעֲאֵ֖ל
yə-ḏî-‘ă-’êl
of JediaelN-proper-ms
1092 [e]בִּלְהָ֑ן
bil-hān;
[was] BilhanN-proper-ms
1121 [e]וּבְנֵ֣י
ū-ḇə-nê
And the sonsConj-w | N-mpc
1092 [e]בִלְהָ֗ן
ḇil-hān,
of BilhanN-proper-ms
  [יעיש]
[yə-‘îš
-Noun - proper - masculine singular N-proper-ms
 
ḵ]
 
3266 [e](יְע֡וּשׁ)
(yə-‘ūš
[were] JeushN-proper-ms
 
q)
 
1144 [e]וּ֠בִנְיָמִן
ū-ḇin-yā-min
and BenjaminConj-w | N-proper-ms
164 [e]וְאֵה֤וּד
wə-’ê-hūḏ
and EhudConj-w | N-proper-ms
3668 [e]וּֽכְנַעֲנָה֙
ū-ḵə-na-‘ă-nāh
and ChenaanahConj-w | N-proper-ms
2133 [e]וְזֵיתָ֔ן
wə-zê-ṯān,
and ZethanConj-w | N-proper-ms
8659 [e]וְתַרְשִׁ֖ישׁ
wə-ṯar-šîš
and TarshishConj-w | N-proper-ms
300 [e]וַאֲחִישָֽׁחַר׃
wa-’ă-ḥî-šā-ḥar.
and AhishaharConj-w | N-proper-ms

Hebrew Texts
דברי הימים א 7:10 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּבְנֵ֥י יְדִיעֲאֵ֖ל בִּלְהָ֑ן וּבְנֵ֣י בִלְהָ֗ן [יְעִישׁ כ] (יְע֡וּשׁ ק) וּ֠בִנְיָמִן וְאֵה֤וּד וּֽכְנַעֲנָה֙ וְזֵיתָ֔ן וְתַרְשִׁ֖ישׁ וַאֲחִישָֽׁחַר׃

דברי הימים א 7:10 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ובני ידיעאל בלהן ובני בלהן [יעיש כ] (יעוש ק) ובנימן ואהוד וכנענה וזיתן ותרשיש ואחישחר׃

דברי הימים א 7:10 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ובני ידיעאל בלהן ובני בלהן [יעיש כ] (יעוש ק) ובנימן ואהוד וכנענה וזיתן ותרשיש ואחישחר׃

דברי הימים א 7:10 Hebrew Bible
ובני ידיעאל בלהן ובני בלהן יעיש ובנימן ואהוד וכנענה וזיתן ותרשיש ואחישחר׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
The son of Jediael was Bilhan. And the sons of Bilhan were Jeush, Benjamin, Ehud, Chenaanah, Zethan, Tarshish and Ahishahar.

King James Bible
The sons also of Jediael; Bilhan: and the sons of Bilhan; Jeush, and Benjamin, and Ehud, and Chenaanah, and Zethan, and Tharshish, and Ahishahar.

Holman Christian Standard Bible
Jediael's son: Bilhan. Bilhan's sons: Jeush, Benjamin, Ehud, Chenaanah, Zethan, Tarshish, and Ahishahar.
Treasury of Scripture Knowledge

Ehud

Judges 3:15 But when the children of Israel cried to the LORD, the LORD raised …

Links
1 Chronicles 7:101 Chronicles 7:10 NIV1 Chronicles 7:10 NLT1 Chronicles 7:10 ESV1 Chronicles 7:10 NASB1 Chronicles 7:10 KJV1 Chronicles 7:10 Bible Apps1 Chronicles 7:10 Biblia Paralela1 Chronicles 7:10 Chinese Bible1 Chronicles 7:10 French Bible1 Chronicles 7:10 German BibleBible Hub
1 Chronicles 7:9
Top of Page
Top of Page