1 Chronicles 8:40
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
1961 [e]וַֽיִּהְי֣וּ
way-yih-yū
And wereConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3mp
1121 [e]בְנֵי־
ḇə-nê-
the sonsN-mpc
198 [e]א֠וּלָם
’ū-lām
of UlamN-proper-ms
582 [e]אֲנָשִׁ֨ים
’ă-nā-šîm
menN-mp
1368 [e]גִּבֹּרֵי־
gib-bō-rê-
of mightyAdj-mpc
2428 [e]חַ֜יִל
ḥa-yil
valorN-ms
1869 [e]דֹּ֣רְכֵי
dō-rə-ḵê
archersV-Qal-Prtcpl-mpc
7198 [e]קֶ֗שֶׁת
qe-šeṯ,
archersN-fs
7235 [e]וּמַרְבִּ֤ים
ū-mar-bîm
and [They] had manyConj-w | V-Hifil-Prtcpl-mp
1121 [e]בָּנִים֙
bā-nîm
sonsN-mp
1121 [e]וּבְנֵ֣י
ū-ḇə-nê
andConj-w | N-mpc
1121 [e]בָנִ֔ים
ḇā-nîm,
grandsonsN-mp
3967 [e]מֵאָ֖ה
mê-’āh
a hundredNumber-fs
2572 [e]וַחֲמִשִּׁ֑ים
wa-ḥă-miš-šîm;
and fifty [in all]Conj-w | Number-cp
3605 [e]כָּל־
kāl-
AllN-msc
428 [e]אֵ֖לֶּה
’êl-leh
these [were]Pro-cp
1121 [e]מִבְּנֵ֥י
mib-bə-nê
sonsPrep-m | N-mpc
1144 [e]בִנְיָמִֽן׃
ḇin-yā-min.
of BenjaminN-proper-ms
  פ
-Punc

Hebrew Texts
דברי הימים א 8:40 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַֽיִּהְי֣וּ בְנֵי־א֠וּלָם אֲנָשִׁ֨ים גִּבֹּרֵי־חַ֜יִל דֹּ֣רְכֵי קֶ֗שֶׁת וּמַרְבִּ֤ים בָּנִים֙ וּבְנֵ֣י בָנִ֔ים מֵאָ֖ה וַחֲמִשִּׁ֑ים כָּל־אֵ֖לֶּה מִבְּנֵ֥י בִנְיָמִֽן׃ פ

דברי הימים א 8:40 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויהיו בני־אולם אנשים גברי־חיל דרכי קשת ומרבים בנים ובני בנים מאה וחמשים כל־אלה מבני בנימן׃ פ

דברי הימים א 8:40 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ויהיו בני־אולם אנשים גברי־חיל דרכי קשת ומרבים בנים ובני בנים מאה וחמשים כל־אלה מבני בנימן׃ פ

דברי הימים א 8:40 Hebrew Bible
ויהיו בני אולם אנשים גברי חיל דרכי קשת ומרבים בנים ובני בנים מאה וחמשים כל אלה מבני בנימן׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
The sons of Ulam were mighty men of valor, archers, and had many sons and grandsons, 150 of them. All these were of the sons of Benjamin.

King James Bible
And the sons of Ulam were mighty men of valour, archers, and had many sons, and sons' sons, an hundred and fifty. All these are of the sons of Benjamin.

Holman Christian Standard Bible
Ulam's sons were warriors and archers. They had many sons and grandsons--150 of them. All these were among Benjamin's sons.
Treasury of Scripture Knowledge

archers

1 Chronicles 12:2 They were armed with bows, and could use both the right hand and …

2 Chronicles 14:8 And Asa had an army of men that bore targets and spears, out of Judah …

many sons

Psalm 127:3-5 See, children are an heritage of the LORD: and the fruit of the womb …

Psalm 128:3-6 Your wife shall be as a fruitful vine by the sides of your house: …

Links
1 Chronicles 8:401 Chronicles 8:40 NIV1 Chronicles 8:40 NLT1 Chronicles 8:40 ESV1 Chronicles 8:40 NASB1 Chronicles 8:40 KJV1 Chronicles 8:40 Bible Apps1 Chronicles 8:40 Biblia Paralela1 Chronicles 8:40 Chinese Bible1 Chronicles 8:40 French Bible1 Chronicles 8:40 German BibleBible Hub
1 Chronicles 8:39
Top of Page
Top of Page