1 Corinthians 12:26
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2532 [e]καὶ
kai
AndConj
1535 [e]εἴτε
eite
ifConj
3958 [e]πάσχει
paschei
suffersV-PIA-3S
1520 [e]ἓν
hen
oneAdj-NNS
3196 [e]μέλος,
melos
member,N-NNS
4841 [e]συμπάσχει
sympaschei
suffer with [it]V-PIA-3S
3956 [e]πάντα
panta
allAdj-NNP
3588 [e]τὰ
ta
theArt-NNP
3196 [e]μέλη·
melē
members;N-NNP
1535 [e]εἴτε
eite
ifConj
1392 [e]δοξάζεται
doxazetai
is honoredV-PIM/P-3S
1520 [e][ἓν]
hen
oneAdj-NNS
3196 [e]μέλος,
melos
member,N-NNS
4796 [e]συνχαίρει
synchairei
rejoice with [it]V-PIA-3S
3956 [e]πάντα
panta
allAdj-NNP
3588 [e]τὰ
ta
theArt-NNP
3196 [e]μέλη.
melē
members.N-NNP





















Greek Texts
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 12:26 Greek NT: Nestle 1904
καὶ εἴτε πάσχει ἓν μέλος, συνπάσχει πάντα τὰ μέλη· εἴτε δοξάζεται μέλος, συνχαίρει πάντα τὰ μέλη.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 12:26 Greek NT: Westcott and Hort 1881
καὶ εἴτε πάσχει ἓν μέλος, συνπάσχει πάντα τὰ μέλη· εἴτε δοξάζεται μέλος, συνχαίρει πάντα τὰ μέλη.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 12:26 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
καὶ εἴτε πάσχει ἓν μέλος, συνπάσχει / συμπάσχει πάντα τὰ μέλη· εἴτε δοξάζεται [ἓν] μέλος, συνχαίρει πάντα τὰ μέλη.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 12:26 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ εἴτε πάσχει ἓν μέλος, συμπάσχει πάντα τὰ μέλη· εἴτε δοξάζεται ἓν μέλος, συγχαίρει πάντα τὰ μέλη.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 12:26 Greek NT: Greek Orthodox Church
καὶ εἴτε πάσχει ἓν μέλος, συμπάσχει πάντα τὰ μέλη, εἴτε δοξάζεται ἓν μέλος, συγχαίρει πάντα τὰ μέλη.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 12:26 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
καὶ εἴτε πάσχει ἓν μέλος, συνπάσχει πάντα τὰ μέλη· εἴτε δοξάζεται μέλος, συνχαίρει πάντα τὰ μέλη.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 12:26 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ εἴτε πάσχει ἓν μέλος, συμπάσχει πάντα τὰ μέλη· εἴτε δοξάζεται ἓν μέλος, συγχαίρει πάντα τὰ μέλη.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 12:26 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ εἴτε πάσχει ἓν μέλος συμπάσχει πάντα τὰ μέλη· εἴτε δοξάζεται ἓν μέλος συγχαίρει πάντα τὰ μέλη

1 Corinthians 12:26 Hebrew Bible
ואם יכאב אבר אחד יכאבו אתו כל האברים ואם יכבד אבד אחד ישמחו אתו כל האברים׃

1 Corinthians 12:26 Aramaic NT: Peshitta
ܕܐܡܬܝ ܕܚܕ ܗܕܡ ܢܗܘܐ ܟܐܒ ܟܠܗܘܢ ܢܗܘܘܢ ܚܫܝܢ ܘܐܢ ܡܫܬܒܚ ܚܕ ܗܕܡ ܟܠܗܘܢ ܗܕܡܐ ܢܗܘܘܢ ܡܫܬܒܚܝܢ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
And if one member suffers, all the members suffer with it; if one member is honored, all the members rejoice with it.

King James Bible
And whether one member suffer, all the members suffer with it; or one member be honoured, all the members rejoice with it.

Holman Christian Standard Bible
So if one member suffers, all the members suffer with it; if one member is honored, all the members rejoice with it.
Treasury of Scripture Knowledge

Romans 12:15 Rejoice with them that do rejoice, and weep with them that weep.

2 Corinthians 11:28,29 Beside those things that are without, that which comes on me daily, …

Galatians 6:2 Bear you one another's burdens, and so fulfill the law of Christ.

Hebrews 13:3 Remember them that are in bonds, as bound with them; and them which …

1 Peter 3:8 Finally, be you all of one mind, having compassion one of another, …

Links
1 Corinthians 12:261 Corinthians 12:26 NIV1 Corinthians 12:26 NLT1 Corinthians 12:26 ESV1 Corinthians 12:26 NASB1 Corinthians 12:26 KJV1 Corinthians 12:26 Bible Apps1 Corinthians 12:26 Biblia Paralela1 Corinthians 12:26 Chinese Bible1 Corinthians 12:26 French Bible1 Corinthians 12:26 German BibleBible Hub
1 Corinthians 12:25
Top of Page
Top of Page