1 Corinthians 14:10
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
5118 [e]Τοσαῦτα
tosauta
So manyDPro-NNP
1487 [e]εἰ
ei
ifConj
5177 [e]τύχοι
tychoi
it may beV-AOA-3S
1085 [e]γένη
genē
kindsN-NNP
5456 [e]φωνῶν
phōnōn
of languagesN-GFP
1510 [e]εἰσιν
eisin
there areV-PIA-3P
1722 [e]ἐν
en
inPrep
2889 [e]κόσμῳ,
kosmō
[the] world,N-DMS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3762 [e]οὐδὲν
ouden
noneAdj-NNS
880 [e]ἄφωνον·
aphōnon
without meaning.Adj-NNS

Greek Texts
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 14:10 Greek NT: Nestle 1904
τοσαῦτα εἰ τύχοι γένη φωνῶν εἰσιν ἐν κόσμῳ, καὶ οὐδὲν ἄφωνον·

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 14:10 Greek NT: Westcott and Hort 1881
τοσαῦτα εἰ τύχοι γένη φωνῶν εἰσὶν ἐν κόσμῳ, καὶ οὐδὲν ἄφωνον·

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 14:10 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
τοσαῦτα εἰ τύχοι γένη φωνῶν εἰσὶν ἐν κόσμῳ, καὶ οὐδὲν ἄφωνον·

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 14:10 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Tοσαῦτα, εἰ τύχοι, γένη φωνῶν ἐστὶν ἐν κόσμῳ καὶ οὐδὲν αὐτῶν ἄφωνον.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 14:10 Greek NT: Greek Orthodox Church
τοσαῦτα εἰ τύχοι γένη φωνῶν ἐστιν ἐν κόσμῳ, καὶ οὐδὲν αὐτῶν ἄφωνον·

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 14:10 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
τοσαῦτα εἰ τύχοι γένη φωνῶν εἰσιν ἐν κόσμῳ, καὶ οὐδὲν ἄφωνον·

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 14:10 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
τοσαῦτα, εἰ τύχοι γένη φωνῶν ἐστιν ἐν κόσμῳ καὶ οὐδὲν ἄφωνον·

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 14:10 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
τοσαῦτα εἰ τύχοι γένη φωνῶν ἐστιν ἐν κόσμῳ καὶ οὐδὲν αὐτῶν ἄφωνον·

1 Corinthians 14:10 Hebrew Bible
הן כמה מיני לשנות יש בעולם ואין אחת מהן בלי קול׃

1 Corinthians 14:10 Aramaic NT: Peshitta
ܗܐ ܓܝܪ ܓܢܤܐ ܕܠܫܢܐ ܤܓܝܐܐ ܐܝܬ ܒܥܠܡܐ ܘܠܝܬ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܕܠܐ ܩܠܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
There are, perhaps, a great many kinds of languages in the world, and no kind is without meaning.

King James Bible
There are, it may be, so many kinds of voices in the world, and none of them is without signification.

Holman Christian Standard Bible
There are doubtless many different kinds of languages in the world, and all have meaning.
Treasury of Scripture Knowledge
Links
1 Corinthians 14:101 Corinthians 14:10 NIV1 Corinthians 14:10 NLT1 Corinthians 14:10 ESV1 Corinthians 14:10 NASB1 Corinthians 14:10 KJV1 Corinthians 14:10 Bible Apps1 Corinthians 14:10 Biblia Paralela1 Corinthians 14:10 Chinese Bible1 Corinthians 14:10 French Bible1 Corinthians 14:10 German BibleBible Hub
1 Corinthians 14:9
Top of Page
Top of Page