1 Corinthians 15:7
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
1899 [e]ἔπειτα
epeita
ThenAdv
3708 [e]ὤφθη
ōphthē
He appearedV-AIP-3S
2385 [e]Ἰακώβῳ,
Iakōbō
to James,N-DMS
1534 [e]εἶτα
eita
thenAdv
3588 [e]τοῖς
tois
to theArt-DMP
652 [e]ἀποστόλοις
apostolois
apostlesN-DMP
3956 [e]πᾶσιν·
pasin
all.Adj-DMP

Greek Texts
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 15:7 Greek NT: Nestle 1904
ἔπειτα ὤφθη Ἰακώβῳ, εἶτα τοῖς ἀποστόλοις πᾶσιν·

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 15:7 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ἔπειτα ὤφθη Ἰακώβῳ, εἶτα τοῖς ἀποστόλοις πᾶσιν·

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 15:7 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ἔπειτα ὤφθη Ἰακώβῳ, εἶτα τοῖς ἀποστόλοις πᾶσιν·

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 15:7 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
ἔπειτα ὤφθη Ἰακώβῳ, εἴτα τοῖς ἀποστόλοις πᾶσιν·

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 15:7 Greek NT: Greek Orthodox Church
ἔπειτα ὤφθη Ἰακώβῳ, εἶτα τοῖς ἀποστόλοις πᾶσιν·

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 15:7 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ἔπειτα ὤφθη Ἰακώβῳ, ἔπειτα τοῖς ἀποστόλοις πᾶσιν·

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 15:7 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ἔπειτα ὤφθη Ἰακώβῳ, εἶτα τοῖς ἀποστόλοις πᾶσιν·

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 15:7 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ἔπειτα ὤφθη Ἰακώβῳ εἶτα τοῖς ἀποστόλοις πᾶσιν·

1 Corinthians 15:7 Hebrew Bible
ואחרי כן נראה אל יעקב ואחריו אל כל השליחים׃

1 Corinthians 15:7 Aramaic NT: Peshitta
ܘܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܐܬܚܙܝ ܠܝܥܩܘܒ ܘܒܬܪܗ ܠܫܠܝܚܐ ܟܠܗܘܢ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
then He appeared to James, then to all the apostles;

King James Bible
After that, he was seen of James; then of all the apostles.

Holman Christian Standard Bible
Then He appeared to James, then to all the apostles.
Treasury of Scripture Knowledge

then.

Luke 24:50 And he led them out as far as to Bethany, and he lifted up his hands, …

Acts 1:2-12 Until the day in which he was taken up, after that he through the …

Links
1 Corinthians 15:71 Corinthians 15:7 NIV1 Corinthians 15:7 NLT1 Corinthians 15:7 ESV1 Corinthians 15:7 NASB1 Corinthians 15:7 KJV1 Corinthians 15:7 Bible Apps1 Corinthians 15:7 Biblia Paralela1 Corinthians 15:7 Chinese Bible1 Corinthians 15:7 French Bible1 Corinthians 15:7 German BibleBible Hub
1 Corinthians 15:6
Top of Page
Top of Page