1 Corinthians 16:5
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2064 [e]Ἐλεύσομαι
Eleusomai
I will comeV-FIM-1S
1161 [e]δὲ
de
howeverConj
4314 [e]πρὸς
pros
toPrep
4771 [e]ὑμᾶς
hymas
you,PPro-A2P
3752 [e]ὅταν
hotan
whenConj
3109 [e]Μακεδονίαν
Makedonian
MacedoniaN-AFS
1330 [e]διέλθω·
dielthō
I shall have gone through;V-ASA-1S
3109 [e]Μακεδονίαν
Makedonian
MacedoniaN-AFS
1063 [e]γὰρ
gar
forConj
1330 [e]διέρχομαι,
dierchomai
I am going through.V-PIM/P-1S

Greek Texts
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 16:5 Greek NT: Nestle 1904
Ἐλεύσομαι δὲ πρὸς ὑμᾶς ὅταν Μακεδονίαν διέλθω· Μακεδονίαν γὰρ διέρχομαι,

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 16:5 Greek NT: Westcott and Hort 1881
Ἐλεύσομαι δὲ πρὸς ὑμᾶς ὅταν Μακεδονίαν διέλθω, Μακεδονίαν γὰρ διέρχομαι,

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 16:5 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
Ἐλεύσομαι δὲ πρὸς ὑμᾶς ὅταν Μακεδονίαν διέλθω, Μακεδονίαν γὰρ διέρχομαι,

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 16:5 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ἐλεύσομαι δὲ πρὸς ὑμᾶς, ὅταν Μακεδονίαν διέλθω· Μακεδονίαν γὰρ διέρχομαι·

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 16:5 Greek NT: Greek Orthodox Church
Ἐλεύσομαι δὲ πρὸς ὑμᾶς ὅταν Μακεδονίαν διέλθω· Μακεδονίαν γὰρ διέρχομαι·

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 16:5 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ἐλεύσομαι δὲ πρὸς ὑμᾶς ὅταν Μακεδονίαν διέλθω· Μακεδονίαν γὰρ διέρχομαι,

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 16:5 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ἐλεύσομαι δὲ πρὸς ὑμᾶς, ὅταν Μακεδονίαν διέλθω· Μακεδονίαν γὰρ διέρχομαι·

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 16:5 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
Ἐλεύσομαι δὲ πρὸς ὑμᾶς ὅταν Μακεδονίαν διέλθω· Μακεδονίαν γὰρ διέρχομαι

1 Corinthians 16:5 Hebrew Bible
ואני אבא אליכם אחרי עברי את מקדוניא כי את מקדוניא אעברה׃

1 Corinthians 16:5 Aramaic NT: Peshitta
ܐܬܐ ܐܢܐ ܕܝܢ ܠܘܬܟܘܢ ܡܐ ܕܥܒܪܬ ܡܢ ܡܩܕܘܢܝܐ ܥܒܪ ܐܢܐ ܠܗ ܓܝܪ ܠܡܩܕܘܢܝܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
But I will come to you after I go through Macedonia, for I am going through Macedonia;

King James Bible
Now I will come unto you, when I shall pass through Macedonia: for I do pass through Macedonia.

Holman Christian Standard Bible
I will come to you after I pass through Macedonia--for I will be traveling through Macedonia--
Treasury of Scripture Knowledge

when.

Acts 19:21 After these things were ended, Paul purposed in the spirit, when …

Acts 20:1-3 And after the uproar was ceased, Paul called to him the disciples, …

2 Corinthians 1:15-17 And in this confidence I was minded to come to you before, that you …

Links
1 Corinthians 16:51 Corinthians 16:5 NIV1 Corinthians 16:5 NLT1 Corinthians 16:5 ESV1 Corinthians 16:5 NASB1 Corinthians 16:5 KJV1 Corinthians 16:5 Bible Apps1 Corinthians 16:5 Biblia Paralela1 Corinthians 16:5 Chinese Bible1 Corinthians 16:5 French Bible1 Corinthians 16:5 German BibleBible Hub
1 Corinthians 16:4
Top of Page
Top of Page