1 Corinthians 7:8
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3004 [e]Λέγω
Legō
I sayV-PIA-1S
1161 [e]δὲ
de
nowConj
3588 [e]τοῖς
tois
to theArt-DMP
22 [e]ἀγάμοις
agamois
unmarriedN-DMP
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3588 [e]ταῖς
tais
to theArt-DFP
5503 [e]χήραις,
chērais
widows,N-DFP
2570 [e]καλὸν
kalon
[it is] goodAdj-NNS
846 [e]αὐτοῖς
autois
for themPPro-DM3P
1437 [e]ἐὰν
ean
ifConj
3306 [e]μείνωσιν
meinōsin
they should remainV-ASA-3P
5613 [e]ὡς
hōs
asAdv
2504 [e]κἀγώ·
kagō
even I.PPro-N1S

Greek Texts
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 7:8 Greek NT: Nestle 1904
Λέγω δὲ τοῖς ἀγάμοις καὶ ταῖς χήραις, καλὸν αὐτοῖς ἐὰν μείνωσιν ὡς κἀγώ·

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 7:8 Greek NT: Westcott and Hort 1881
Λέγω δὲ τοῖς ἀγάμοις καὶ ταῖς χήραις, καλὸν αὐτοῖς ἐὰν μείνωσιν ὡς κἀγώ·

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 7:8 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
Λέγω δὲ τοῖς ἀγάμοις καὶ ταῖς χήραις, καλὸν αὐτοῖς ἐὰν μείνωσιν ὡς κἀγώ·

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 7:8 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Λέγω δὲ τοῖς ἀγάμοις καὶ ταῖς χήραις, καλὸν αὐτοῖς ἐστιν ἐὰν μείνωσιν ὡς κἀγώ.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 7:8 Greek NT: Greek Orthodox Church
Λέγω δὲ τοῖς ἀγάμοις καὶ ταῖς χήραις, καλὸν αὐτοῖς ἐστιν ἐὰν μείνωσιν ὡς κἀγώ.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 7:8 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
Λέγω δὲ τοῖς ἀγάμοις καὶ ταῖς χήραις, καλὸν αὐτοῖς ἐὰν μείνωσιν ὡς κἀγώ·

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 7:8 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
Λέγω δὲ τοῖς ἀγάμοις καὶ ταῖς χήραις, καλὸν αὐτοῖς ἐστιν ἐὰν μείνωσιν ὡς κἀγώ.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 7:8 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
Λέγω δὲ τοῖς ἀγάμοις καὶ ταῖς χήραις καλὸν αὐτοῖς ἐστιν ἐὰν μείνωσιν ὡς κἀγώ·

1 Corinthians 7:8 Hebrew Bible
ואל הפנוים ואל האלמנות אמר אני כי טוב להם אם ישבו ככה כמו גם אני׃

1 Corinthians 7:8 Aramaic NT: Peshitta
ܐܡܪ ܐܢܐ ܕܝܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܠܝܬ ܠܗܘܢ ܢܫܐ ܘܠܐܪܡܠܬܐ ܕܦܩܚ ܠܗܘܢ ܐܢ ܢܩܘܘܢ ܐܟܘܬܝ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
But I say to the unmarried and to widows that it is good for them if they remain even as I.

King James Bible
I say therefore to the unmarried and widows, It is good for them if they abide even as I.

Holman Christian Standard Bible
I say to the unmarried and to widows: It is good for them if they remain as I am.
Treasury of Scripture Knowledge

1 Corinthians 7:26,27,32,34,35 I suppose therefore that this is good for the present distress, I …

Links
1 Corinthians 7:81 Corinthians 7:8 NIV1 Corinthians 7:8 NLT1 Corinthians 7:8 ESV1 Corinthians 7:8 NASB1 Corinthians 7:8 KJV1 Corinthians 7:8 Bible Apps1 Corinthians 7:8 Biblia Paralela1 Corinthians 7:8 Chinese Bible1 Corinthians 7:8 French Bible1 Corinthians 7:8 German BibleBible Hub
1 Corinthians 7:7
Top of Page
Top of Page