1 Kings 1:44
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
7971 [e]וַיִּשְׁלַ֣ח
way-yiš-laḥ
And has sentConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
854 [e]אִתּֽוֹ־
’it-tōw-
with himPrep | 3ms
4428 [e]הַ֠מֶּלֶךְ
ham-me-leḵ
the kingArt | N-ms
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
6659 [e]צָד֨וֹק
ṣā-ḏō-wq
ZadokN-proper-ms
3548 [e]הַכֹּהֵ֜ן
hak-kō-hên
the priestArt | N-ms
853 [e]וְאֶת־
wə-’eṯ-
andConj-w | DirObjM
5416 [e]נָתָ֣ן
nā-ṯān
NathanN-proper-ms
5030 [e]הַנָּבִ֗יא
han-nā-ḇî,
the prophetArt | N-ms
1141 [e]וּבְנָיָ֙הוּ֙
ū-ḇə-nā-yā-hū
and BenaiahConj-w | N-proper-ms
1121 [e]בֶּן־
ben-
sonN-msc
3077 [e]יְה֣וֹיָדָ֔ע
yə-hō-w-yā-ḏā‘,
of JehoiadaN-proper-ms
3774 [e]וְהַכְּרֵתִ֖י
wə-hak-kə-rê-ṯî
and the CherethitesConj-w, Art | N-proper-ms
6432 [e]וְהַפְּלֵתִ֑י
wə-hap-pə-lê-ṯî;
and the PelethitesConj-w, Art | N-proper-ms
7392 [e]וַיַּרְכִּ֣בוּ
way-yar-ki-ḇū
and they have made rideConj-w | V-Hifil-ConsecImperf-3mp
853 [e]אֹת֔וֹ
’ō-ṯōw,
himDirObjM | 3ms
5921 [e]עַ֖ל
‘al
onPrep
6506 [e]פִּרְדַּ֥ת
pir-daṯ
muleN-fsc
4428 [e]הַמֶּֽלֶךְ׃
ham-me-leḵ.
of the kingArt | N-ms

Hebrew Texts
מלכים א 1:44 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּשְׁלַ֣ח אִתֹּֽו־הַ֠מֶּלֶךְ אֶת־צָדֹ֨וק הַכֹּהֵ֜ן וְאֶת־נָתָ֣ן הַנָּבִ֗יא וּבְנָיָ֙הוּ֙ בֶּן־יְהֹ֣ויָדָ֔ע וְהַכְּרֵתִ֖י וְהַפְּלֵתִ֑י וַיַּרְכִּ֣בוּ אֹתֹ֔ו עַ֖ל פִּרְדַּ֥ת הַמֶּֽלֶךְ׃

מלכים א 1:44 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וישלח אתו־המלך את־צדוק הכהן ואת־נתן הנביא ובניהו בן־יהוידע והכרתי והפלתי וירכבו אתו על פרדת המלך׃

מלכים א 1:44 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
וישלח אתו־המלך את־צדוק הכהן ואת־נתן הנביא ובניהו בן־יהוידע והכרתי והפלתי וירכבו אתו על פרדת המלך׃

מלכים א 1:44 Hebrew Bible
וישלח אתו המלך את צדוק הכהן ואת נתן הנביא ובניהו בן יהוידע והכרתי והפלתי וירכבו אתו על פרדת המלך׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
"The king has also sent with him Zadok the priest, Nathan the prophet, Benaiah the son of Jehoiada, the Cherethites, and the Pelethites; and they have made him ride on the king's mule.

King James Bible
And the king hath sent with him Zadok the priest, and Nathan the prophet, and Benaiah the son of Jehoiada, and the Cherethites, and the Pelethites, and they have caused him to ride upon the king's mule:

Holman Christian Standard Bible
And with Solomon, the king has sent Zadok the priest, Nathan the prophet, Benaiah son of Jehoiada, the Cherethites, and the Pelethites, and they have had him ride on the king's mule.
Treasury of Scripture Knowledge

no ref

Links
1 Kings 1:441 Kings 1:44 NIV1 Kings 1:44 NLT1 Kings 1:44 ESV1 Kings 1:44 NASB1 Kings 1:44 KJV1 Kings 1:44 Bible Apps1 Kings 1:44 Biblia Paralela1 Kings 1:44 Chinese Bible1 Kings 1:44 French Bible1 Kings 1:44 German BibleBible Hub
1 Kings 1:43
Top of Page
Top of Page