1 Kings 10:21
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
3605 [e]וְ֠כֹל
wə-ḵōl
And allConj-w | N-msc
3627 [e]כְּלֵ֞י
kə-lê
vesselsN-mpc
4945 [e]מַשְׁקֵ֨ה
maš-qêh
drinkingN-msc
4428 [e]הַמֶּ֤לֶךְ
ham-me-leḵ
KingArt | N-ms
8010 [e]שְׁלֹמֹה֙
šə-lō-mōh
of SolomonN-proper-ms
2091 [e]זָהָ֔ב
zā-hāḇ,
[were] goldN-ms
3605 [e]וְכֹ֗ל
wə-ḵōl,
and allConj-w | N-msc
3627 [e]כְּלֵ֛י
kə-lê
the vesselsN-mpc
1004 [e]בֵּֽית־
bêṯ-
of the HouseN-msc
3293 [e]יַ֥עַר
ya-‘ar
of the ForestN-msc
3844 [e]הַלְּבָנ֖וֹן
hal-lə-ḇā-nō-wn
of LebanonArt | N-proper-fs
2091 [e]זָהָ֣ב
zā-hāḇ
[were] goldN-ms
5462 [e]סָג֑וּר
sā-ḡūr;
pureV-Qal-QalPassPrtcpl-ms
369 [e]אֵ֣ין
’ên
Not [one was]Adv
3701 [e]כֶּ֗סֶף
ke-sep̄,
silverN-ms
3808 [e]לֹ֥א
nothingAdv-NegPrt
2803 [e]נֶחְשָׁ֛ב
neḥ-šāḇ
for this was accounted asV-Nifal-Prtcpl-ms
3117 [e]בִּימֵ֥י
bî-mê
in the daysPrep-b | N-mpc
8010 [e]שְׁלֹמֹ֖ה
šə-lō-mōh
of SolomonN-proper-ms
3972 [e]לִמְאֽוּמָה׃
lim-’ū-māh.
it was nothingPrep-l | N-ms

Hebrew Texts
מלכים א 10:21 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְ֠כֹל כְּלֵ֞י מַשְׁקֵ֨ה הַמֶּ֤לֶךְ שְׁלֹמֹה֙ זָהָ֔ב וְכֹ֗ל כְּלֵ֛י בֵּֽית־יַ֥עַר הַלְּבָנֹ֖ון זָהָ֣ב סָג֑וּר אֵ֣ין כֶּ֗סֶף לֹ֥א נֶחְשָׁ֛ב בִּימֵ֥י שְׁלֹמֹ֖ה לִמְאֽוּמָה׃

מלכים א 10:21 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וכל כלי משקה המלך שלמה זהב וכל כלי בית־יער הלבנון זהב סגור אין כסף לא נחשב בימי שלמה למאומה׃

מלכים א 10:21 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
וכל כלי משקה המלך שלמה זהב וכל כלי בית־יער הלבנון זהב סגור אין כסף לא נחשב בימי שלמה למאומה׃

מלכים א 10:21 Hebrew Bible
וכל כלי משקה המלך שלמה זהב וכל כלי בית יער הלבנון זהב סגור אין כסף לא נחשב בימי שלמה למאומה׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
All King Solomon's drinking vessels were of gold, and all the vessels of the house of the forest of Lebanon were of pure gold. None was of silver; it was not considered valuable in the days of Solomon.

King James Bible
And all king Solomon's drinking vessels were of gold, and all the vessels of the house of the forest of Lebanon were of pure gold; none were of silver: it was nothing accounted of in the days of Solomon.

Holman Christian Standard Bible
All of King Solomon's drinking cups were gold, and all the utensils of the House of the Forest of Lebanon were pure gold. There was no silver, since it was considered as nothing in Solomon's time,
Treasury of Scripture Knowledge

drinking

2 Chronicles 9:20-22 And all the drinking vessels of king Solomon were of gold, and all …

the house

1 Kings 10:17 And he made three hundred shields of beaten gold; three pound of …

1 Kings 7:2 He built also the house of the forest of Lebanon; the length thereof …

none were of silver. or, there was no silver in them.

Links
1 Kings 10:211 Kings 10:21 NIV1 Kings 10:21 NLT1 Kings 10:21 ESV1 Kings 10:21 NASB1 Kings 10:21 KJV1 Kings 10:21 Bible Apps1 Kings 10:21 Biblia Paralela1 Kings 10:21 Chinese Bible1 Kings 10:21 French Bible1 Kings 10:21 German BibleBible Hub
1 Kings 10:20
Top of Page
Top of Page