1 Kings 11:35
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
3947 [e]וְלָקַחְתִּ֥י
wə-lā-qaḥ-tî
but I will takeConj-w | V-Qal-ConjPerf-1cs
4410 [e]הַמְּלוּכָ֖ה
ham-mə-lū-ḵāh
the kingdomArt | N-fs
3027 [e]מִיַּ֣ד
mî-yaḏ
out of handPrep-m | N-fsc
1121 [e]בְּנ֑וֹ
bə-nōw;
of his sonN-msc | 3ms
5414 [e]וּנְתַתִּ֣יהָ
ū-nə-ṯat-tî-hā
and give itConj-w | V-Qal-ConjPerf-1cs | 3fs
  לְּךָ֔
lə-ḵā,
to youPrep | 2ms
853 [e]אֵ֖ת
’êṯ
-DirObjM
6235 [e]עֲשֶׂ֥רֶת
‘ă-śe-reṯ
tenNumber-msc
7626 [e]הַשְּׁבָטִֽים׃
haš-šə-ḇā-ṭîm.
tribesArt | N-mp

Hebrew Texts
מלכים א 11:35 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְלָקַחְתִּ֥י הַמְּלוּכָ֖ה מִיַּ֣ד בְּנֹ֑ו וּנְתַתִּ֣יהָ לְּךָ֔ אֵ֖ת עֲשֶׂ֥רֶת הַשְּׁבָטִֽים׃

מלכים א 11:35 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ולקחתי המלוכה מיד בנו ונתתיה לך את עשרת השבטים׃

מלכים א 11:35 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ולקחתי המלוכה מיד בנו ונתתיה לך את עשרת השבטים׃

מלכים א 11:35 Hebrew Bible
ולקחתי המלוכה מיד בנו ונתתיה לך את עשרת השבטים׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
but I will take the kingdom from his son's hand and give it to you, even ten tribes.

King James Bible
But I will take the kingdom out of his son's hand, and will give it unto thee, even ten tribes.

Holman Christian Standard Bible
I will take 10 tribes of the kingdom from his son's hand and give them to you.
Treasury of Scripture Knowledge

I will take

Exodus 20:5,6 You shall not bow down yourself to them, nor serve them: for I the …

will give

1 Kings 12:15-17,20 Why the king listened not to the people; for the cause was from the …

2 Chronicles 10:15-17 So the king listened not to the people: for the cause was of God, …

Links
1 Kings 11:351 Kings 11:35 NIV1 Kings 11:35 NLT1 Kings 11:35 ESV1 Kings 11:35 NASB1 Kings 11:35 KJV1 Kings 11:35 Bible Apps1 Kings 11:35 Biblia Paralela1 Kings 11:35 Chinese Bible1 Kings 11:35 French Bible1 Kings 11:35 German BibleBible Hub
1 Kings 11:34
Top of Page
Top of Page