1 Kings 2:22
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
6030 [e]וַיַּעַן֩
way-ya-‘an
And answeredConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
4428 [e]הַמֶּ֨לֶךְ
ham-me-leḵ
KingArt | N-ms
8010 [e]שְׁלֹמֹ֜ה
šə-lō-mōh
SolomonN-proper-ms
559 [e]וַיֹּ֣אמֶר
way-yō-mer
and saidConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
517 [e]לְאִמּ֗וֹ
lə-’im-mōw,
to his motherPrep-l | N-fsc | 3ms
4100 [e]וְלָמָה֩
wə-lā-māh
and whyConj-w | Interrog
859 [e]אַ֨תְּ
’at
youPro-2fs
7592 [e]שֹׁאֶ֜לֶת
šō-’e-leṯ
do askV-Qal-Prtcpl-fs
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
49 [e]אֲבִישַׁ֤ג
’ă-ḇî-šaḡ
AbishagN-proper-fs
7767 [e]הַשֻּׁנַמִּית֙
haš-šu-nam-mîṯ
the ShunammitessArt | N-proper-fs
138 [e]לַאֲדֹ֣נִיָּ֔הוּ
la-’ă-ḏō-nî-yā-hū,
for AdonijahPrep-l | N-proper-ms
7592 [e]וְשַֽׁאֲלִי־
wə-ša-’ă-lî-
and Ask alsoConj-w | V-Qal-Imp-fs
  לוֹ֙
lōw
for himPrep | 3ms
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
4410 [e]הַמְּלוּכָ֔ה
ham-mə-lū-ḵāh,
the kingdomArt | N-fs
3588 [e]כִּ֛י
forConj
1931 [e]ה֥וּא
he [is]Pro-3ms
251 [e]אָחִ֖י
’ā-ḥî
brotherN-msc | 1cs
1419 [e]הַגָּד֣וֹל
hag-gā-ḏō-wl
olderArt | Adj-ms
4480 [e]מִמֶּ֑נִּי
mim-men-nî;
myPrep | 1cs
  וְלוֹ֙
wə-lōw
for himConjunctive waw :: Preposition :: third person masculine singular Conj-w | Prep | 3ms
54 [e]וּלְאֶבְיָתָ֣ר
ū-lə-’eḇ-yā-ṯār
for AbiatharConj-w, Prep-l | N-proper-ms
3548 [e]הַכֹּהֵ֔ן
hak-kō-hên,
the priestArt | N-ms
3097 [e]וּלְיוֹאָ֖ב
ū-lə-yō-w-’āḇ
for JoabConj-w, Prep-l | N-proper-ms
1121 [e]בֶּן־
ben-
sonN-msc
6870 [e]צְרוּיָֽה׃
ṣə-rū-yāh.
of ZeruiahN-proper-ms
  פ
-Punc

Hebrew Texts
מלכים א 2:22 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיַּעַן֩ הַמֶּ֨לֶךְ שְׁלֹמֹ֜ה וַיֹּ֣אמֶר לְאִמֹּ֗ו וְלָמָה֩ אַ֨תְּ שֹׁאֶ֜לֶת אֶת־אֲבִישַׁ֤ג הַשֻּׁנַמִּית֙ לַאֲדֹ֣נִיָּ֔הוּ וְשַֽׁאֲלִי־לֹו֙ אֶת־הַמְּלוּכָ֔ה כִּ֛י ה֥וּא אָחִ֖י הַגָּדֹ֣ול מִמֶּ֑נִּי וְלֹו֙ וּלְאֶבְיָתָ֣ר הַכֹּהֵ֔ן וּלְיֹואָ֖ב בֶּן־צְרוּיָֽה׃ פ

מלכים א 2:22 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויען המלך שלמה ויאמר לאמו ולמה את שאלת את־אבישג השנמית לאדניהו ושאלי־לו את־המלוכה כי הוא אחי הגדול ממני ולו ולאביתר הכהן וליואב בן־צרויה׃ פ

מלכים א 2:22 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ויען המלך שלמה ויאמר לאמו ולמה את שאלת את־אבישג השנמית לאדניהו ושאלי־לו את־המלוכה כי הוא אחי הגדול ממני ולו ולאביתר הכהן וליואב בן־צרויה׃ פ

מלכים א 2:22 Hebrew Bible
ויען המלך שלמה ויאמר לאמו ולמה את שאלת את אבישג השנמית לאדניהו ושאלי לו את המלוכה כי הוא אחי הגדול ממני ולו ולאביתר הכהן וליואב בן צרויה׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
King Solomon answered and said to his mother, "And why are you asking Abishag the Shunammite for Adonijah? Ask for him also the kingdom-- for he is my older brother-- even for him, for Abiathar the priest, and for Joab the son of Zeruiah!"

King James Bible
And king Solomon answered and said unto his mother, And why dost thou ask Abishag the Shunammite for Adonijah? ask for him the kingdom also; for he is mine elder brother; even for him, and for Abiathar the priest, and for Joab the son of Zeruiah.

Holman Christian Standard Bible
King Solomon answered his mother, "Why are you requesting Abishag the Shunammite for Adonijah? Since he is my elder brother, you might as well ask the kingship for him, for Abiathar the priest, and for Joab son of Zeruiah."
Treasury of Scripture Knowledge

why dost

Matthew 20:22 But Jesus answered and said, You know not what you ask. Are you able …

Mark 10:38 But Jesus said to them, You know not what you ask: can you drink …

James 4:3 You ask, and receive not, because you ask amiss, that you may consume …

the kingdom

1 Kings 1:5-7,11,24,25 Then Adonijah the son of Haggith exalted himself, saying, I will …

Links
1 Kings 2:221 Kings 2:22 NIV1 Kings 2:22 NLT1 Kings 2:22 ESV1 Kings 2:22 NASB1 Kings 2:22 KJV1 Kings 2:22 Bible Apps1 Kings 2:22 Biblia Paralela1 Kings 2:22 Chinese Bible1 Kings 2:22 French Bible1 Kings 2:22 German BibleBible Hub
1 Kings 2:21
Top of Page
Top of Page