1 Kings 20:5
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
7725 [e]וַיָּשֻׁ֙בוּ֙
way-yā-šu-ḇū
And came backConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3mp
4397 [e]הַמַּלְאָכִ֔ים
ham-mal-’ā-ḵîm,
the messengersArt | N-mp
559 [e]וַיֹּ֣אמְר֔וּ
way-yō-mə-rū,
and saidConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3mp
3541 [e]כֹּֽה־
kōh-
thusAdv
559 [e]אָמַ֥ר
’ā-mar
speaksV-Qal-Perf-3ms
  בֶּן־
ben-
inPrep
1130 [e]הֲדַ֖ד
hă-ḏaḏ
Ben-hadadN-proper-ms
559 [e]לֵאמֹ֑ר
lê-mōr;
sayingPrep-l | V-Qal-Inf
3588 [e]כִּֽי־
kî-
indeedConj
7971 [e]שָׁלַ֤חְתִּי
šā-laḥ-tî
I have sentV-Qal-Perf-1cs
413 [e]אֵלֶ֙יךָ֙
’ê-le-ḵā
to youPrep | 2ms
559 [e]לֵאמֹ֔ר
lê-mōr,
sayingPrep-l | V-Qal-Inf
3701 [e]כַּסְפְּךָ֧
kas-pə-ḵā
your silverN-msc | 2ms
2091 [e]וּזְהָבְךָ֛
ū-zə-hā-ḇə-ḵā
and your goldConj-w | N-msc | 2ms
802 [e]וְנָשֶׁ֥יךָ
wə-nā-še-ḵā
and your wivesConj-w | N-fpc | 2ms
1121 [e]וּבָנֶ֖יךָ
ū-ḇā-ne-ḵā
and your childrenConj-w | N-mpc | 2ms
  לִ֥י
to mePrep | 1cs
5414 [e]תִתֵּֽן׃
ṯit-tên.
You shall deliverV-Qal-Imperf-2ms

Hebrew Texts
מלכים א 20:5 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיָּשֻׁ֙בוּ֙ הַמַּלְאָכִ֔ים וַיֹּ֣אמְר֔וּ כֹּֽה־אָמַ֥ר בֶּן־הֲדַ֖ד לֵאמֹ֑ר כִּֽי־שָׁלַ֤חְתִּי אֵלֶ֙יךָ֙ לֵאמֹ֔ר כַּסְפְּךָ֧ וּזְהָבְךָ֛ וְנָשֶׁ֧יךָ וּבָנֶ֖יךָ לִ֥י תִתֵּֽן׃

מלכים א 20:5 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וישבו המלאכים ויאמרו כה־אמר בן־הדד לאמר כי־שלחתי אליך לאמר כספך וזהבך ונשיך ובניך לי תתן׃

מלכים א 20:5 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
וישבו המלאכים ויאמרו כה־אמר בן־הדד לאמר כי־שלחתי אליך לאמר כספך וזהבך ונשיך ובניך לי תתן׃

מלכים א 20:5 Hebrew Bible
וישבו המלאכים ויאמרו כה אמר בן הדד לאמר כי שלחתי אליך לאמר כספך וזהבך ונשיך ובניך לי תתן׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Then the messengers returned and said, "Thus says Ben-hadad, 'Surely, I sent to you saying, "You shall give me your silver and your gold and your wives and your children,"

King James Bible
And the messengers came again, and said, Thus speaketh Benhadad, saying, Although I have sent unto thee, saying, Thou shalt deliver me thy silver, and thy gold, and thy wives, and thy children;

Holman Christian Standard Bible
The messengers then returned and said, "This is what Ben-hadad says: 'I have sent messengers to you, saying: You are to give me your silver, your gold, your wives, and your children.
Treasury of Scripture Knowledge
Links
1 Kings 20:51 Kings 20:5 NIV1 Kings 20:5 NLT1 Kings 20:5 ESV1 Kings 20:5 NASB1 Kings 20:5 KJV1 Kings 20:5 Bible Apps1 Kings 20:5 Biblia Paralela1 Kings 20:5 Chinese Bible1 Kings 20:5 French Bible1 Kings 20:5 German BibleBible Hub
1 Kings 20:4
Top of Page
Top of Page