1 Kings 3:22
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
559 [e]וַתֹּאמֶר֩
wat-tō-mer
And saidConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3fs
802 [e]הָאִשָּׁ֨ה
hā-’iš-šāh
the womanArt | N-fs
312 [e]הָאַחֶ֜רֶת
hā-’a-ḥe-reṯ
otherArt | Adj-fs
3808 [e]לֹ֣א
NoAdv-NegPrt
3588 [e]כִ֗י
ḵî,
butConj
1121 [e]בְּנִ֤י
bə-nî
my sonN-msc | 1cs
2416 [e]הַחַי֙
ha-ḥay
the living one [is]Art | N-ms
1121 [e]וּבְנֵ֣ךְ
ū-ḇə-nêḵ
and your sonConj-w | N-msc | 2fs
4191 [e]הַמֵּ֔ת
ham-mêṯ,
The dead one [is]Art | V-Qal-Prtcpl-ms
2063 [e]וְזֹ֤את
wə-zōṯ
and this [woman]Conj-w | Pro-fs
559 [e]אֹמֶ֙רֶת֙
’ō-me-reṯ
saidV-Qal-Prtcpl-fs
3808 [e]לֹ֣א
NoAdv-NegPrt
3588 [e]כִ֔י
ḵî,
butConj
1121 [e]בְּנֵ֥ךְ
bə-nêḵ
your sonN-msc | 2fs
4191 [e]הַמֵּ֖ת
ham-mêṯ
the dead one [is]Art | V-Qal-Prtcpl-ms
1121 [e]וּבְנִ֣י
ū-ḇə-nî
and my sonConj-w | N-msc | 1cs
2416 [e]הֶחָ֑י
he-ḥāy;
The living one [is]Art | N-ms
1696 [e]וַתְּדַבֵּ֖רְנָה
wat-tə-ḏab-bê-rə-nāh
thus they spokeConj-w | V-Piel-ConsecImperf-3fp
6440 [e]לִפְנֵ֥י
lip̄-nê
beforePrep-l | N-cpc
4428 [e]הַמֶּֽלֶךְ׃
ham-me-leḵ.
the kingArt | N-ms

Hebrew Texts
מלכים א 3:22 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַתֹּאמֶר֩ הָאִשָּׁ֨ה הָאַחֶ֜רֶת לֹ֣א כִ֗י בְּנִ֤י הַחַי֙ וּבְנֵ֣ךְ הַמֵּ֔ת וְזֹ֤את אֹמֶ֙רֶת֙ לֹ֣א כִ֔י בְּנֵ֥ךְ הַמֵּ֖ת וּבְנִ֣י הֶחָ֑י וַתְּדַבֵּ֖רְנָה לִפְנֵ֥י הַמֶּֽלֶךְ׃

מלכים א 3:22 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ותאמר האשה האחרת לא כי בני החי ובנך המת וזאת אמרת לא כי בנך המת ובני החי ותדברנה לפני המלך׃

מלכים א 3:22 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ותאמר האשה האחרת לא כי בני החי ובנך המת וזאת אמרת לא כי בנך המת ובני החי ותדברנה לפני המלך׃

מלכים א 3:22 Hebrew Bible
ותאמר האשה האחרת לא כי בני החי ובנך המת וזאת אמרת לא כי בנך המת ובני החי ותדברנה לפני המלך׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Then the other woman said, "No! For the living one is my son, and the dead one is your son." But the first woman said, "No! For the dead one is your son, and the living one is my son." Thus they spoke before the king.

King James Bible
And the other woman said, Nay; but the living is my son, and the dead is thy son. And this said, No; but the dead is thy son, and the living is my son. Thus they spake before the king.

Holman Christian Standard Bible
No," the other woman said. "My son is the living one; your son is the dead one." The first woman said, "No, your son is the dead one; my son is the living one." So they argued before the king.
Treasury of Scripture Knowledge

Nay

1 Kings 3:23,24 Then said the king, The one said, This is my son that lives, and …

Links
1 Kings 3:221 Kings 3:22 NIV1 Kings 3:22 NLT1 Kings 3:22 ESV1 Kings 3:22 NASB1 Kings 3:22 KJV1 Kings 3:22 Bible Apps1 Kings 3:22 Biblia Paralela1 Kings 3:22 Chinese Bible1 Kings 3:22 French Bible1 Kings 3:22 German BibleBible Hub
1 Kings 3:21
Top of Page
Top of Page