1 Kings 3:27
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
6030 [e]וַיַּ֨עַן
way-ya-‘an
So answeredConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
4428 [e]הַמֶּ֜לֶךְ
ham-me-leḵ
the kingArt | N-ms
559 [e]וַיֹּ֗אמֶר
way-yō-mer,
and saidConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
5414 [e]תְּנוּ־
tə-nū-
GiveV-Qal-Imp-mp
  לָהּ֙
lāh
the first womanPrep | 3fs
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
3205 [e]הַיָּל֣וּד
hay-yā-lūḏ
the childArt | V-Qal-QalPassPrtcpl-ms
2416 [e]הַחַ֔י
ha-ḥay,
livingArt | N-ms
4191 [e]וְהָמֵ֖ת
wə-hā-mêṯ
andConj-w | V-Hifil-InfAbs
3808 [e]לֹ֣א
by no meansAdv-NegPrt
4191 [e]תְמִיתֻ֑הוּ
ṯə-mî-ṯu-hū;
kill himV-Hifil-Imperf-2mp | 3ms
1931 [e]הִ֖יא
she [is]Pro-3fs
517 [e]אִמּֽוֹ׃
’im-mōw.
his motherN-fsc | 3ms

Hebrew Texts
מלכים א 3:27 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיַּ֨עַן הַמֶּ֜לֶךְ וַיֹּ֗אמֶר תְּנוּ־לָהּ֙ אֶת־הַיָּל֣וּד הַחַ֔י וְהָמֵ֖ת לֹ֣א תְמִיתֻ֑הוּ הִ֖יא אִמֹּֽו׃

מלכים א 3:27 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויען המלך ויאמר תנו־לה את־הילוד החי והמת לא תמיתהו היא אמו׃

מלכים א 3:27 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ויען המלך ויאמר תנו־לה את־הילוד החי והמת לא תמיתהו היא אמו׃

מלכים א 3:27 Hebrew Bible
ויען המלך ויאמר תנו לה את הילוד החי והמת לא תמיתהו היא אמו׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Then the king said, "Give the first woman the living child, and by no means kill him. She is his mother."

King James Bible
Then the king answered and said, Give her the living child, and in no wise slay it: she is the mother thereof.

Holman Christian Standard Bible
The king responded, "Give the living baby to the first woman, and don't kill him. She is his mother."
Treasury of Scripture Knowledge
Links
1 Kings 3:271 Kings 3:27 NIV1 Kings 3:27 NLT1 Kings 3:27 ESV1 Kings 3:27 NASB1 Kings 3:27 KJV1 Kings 3:27 Bible Apps1 Kings 3:27 Biblia Paralela1 Kings 3:27 Chinese Bible1 Kings 3:27 French Bible1 Kings 3:27 German BibleBible Hub
1 Kings 3:26
Top of Page
Top of Page