1 Kings 4:34
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
935 [e]וַיָּבֹ֙אוּ֙
way-yā-ḇō-’ū
And men cameConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3mp
3605 [e]מִכָּל־
mik-kāl
of allPrep-m | N-msc
5971 [e]הָ֣עַמִּ֔ים
hā-‘am-mîm,
nationsArt | N-mp
8085 [e]לִשְׁמֹ֕עַ
liš-mō-a‘
to hearPrep-l | V-Qal-Inf
853 [e]אֵ֖ת
’êṯ
-DirObjM
2451 [e]חָכְמַ֣ת
ḥā-ḵə-maṯ
the wisdomN-fsc
8010 [e]שְׁלֹמֹ֑ה
šə-lō-mōh;
of SolomonN-proper-ms
853 [e]מֵאֵת֙
mê-’êṯ
fromPrep-m | DirObjM
3605 [e]כָּל־
kāl-
allN-msc
4428 [e]מַלְכֵ֣י
mal-ḵê
the kingsN-mpc
776 [e]הָאָ֔רֶץ
hā-’ā-reṣ,
of the earthArt | N-fs
834 [e]אֲשֶׁ֥ר
’ă-šer
whoPro-r
8085 [e]שָׁמְע֖וּ
šā-mə-‘ū
had heardV-Qal-Perf-3cp
853 [e]אֶת־
’eṯ-
ofDirObjM
2451 [e]חָכְמָתֽוֹ׃
ḥā-ḵə-mā-ṯōw.
his wisdomN-fsc | 3ms
  ס
s
-Punc

Hebrew Texts
מלכים א 4:34 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיָּבֹ֙אוּ֙ מִכָּל־הָ֣עַמִּ֔ים לִשְׁמֹ֕עַ אֵ֖ת חָכְמַ֣ת שְׁלֹמֹ֑ה מֵאֵת֙ כָּל־מַלְכֵ֣י הָאָ֔רֶץ אֲשֶׁ֥ר שָׁמְע֖וּ אֶת־חָכְמָתֹֽו׃ ס

מלכים א 4:34 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויבאו מכל־העמים לשמע את חכמת שלמה מאת כל־מלכי הארץ אשר שמעו את־חכמתו׃ ס

מלכים א 4:34 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ויבאו מכל־העמים לשמע את חכמת שלמה מאת כל־מלכי הארץ אשר שמעו את־חכמתו׃ ס

מלכים א 4:34 Hebrew Bible
ויבאו מכל העמים לשמע את חכמת שלמה מאת כל מלכי הארץ אשר שמעו את חכמתו׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Men came from all peoples to hear the wisdom of Solomon, from all the kings of the earth who had heard of his wisdom.

King James Bible
And there came of all people to hear the wisdom of Solomon, from all kings of the earth, which had heard of his wisdom.

Holman Christian Standard Bible
People came from everywhere, sent by every king on earth who had heard of his wisdom, to listen to Solomon's wisdom.
Treasury of Scripture Knowledge

1 Kings 10:1 And when the queen of Sheba heard of the fame of Solomon concerning …

2 Chronicles 9:1,23 And when the queen of Sheba heard of the fame of Solomon, she came …

Isaiah 2:2 And it shall come to pass in the last days, that the mountain of …

Zechariah 8:23 Thus said the LORD of hosts; In those days it shall come to pass, …

Links
1 Kings 4:341 Kings 4:34 NIV1 Kings 4:34 NLT1 Kings 4:34 ESV1 Kings 4:34 NASB1 Kings 4:34 KJV1 Kings 4:34 Bible Apps1 Kings 4:34 Biblia Paralela1 Kings 4:34 Chinese Bible1 Kings 4:34 French Bible1 Kings 4:34 German BibleBible Hub
1 Kings 4:33
Top of Page
Top of Page